Gábor Dénes-díj

A Gábor Dénes-díj a Novofer Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért kuratóriuma által odaítélt kétféle elismerés, a Hazai és a Nemzetközi Gábor Dénes-díj gyűjtőneve, a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése. Névadója Gábor Dénes Nobel-díjas fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográfia feltalálója.

2014. évi kitüntetettek az Országházban

Hazai Gábor Dénes-díj

szerkesztés

Adományozható olyan szakembereknek, akik jelentős tudományos, vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, és ezzel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, valamint közreműködésükkel nagymértékben elősegítették intézményük innovációs tevékenységét. A díj: Gábor Dénes hologramképével díszített bronzplakett.

Nemzetközi Gábor Dénes-díj

szerkesztés

A Nemzetközi vagy Külhoni Gábor Dénes-díj általában minden harmadik évben adományozható „a 35. életévét betöltő vagy fiatalabb, elsősorban PhD fokozattal már rendelkező vagy PhD képzésben részt vevő tudományos kutatók részére, a Gábor Dénes munkássága szellemében inspirált területeken (alkalmazott fizika, műszaki alapkutatások, informatikát megalapozó eredmények), vagy az ott elért kutatási eredményeket hasznosító tudományos szakterületeken (pl. az orvos-tudomány területén) dolgozók részére”.

 
2017. évi kitüntetettek az Országházban

A díj a Gábor Dénes-portré hologramját magába foglaló, 130 milliméter átmérőjű, 700 gramm súlyú ezüstplakettből és az adott évi felhívásban meghatározott összegű pénzdíjból áll. A plakettet dr. Greguss Pál és Fritz Mihály tervezte.

