1986 a jogalkotásban

1986-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (5)Szerkesztés

 • 1986. évi I. törvény az illetékekről
 • 1986. évi II. törvény a sajtóról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelettel
 • 1986. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1985. évi költségvetésének és a tanácsok 1981–1985. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
 • 1986. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról
 • 1986. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1987. évi állami költségvetéséről

Törvényerejű rendeletek (34)Szerkesztés

 • 1986. évi 1. törvényerejű rendelet a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1986. évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről
 • 1986. évi 3. törvényerejű rendelet a szabálysértésről szóló 1968. I. törvény módosításáról
 • 1986. évi 4. törvényerejű rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1986. évi 5. törvényerejű rendelet a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. évi 6. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1986. évi 6. törvényerejű rendelet a Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1986. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svéd Királyság között Budapesten, az 1983. évi szeptember hó 28. napján aláírt bűnügyi jogsegélyszerződés kihirdetéséről
 • 1986. évi 8. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári, a családjogi és a bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó 18. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
 • 1986. évi 9. törvényerejű rendelet az Állami Ifjúsági és Sporthivatalról
 • 1986. évi 10. törvényerejű rendelet az állami népességnyilvántartásról
 • 1986. évi 11. törvényerejű rendelet a felszámolási eljárásról
 • 1986. évi 12. törvényerejű rendelet a Munka Törvénykönyve módosításáról
 • 1986. évi 13. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről
 • '1986. évi 14. törvényerejű rendelet a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről
 • 1986. évi 15. törvényerejű rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1986. évi 16. törvényerejű rendelet a Munka Törvénykönyve módosításáról
 • 1986. évi 17. törvényerejű rendelet egyes szövetkezeti jogszabályok módosításáról
 • 1986. évi 18. törvényerejű rendelet a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény módosításáról
 • 1986. évi 19. törvényerejű rendelet a magánkereskedelemről szóló 1977. évi 15. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1986. évi 20. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövege módosításának kihirdetéséről
 • 1986. évi 21. törvényerejű rendelet egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások módosításának kihirdetéséről
 • 1986. évi 22. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződés módosításának kihirdetéséről
 • 1986. évi 23. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés módosításának kihirdetéséről
 • 1986. évi 24. törvényerejű rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás módosításának kihirdetéséről
 • 1986. évi 25. törvényerejű rendelet a házadóról
 • 1986. évi 26. törvényerejű rendelet a Magyar Vöröskeresztről szóló 1955. évi 25. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1986. évi 27. törvényerejű rendelet a földértékelésről szóló 1980. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1986. évi 28. törvényerejű rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról
 • 1986. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1967. évi 36. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1986. évi 30. törvényerejű rendelet a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról
 • 1986. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1985. évi május hó 6. napján aláírt, a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtásáról szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1986. évi 32. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság között Budapesten, 1986. június 3-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1986. évi 33. törvényerejű rendelet a bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1986. évi 34. törvényerejű rendelet a gazdasági társulásokra vonatkozó egyes rendelkezésekről

