A Dígha-nikája (dīghanikāya; "Hosszú beszédek gyűjteménye") théravada buddhista szöveg, a Szutta-pitaka (a páli kánon három gyűjtőkosara közül az egyik) öt nikájája közül az első gyűjtemény. A Dígha-nikája leggyakrabban idázett szuttái közé tartozik a Maháparinibbána-szutta (DN 16), amely Buddha utolsó napjait és halálát meséli el, a Szigálóváda-szutta (DN 31), amelyben Buddha a világi emberek etikáit és gyakorlatait tárgyalja, a Brahmadzsála-szutta (DN 1), amely összehasonlítja Buddha más indiai aszkéta világegyetemről és időről alkotott nézetét, valamint a Pótthapáda-szutta (DN 9).

A Dígha-nikája szuttái
PTS rövidítés
DN1 · DN2 · DN3 · DN4 · DN5 · DN6
DN7 · DN8 · DN9 · DN10 · DN11 · DN12
DN13 · DN14 · DN15 · DN16 · DN17 · DN18
DN19 · DN20 · DN21 · DN22 · DN23 · DN24
DN25 · DN26 · DN27 · DN28 · DN29 · DN30
DN31 · DN32 · DN33 · DN34
A Szutta-pitaka nikájái
DN · MN · SN · AN · KN
Szutták listája
DN · MN · SN · AN · KN

Szerkezete és tartalma szerkesztés

A Dígha-nikája 34 beszédet tartalmaz, amely három csoportból áll:

  • Sílakkhandha-vagga — moralitással foglalkozó szutták (1-13)
  • Mahá-vagga — a nagy felosztás (14-23)
  • Pátika-vagga — a Pátika felosztás (24-34)

