Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/Nevezetességi irányelv kivételes teljesítményt nyújtó sportolókra

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Szavazni lehet a Wikipédia:Szavazás/Nevezetességi irányelv kivételes teljesítményt nyújtó sportolókra, 2014 lapon. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2014. augusztus 22., 16:37 (CEST) [válasz]

Nevezetességi irányelv kivételes teljesítményt nyújtó sportolókra szerkesztés

A szövegjóváhagyási eljárás kírása: Malatinszky vita 2014. augusztus 16., 10:52 (CEST) [válasz]

A tulajdonképpeni szavazás legkorábban három nappal ez után az időpont után kezdődhet, és csak akkor lehet elindítani, ha a megfogalmazás utolsó változatát legalább 4 szerkesztő jóváhagyta, beleértve a kiírót is.

Törlési megbeszélések során időről időre felmerül az a gondolat, hogy egyes jeles sportesemények résztvevői akkor is számítsanak nevezetesnek, ha formálisan nem teljesítik a WP:NEV kritériumát, azaz nincs róluk több, a cikkalanyt részletekbe menően tárgyaló említés. Néha felmerül az is, hogy ilyen személyek esetében ne lehessen a cikket szubcsonkként törölni ha az a cikkalanyról minden fellelhető információt közöl, még akkor sem, ha az az információ nagyon hiányos. A javasolt szavazás célja az, hogy felmérje és irányelvbe foglalja azt, hogy mely esetekben támogatja a közösség az ilyen kivételes elbánást. A kérdésről megbeszélés folyt a javaslatos kocsmafalon, és Zerind és Hkoala ott felmerült módosításait köszönettel be is építettem az alábbi szavazási javaslatba.

Két kérés a folyamat leegyszerűsítésére:

  • Ez az előkészítő szavazás arról szól, hogy jól van-e megfogalmazva a szavazás javasolt szövege. Kérlek benneteket, hogy ne itt nyilvánítsatok véleményt arról, hogy a különböző olimpikonok, labdarúgók nevezetesek-e. Arra a három nap múlva kiírandó tényleges szavazás való.
  • A szavazási javaslat szándékosan csak az olimpiák/paralimpiák és labdarúgó-világbajnokságok résztvevőiről szól. Ez a legtöbb idáig felmerült esetet lefedi. Elképzelhetőnek tartom, hogy később esetleg igény szerint további kategóriákat (pl. úszó-világbajnokokat, kajakozó nemzeti bajnokokat) is a listához adunk, de egyelőre szeretném, ha nem bonyolítanánk tovább a szavazást.


Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!
Idekattintva fejezd ki véleményed:

A szavazás javasolt szövege szerkesztés

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

A kivételes sportteljesítményt nyújtott személyek esetében nem vizsgáljuk a nevezetességi irányelv kritériumának teljesülését, hanem az ilyen sportolókat automatikusan nevezetesnek tekintjük.

I. Támogatod-e, hogy az alábbi kategóriákba tartozó személyek kivételes sportteljesítményük alapján akkor is nevezetesnek számítsanak, ha a nevezetessségi irányelv kritériuma nem teljesül rájuk, azaz nincsenek róluk részletekbe menő független említések?

a. Az összes modern téli és nyári olimpia valamennyi aranyérmese. (Támogatom/Ellenzem)

b. Az összes modern téli és nyári olimpia valamennyi érmese. (Támogatom/Ellenzem)

c. Az összes modern téli és nyári olimpia valamennyi résztvevő versenyzője. (Támogatom/Ellenzem)

d. Az összes modern téli és nyári olimpia valamennyi versenyszámának bírói. (Támogatom/Ellenzem)

e. A paralimpiák aranyérmesei. (Támogatom/Ellenzem)

f. A paralimpiák érmesei. (Támogatom/Ellenzem)

g. A paralimpiák résztvevő versenyzői. (Támogatom/Ellenzem)

h. A labdarúgó-világbajnokságok győztes csapatának tagjai. (Támogatom/Ellenzem)

i. A labdarúgó-világbajnokságok résztvevő csapatainak tagjai, ide nem értve a selejtezőkön kiesett csapatok tagjait. (Támogatom/Ellenzem)

j. A labdarúgó-világbajnokságok résztvevő csapatainak tagjai, ide értve a selejtezőkön játszó csapatok tagjait is. (Támogatom/Ellenzem)

k. A labdarúgó-világbajnokságok játékvezetői, partjelzői és időmérő bírói, ide nem értve a selejtező mérkőzések játékvezetőit, partjelzőit és időmérő bíróit. (Támogatom/Ellenzem)

l. A labdarúgó-világbajnokságok játékvezetői (ide nem értve a partjelzőket és időmérő bírókat valamint a selejtező mérkőzések játékvezetőit, partjelzőit és időmérő bíróit). (Támogatom/Ellenzem)

m. A labdarúgó-világbajnokságok játékvezetői, partjelzői és időmérő bírói, ide értve a selejtező mérkőzések játékvezetőit, partjelzőit és időmérő bíróit is. (Támogatom/Ellenzem)

II. Támogatod-e, hogy az első pontban meghatározott kivételes sportteljesítményt nyújtott személyek esetében ne vizsgáljuk, hogy a róluk szóló cikk nem minősül-e szubcsonknak, ha a cikkben szerepel a cikkalany vezetékneve és (forrásokkal alátámasztva) az a tény, hogy a cikkalany a fenti kategóriák valamelyikébe esik? (Támogatom/Ellenzem)

A fenti kategóriákba nem tartozó személyekre a Wikipédia szokásos szabályai vonatkoznak. Nincs szó arról tehát, hogy a felsorolásba bele nem tartozó személyek cikkeit törölni kellene, csak arról, hogy aki a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik bele, annak az esetében a szokásos módon meg kell vizsgálni, hogy a WP:NEV illetve a WP:SZUBCSONK kritériumai teljesülnek-e.

Aki a status quo fennmaradására kíván szavazni, az ezt valamennyi fenti opció ellenzésével teheti meg.

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

Jóváhagyom, hogy ez a szöveg szavazásra kerüljön szerkesztés

Ha a más megfogalmazást szeretnél, vagy ha a szavazásra bocsátásnak irányelvi akadályát látod, akkor azt a Szövegmódosítási javaslatok című részbe írd!

Szövegmódosítási javaslatok és kifogások a szavazás megtartása ellen szerkesztés

  • Sajnálom, hogy nem került bele a javaslatba az előzetes megbeszélésben Linkoman hozzászólásából, hogy csak a következők dokumentálhatósága esetén tekintsünk el a bázis nevezetességkritériumok vizsgálatától:
  • neve (leánykori, bece- stb.)
  • szül. és hal. hely és idő
  • állampolgárság, nemzetiség
  • neme
  • sporteredménye(i) olimpikonként
Ugyanis ezeknek feltételek kiegészítéséül már érdemes lett volna utánagondolni, hogy milyen teljesítmény kívánalma tenné ezt kerekké, és esetleg létrejöhetett volna egy életképes kiegészítése a nevezetességi kritériumoknak is.
A szöveg persze a jelenlegi formában is jó valamire:
ha kellő számban utasítják el a szerkesztők ezt az abszurdumot, akkor az jó érvet ad az üresen kongó cikkek törlőinek kezébe.
--Karmela posta 2014. augusztus 16., 18:47 (CEST)[válasz]

A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!