Bolberitz Pál

(1941–2020) magyar filozófus, pap, teológus, egyetemi tanár, író

Bolberitz Pál (Budapest, 1941. szeptember 15.Budapest, 2020. október 25.) Széchenyi-díjas római katolikus pap, filozófus, egyetemi tanár, a Szent István Akadémia elnöke, a Magyar Kolping Szövetség országos prézese, a Nemzetközi Cusanus Társaság tagja, a Szuverén Máltai lovagrend nagykeresztes konventuális káplánja. Bolberitz Károly fia.

Bolberitz Pál
Magyarország
21. század
Élete
Született1941. szeptember 15.
Budapest
Elhunyt2020. október 25. (79 évesen)
Budapest
IskoláiCsik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (–1955)
Pályafutása
Iskola/Irányzatkatolikus teológia
Fontosabb műveiA keresztény bölcselet alapjai
Kitüntetései
A Wikimédia Commons tartalmaz Bolberitz Pál témájú médiaállományokat.
Bolberitz Pál, 2014

Életrajza

szerkesztés

A Medve utcai általános iskolában tanult.[1] 1959-ben érettségizett a budai Toldy Ferenc Gimnáziumban. A továbbtanulástól Benke Valéria tiltotta el, ezért előbb antikvárius, majd autóvillamossági műszerész szakmát szerzett. 1961 szeptemberétől lett az esztergomi katolikus papi szeminárium növendéke. 1966-ban szentelték Esztergomban pappá.

1968-ban Szentendrén, majd a budapesti Szentimrevárosban volt káplán. Rendkívüli nagy látogatottságú (több száz) bibliaórákat tartott a középiskolai és egyetemista ifjúságnak, ami lelkipásztori pályája legfontosabb szakasza volt.

1969-ben teológiai doktorátust szerzett, s 1973 szeptemberétől az esztergomi szeminárium prefektusa és teológiai tanára lett. Így feljebbvalói és a diktatúra eltávolíthatták a fővárosból, de az esztergomi Szegényházi templomban folytatta az ifjúsággal való kiemelkedő jelentőségű foglalkozásait. Erre tovább "buktatták fel": 1974-től a római Gregoriana Pápai Egyetem filozófus-, s a „Rota Romana” egyházjog-hallgatója volt.

1976-tól ismét Esztergomban tanított, majd 1978-tól a budapesti Hittudományi Akadémia filozófia professzora. 1982-től egyetemi tanár, akit többször dékánná választottak.

Antall József miniszterelnöknek mint egykori tanárának ő adta fel a betegek kenetét és temette el egyházilag.[1].

Kitüntetései, címei

szerkesztés

Cikkei, tanulmányai az „Új Ember”-ben, a „Vigiliá”-ban, a „Teológiá”-ban és a „Jel”-ben jelennek meg.

