Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/A botmunka szabályozása

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


A botmunka szabályozása szerkesztés

A szövegjóváhagyási eljárás kiírása: Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. január 7., 19:40 (CET) [válasz]

A tulajdonképpeni szavazás legkorábban három nappal ez után az időpont után kezdődhet, és csak akkor lehet elindítani, ha a megfogalmazás utolsó változatát legalább 4 szerkesztő jóváhagyta, beleértve a kiírót is.

Előzmények szerkesztés

Az alábbi javaslatot 2022 végén egy csaknem kéthónapos műhelymunka során csiszoltuk, és minden érintett véleményét figyelembe vettük, azóta pedig pihent. Tehát már elég alapos megbeszélésen esett át, az itteni közzétételt a szavazási irányelv kívánja meg.

Célok szerkesztés

Ez a javaslat a Wikipédia:Botok új tartalmáról szól. Megszavazása esetén a jelenlegi tartalmat ezzel cseréljük le. Az oldal státusza irányelv, azonban egységes szerkezetben van olyan segítő, magyarázó részekkel, amelyek a józan ész alapján külön szavazás nélkül is átírhatóak maradnak. Tehát a javaslattal együtt azt is elfogadjuk, hogy csak a tényleges szabályozást tartalmazó részek változtatásáról kell a későbbiekben külön szavazni. Ez tehát egy kísérlet is, hogy felül tud-e kerekedni a józan ész a wikijogászkodáson. :-) (Ha nem, akkor két külön oldalt kell csinálni az irányelvnek és a többinek, és nehezebb lesz követni.)

A botmunka eddig nem volt igazán szabályozva. Most már elmondhatjuk, hogy kialakult egy kodifikálható gyakorlat. A javaslat alapvetően ezt a gyakorlatot követi és tisztázza, csak az adminbotok és a járőrbotok koncepciója teljesen új benne, az előbbi az enwiki szabályozása alapján.

A jóváhagyott botfeladatok kezdeti listája a javaslat része. A lista a későbbiekben a kocsmafali megbeszélések linkjével bővíthető.

A javaslat újdonságai:

  • Egy helyre gyűjtjük és kifejezetté tesszük az eddig innen-onnan kiguberálható tudnivalókat és szokásokat.
  • Kimondjuk, hogy botot megerősített szerkesztő üzemeltethet.
  • Szabályozzuk a botok nevét, amely javarészt eddig is erre a mintára épült, de volt kivétel (a meglévők a javaslat szerint megmaradhatnak).
  • Szabályozzuk az adminbotok és járőrbotok használatát. Ezekre eddig is voltak eseti precedensek. A keret lefedi az eddigi használati módokat, és lehetőséget ad a továbbiakra, amelyek az angol Wikipédiában régebb óta működnek, és nálunk is bármikor felmerülhetnek.
  • Körvonalazzuk a botok által végezhető feladatokat, kiemeljük a nem alkalmiak közül azt, amire állandó szabályozást akarunk bevezetni.

Nyitott kérdések szerkesztés

Majdnem mindent sikerült tisztáznunk, de két kérdés lezáratlan maradt. Ezekről vagy sikerül dűlőre jutnunk, mielőtt szavazásra visszük a szöveget, vagy külön kell szavazni.

Az egyik a Szerkesztő:Bináris/Tervek/A botmunka szabályozása#Szerkesztés saját néven botszoftverrel szakaszban van sárgával kiemelve. Röviden: az irányelv alapja, hogy botot csak megerősített szerkesztők üzemeltethetnek külön botazonosítóval. Nem tilos azonban korlátozott mértékben saját névről botozni (ez ki van fejtve a szövegben). A kérdés, hogy a nem megerősített szerkesztők előtt ezt az utat is teljesen lezárjuk, vagy csak az ellenőrzött névterekben (ahol a járőrökkel nagyon kitolnának).

