Az apostol

Petőfi Sándor elbeszélő költeménye (1848)

Az apostol Petőfi Sándor elbeszélő költeménye, vagy Szerb Antalt idézve: „költői elbeszélés”.[2] A versforma ritmusos (időmértékes) szabadvers.[3][4] A költemény a kiemelkedő egyéniség és a társadalom viszonyát gondolati síkon fogalmazza meg.

Az apostol
Az apostol kézirata
Az apostol kézirata
Szerző Petőfi Sándor
Eredeti cím Az apostol
Ország  Magyarország
Nyelv magyar
Téma Egy forradalmár élete.
Műfaj elbeszélő költemény
Kapcsolódó film Az apostol MTV
Kiadás
Kiadás dátuma első hiteles kiadás 1870-es évek[1]
Külső hivatkozások
A könyv a MEK-ben
SablonWikidataSegítség

A keletkezés ideje, körülményei szerkesztés

A mű Pesten született 1848 júniusa és szeptembere között.[5] Petőfi Sándor szabadságharc alatt szerzett műveinek egy része, köztük Az apostol is önéletrajzi ihletésű, illetve bizonyos értelemben a szerző saját sorsát kivetítő mű.

Köztudott, hogy a költő egy hideg szilveszter éjszakán jött a világra, miként ezen művének főhőse is.

 
Petőfi Sándor születési bejegyzés 1. sorban
" Az óra nyelve éjfélt hirdetett.
Kegyetlen téli éj vala,
A téli éjszakák két zsarnoka
Uralkodott:
A hideg és sötétség.
Födél alatt volt a világ,
Ki is kisértené az istent
Ilyenkor szabad ég alatt? "

A költő életkörülményei ebben az időszakban nehezedtek:

a) felesége várandós volt Petőfi Zoltánnal,
b) betegeskedő szüleit felhozatta Vácról Pestre, az általuk lakott különszobát ő fizette,
c) a márciusi eseményekhez képest csalódott a forradalomban, nézetei egyre radikálisabbak lettek, ami miatt támogatókat vesztett,
Szegény haza, fiaidat
Hasztalanul hivogatod:
Az egyik rész gaz áruló,
A másik rész földönfutó.
d) politikai karrierje sikertelen volt, Szabadszálláson 1848 júniusában[6][7] elveszítette a képviselőválasztási harcot a református Nagy Károllyal[8] szemben, melynek következményeként a parókiát is ellenségének tekintette a költeményben:
" De két ház volt a faluban, mely
Az ifju apostol fejére
Átkot mondott áldás helyett,
Az a két ház, hol a pap és
Az uraság lakott,
A kastély s a parókia. "

Kiadástörténet szerkesztés

Petőfi és barátja a nyomdász: Emich Gusztáv 1847-ben megegyeztek az Összes költemények örökös kiadói jogáról. Még ebben az évben kiadta a gyűjteményes kiadást, melyet egy kétkötetes változat követett. Ez év nyarán kötöttek egy újabb szerződést a folytatásról, amely mintegy 35 ív re volt tervezve. Petőfi halála és a szabadságharc bukása ellenére Emich nem hagyott fel a kiadásról és 1850-ben átvette Szendrey Júliától a kéziratokat. A kéziratok az 1847 és 1849 között keletkezett műveket tartalmazták (többek között Az apostolét is). Mivel az akkori politikai viszonyok nem kedveztek a forradalmi verseknek, ezért Emich egykötetes nagynyolcadrét, valamint kétkötetes tizenhatodrét változatot tervezett. Ez üzleti szempontból is előnyös volt, emellett a cenzúra figyelmének elaltatását is szolgálhatta, hiszen így a már cenzúrázott mű folytatásának tűnhetett. A nyomdát azonban a hatóságok lefoglalták és a bekötetlen íveket lefoglalták, később pedig bezúzták. Néhány példány azonban fennmaradt (ezeket a Petőfi Irodalmi Múzeumban, illetve az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik). Ez a kiadás tekinthető Az apostol első kiadásának, viszont nem a teljes szöveget tartalmazza. A teljes szöveg először 1874-ben jelent meg a Petőfi Sándor költeményei című illusztrált díszkiadásban az Athenaeum Kiadónál.

A költemény története prózában szerkesztés

A történet felfogható példázatnak[9] vagy példabeszédnek, amely „a dolgok közepébe vágva”[10] kezdést alkalmaz.