 • A jövő teol. szemlélete (disszertáció) Budapest, 1969
 • Reménység és jövő. Budapest, 1972
 • Bölcselettörténet. 2. Újkor – legújabbkor. Főisk. jegyz. Esztergom, 1978; Nyíregyháza, 1984
 • Általános metafizika. Akad. jegyz. Budapest, 1981
 • Filozófiai istentan; Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Bp., 1981 (A Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia kiadványai)
 • Bevezetés a logikába. Akad. jegyz. Budapest, 1981
 • A filozófia lényege, alapproblémái és ágai (társszerző: Turay Alfréd, Nyíri Tamás) Budapest, 1981
 • Ismeretelmélet. A megismerés filozófiája; Akad. jegyz. Budapest, 1981
 • Filozófiai istentan. Akad. jegyz. Budapest, 1981
 • Isten, ember, vallás a keresztény filozófiai gondolkodás tükrében; Ecclesia, Bp., 1981 Letöltés
 • Kozmológia. Az anyagi világ filozófiai szemlélete; Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Bp., 1982 (A Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia kiadványai)
 • Moody: Élet a halál után (értelmező tanulmány). Budapest, 1983
 • Isten, ember, vallás. Budapest, 1984
 • Lét és kozmosz. Az anyagi világ keresztény szemlélete; Budapest, 1985
 • Aquinói Szt Tamás filozófiája és teológiája. Gál Ferenccel. Budapest, 1987
 • Boff, L.: Miatyánk. Ford. Uo., 1988
 • Bevezetés a logikába; 2. jav. kiad.; PPRKHA, Bp., 1988 (Sorozat: A Pázmány Péter Róm. Kat. Hittudományi Akadémia kiadványai)
 • Minek gyónjak? Budapest, 1990
 • Philosophischer Gottesbegriff bei Nicolaus Cusanus. Leipzig, 1989
 • A megismerés filozófiája. Ismeretelmélet; 2. bőv. kiad.; PPRKHA, Bp., 1990 (Sorozat: A Pázmány Péter Róm. Kat. Hittudományi Akadémia kiadványai)
 • Coreth-Neidl-Pfligersdorfer: Christliche Philosophie. 3. köt. (Ákos Pauler, Béla von Brandenstein, Valéria Dienes) Graz, 1990
 • Minek gyónjak? Budapest, 1990 Letöltés
 • Isten a filozófiában. Filozófiai istentan; PPRKHA, Bp., 1991 (A budapesti Pázmány Péter R. K. Hittudományi Akadémia kiadványai)
 • Filozófiai kozmológia. Akad. jegyz. Budapest, 1991
 • Sorsközösség Krisztussal. Nagyböjti gondolatok; Márton Áron, Bp., 1992 Letöltés
 • Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. Budapest, 1993
 • B. Kopp Judit–Bolberitz Pál: És az Ige testté lőn...; Szt. Gellért, Szeged, 1993
 • Elkötelezetten. Útmutatás a mai világban; Márton Áron Kiadó, 1996 Letöltés
 • Alkotó hit. Magyar Kolping Mozgalomért Alapítvány, 1996 Letöltés
 • Hit és ész; Magyar Kolping Szövetség, Bp., 1997
 • Szabadság és erkölcs. Magyar Kolping Szövetség, 1998 Letöltés
 • Érték és etika. Magyar Kolping Szövetség, 1999 Letöltés
 • A metafizika alapjai; Jel, Bp., 2000 (Keresztény bölcseleti írások)
 • Kultúra és kereszténység Archiválva 2021. július 24-i dátummal a Wayback Machine-ben
 • A vallás és erkölcs viszonya Archiválva 2007. szeptember 27-i dátummal a Wayback Machine-ben
 • A megismerés és értelmezés filozófiája; Jel, Bp., 2002 (Keresztény bölcseleti írások)
 • Szó és tett; Magyar Kolping Szövetség, Bp., 2002
 • A keresztény bölcselet alapjai; Jel, Bp., 2002
 • Krisztus követségében járunk. Elmélkedések az egyházi év ünnepeiről; Magyar Kolping Szövetség, Bp., 2003 Letöltés
 • Thália és teológia. Bolberitz Pál és Eperjes Károly történelemről, emberségről és hitről; szerk., szöveggond. Balázs István; Válasz, Bp., 2003 Letöltés
 • Az etika alapelvei; Hamvas Intézet, Bp., 2003 (Hamvas füzetek)
 • The beginnings of Hungarian philosophy. The reception of Nicholas of Cusa in the work "De homine" by Péter Csókás Laskói. Magyar nyelven elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében 2003. november 25-én (A magyar filozófia kezdetei); Szt. István Társulat, Bp., 2004
 • A magyar filozófia kezdetei. Nicolaus Cusanus recepciója Laskói Csókás Monedolatus Péter "De homine" c. művében. Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében 2003. november 25-én; Szt. István Akadémia, Bp., 2004
 • Európa és a kereszténység. Szent István Társulat, 2004 Letöltés
 • Bölcselettörténet (Hosszú Ferenccel közösen) Szent István Társulat, 2004
 • Győzedelmes hit. Elmélkedések, tanulmányok; Magyar Kolping Szövetség, Bp., 2005
 • Ateizmus és keresztény hit; Jel, Bp., 2007 (Keresztény bölcseleti írások)
 • Tanúim lesztek – Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a "B" liturgikus év szerint. Szent István Társulat, 2008
 • Igazság vagy szeretet? – Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a "C" liturgikus év szerint. Szent István Társulat, 2010
 • A hit kalandja – Bolberitz Pállal beszélget Kozma László. Kairosz, 2010 (Miért hiszek?)
 • Bevezetés a logikába. Szent István Társulat, 2010
 • Bolberitz Pál–Freund Tamás: Hit és tudomány. A reménység végtelen útjain; Éghajlat, Bp., 2010 (Manréza-füzetek)
 • A keresztény bölcselet alapjai; 2. jav. kiad.; Szt. István Társulat, Bp., 2011
 • Relatív és abszolút. Válogatott teológiai és filozófiai írások; Éghajlat, Bp., 2011
 • Virrasszatok – Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek az "A" liturgikus év szerint. Szent István Társulat, 2013
 • Kézvezető. Válogatott cikkek, tanulmányok; Szent István Társulat, Bp., 2015
 • Balás Béla–Bolberitz Pál: Regnum Marianum; Éghajlat, Bp., 2016 (Manréza-füzetek)
 • Szerdahelyi Csongor: Ember vezeti az embert Istenhez. Beszélgetés Bolberitz Pál professzorral; Szt. István Társulat, Bp., 2019
 • Szobrászi művek
 1. A Medve utcai iskola 140 éve. 1872-2012. Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium. 27.

További információk

szerkesztés
 • MTA Adatlapja
 • Mivégett vagyunk. Emlékkönyv Bolberitz Pál hatvanadik születésnapja tiszteletére; szerk. Török József; Ecclesia, Bp., 2001
 • Egység a különbözőségben. A 60 éves Bolberitz Pál köszöntése; szerk. Rokay Zoltán; Szt. István Társulat, Bp., 2001