Wikipédia:Középkorműhely/Fontossági szempontok

 
KÖZÉPKORMŰHELY · KÖZÉPKORPORTÁL

Műhelyvita · Hiányzó szócikkek · Forráshiányos szócikkek · Átnézendő tartalom · Internetes források · Fontossági szempontok · Cikkértékelési statisztika és napló

Kategóriák: Csonkok · Középkori témájú szócikkek fontosság szerint · Középkori témájú szócikkek minőség szerint · Besorolatlan középkori témájú szócikkek


Fontossági szempontok
Összefoglaló cikkek Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
egy ország középkori története, vagy történetének egy nagyobb szakasza A középkori Magyar Királyság története, A magyar nép kialakulása X
egy tudományág vagy művészet középkori szakasza Középkori filozófia X
egy tudományág vagy művészet középkori szakasza egy adott országban vagy területen Óészaki irodalom X
speciális terület összefoglaló cikke Román kori templomkapuk X
Listák, illetve uralkodóházak[1] Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
csak a középkorra jellemző Jeruzsálem királyainak listája, Karolingok X
van középkori része is; a középkorban hangsúlyosan jelen van A Német Lovagrend nagymestereinek listája X
van középkori része is, de nem a középkori szakasz miatt jelentős Habsburg-ház X
Uralkodók Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
„Nagy” jelzővel illetik Nagy Károly X
országában az első I. István X
több ország szempontjából fontos IX. Lajos francia király X
dinasztiájából az első II. Konrád német-római császár X
saját országa szempontjából fontos VI. Károly francia király X
Főnemesek, hadvezérek Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
valamilyen konfliktus folytán nevezetes Oroszlán Henrik X
népi hőssé vált Kinizsi Pál X
valamely dinasztia komolyabb szerephez nem jutó tagja Jean Tristan de Valois X
Szentek, boldogok Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
szerzetesrend-alapító Assisi Szent Ferenc X
világpolitikai szereplő Clairvaux-i Szent Bernát X
egy ország kereszténységre térítője Bonifatius Wynfrith X
szerepel az egyetemes katolikus naptárban Szent Cirill X
Egyházi személyek Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
az egyház fejlődése szempontjából meghatározó I. Gergely pápa X
világpolitikai szereplő III. Sándor pápa X
Szerzetesrendek, lovagrendek Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
a középkorban hosszú időn át, több országban tevékenykedett Német Lovagrend X
rövidebb ideig több országban vagy hosszabb ideig egy országban tevékenykedett Kardtestvérek rendje X
Tudósok, művészek Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
jelentős hatás a terület későbbi fejlődésére Fibonacci X
valamilyen szempontból a középkorban egyedülálló Beda Venerabilis X
szakirodalom kiemeltnek tekinti Walther von der Vogelweide X
Írásművek, zenei alkotások, fogalmak Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
első az adott nyelven Cantar de Mio Cid X
első az adott műfajban Doomsday Book X
csak a középkorra jellemző trubadúr X
a középkorban fordul elő először, de később is jellemző szonett X
valamilyen speciális terület szempontjából fontos Andreanum X
Építmények Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
a Világörökség része Aacheni dóm X
a Világörökség javaslati listáján szerepel Esztergomi vár X
fontos középkori eseményekhez kapcsolódik Sainte-Chapelle X
nem önmagában a Világörökség része, hanem egy városnegyed részeként San Teodoro-templom X
Csaták, események Például Nélkülözhetetlen Nagyon fontos Közepesen fontos Kevéssé fontos Megjegyzés
háború döntő ütközete Hastingsi csata X
ország elfoglalása vagy felszabadulása, terjeszkedés megállítása Grünwaldi csata X
szállóigévé vált Canossa-járás X
  1. Az olyan nemesi családok, amelyek nem adtak uralkodót, eggyel lejjebb kerülnek a fontossági skálán.