Csapatkapitány (labdarúgás)

hagyományos tisztség a labdarúgásban

A csapatkapitány egy hagyományos tisztség a labdarúgásban, amelyet a játéktéren lévő csapatban a csapat egyik tagja viselhet. A játékosok között arról ismerhető fel, hogy bal karján kiválasztott színű, megkülönböztető karszalagot visel.

Iker Casillas, a 2012-es Európa-bajnokságon győztes spanyol válogatott csapatkapitánya a serleggel

A csapatkapitányi tisztség elsősorban erkölcsi megbecsüléssel, egyben viszont magasabb erkölcsi követelményekkel is jár.

A sportág szabályai a csapatkapitányt csak kivételesen említik, tehát tévhit, hogy a csapatkapitánynak a csapattársaival szemben megkülönböztetett státusza lenne.

Kötelező szabályozás szerkesztés

A FIFA versenyszabályai a csapatkapitányról kizárólag a következő 2 rendelkezést tartalmazzák:

"A csapatkapitánynak a játékszabály szerint nincs különleges előjoga, azonban bizonyos mértékig felelős csapata magatartásáért."

"Ha a mérkőzést az egyik csapat több játékossal fejezi be, mint ellenfele, akkor a csapatnak csökkentenie kell a létszámát, hogy az megfeleljen az ellenfél játékosainak létszámának és a játékvezetőt tájékoztatni kell minden egyes kizárt játékos nevéről és számáról. Ez a csapatkapitány kötelessége."

A sportág szokásai szerkesztés

A csapatkapitányt az egyesület, klub vezetése és a játékosok együttesen választják meg. A csapatkapitány személyének fontos szerepe van a csapatszellem, az összetartás formálásában, az egyéni érdekek alárendelésében a csapat érdekeinek figyelembevételével, az eredményességre. Az edző, a csapatvezető és a csapatkapitány szoros együttműködésben tevékenykedik a közös cél elérése érdekében. A csapatkapitány személye jellemző a csapatra. Például, a küzdeni tudás, a sportszerű harciasság, a klubban eltöltött évek, a játéktudás, egyénileg elért eredmények, önfegyelem, irányítási képesség. Gyakran adják annak a játékosnak, akit tehetsége miatt szeretnének megtartani, hogy növelje a csapat gazdasági értékét. Adják a legöregebb játékosnak vagy aki a legtöbb mérkőzésen szerepelt a csapat színeiben. Bal karján kiválasztott színű, megkülönböztető karszalagot visel.

A funkció még a labdarúgás hőskorában született meg. Az első mérkőzések az angliai oktatási intézmények diákjai között folytak le, a 10 főnyi legénységhez tizenegyediknek egy pedagógus csatlakozott. Ő volt a mai csapatkapitányok őse, aki akkor aktív segítőtársa volt a játékvezetőnek, mivel, mint csapattársainak hivatalból felettese, sikeresebben tudott rájuk hatni és őket fegyelmezni.

A csapatkapitány személyével kapcsolatban a játékszabályok nem határoznak meg semmilyen kötelező érvényű előírást. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), az International Board (IB) rendelkezései, utasításai valami a nemzeti szövetségek versenyszabályzatai határozzák meg a csapatkapitányok jogait és kötelességeit. A csapatkapitány köteles megkülönböztető karszalagot viselni. A csapatkapitány vezetésével érkezik a játéktérre a csapat. A játékszabály pontjai konkrétan meghatározzák a játékvezető feladatát. A csapatkapitány, mint csapatának felelős képviselője, a játékvezetővel való kapcsolattartás terén tevékenykedhet, elsősorban annak munkáját segítve. A kialakult szokások és hagyományok szerint ez a segítő tevékenység igen sokféle lehet. Kötelességei közé tartozik, hogy a játékvezető határozatainak csapattársai körében érvényt szerezzen. Neki van joga egyedül, hogy kivételes esetekben udvariasan tájékoztatást kérjen a játékvezetőtől. Nincs joga a játékvezető döntésiről, határozatairól, fegyelmezési módszeréről kérdéseivel informálódni. Nem mondhat véleményt, nem tarthat védőbeszédet, csak a játékvezetői döntés mellett segítően közreműködhet. Amikor a játékvezető a rend és a nyugalom fenntartása érdekében rendkívüli intézkedést tart indokoltnak és azt igényli, akkor a pályaválasztó kapitánynak kell a szükséges lépéseket megtenni /rendezők utasítása, hangosbemondó használata/.

Nemzetközi/nemzeti előírások írják elő, hogy a csapatkapitány a játékvezetővel együttműködve, a térfélválasztás és/vagy a kezdőrúgás jogának eldöntésénél személyesen közreműködik. A sorsolásnál a választás joga a vendégcsapat kapitányát illeti meg. A játékvezetővel közreműködve az ő hatáskörébe tartozik a játékidő meghosszabbításának elején a választás, a mérkőzés győztesét meghatározó eljárások, a győztes csapat kilétét eldöntő büntetőrúgások kezdésének, illetve folytatásának eldöntése. A csapatkapitánynak a mérkőzés alatt csak a saját játékostársainak irányítására van joga, a játékvezető szolgálatával szemben semmilyen joggal nem rendelkezik. Ha saját csapattársát lecserélik, de ő vonakodik elhagyni a játékteret, akkor nem a játékvezető, hanem a csapatkapitány szólítja fel a játéktér elhagyására. Egy meggondolatlan, vigyázatlan cselekmény miatti kiállításnál a játéktér elhagyásában vonakodó játékostársát neki kell felszólítani a játéktér elhagyására. Ha a csapatkapitány megsérül, lecserélik, mindig meg van határozva, hogy ki a helyettese. A játékvezetőnek joga, hogy felszólítsa (kérje), figyelmeztesse csapattársait a sportszerűségre, a játékszabályok betartására, a játékban rész vevők (játékosok, játékvezetők, csapatvezetők, nézők) tiszteletére.


A világbajnok csapatok kapitányai szerkesztés

Források szerkesztés