A másik a Szerkesztő:Bináris/Tervek/A botmunka szabályozása#A JavaScript használata szakaszban a sárga rész. Ez arról szól, hogy a nem megerősített szerkesztők használhassanak-e olyan JavaScript segédeszközöket (pl. JWB), amelyek nem érhetőek el bárki számára a beállításokból egy kattintással, mint pl. a HotCat.

Még egy helyen kisárgítottam, ahol esetleg valakinek ellenérzése lehet.

A szavazás menete szerkesztés

Jobb esetben a két sárgával kiemelt alternatíváról még a szavazás előtt konszenzusra tudunk jutni, és csak egy tám/ell kell. Ha nem, akkor külön kell erről a kettőről A/B szavazást tartani, és egyet az egészről, tehát három kérdés lesz feltéve.


Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!
Idekattintva fejezd ki véleményed:

A szavazás javasolt szövege szerkesztés

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

Az irányelv és a vele kapcsolt leírások szövege a Szerkesztő:Bináris/Tervek/A botmunka szabályozása lapon olvasható.

Nem része a szövegnek:

  • a tetején az ambox (a tudnivalók feletti rész)
  • az alján a navsablon alatti háttérmagyarázatok
  • a Botgazdák szakaszba írt megjegyzés, ami csak a szavazásig érdekes.

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

Jóváhagyom, hogy ez a szöveg szavazásra kerüljön szerkesztés

Ha a más megfogalmazást szeretnél, vagy ha a szavazásra bocsátásnak irányelvi akadályát látod, akkor azt a Szövegmódosítási javaslatok című részbe írd!

Köszönetnyilvánítás szerkesztés

Köszönöm Binárisnak és a javaslat kidolgozásában részt vett többi szerktársnak a munkát, amit ennek a fontos irányelvnek a kidolgozásába fektettek. --Malatinszky vita 2024. január 8., 10:09 (CET)[válasz]

Jelenlegi energiámból nekem csak a köszönetre futja, de szeretném jelezni, hogy szerintem is fontos, és köszönöm a belefektetett munkát! Samat üzenetrögzítő 2024. január 31., 23:05 (CET)[válasz]

Hozzászólások a sárgával kiemelt nyitott kérdésekhez szerkesztés

Futtathat-e botot nem megerősített szerkesztő? szerkesztés

Én amondó vagyok, hogy akinek még nem sikerült elérnie a megerősített szerkesztői státuszt, az ne futtasson botszoftvert a Wikipédián, méghozzá elsősorban nem azért, hogy ne kelljen utána tömegesen ellenőrizni, hanem azért, nehogy a tapasztalatlanságából fakadóan hibás szerkesztéseket végezzen nagy tömegben. --Malatinszky vita 2024. január 18., 18:38 (CET)[válasz]

Köszönöm az aktivitásodat! Egyetértek, és ha nem érkezik ellenvetés, akkor ezzel a változással viszem szavazásra, mert eddig is alacsony érdeklődés mutatkozott a javaslat iránt, és a nyitva hagyott kérdések veszélyeztethetik a szavazás sikerességét. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. január 18., 18:45 (CET)[válasz]

Azt hogyan lehet eldönteni, hogy egy szerkesztő botot használ? Vannak olyan eszközök, ahol a szerkesztési összefoglalóban megjelenik az eszköz neve, de általában ez is letiltható, máshol meg még ilyen sincsen. Ha nem lehet egyértelműen eldönteni, akkor betartani sem lehet a szabályt. Samat üzenetrögzítő 2024. január 31., 23:07 (CET)[válasz]
Nem lehet olyan hitelességgel eldönteni, hogy a bíróságon is megállja a helyét, de erre nincs is szükség. Mi nem jogászkodni akarunk. Ez egy irányelv, ami azt mondja meg, hogy milyen viselkedést várunk el. Ha valaki kifejezetten rosszindulatú szándékkal törekszik a kijátszására, azzal lesz más baj is, ami miatt előbb-utóbb elbúcsúzunk tőle. De ha valaki botszerű szerkesztéseket végez botszerű sebességgel, akkor megkérhetjük, hogy mutassa be azt az eszközt, amivel végezte. Ha nem egy bárki számára bekapcsolható segédeszköz, akkor nyilván látható lesz a javascriptjeiben. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. február 1., 06:27 (CET)[válasz]