A Dígha-nikája szuttái szerkesztés

Szutta száma Páli cím Magyar cím Témája röviden
DN 1 Brahmadzsála-szutta A nézetek mindent felölelő hálója (ford.: Pressing Lajos) Főleg a 62-féle helytelen nézetről szól
DN 2 Szamannyaphala-szutta A szerzetesi élet gyümölcsei (ford.: Csimma Vilmos és Szemán László) Buddha kifejti Adzsátasatru királynak a rendhez csatlakozás és a világi életről való lemondás előnyeit.
DN 3 Ambattha-szutta A származásból fakadó gőg és annak hiábavalósága (ford.: Köteles Géza) párbeszéd Amabatthával a varnákról. Utalásokat tartalmaz Okkáka király legendájára, aki a hagyomány szerint a Szákja nemzetség megalapítója.
DN 4 Szónadanda-szutta   Párbeszéd Szónadanda brahminnal az igaz brahmin jellemvonásairól.
DN 5 Kútadanta-szutta   Kútadanta brahmin megkérdezi Buddhát, miképp kell áldozatot bemutatni - Buddha egy előző életéből hoz fel egy példát, ahol az áldozatbemutatás nem járt állatok megölésével.
DN 6 Maháli-szutta Maháliról Párbeszéd Mahálival az isteni látásról és hallásról, és a teljes megvilágosodás eléréséről.
DN 7 Dzsálija-szutta   Az élet-elv természetének egybevetése a testtel - beszéd két brahminnak.
DN 8 Kasszapaszíhanáda-szutta
(v:Mahá-Szíhanáda-szutta)
  Párbeszéd Kassapával, a meztelen aszkétával az önsanyargatás hiábavalóságáról.
DN 9 Potthapáda-szutta Potthapádáról Párbeszéd Patthapádával a lélek természetéről. Buddha a megvilágosodás szempontjából lényegtelen, és az annak elérését akadályozó kérdésfelvetésről beszél.
DN 10 Szubha-szutta   Ánanda tanítása a magaviseletről, összpontosításról és bölcsességről.
DN 11 Kévatta-szutta Tanítóbeszéd Kévattának Buddha a csodatevés és a varázslás művelése ellen szól.
DN 12 Lóhiccsa-szutta Lohiccsához Párbeszéd Lóhiccsa pappal a tanítás erkölcstanáról.
DN 13 Téviddzsa-szutta   A Védák ismeretének hiábavalóságáról, ha azt arra használjuk, hogy Brahma könyörületességét vívjuk ki általa.
DN 14 Mahápadána-szutta   Gótama Buddhának és az őt megelőző öt Buddhának mitikus története. Elbeszéles Vipasszi Buddháról, annak Tuszita mennyekből való alászállásától küldetésének kezdetéig.
DN 15 Mahánidána-szutta A nagy okozati beszéd A függő keletkezés és a lélekre vonatkozó elméletek.
DN 16 Maháparinibbána-szutta Buddha utolsó napjai Nagy elbeszélés a Tathágata Parinibbánába távozásáról.
DN 17 Mahászudasszana-szutta A dicsőséges Szudasszana nagy-királynak Buddha egy előző megtestesülésének története, melyet Buddha halálos ágyán mesél el.
DN 18 Dzsanavaszabha-szutta   Buddha elmeséli Dzsanavaszabha démon történetét Nádika lakóinak.
DN 19 Mahágóvinda-szutta A mennyei zenész Panycsasikha elmeséli Mahágóvinda történetét Buddhának, aki kijelenti, hogy ő maga volt Mahágóvinda.
DN 20 Mahászamaja-szutta A nagy találkozó Az istenek Tiszta Földjéről és szellemi fejlődésükről.
DN 21 Szakkapanyha-szutta Szakka kérdései Szakka, az istenek ura meglátogatja Buddhát, akitől megtanulja, hogy minden aminek kezdete van, alá van vetve a megszűnésnek is.
DN 22 Mahászatipatthána-szutta A nagy beszéd az éberség alapjairól Beszéd az Éberség Alapjairól, a testről, az érzékelésről, a gondolatokról és az elme állapotáról. Magyarázatok a Négy Nemes Igazsághoz.[1]
DN 23 Pájászi-szutta   Kumárakassapa megtéríti Pájászit az eretnek gondolattól, miszerint nincs elkövetkezendő élet, és a tetteknek nincs visszahatásuk.
DN 24 Patika-szutta
A sarlatán Történet a tanítványról, aki más tanítókat követ, mivel a Buddha nem tesz csodákat és a dolgok eredet-tanát hirdeti.
DN 25 Udumbarikaszíhanáda-szutta
v: Udumbarika-szutta
  Buddha beszéde az aszkézisről Nigródha aszkétához.
DN 26 Csakkavattiszíhanáda-szutta A kerékforgató császár Történet a mindenség császáráról, az erkölcsök megromlásáról és annak helyreállításáról, Méttéjja, az Eljövendő Buddha érkezéséről.
DN 27 Aggannya-szutta A kezdetekről való tudás Beszéd a varnákról. A dolgok eredetének ismertetése, a négy varna eredetéig.
DN 28 Szampaszádaníja-szutta   Buddha és Száriputta párbeszéde, melyben Száriputta fejti ki a Buddha tanítását, és kijelenti a Buddhában való hitét.
DN 29 Pászádika-szutta   Az örömteli párbeszéd. Buddha beszéde a tökéletes és a tökéletlen tanítóról.
DN 30 Lakkhana-szutta   A Kiváló Ember harminckét ismertetőjegye és a bódhiszattva gyakorlat.
DN 31 Szigálóváda-szutta
v:Szingala-szutta v Szingalaka-szutta v Szigala-szutta
Szigalához/A világi ember fegyelmi szabályzata Szigala beszéde a családos ember, az emberek hat rendje felé tanúsítandó kötelességeiről.
DN 32 Átánátija-szutta Beszéd Atanatijáról A négy nagy király, és a gonosz elleni védő varázslatuk.
DN 33 Szangíti-szutta   Száriputta – tíz csoportra osztva – lefekteti a tanítás alapjait.
DN 34 Daszuttara-szutta   Száriputta tízes csoportokban ismerteti a tant.

Angol fordítások szerkesztés

Teljes fordítások:

  • Dialogues of the Buddha, tr T. W. és C. A. F. Rhys Davids, 1899–1921, 3 kötet, Pali Text Society, Vol. 1, 2. kötet, Vol. 3.
  • Thus Have I Heard: the Long Discourses of the Buddha, tr Maurice Walshe, Wisdom Pubs, 1987; később az eredeti alcímen újból kiadták; ISBN 0-86171-103-3

Válogatások:

  • Long Discourses of the Buddha, tr Mrs A. A. G. Bennett, Bombay, 1964; 1-16
  • Ten Suttas from Digha Nikaya, Burma Pitaka Association, Rangoon, 1984; 1, 2, 9, 15, 16, 22, 26, 28-9, 31

Források szerkesztés

  1. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, volume II, page 564

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés