Főmenü megnyitása

W. Kovács András (Kolozsvár, 1975. augusztus 4.) erdélyi magyar történész, Kovács Sándor (1944) fia.

W. Kovács András
Született 1975. augusztus 4. (44 éves)
Kolozsvár
SzüleiKovács Sándor
Foglalkozása történész

ÉletútjaSzerkesztés

Középiskoláit a kolozsvári Báthory István Líceumban végezte (1993), a BBTE-n 1997-ben szerzett történelemtanári diplomát. Ugyanott nyert magiszteri fokozatot a középkor történetéből (1998), majd a bukaresti N. Iorga Történettudományi Intézetben Az erdélyi vajdai tisztség fejlődése 1414-ig c. dolgozatával megszerezte a történettudományok doktora címet (2005).

MunkásságaSzerkesztés

1999 novemberétől az EME tudományos munkatársa, Bölcsészet, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának titkára, a Jakó Zsigmond Pál vezette Erdélyi Okmánytár munkaközösség tagja.

Kutatási területe Erdély 1542 előtti oklevélhagyatékának feltárása és közzététele, erdélyi társadalom- és családtörténet. Első publikációja az Entz Géza és Kovács András tanulmányaival megjelent könyvben (A Farkas utcai templom címerei. Kolozsvár, 1995) a címerekre vonatkozó családtörténeti függelék összeállítása volt. Szakcikkei, tanulmányai a Református Szemle (2003/6), az Erdélyi Múzeum (2004/1–2; 2004/3–4; 2005/ 3–4), a Korunk (2005/7), ill. az Anuarul Institutului de Istorie (Kolozsvár, 1997), Colloquia (1996–97/1–2), Revista de Arhivistică, 1998/1–2), Arhiva Genealogică (1999/1–4), Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde (2007) hasábjain jelentek meg.

Társszerkesztője volt a Kiss András 80. születésnapjára kiadott emlékkönyvnek (Kolozsvár, 2004), amelyben A levéltárrendező és családtörténész Huszti András c. tanulmánya is olvasható; munkatársa a Jakó Zsigmond Pál közzétételében megjelenő Codex diplomaticus Transsylvaniae – Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez II. (Budapest, 2004) és III. (Budapest, 2008) kötetének.

KöteteiSzerkesztés

 • A Wass család cegei levéltára (Valentiny Antallal, Kolozsvár, 2006. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3);
 • The History of the Wass de Czege Family (Hamburg 2005);
 • Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában (Kolozsvár, 2009. Erdélyi Tudományos Füzetek)
 • Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010 (Erdélyi tudományos füzetek)
 • Megyeszékhelyek a középkori Erdélyben; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010
 • Institutional structures and elites in Sălaj Region and in Transylvania in the 14th-18th centuries; szerk. W. Kovács András; Romanian Academy–Center for Transylvanian Studies, Bucuresti–Cluj-Napoca, 2012
 • A Szilágyság és a Wesselényi család. 14-17. század; szerk. Hegyi Géza, W. Kovács András; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012 (Erdélyi tudományos füzetek)
 • Kiadás előtt álló munkája: Az erdélyi megyei hatóságok középkori oklevelei.

Díjak, elismerésekSzerkesztés

2008-ban a budapesti Gróf Mikó Imre Alapítvány, ill. az Erdélyi Múzeum-Egyesület Entz Géza-díjjal jutalmazta A Wass család cegei levéltára c. kötetét.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Erős Gábor: Monográfia a Wass családról. Korunk 2006/1.
 • Tudor-Radu Tiron: The History of the Wass de Czege Family. Studii şi Materiale de Istorie Medie 2006.
 • Hegyi Géza: Úttörő forráskiadvány az erdélyi nemesség és a Mezőség múltjához. Erdélyi Múzeum 2008/1–2.
 • Draskóczy István: A Wass család cegei levéltára. Turul, 2008/3.
 • [Sipos Gábor]: Az Entz Géza-díj odaítélése 2008-ban. Erdélyi Múzeum, 2008/1–2.