Főmenü megnyitása

Weisz Miksa (Budapest, 1872. október 22. – Budapest, 1931. július 13.) magyar–zsidó hittudós, rabbi, egyetemi tanár.

ÉleteSzerkesztés

Középiskolai tanulmányait a buda­pesti református főgimnáziumban és az Országos Rabbiképző Intézetben végezte. 1894-ben tett doktori szigorlatot. Vallástanári működése a középiskolai hitoktatásban új, virágzó korszakot jelöl. A hitközség Talmud-Tóra intézetében együtt tanított Bacher Vilmossal és Schön Dáviddal. Ez utóbbi lemondása után átvette a vallástanárok szakosztályának vezetését, majd éveken át betöltötte elnöki ügykörét. Újjászervezte az ifjúsági istentiszteleteket. Megszervezte a hitközség könyvtárát, átvette a Bacher-könyvtár és Kohn Sámuel könyvtárának gondozását. Az MTA megbízásából rendezte és kezelte Kaufmann Dávid könyvtárát. Eközben egymásután jelentek meg tudományos művei és tankönyvei. Felkutatta a vallástudomány, a liturgia, a történelem és a kultúrhistória ismeretlen területeit. Tanulmányai, cikkei és bírálatai a magyar és külföldi folyóiratokban jelennek meg. Munkatársa volt a Jewish Encyclopaedienek. 1909-ben az első fővárosi templomkörzet rabbijává választotta a hitközség. Majd a középiskolai vallásoktatás szakfelügyelője, az Országos Rabbi Egyesület alelnöke, a pesti rabbiság, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat választmányának stb. tagja lett. A Rabbíszeminárium Bacher Vilmos tanszékére hívta meg, utóbb Venetianer Lajos megüresedett katedráját vette át és azóta a hitvédelem, a praktikus teológia, a vallástan, a héber gyakorlatok és a héber beszéd tárgyaiban oktatatta a szeminárium hallgatóit, egyben az Aréna úti templom rabbija.

MűveiSzerkesztés

Önállóan megjelent nagyobb művei:

  • Katalog der hebräischen Handschriften und Bücher in der Bibliothek des Prof. dr. D. Kaufmann S. A. (Frankfurt a. M., 1906);
  • Etika a talmudban (Hevesi Simonnal és Blau Lajossal együtt, Budapest Imit., 1920);
  • Zsidó Etika (Budapest, 1923);
  • Geniza Fragmente der Bibliothek D. Kaufmann S. A. im Besitze der ung. Akademie der Wissenschaften. I. (Budapest, 1924). (V. ö. Zsoldos Jenő, «Harminc év Isten szolgálatában)) 1895-1925. W. M. tudományos működésének 30. évfordulója alkalmából.)

ForrásSzerkesztés