Futtathat-e a Beállításokból nem elérhető Javascriptet nem megerősített szerkesztő? szerkesztés

Itt, úgy érzem, nagyon nehezen definiálható, hogy mi tekinthető valódi JS-alapú botszoftvernek, és mi az, ami egyszerűen a különféle böngészőkbe beépített JS-alapú segédeszköz. Talán várjuk meg, amíg felmerül valamilyen tényleges probléma, mielőtt itt valami tilalmat fogalmazunk meg, addig pedig érjük be a szövegben már szereplő „használd a józan eszedet és ne viselkedj tahó módon” tartalmú intelemmel. --Malatinszky vita 2024. január 18., 18:38 (CET)[válasz]

Köszönöm az aktivitásodat! Egyetértek, és ha nem érkezik ellenvetés, akkor ezzel a változással viszem szavazásra, mert eddig is alacsony érdeklődés mutatkozott a javaslat iránt, és a nyitva hagyott kérdések veszélyeztethetik a szavazás sikerességét. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. január 18., 18:45 (CET)[válasz]

A ToolforgeBot sablon érvényességét az IP-ellenőrök ellenőrizhetik szerkesztés

A Szerkesztői lap és vitalap szakaszban szerepel egy bekezdés, amely arra biztatja a botgazdákat, hogy amennyiben a botjuk a Toolforge nevű szerveren fut, ezt a tényt jelezzék a bot szerkesztői lapján elhelyezett {{ToolforgeBot}}(?) sablonnal.

Ennek a sablonnak a fő funkciója az, hogy megelőzzön egy könnyen elkövethető adminisztrátori hibát. Időnként előfordul ugyanis, hogy egy bot rosszul működik, és szükségessé válik, hogy egy adminisztrátor átmenetileg blokkolja az azonosítóját, hogy a hibás működésből fakadó további károkat megelőzze. Mármost ha a blokkoló adminisztrátor figyelmetlen, akkor ilyenkor akaratlanul letilthatja nem csak a blokkolt botazonosítót, hanem az ugyanarról az IP-címről jövő összes szerkesztési próbálkozást is. A Toolforge-on futó botok esetében ez azt jelenti, hogy a szerveren futó összes bot a blokk alá esik, ami különösen nagy galibát okozna. A ToolforgeBot sablon figyelmezteti a blokkoló admint, hogy ezt a hibát ne kövesse el.

Ez idáig rendben is van, de a tervezet hozzáfűzi még a következő mondatot: „A sablon érvényességét az IP-ellenőrök ellenőrizhetik, mivel a Tooolforge IP-címe nem személyes adat.” Szerintem ez a mondat felesleges és átgondolatlan, ezért el kell távolítani a szövegből. Ha jól képzelem (javítsatok ki, ha nem jól képzelem), itt az az elképzelt eset, hogy GipszBot szerklapján szerepel a ToolforgeBot sablon, de gyanakszunk, hogy a bot valójában nem is a Toolforge-on fut, ezért az IP-ellenőrök megnézik a GipszBothoz tartozó IP-címet, hogy lássák, az valóban a Toolforge IP-címe-e. Ha GipszBot valóban a Toolforge-on fut, akkor semmilyen titok nem kerül felfedésre, hiszen a Toolforge IP-címe nyilvános -- ez a jelentése a sárgával kiemelt mondatnak.

A baj csak akkor van, ha GipszBot valójában nem a Toolforge-on fut, hanem Gipsz Jakab laptopján, mert ilyenkor az IP-ellenőrzés felfedi GipszBot IP-címét, holott GipszBot (vagyis a botgazdája) nem követett el irányelvsértést, pusztán hibásan helyezett ki egy sablont. Szerintem az az IP-ellenőr, aki „Nézzük meg, tényleg a Toolforge-on fut-e GipszBot” felkiáltással IP-ellenőrzést végez, pont olyan súlyos hibát vét, mint aki „Nézzük meg, Malatinszky nem Dencey zoknibábja-e” felkiáltással ellenőrzi az én IP-címemet.

