Bársony György (püspök)

püspök

Lovasberényi Bársony György (Péterfalva, 1626. március 3.Szepes, 1678. január 11.) nagyváradi, később egri püspök

Bársony György
Nagyvárad, majd Eger püspöke
Született 1626. március 3.
Péterfalva
Elhunyt 1678. január 11. (51 évesen)
Szepes
Felekezet római katolikus egyház
Püspökségi ideje
1665. április 2. – 1675. december 13.
(Nagyvárad)
Püspökségi ideje
1675. december 13. – 1678. január 11.
(Eger)
Előző püspök
Következő püspök
Szegedi Ferenc Lénárd
Pálffy Ferdinánd
Bársony György a Catholic Hierarchy-n

ÉleteSzerkesztés

Szülei előkelő nemesek voltak, atyja Bársony János, anyja Csorba Anna evangélikus hitű nő. Tanult Nyitrán és Nagyszombatban, az iskolai tanfolyam végeztével fölvétetett az Esztergom megyei papok közé; a theologiát Rómában kezdte hallgatni, de betegsége miatt Bécsben a Pázmány intézetében végezte; pappá fölszenteltetvén, Dunaszerdahelyen plébános lett; 1653-ban esztergomi kanonoknak neveztetett ki; azután barsi, majd tornai s gömöriesperes, 1663-ban szentgyörgymezői prépost, 1665. április 2-án nagyváradi püspök és szepesi prépost, majd királyi tanácsos lett. 1675. december 13-án az egri püspöki székbe helyeztetett.

MunkáiSzerkesztés

  • Magyarország tüköre. Kass, 1671. (Névtelenül.)
  • Veritas toti mundo declarata. U. ott, 1671. (G. B. E. V. P. S. S. C. R. M. C. C jegyek alatt, azaz Georgius Bársony, Episcopus Varadiensis, Praepositus Scepusiensis, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarius Cameralis. 2. kiadása Bécs, 1672. 3. kiadása Nagy-Szombat, 1706. neve alatt.

Ezen munkát németre lefordította 1683-ban az álnevű Krestianski Jób, Freibergből, azon czélból, hogy mindjárt a másik hasábon czáfolhassa is ugyanazt. E mű ellen még egy névtelen valószínűleg Bethlen Miklós irt czáfolatot: Falsitas toti mundo detecta czímmel, mely 1672-ben jelent meg; ennek cáfolatára irta egy névtelen katholikus 1681-ben a soproni országgyűlés alatt az ott megjelent katholikusok megbizásából a Veritas toti mundo declarata cz. vitairatot). Lubomirszky Szaniszlóval váltott levelezése a válaszokkal együtt megvan a vittenbergai magyar könyvtárban.

ForrásokSzerkesztés


Előde:
Pálfalvay János
Nagyváradi katolikus püspök
1665–1675
Utóda:
Luzinszky Joákim
Előde:
Szegedi Ferenc Lénárd
Egri püspök
1675–1678
Utóda:
Pálffy Ferdinánd