Főmenü megnyitása

Fabriczy András (Fabricius András) (Pazdics, 1751. augusztus 20.Poprád, 1830. január 23.) evangélikus lelkész.

Fabriczy András
Született 1751. augusztus 20.
Pazdics
Elhunyt 1830. január 23. (78 évesen)
Poprád
Gyermekei Fabriczy János
Foglalkozása lelkész

Tartalomjegyzék

ÉleteSzerkesztés

Fabriczy Dávid evangélikus lelkész és Jeney Anna Mária fia volt. Tanult Pazdicson, Eperjesen és Sopronban. Mikor befejezte a bölcseleti, teológiai és jogi tanfolyamot, az 17741775. éveket a jénai egyetemen töltötte. Mint az Ujházy-család nevelője Hollólomnicon, Budaméren és Budán nyolc évig élt. 1784-ben Nagylomnicra (Szepes megye) hívták meg lelkésznek, ahol az ő segítségével épült a templom. 1789-ben Poprádra ment lelkésznek, ahol új iskolát létesített és az új templom alapkövét letették. 1805-ben Nicolai Sámuel püspök mellett az összes szepességi evangélikus egyházi községeket látogatta és ezen egyházlátogatásoknak történeti adatokban gazdag jegyzőkönyveit szerkesztette. A tiszai evangélikus kerület egyházrendszerének összeállításában Berzeviczy Gergely kerületi felügyelővel olyan példaértékű munkát végeztek, hogy az ilyen egyházrendszert Fabriczy-Berzevicziana coordinationak nevezték el. A 13 szepesi városok esperességének élén 18101813-ig mint alesperes, 18131825-ig mint főesperes állt és annak történetét megírta. 1808-ban püspöknek volt kijelölve. Templomfelszenteléseknél és egyéb ünnepélyes alkalmakkor a megyében mint kedvelt szónok ő tartotta a szent beszédeket. Neje Abhortis Augustini Klára volt, Augustini (ab Hortis) Sámuel szepesszombati lelkész és híres geológus leánya, akivel 41 évig élt. Temetésén Klein Sámuel felkai tudós lelkész tartott felette német halotti beszédet. („Parentation…” Lőcse, 1830.)

MűveiSzerkesztés

 • Das Verlangen der Frommen nach dem Hause des Herrn. Eine Predigt… welche bey dem ersten Gottesdienste in dem neu errichteten Bethause zu Gross-Lomnitz im Jahre 1785 den 2. Weinmonat… ist gehalten worden. Leutschau.
 • Lieder, welche bey dem ersten Gottesdienste in dem… neu errichteten Bethause zu Gross-Lomnitz abgesungen werden im Jahre 1785. den 2. Weinmonath. Leutschau.
 • Catechismus Dr. Martini Lutheri. Leutschau, 1795.
 • Gradus consangvinitatis et affinitatis aug. et helv. confessioni addictis in Hungaria prohibiti, quos ex edicto matrimoniali enodavit. Cassoviae, 1814.
 • Coordinatio rei religionalis ecclesiasticae aug. conf. evangelicae Tibiscanae secundum leges religionales, canones synodales, usum et habito respectu recentiorum benignarum resolutionum regiarum. Leutschoviae, 1815.
 • Predigt den 2. Juny 1817. bey der Einweihung unserer neuen Kirche… gehalten. Leutschoviae, 1817. (Drei Predigten von Sam. Klein, nebst einer vierten von…)

Kéziratban maradt: Supplementa ad historiam executionis Eperiessiensis anno 1687. sub comissione Caraffiana peractae és Annotationes ad theatrum Eperiessiense anni 1687.

Egy cikke: Beschreibung eines halbversteinerten Ochsenkopfes, megjelent a Bredetzky, Beiträge zur Topographie des Königreichs Ungarn (IV. Wien, 1805.) c. gyűjteményes munkában.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
 • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
 • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8