Ráadásul az egész helyzet sürgős problémára váró megoldásnak tűnik: Nem tartom életszerűnek, hogy botgazdák hamis ToolforgeBot sablont helyeznének ki, és ha ez mégis előfordul, nem tartom jelentősnek a problémát.

Javaslom, hogy a sárgával kiemelt mondatot távolítsuk el a szövegből. --Malatinszky vita 2024. január 8., 09:44 (CET)[válasz]

Egy kapcsolódó gondolat: szerintem bot blokkolásakor minden esetben adminisztrátori hiba a kapcsolódó IP-cím autoblokkolása; az adminisztrátoroknak minden bot-blokkoláskor ellenőrizniük kell, hogy az autoblokk ki van kapcsolva, függetlenül attól, hogy a bot a Toolforge-on fut-e. Képzeljük el ugyanis, hogy a Gipsz Jakab laptopján futó GipszBot elkezd hülyeségeket csinálni, és ezért blokkolni kell. Ilyenkor a nyilvánvaló következő lépés az, hogy Gipsz Jakabbal megbeszéljük, hogy mi a probléma, és amikor Jakab jelzi, hogy kijavította a hibát, feloldjuk a blokkot. Ezt a fajta elengedhetetlen kommunikációt ellehetetleníti az IP-cím autoblokkolása.

Szerintem ezért a legjobb volna a {{bot}} sablonba, a „taposs rá a gombra, ha a bot rosszalkodik” szöveg mellé beépíteni egy „... de ne felejtsd el kivenni a pipát az autoblokk mellől, nehogy ellehetetlenítsd a botgazdával való kommunikációt” szövegű figyelmeztetést. Mindez persze független a jelen szavazástól. --Malatinszky vita 2024. január 8., 09:56 (CET)[válasz]

Jó, kivettem, nem olyan kardinális kérdés, és nem éri meg a vitát. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. január 8., 12:19 (CET)[válasz]

Szövegmódosítási javaslatok és kifogások a szavazás megtartása ellen szerkesztés

A bot definíciója szerkesztés

A tervezet rögtön az első szakaszban definiálja, hogy a „bot” olyan szoftver, amely lapok tömeges, gyors szerkesztését, létrehozását, törlését teszi lehetővé, és a legnépszerűbb botok között fel is sorolja, az Autowikibrowswer nevű szoftvert. Valamivel lejjebb aztán az a kitétel is szerepel, hogy a bot nevében szerepelnie kell a „bot vagy Bot” szövegnek. Az utóbbi szabály egyenes következménye, hogy az Autowikibrowser nevű botot az irányelv elfogadását követően nem szabad használni a magyar Wikipédián, hiszen az AWB nevében nem szerepel a „bot vagy Bot” szöveg.

Nyilván a szabály szándékolt értelme nem ez, hanem valószínűleg az, hogy „nem kaphat botjogot az az azonosító, amelynek nevében nem szerepel a bot/Bot szó”. Ha már szükségesnek tartjuk kiemelni a bot, a botflag és a botjog közti különbséget, érdemes lenne ezt a bakit is kijavítani.

Valójában nekem egyébként úgy tűnik, hogy a „bot” szó a wikipédisták szóhasználatában gyakran jelent botjoggal felruházott azonosítót, és talán az lenne a legegyszerűbb, ha A bot fogalma szakasz végére biggyesztenénk azt a mondatocskát, hogy „Amennyiben nem okoz félreértést, gyakran botnak nevezzük a botjoggal felruházott azonosítót is”.