Minisztertanácsi rendeletekSzerkesztés

 • 1/1986. (I. 19.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről Budapesten, 1985. november 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 2/1986. (I. 19.) MT rendelet a nukleáris export és import engedélyezéséről
 • 3/1986. (II. 13.) MT rendelet a szabadalmi ügyvivőkről szóló 5/1976. (III. 30.) MT rendelet módosításáról
 • 4/1986. (II. 21.) MT rendelet a közületi szervek gépjárműveiről
 • 5/1986. (II. 27.) MT rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 6/1986. (III. 9.) MT rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 7/1986. (III. 20.) MT rendelet az agrár és élelmiszertermelő ágazatok jövedelemszabályozásáról szóló 45/1984. (XI. 6.) MT rendelet módosításáról
 • 8/1986. (III. 20.) MT rendelet az építéstervezési jogosultságról
 • 9/1986. (IV. 1.) MT rendelet a nemzeti gondozottakról szóló 28/1966. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 10/1986. (IV. 21.) MT rendelet a magyar állampolgár külföldön történő munkavállalásáról szóló 8/1983. (V. 4.) MT rendelet módosításáról
 • 11/1986. (IV. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között, Budapesten, az 1985. évi december hó 2. napján aláírt, a magyar és a csehszlovák állampolgárok határmenti területeken történő kölcsönös foglalkoztatásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról
 • 13/1986. (V. 6.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között, a dunai határforgalomnak Mohácson és Bezdánban való ellenőrzéséről szóló, Pécsett, az 1983. évi április hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 14/1986. (V. 6.) MT rendelet egyes munkajogi szabályok módosításáról
 • 15/1986. (V. 7.) MT rendelet a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 16/1986. (V. 16.) MT rendelet az iskolai szövetkezetről és az iskolai szövetkezeti csoportról
 • 17/1986. (V. 16.) MT rendelet a kisvállalkozások részére kifizetett ellenérték adójáról szóló 1/1985. (I. 10.) MT rendelet módosításáról
 • 18/1986. (V. 16.) MT rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kölcsönös támogatási alapjairól szóló 31/1980. (VII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 19/1986. (V. 16.) MT rendelet az agrár és élelmiszertermelő ágazatok jövedelemszabályozásáról szóló 45/1984. (XI. 6.) MT rendelet módosításáról
 • 20/1986. (V. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között, a határmenti településeken lakó állampolgárok egyszerűsített határátlépésének rendjéről szóló, Moszkvában, 1985. augusztus 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet a levegő tisztaságának védelméről
 • 22/1986. (VI. 20.) MT rendelet a középfokú iskoláknak és a vállalatoknak a gyakorlati oktatási feladatok ellátására irányuló együttműködéséről, valamint a vállalatoknál folyó gyakorlati oktatásról
 • 23/1986. (VI. 26.) MT rendelet egyes kulturális tevékenységek folytatásáról
 • 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról
 • 25/1986. (VII. 8.) MT rendelet az állami népességnyilvántartásról szóló 1986. évi 10. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 26/1986. (VII. 16.) MT rendelet az állami szanálásról
 • 27/1986. (VII. 16.) MT rendelet a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetek dolgozóinak munkaviszonyával, illetve tagsági viszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről
 • 28/1986. (VII. 16.) MT rendelet a felmondási idő meghosszabbításáról és az elhelyezkedési támogatásról
 • 29/1986. (VII. 23.) MT rendelet a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. évi 6. törvényerejű rendelet hatálybalépéséről és a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályainak jóváhagyásáról szóló 27/1979. (VIII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 30/1986. (VIII. 10.) MT rendelet az állami kitüntetések és kitüntető címek után járó nyugdíjkedvezményekről szóló 30/1985. (VI. 22.) MT rendelet kiegészítéséről [1]
 • 31/1986. (VIII. 20.) MT rendelet az iskolai nevelés-oktatás egyedi intézményeiről
 • 32/1986. (VIII. 21.) MT rendelet az ipari takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 9/1974. (III. 21.) MT rendelet módosításáról