Az első négy ének (1-4.) a főhős, egy forradalmi lelkületű[11] egyéniség húszas éveiről, mint jelenéről szól. A család nyomorúságos otthonát,

Nagy itt, nagy itten a nyomor,
Alig hogy elfér e kicsiny szobában

a gyermekek és felnőttek éhezését, valamint a családfenntartó éjszakai látomását mutatja be. Istennel folytat gondolati párbeszédet elhivatottságáról és a világ legnagyobb bűnének tartott szolgaságról, illetve ennek megszüntetéséről.

 
Encyclopédie-Francia enciklopédia

A következő kilenc énekben (5-14.) a költő felidézi Szilveszter múltját: születését, kisgyermek-, gyermekkorát és ifjúságát. Édesanyja – „Koldúsnő-e vagy úri hölgy?” – a főhőst újszülött korában egy bérkocsiba tette, hogy megszabaduljon tőle. A bérkocsis később egy úri párt szállít, akik kifizetik, s szólnak a talált csecsemőről neki, de az ő szívük nem esik meg a kisdeden. A bérkocsis egy külvárosi kocsma küszöbére teszi a gyermeket. Egy erősen italos ember (a tolvaj) megtalálja (küszöbmonológ: „Az a küszöb nőtt tennap óta…”), hazaviszi (kőmonológ: „…Sikítő kő ez…”). A szomszédasszonnyal együtt otthon Szilveszter névre keresztelik, s nevelni kezdi a maga módján (tolvajlásra tanítja). Mindössze négyéves a gyermek, mikor „pártfogója” bitófán végzi, a szomszédasszonyból lett keresztanya pedig elzavarja, hogy ne pusztítsa a kenyerét. A gyermek elindul a semmibe, s egy vén koldusasszony fogadja be. Kutyája barátja lesz a kis Szilveszternek, ám a vénasszony csak koldulás fejében tartja őt magánál. A gyermeket jószerencséje egy uraság útjába veti, aki hisz a rimánkodásának, hogy a koldusasszony nem szülője néki, és csak kihasználja őt, s felfogadja saját fia mellé szolgának. Ez a munka rendkívül megalázó a kis Szilveszteren uralkodó fiú rossz természete miatt. Elviselhetővé teszi a helyzetet, hogy az uraság gyermekéhez felfogadott tanítótól Szilveszter is folyamatosan tanulhat, s értelmesen beszélgethet a nevelővel. Szilveszter kamaszkorában fellázad állapota ellen, s tizenhat évesen elhagyja az uraság házát. Az urasági oktató utánaszalad és további tanulásra biztatja, s ehhez tőkeként egyévi jövedelmét ajándékozza Szilveszternek. Egyidejűleg figyelmezteti, hogy ő népét hivatott szolgálni. Az uraság birtokáról távozva a természet szépségeit csodálva látja Isten nagyságát (Isten nagy monológ: „Imádlak, isten…”). A nevelőtől kapott pénzt a tanács szerint használja fel, s a francia enciklopédisták (Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau) („Világtörténet”,lásd: Szőlőszemmonológ) munkáin nevelkedik tovább elméje, történésznek készül. Bizonyítványai megszerzése után egy falu jegyzője lesz, ahol oktatja, tanítja a szegény embereket a francia forradalom eszméire. A falu népe meg is kedveli az ifjú, lánglelkű, igazszavú jegyzőt, ám a falu földesura, s papja ellenségként kezeli. A kastélyból egyetlen ember kedveli, a birtokos leánya, akivel titkon találkozgatnak. Szilveszter megismerteti vele eddigi nehéz életét, s gondolatait a szabadságért folytatott küzdelméről. A falu hatalmasai végül is Szilveszter ellen hangolják a lakosokat (pl. a pap istentagadónak nevezi beszédeit), akik elüldözik őt. A kastély kisasszonya búcsúzóul gyűrűt ajándékoz neki, majd elválnak útjaik. A főhős a fővárosba utazik, s kibérel egy kis padlásszobát. A nagy nyomorban egyetlen vígasza van, a kisasszony megtalálja őt a városban, s társa lesz:


Együtt maradtak,
mint férj s feleség,
Nem pap kötötte össze őket,
Hanem az isten és a szerelem.

Boldogan, de szegényesen élnek, ám a „házi gond” mellett is ír Szilveszter, majd összetépi és újra ír. Végül gondolatait könyvbe foglalja, majd házalni kezd, hogy kiadja valaki. Mikor kiadót talál, a cenzor nem engedi a felforgató gondolatokat megjelentetni. Kénytelen félretenni világmegváltó gondolatait, és másolásból eltartani feleségét és két gyermekét.