--Malatinszky vita 2024. január 8., 10:45 (CET)[válasz]

Így jó lesz? Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. január 8., 20:04 (CET)[válasz]
Igen! Malatinszky vita 2024. január 8., 22:06 (CET)[válasz]

Globális botok szerkesztés

Néhány szóban nem ártana kitérni, hogy mi a helyzet globális botok esetén. Számomra legalábbis teljes a homály ezügyben, hogy egyáltalán hol lehet ezeket fellelni (a Wikipédia-botok kategóriában nincsenek benne, pl. Szerkesztő:InternetArchiveBot), ugyanakkor rendelkeznek egy ún. globális botjoggal, de közben a huwiki nincs azok között, amelyek automatikusan engedélyeznék ezeket... (https://meta.wikimedia.org/wiki/Bot_policy/Implementation#Where_it_is_policy) JSoos vita 2024. január 8., 11:26 (CET)[válasz]

Be van linkelve a globális botok leírása, kiegészítettem a linkkel, ahol a listájuk megtekinthető. Egyébként meglepően kevesen vannak. Ezeket engedélyezzük; ahogy oda is van írva és az általad belinkelt oldalon is látható, az automatikus elfogadást nem engedélyezzük, vagyis a stewardok nem adhatnak közvetlen helyi botjogot a huwikire, hiszen vannak saját bürokratáink. A globális bot egyszerre az összes wikire kapja meg a jogot. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. január 8., 20:07 (CET)[válasz]

Működőképtelenné szerkesztés

Ezt a szót „működésképtelenné”-re javítanám, ha ezzel más is egyetért. -- ato vita 2024. január 17., 21:03 (CET)[válasz]

Kijavítottam. Már csak a két nyitott kérdéshez nem jutottunk közelebb. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. január 17., 22:22 (CET)[válasz]

Teszteljük a szövegtervezetet! szerkesztés

Kíváncsi lennék, hogy a javaslat szövege alapján mi vonatkozna arra, amit tegnap a karbantartó versenyek karbantartása kapcsán csináltam. Tegyük fel, hogy egy frissen regisztrált szerkesztő csinálta ugyanezt, és a járőröknek és adminoknak a mostani irányelvjavaslat alapján kell megítélniük a tennivalót. Mi lenne az irányelvjavaslat szerinti reakció? Samat üzenetrögzítő 2024. február 12., 21:29 (CET)[válasz]

Segíts nekem, és mondd el néhány szóban, kérlek, hogy mi az, amit tegnap a karbantartó versenyek karbantartása kapcsán csináltál! Sajnálom, de nekem a közreműködéseid listája alapján nem világos, hogy miről van szó, illetve hogy az miért releváns. -- Malatinszky vita 2024. február 12., 22:04 (CET)[válasz]

Az a kérdés, hogy ez a sok szerkesztés botmunkának néz-e ki? Nem. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. február 12., 23:09 (CET)[válasz]

Igen. Ha valaki ilyen mintázatú szerkesztést lát a friss változtatásokban (percenként több, esetleg több tucat nagyon hasonló szerkesztés ugyanolyan szerkesztési összefoglalóval), akkor feltételezzük-e róla, hogy ez botmunka, vonatkozik-e rá az irányelv, fel kell-e szólítani valamire, szankcionálni kell-e? (Egyébként nem használtam botot, mert több idő lett volna letölteni egy új verziót, beüzemelni, megírni a mintát, letesztelni stb., mint kézzel végigcsinálni. De ez az információ nem lényeges, mert az a tapasztalatom, hogy nem fogjuk megkérdezni ilyen esetben az érintettet, hanem egyből intézkedünk.) A kérdésem nem kötözködés, tényleg kíváncsi vagyok rá. Samat üzenetrögzítő 2024. február 12., 23:53 (CET)[válasz]
Nem volt sem akkora az ütem, sem annyira egyformák a szerkesztések, hogy botnak nézzem. Azért a tapasztalat számít. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. február 12., 23:56 (CET)[válasz]
NB. Szerintem pont ez a rész nem is új. Eddig sem okozott gondot. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2024. február 12., 23:58 (CET)[válasz]

A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!