 • 33/1986. (VIII. 26.) MT rendelet a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény végrehajtására kiadott 11/1971. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 34/1986. (VIII. 26.) MT rendelet a tanácsi művelődési intézmények létesítésének, illetőleg megszüntetésének általános szabályairól
 • 35/1986. (VIII. 26.) MT rendelet a kisszövetkezetek és a fogyasztási szolgáltató kisvállalatok jövedelemszabályozásáról szóló 50/1981. (X. 27.) MT rendelet módosításáról
 • 36/1986. (VIII. 26.) MT rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 37/1986. (VIII. 31.) MT rendelet az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképző intézetekről
 • 38/1986. (IX. 11.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges határátlépési igazolványok egységesítéséről szóló, Budapesten, 1982. évi március hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 39/1986. (IX. 11.) MT rendelet egyes szövetkezeti jogszabályok módosításáról
 • 40/1986. (IX. 11.) MT rendelet a társadalmi tulajdonban történt káresetekkel kapcsolatos előzetes eljárásról szóló 168/1951. (IX. 13.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 41/1986. (X. 11.) MT rendelet az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló 1959. évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 33/1959. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 42/1986. (X. 18.) MT rendelet a raktárgazdálkodásról
 • 43/1986. (X. 18.) MT rendelet a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 44/1986. (X. 18.) MT rendelet az agrár- és élelmiszertermelő ágazatok jövedelemszabályozásáról szóló 45/1984. (XI. 6.) MT rendelet módosításáról
 • 45/1986. (X. 30.) MT rendelet a szeszes ital árusításának és fogyasztásának korlátozásáról
 • 46/1986. (X. 31.) MT rendelet a vállalati jövedelemszabályozásról szóló 40/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 47/1986. (X. 31.) MT rendelet a közszolgáltató vállalatok jövedelemszabályozási rendjéről szóló 42/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 48/1986. (X. 31.) MT rendelet a vállalati keresetszabályozásról, az érdekeltségi alap anyagi ösztönzési célú felhasználásáról és a magasabb vezető állású dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 43/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 49/1986. (XI. 12.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság Kormányai között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megnevezések oltalmáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 50/1986. (XI. 26.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között Budapesten, 1986. évi január hó 15. napján aláírt, a magyar-szovjet vasúti határforgalomról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 51/1986. (XI. 26.) MT rendelet a kiskorúakról való állami gondoskodásról, valamint a szülő és a gyermek kapcsolattartásának szabályozásáról
 • 52/1986. (XII. 3.) MT rendelet a beruházási és állóeszköz-fenntartási teljesítmények elszámolásáról
 • 53/1986. (XII. 10.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról
 • 54/1986. (XII. 10.) MT rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 55/1986. (XII. 10.) MT rendelet az állami bankfelügyeletről
 • 56/1986. (XII. 10.) MT rendelet az állami biztosításfelügyeletről
 • 57/1986. (XII. 10.) MT rendelet a bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatokról szóló 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet kiegészítéséről
 • 58/1986. (XII. 10.) MT rendelet a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet módosításáról
 • 59/1986. (XII. 10.) MT rendelet a Rehabilitációs Alapról
 • 60/1986. (XII. 17.) MT rendelet a vállalkozással és a szállítási szerződéssel kapcsolatos versenytárgyalásról szóló 14/1982. (IV. 22.) MT rendelet módosításáról
 • 61/1986. (XII. 17.) MT rendelet a magánszemélyek földadójáról szóló 36/1976. (X. 17.) MT rendelet módosításáról
 • 62/1986. (XII. 17.) MT rendelet a kisvállalkozások részére kifizetett ellenérték adójáról szóló 1/1985. (I. 10.) MT rendelet módosításáról
 • 63/1986. (XII. 17.) MT rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 64/1986. (XII. 28.) MT rendelet a nyugellátások és nyugdíjszerű egyéb ellátások évenkénti rendszeres emeléséről szóló 57/1985. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

JanuárSzerkesztés
FebruárSzerkesztés
 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal össze-függő tevékenységekről
 • 3/1986. (II. 21.) IM rendelet Az igazságügyi szakértők díjazásáról
MárciusSzerkesztés
ÁprilisSzerkesztés
MájusSzerkesztés
 • 5/1986. (V. 7.) ÉVM rendelet a munkavédelemről
JúniusSzerkesztés
 • 6/1986. (VI. 20.) ÉVM—KM rendelet az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM— KPM együttes rendelet módosításáról
 • 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban
 • 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet a szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeiről
 • 12/1987. (VI. 29.) MM rendelet a gyámhatóságokról, egyes gyámhatósági feladatokról és a gyámhatósági eljárásról
JúliusSzerkesztés
AugusztusSzerkesztés
 • 4/1986. (VIII. 10.) EüM—BM együttes rendelet A pszichotrop anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM—BM számú együttes rendelet módosításáról [2]
 • 5/1988. (VIII. 10.) EüM rendelet A légszennyező anyagok, a levegőminőségi határértékek és a légszennyezettség mérésére vonatkozó szabályok megállapításáról
 • 6/1986. (VIII. 10.) EüM rendelet Egyes mozgáskorlátozott személyek, személygépjárműivel kapcsolatos kedvezményekről
 • 7/1986. (VIII. 10.) EüM rendelet A gyógy- és üdülőhelyekről szóló 62/1984. (XII. 19.) MT számú rendelet, és a gyógyfürdőintézményekről, valamint a természetes gyógytényezők hasznosításáról szóló 63/1984. (XII. 19.) MT számú rendelet végrehajtásáról
 • 3/1986. (VIII. 10.) KkM—PM rendelet A Kereskedelmi Vámtarifa 1986. évi alkalmazásáról szóló 6/1985. (XII. 30.) KkM—PM számú rendelet módosításáról
 • 10/1986. (VIII. 10.) MÉM A földhivatalok illetékességéről és működésük egyes kérdéseiről szóló 27/1983. (XII. 29.) MÉM számú rendelet módosításáról
 • 14/1986. (VIII. 10.) MM rendelet Az előírt szakképesítéssel nem rendelkezők pedagógus-munkakörbe való alkalmazásának, illetőleg a munkaviszonyban állók foglalkoztatásának feltételeiről
 • 24/1986. (VIII. 10.) PM rendelet A leltározási, mérleg- és mérlegbeszámoló készítési kötelezettségről szóló 55/1970. (XII. 30.) PM számú rendelet módosításáról
 • 25/1986. (VIII. 10.) PM rendelet A vállalatok, a szövetkezetek és területi (szakmai) szövetségeik, valamint a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társulások törzskönyvi nyilvántartásáról és képviseleti könyvéről szóló 59/1979. (XII. 24.) PM számú rendelet módosításáról
 • 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet a szakközépiskolákban és a szakmunkás-képző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról
 • 21/1986. (VIII. 31.) MM endelet a felsőoktatási intézmények hallgatóinak tanulmányi és vizsgarendjéről
 • 22/1986. (VIII. 31.) MM rendelet a felsőoktatási intézmények hallgatóinak fegyelmi szabályzatáról
 • 24/1986. (VIII. 31.) MM rendelet a felsőoktatási intézményekben működő KISZ-szervezetek, továbbá a hallgatói közösségek és a hallgatói képviselők jogairól
 • 25/1986. (VIII. 31.) MM rendelet a felsőoktatási intézményekben folyó nevelő-oktató munka hallgatói véleményezéséről
SzeptemberSzerkesztés
 • 29/1986. (IX. 1.) MM rendelet az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről
 • 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelet a területi szociális gondozásról
OktóberSzerkesztés
NovemberSzerkesztés
DecemberSzerkesztés
 • 17/1986. (XII. 28.) EüM rendelet az esetenkénti segélyekről
 • 21/1986. (XII. 28.) MÉM rendelet a geodéziai azonosítók rendszeréről

KormányhatározatokSzerkesztés

 • 1006/1986. (II. 13.) MT határozat a Népművelési Intézetről szóló 1004/1969. (II. 23.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 1032/1986. (VI. 20.) MT határozat a művelődési miniszter feladatköréről szóló 1028/1980. (VII. 23.) MT határozat módosításáról
 • 1033/1986. (VI. 20.) MT határozat a Közművelődési Alapról
 • 1034/1986. (VI. 20.) MT határozat a szakirány szerint illetékes miniszterekről
 • 1050/1986. (VIII. 10.) Mt. h. Az országgyűlési képviselők tevékenységének támogatásában az államigazgatási szervek feladatairól [3]
 • 1051/1986. (VIII. 10.) Mt. h. „Stromfeld Aurél díj” alapításáról
 • 1052/1986. (VIII. 10.) Mt. h. A Magyar Kereskedelmi Kamara alapszabályának jóváhagyásáról

JegyzetekSzerkesztés

 1. Magyar Közlöny 1986. évi 33. szám
 2. Magyar Közlöny 1986. évi 33. szám
 3. Magyar Közlöny 1986. évi 33. szám
1985 a jogalkotásban 1986 a jogalkotásban
 
1987 a jogalkotásban