Dobronoki György

jezsuita szerzetes, tanár

Dobronoki György (Alsólendva,[1][2][3] 1588. március 2.Nagyszombat, 1649. május 27.) bölcseleti- és teológiai doktor, jezsuita rendi tanár.

Dobronoki György
Életrajzi adatok
Születési névDobronoki György
Született1588. március 2.
Alsólendva
Nemzetiségmagyar
Elhunyt1649. május 27. (61 évesen)
Nagyszombat
Munkássága
Valláskeresztény
Felekezetrómai katolikus

Élete szerkesztés

Nemesi család sarja volt, 1610-ben Brünnben lépett a jezsuita rendbe. A bölcseleteti és hittudományokat néhány évig tanította; ezután rektora volt 16271629-ben a zágrábi, 16301636-ban a nagyszombati rendháznak. 1637. október 11-én Sopronba helyezték át; onnan 1639. augusztus 19-én a homonnai rendház főnöke lett.

Nagy műveltséggel rendelkezett, amit élénk tetterő kísért. A főpapok és katolikus urak legnagyobb részével összeköttetésben, sokakkal baráti viszonyban állt. Bírta Pázmány Péter bizalmát és rokonszenvét; nem csekély befolyást tudott rá gyakorolni. Az egyetem, a nemesi convictus, a szatmári kollégium alapítására, nagyszombati templomuk fölépítésére főleg ő buzdította. Nagyrészt az ő fáradozásainak köszönhették a jezsuiták, hogy a turóci prépostság a nagyszombati kollégiumnak, a pisetumból 5000 forintot a konviktusnak adományoztatott.

Az egyetemnek is ő volt szervezője és első rektora 16351636-ban. 16451646-ban ismét a nagyszombati egyetem rektora volt.

Művei szerkesztés

Kézirati munkái:

 • Historia de ingressu S. J. in Austriam et Hungariam
 • Historia S. J. Hungariae et Transsylvaniae (Hevenesi gyűjteményében a budapesti egyetemi könyvtárban mindkettőt fölhasználta Socher jezsuita)
 • Historia collegii Soproniensis; Conscriptio sacerdotiorum XXV. i. e. beneficiorum a civibus Sopron. erectorum
 • Elogium breue Petri Pazmani, Ephemerides seu diarii eventus collegii et academiae societatis Jesu Tyrnaviensis, inchoati anno 1636 (Keresztes István és mások által folytatva. Megvan a budapesti egyetem könyvtárában, Collect. Hevenes. Tom. XXX. Kivonatát 1637. szept. 23-ig a D. följegyzései után közölte az Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. N. F. XIX. 1884. 628–636. o.)

Jegyzetek szerkesztés

 1. Dobronak, régen Zala vármegye, ma Szlovénia, Dobronok nevű település nem található.
 2. Az MKL szerint Alsólendván született.
 3. a PIM adatbázisa szintén Alsólendvát jelöli meg születési helyként.

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
 • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993–
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893–1904
 • Tolnai világlexikona. Bp., Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1912–1919. 8 db, Bp., Kassák Kiadó, 1999–
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994
 • Zalai életrajzi kislexikon. Szerk. Gyimesi Endre. Zalaegerszeg, Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1994
 • Zalai életrajzi kislexikon. 3. javított, bővített kiadás. Szerk. Fatér Bernadett, Horváth József, Kiss Gábor [és mások]. Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 2005
 • Mészáros Klára: Dobronoki György. Egy jezsuita a XVII. századból. Jezuit iz 17. stoletja; ford. Novák Császár Jolán; Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2004