A költemény harmadik részének (15. ének) elején újra a képzelt jelenben vagyunk. A látomásos éjszaka hajnalán a csecsemő meghal, az anya csodálatos monológban (anyamonológ: „Alszol kicsiny…”) kesereg felette. A temetési kiadásokat a feleségétől kapott jegygyűrű árából tudják fedezni.

A történet további részeiben (16-19. ének) Szilveszter életének későbbi szakaszait ismerjük meg. A főhős egy titkos nyomdában kiadatja művét, ám a hatalom emberei rájönnek, hogy ki a szerző, s bebörtönzik őt. Feleségétől és gyermekétől el sem búcsúzhat (búcsút kérő, majd átkot szóró monológ). A börtönben eleinte siratja családját, s az elvesztett szabadságát, majd letargiába zuhan. Rabsága idején látomása támad arról, hogy neje meghalt (meghasonlás istenátok-monológ), felmerül benne, hogy fia miért nem látogatta meg („Fiam még él…” monológ). Tíz év után se szó, se beszéd, csak úgy szabadon engedik (madárka monológ).
 
Az apostol könyvborítója (1920)
Keresi családját, ám a szomszédok a gyermekről mit sem tudnak; az asszony halálát közlik Szilveszterrel, a sír helye ismeretlen. Szilveszter látja, hogy hosszú raboskodása ideje alatt a társadalom mit sem változott, a nép rabszolga maradt. Szilvesztert saját vesztesége, és a társadalmi igazságtalanságok változatlansága szinte az őrületbe kergeti. Gondolatai anarchikus fordulatot vesznek, az uralkodót hibáztatja.


Meddig tart még, beteg világ,
Meddig tart még a nyavalyád?
Királyfene rágja tested,
Agyonrág, ha ki nem metszed!

Bosszút áll a királyon mindenért, rálő. A merénylet kudarcba fullad, a kor szellemének megfelelően kivégzik a főhőst. A kivégzés előtt a tömeg megalázza, miként Krisztust is.

A negyedik rész (20. ének) jövőképet vizionál egy tiszta forradalomról, majd szabad társadalomról, ahol megbecsülik a régi idők apostolait.

A mű feldolgozásai szerkesztés

Érdekesség szerkesztés

A magyar könnyűzenei életben a hetvenes években rendkívül népszerű volt az „Apostol[16] együttes, amely az akkoriban divatos pol-beat stílust képviselte.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Margócsy István: „Az apostol” sorsa
 2. Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet V. kiadás Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1972 337. oldalról Kilenc nagyobb költői elbeszélést írt:(..., Az apostol)
 3. „Verselés: szabadversbe átjátszó jambikus lejtésű sorok.”http://www.literatura.hu/irok/romantik/petofi.htm
 4. http://enciklopedia.fazekas.hu/verstan/Szabad_vers.htm
 5. Az apostol 783. oldal MEK
 6. 1848. évi V. törvénycikk az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról. (Hozzáférés: 2012. november 7.)
 7. 1848. június 14.Országgyűlési képviselő-választás.
 8. [1] Archiválva 2016. október 31-i dátummal a Wayback Machine-ben„1848-ban Petőfi ellenjelöltje a követválasztáson a lelkész fia, Nagy Károly lett”
 9. „példázatszerű történet” Petőfi Sándor: Az apostol
 10. idegen kifejezéssel: in media res (a dolgok közepébe vágva)
 11. „forradalmi látomásköltészet”Legeza könyvismertetője
 12. (rendező: Szécsi Lajos; főbb szereplők: Bitskey Tibor, Kovács P. József)[2] Archiválva 2012. március 25-i dátummal a Wayback Machine-ben
 13. MTV 1991(rendező: Balogh Zsolt, operatőr: B. Marton Frigyes; főbb szereplők: Andorai Péter, Balkay Géza, Bán János, Csomós Mari, Kaszás Gergő)[3]
 14. (rendező: László Péter; főbb szereplők: Varga Miklós, Mikó István, Törtei Tünde, Keresztes Ildikó)[4] Archiválva 2014. május 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
 15. MTV videótár Az egyik legismertebb szereplő Törőcsik Mari
 16. Apostol együttes A kezdetek Archiválva 2012. július 24-i dátummal a Wayback Machine-ben

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

A magyar Wikiforrásban további forrásszövegek találhatóak