Cantus Catholici

A Cantus Catholici felépítése
Tartalomjegyzék Az énekek száma
Az Úr ünnepeire
(Temporale)
Adventi Enekek 8
Karácsoni Enekek 25
Cantus Latini de Nativitate Domini 13
Uj Esztendöre Való Enekek 7
Víz-Kereszt Napiara Való Enek 1
Nagy Böjtre Való Enekek 12
Husveti Enekek 14
Ur Menybe meneteli napjára 2
Pünkösti Enekek 8
Úr Napi Processiora 4
A’ szent Oltári Szentségröl 8
Szentek ünnepeire
(Sanctorale)
Bóldogságos Szüz Mariaról 25
A’ Szentekről 13
Évközi időre
Predikaczio előtt valo Enekek 3
Predikaczio Utanra Valo Enekek 1
Reggeli es estveli Enekek 3
Szent David soltari 12
Canticum Trium puerorum 1
Processiokra Való Litaniak 12
Appendix
Karacsoni Enekek 16
Pro Quadragesima 1

A Cantus Catholici az első nyomtatásban megjelent kottás magyar katolikus énekeskönyv. A gyűjtemény 200 éneket tartalmaz 129 dallammal, ebből 78 latin, 120 magyar és 2 kevert szövegű.

Első kiadása 1651-ben jelent meg Lőcsén. Szőlősy Benedek jezsuita pap szerkesztette, a megjelenést Kisdi Benedek egri püspök patronálta.

A könyv összegyűjti az akkor már egy-két évszázada a katolikus szertartásokon használt énekeket. Az egész egyházi évre megszerkesztett, kiváló minőségben nyomtatott könyv volt, a katolikusok még a XVIII. században is használták.[1]

ElőzményekSzerkesztés

A reformáció a népéneket tette hivatalossá, míg a katolikus egyház inkább a gregorián eredetű énekeket támogatta, a népénekeket csak a hivatalos liturgián kívül engedte (pl. körmeneteken). Emiatt a protestáns énekek a katolikusok körében is terjedni kezdtek. Ezt akarta megakadályozni a katolikus egyház azzal, hogy egyrészt megtiltotta a 100 évnél fiatalabb népénekek használatát,[2] másrészt elhatározta, hogy saját népénekeskönyvet ad ki. Az utóbbiról először az 1629-i, majd az 1638-i nagyszombati zsinaton döntöttek, de csak 1651-ben valósult meg a Cantus Catholici-vel.

KiadásokSzerkesztés

 1. 1651. Lőcse
 2. 1675. Nagyszombat. Szelepcsényi György esztergomi érsek 52 énekkel (30 dallammal) bővítette a gyűjteményt. (Editio Szelepcseniana)
 3. 1703. Nagyszombat. Szövegekben ez a legbővebb. A latin nyelvű énekek egy része helyére mintegy 50 ének került a Kájoni János ferences szerzetes által 1676-ban kiadott Cantionale Catholicumból.
 4. 1738. Nagyszombat
 5. 1792. Buda és Nagyszombat

1935-ben a Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozatban látott napvilágot a fakszimile kiadása, a 35., 38. és 39. kötetben.[3]

1674-ben Szegedi Ferenc Lénárd egri püspök jelentetett meg egy énekeskönyvet ugyancsak Cantus Catholici címmel (Szegedi Cantus Catholici). Ez az 1651-es kiadás több dallamát átveszi, szövegeit átdolgozza, új dallamokkal és szövegekkel egészíti ki, azaz forrásként használja, de címe ellenére az 1651-estől független énekeskönyv.

Ugyancsak Cantus Catholici címmel jelent meg egy szlovák énekeskönyv (Pysne Katholicke) 1654-ben, ugyancsak Lőcsén, ugyancsak Szőlősy Benedek szerkesztésében, de teljesen más, elsősorban cseh eredetű énekekkel. Nagyszombaton adták ki másodszor 1700-ban.

Jelentősége maSzerkesztés

A Cantus Catholici 200 énekéből Harmat Artúr 41 dallamot válogatott be a Szent vagy, Uram!-ba, az első egységes katolikus énekeskönyvbe. Ebből 38 az 1651-es,[4] 3 az 1675-ös kiadásból[5] való. A magyar Wikipédiában az alábbiak találhatók meg:

A Szent vagy, Uram! Cantus Catholici-ből származó énekei a magyar Wikipédiában
Ének ÉE Cím
1 A kereszténységben, hisszük
11 16 Ó, fényességes szép hajnal
16 32 Az angyal énekel
34 Szülte a Szűz szent Fiát!
74[6] 85 Ó Jézus, Jézus
119 161 Leborulva áldlak
154 132 Jézusomnak Szívén
191 219 Ó, dicsőséges Asszonyság
192 233 Ó, dicsőséges, ó, ékességes
257[6] 148 Örvendezzünk, jertek
278 355 Immár a nap leáldozott|-
288 241 Boldogságos Krisztus Anyja

A Hozsánna! című gyűjteménybe – mely a Szent vagy, Uram! kiegészítése – még egy ének került be.[7]

A fenti dallamokon kívül több szöveget is átvettek vagy felhasználtak a Szent vagy, Uram! szerkesztői, általában módosított (javított) formában.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Ebben az időben még nem volt egységesen használt énekgyűjtemény: az csak jóval később, 1934-ben jelent Szent vagy, Uram! címmel.
 2. Nagyszombati zsinat, 1560.
 3. Kisdy Benedek: Cantus Catholici 1651 I. (töredék). Vajthó László www.antikvarium.hu. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda (1935) (Hozzáférés: 2018. jan. 6.)
 4. 1, 5, 11, 16, 22, 28, 34, 36, 84, 87, 96, 98, 101, 119, 137, 152, 154, 167, 170, 182, 186, 191, 192, 193, 204, 233a, 233e, 233f, 233g, 234b, 237, 252c, 252e, 270, 278, 288, 289, 295.
 5. 74, 257, 281.
 6. a b Az 1675-ös Editio Szelepcseniana-ból.
 7. 135b: Üdvözlégy, nagy király.

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés