Főmenü megnyitása

Az Ó, dicsőséges, ó, ékességes kezdetű népének Pázmány Péter latin nyelvű Mária-himnusza.[1] A dallam a Kisdy Benedek püspök védnöksége alatt kiadott Cantus Catholici énekeskönyvből való.[2]

Ó, dicsőséges, ó, ékességes
Műfaj magyar egyházi népének
Szöveg Pázmány Péter
Magyar szöveg Rosty Kálmán
Hangfaj moll
A kotta hangneme C moll
Hangterjedelem V–1 VII–♭3 ♭III–VII
1–♭3 VII–♭3
Kadencia V VII (♭III) 2
Szótagszám 5 5 6 5 6

A Szent vagy, Uram! katolikus énekeskönyv 192. éneke.

Szerző Mire
Bárdos Lajos vegyeskar Musica Sacra I/1. kötet, 5. dal
Musica Sacra I/5. kötet, Domina mundi
Musica Sacra I/5. kötet, Ó, dicsőséges, ó, ékességes

Kotta és dallamSzerkesztés

 

2. Angyali szózat, látnoki jóslat,
Õs királyi magzat,
Bölcs Salamonnál
Zeng neked a hangzat.

3. Menny királynõje, baj enyhítõje,
Égi sark erõje,
Tavaszi színben
Rózsa anyatõje.

4. Hajnal nyílása, éltünk világa,
Nap dicsõ sugára!
Új fényt fakasztál
Üdvünk borújára.

5. Éj tiszta holdja, kín gyógyítója.
Rab szabadítója:
Tõled segítve
Láncait leoldja.

6. Nap mosolygása, füst lobogása,
Szende szûzi lányka:
Szeplõtlen, érted
Gyúlt a király lángra.

7. Szép arany nyaklánc, mennyei borház,
Érctorony, fedett sánc:
Minden nyomorgót
Üdvet adva megszánsz.

8. Pálma sudára, nektár pohárja,
Fûszer illat-árja:
Vidd a bolyongót
Égi hon útjára.

9. Szent búza magja, ékszer smaragdja,
Irgalom harangja:
Jusson elõdbe
E zsolozsma hangja.

10. Harc lobogója, vígság folyója,
Szűz virág bimbója.
Égi gyönyörnek
Vagy te kincstartója.

11. Föld liliomja, rózsagally lombja,
Szállj az égi honba!
Melynek fényárját
Szíved földre vonja.

12. Menny ékessége, nép dicsősége,
Vidd szívünket égbe,
Hogy a száműzött
Lelje nyugtát végre!

13. Fény a sötétben, édes reményem,
Ó tekints le rám; fenn
Adj híveidnek
Örök éltet. Amen!

Ugyanerre a dallamra Erdélyben Mikuláskor az alább szöveggel éneklik:[3]

1. Szent Miklós püspök élt nagy szentségben,
Isten kegyelmében;
böjtölvén sokat
egész életében.

2. Sok szép kincseit Jézus nevében
szegényeknek adta,
bajban levőket
gondjába fogadta.

3. Püspökségében az igaz hitet
mindhalálig védte,
tévedés ellen
bátran harcolt érte.

4. Adjon az Isten ilyen papokat
az ő országának,
jó püspököket
Krisztus Egyházának!

JegyzetekSzerkesztés

 1. Az eredeti cím: Domina mundi.
 2. Kisdi Benedek – Szölősy Benedek: Cantus Catholici. Lőcse (1651) 4. o.
 3. Kájoni János: Cantionale Catholicum című, 1676-os énekgyűjteménye alapján.

ForrásokSzerkesztés

 • Szent vagy, Uram!. Szerkesztette Harmat Artúr és Sík Sándor. Budapest: Szent István Társulat. 1974. ISBN 963-360-015-4 192. ének  
 • Hozsanna! Teljes kottás népénekeskönyv. Bárdos Lajos és Werner Lajos. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített, 20. kiadás. Budapest: Szent István Társulat. 2007. ISBN 978 963 361 889 9 192. ének  
 • Éneklő egyház: Római Katolikus Népénektár. 7. kiadás. Budapest: Szent István Társulat. 2005. ISBN 963 361 676 X 233. ének  
 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 136. o.  
 • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához: Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek. Tizedik, bővített kiadás. Pécs: Kulcs a muzsikához kiadó. 2003. 355. o. ISBN 963 03 5519 1  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 512. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Iskolai énekgyüjtemény II: 11–14 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1944. 495. kotta  
 • Bárdos Lajos: Musica Sacra: I. Vegyeskarra, 1. Karácsonyi és húsvéti ünnepkör. Budapest: Editio Musica. 2000. 5. darab  
 • Bárdos Lajos: Musica Sacra, I. Vegyeskarra, 5. Mária-énekek. Budapest: Editio Musica. 2003. 17 és 56. o.  

FelvételekSzerkesztés

További információkSzerkesztés