Díjazottak

szerkesztés
Külhoni Gábor Dénes-díj
Gábor Dénes-díj
Külhoni Gábor Dénes-díj
Gábor Dénes-díj
Külhoni Gábor Dénes-díj
Gábor Dénes-díj
Külhoni Gábor Dénes-díj
Gábor Dénes-díj
Külhoni Gábor Dénes-díj
Gábor Dénes-díj
 • Bogsch Erik, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatója
 • Kertész Zoltán, a Gabonatermesztési Kutató Kht. kutatóprofesszora
 • Molnár Béla, a Semmelweis Egyetem Sejtanalitikai Labor vezetője
 • Petis Mihály, a biogáz program indításában és megvalósításában vállalt meghatározó tevékenységéért
 • Rudas Imre, a Budapesti Műszaki Főiskola rektora
 • Sallai Gyula, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem stratégiai rektorhelyettese
 • Sarkadi Balázs, az Országos Gyógyintézeti Központ Haematológiai és Immunológiai Intézetének kutatási igazgatóhelyettese
 • Arányi Péter okleveles vegyész, matematikus, a Chinoin Zrt. alelnöke és K+F igazgatója
 • Farkas József menedzser gazdasági mérnök, a Sanatmetal Kft. tulajdonos igazgatója
 • Fésüs László orvos, biokémikus, akadémikus, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem rektora
 • Hadlaczky Gyula okleveles agrármérnök, az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet tudományos tanácsadója
 • Kálmán Erika vegyész, az MTA Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézet igazgatója
 • Kocsis István gépészmérnök, a Magyar Villamos Művek vezérigazgatója
 • Szoboszlai György gépészmérnök, gazdasági szakmérnök, a Magyar SUZUKI Zrt. igazgatója
 • Apáthy István villamosmérnök az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet főtanácsosa, ay Űrdozimetriai Kutatócsoport vezetője
 • Bársony István villamosmérnök, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet igazgatója
 • Duschanek Valéria tartósítóipari mérnök, mérnök-biológus szakmérnök, a K+F Patent Service Kft. ügyvezetője és fő tulajdonosa
 • Friedler Ferenc matematikus, a Pannon Egyetem tanára, a Műszaki Informatikai Kar dékánja
 • Kisbán Sándor építőmérnök, a CÉH zRt hídszakági főmérnöke, a Megyeri híd és számos autópálya híd tervezője
 • Tulassay Tivadar orvos, a Semmelweis Egyetem rektora
 • Vámos Zoltán villamosmérnök, a GE Lighting Fényforrás Fejlesztés Szervezet globális igazgatója
Külhoni Gábor Dénes-díj
Gábor Dénes-díj
 • Blaskovics Ferenc gépészmérnök, a METRIMED Orvosi Műszergyártó Kft. igazgatója
 • Blaskó Gábor vegyészmérnök, akadémikus, a Servier Research Institute of Medicinal Chemistry Zrt. ügyvezető igazgatója
 • Dékány Imre vegyész, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
 • Gili László villamosmérnök, a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos munkatársa
 • Palkovics László gépészmérnök, az MTA levelező tagja, a BME tanszékvezető egyetemi tanára, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. fejlesztési igazgatója
 • Székely Vladimír villamosmérnök, az MTA levelező tagja, a BME Elektronikus Eszközök Tanszék egyetemi tanára
 • Trampus Péter gépészmérnök, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar egyetemi tanára
 • Bedő Zoltán agrármérnök, akadémikus, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének igazgatója
 • Czitrovszky Aladár fizikus, az MTA doktora, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet osztályvezetője
 • Gerse Károly gépészmérnök, a Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgató-helyettese
 • Kéri György biokémikus, a Semmelweis Egyetem kutatóprofesszora
 • Prószéky Gábor programozó matematikus, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára
 • Sperlágh Beáta orvos, az MTA doktora, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettese
 • Szépvölgyi János vegyészmérnök, az MTA doktora, az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet igazgatója
 • Harsányi Gábor villamosmérnök, a BME Elektronikai Technológia Tanszék tanszékvezetője
 • Imre Sándor villamosmérnök, a BME Híradástechnikai Tanszék habilitált tanszékvezető egyetemi tanára
 • Jereb László villamosmérnök, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánja
 • Losonczi Áron okleveles építészmérnök, a Litracon Kft. cégvezetője
 • Matuz János agrármérnök, mezőgazdasági genetikus szakmérnök, a Gabona Kutató Kft. kutatási igazgatói tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem professzora
 • Molnár József villamosmérnök, az MTA Atommagkutató Intézet igazgató-helyettese
 • Simig Gyula vegyészmérnök, habilitált egyetemi magántanár, az EGIS Gyógyszergyár nyugalmazott kutatási igazgatója
Gábor Dénes életműdíj
 • Szántay Csaba vegyészmérnök, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke.
In memoriam Gábor Dénes elismerés
Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndí
Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíj
 • Tóth Réka, a BME építészmérnök hallgató, okleveles közgazdász
In memoriam Gábor Dénes elismerés
Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíj
 • Borbás Enikő, a BME vegyészmérnök hallgatója
 • Árendás Csaba (Új Generáció díj)
 • Charaf Hassan
 • Hangody László
 • Kazi Károly
 • Kiss László István
 • Kistelegdi István
 • Lacza Zsombor
 • Merkely Béla Péter
 • Mesterházy Ákos
 • Mészáros Csaba
 • Varjú György
Külhoni Gábor Dénes-díj
Gábor Dénes életműdíj
 • Dolhay Balázs
 • Meiszel László
 • Szabó Csaba Attila
Gábor Dénes-díj
 • Babcsán Norbert
 • Bagaméry István
 • Berényi Antal
 • Frank Péter
 • Józsa János Balázs
 • Simonyi Sándor
 • Ürge László
Külhoni Gábor Dénes-díj
 • Bakos Gáspár fizikus, csillagász, a Princeton University egyetemi tanára
 • Buzsáki György „The Brain Prize” díjas neurofiziológus, akadémikus, a New York University egyetemi tanára
 • Lingvay József vegyészmérnök, a Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató Intézetének (INCDIE ICPE-CA, Bukarest) kutatója
Gábor Dénes életműdíj
 • Balogh Géza villamosmérnök, az Interton Kft. ügyvezetője
 • Zettwitz Sándor gépészmérnök, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója
Gábor Dénes-díj
 • Bozóki Zoltán József fizikus, egyetemi tanár, az MTA-SzTE Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos tanácsadója
 • Falk György Alfréd gépészmérnök, a VARINEX Zrt. igazgatóságának elnöke,címzetes egyetemi docens
 • Koppa Pál Gábor fizikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára
 • Németh Huba gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutatás-Fejlesztési Központ osztályvezetője, egyetemi docens
 • Stépán Gábor gépészmérnök, akadémikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára
 • Szente Lajos vegyész, az MTA doktora, a CycloLab Kft. ügyvezető igazgatója
In memoriam Gábor Dénes elismerés
 • Gál József matematikus, holográfus a MANO Hologram Kft. ügyvezetője
 • Weisz Ferenc matematikus, az ELTE Informatikai Kar egyetemi tanára
Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíj
 • Sárdi Dávid Lajos, a BME hallgatója
 • Árokszállási Laura
 • Barna László
 • Gschwindt András
 • Kiss Péter Attila
 • Kolozsváry Zoltán
 • Kónya Zoltán
 • Kotschy András
 • Magyari-Köpe Blanka
 • Puskás László Géza
 • Török Tímea Nóra
 • Varga Péter Pál

A 2019. évi Gábor Dénes-díjakat 2019 decemberében adták át.[4]

Külhoni Gábor Dénes életműdíj
 • Pető Mária fizikus, a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium fizikatanára
Gábor Dénes életműdíj
 • Bartha László vegyészmérnök, professor emeritus, a Veszprémi Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszékének nyugalmazott tanszékvezetője
 • Szigethy Dezső okleveles vegyész, közgazdász, a Technoorg Linda Tudományos Műszaki Fejlesztő Kft. ügyvezetője és alapítója,
Gábor Dénes-díj
 • Laszlovszky István szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. klinikai projektkoordinátora,
 • Czigány Tibor gépészmérnök, az MTA rendes tagja, a BME Polimertechikai Tanszék professzora, Széchenyi-díjas kutató
 • Reith András építészmérnök, az ABUD Mérnökiroda Kft. ügyvezetője,
 • Veres Mihály fizikus, az ISOTOPTECH Zrt vezérigazgatója
 • Janáky Csaba a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia és az Egyetem Fotoelektrokémiai Kutatócsoportjának vezetője
 • Balázsi Csaba kohómérnök, az MTA doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója
 • Domokos Gábor építészmérnök, az MTA rendes tagja, a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék kutatóprofesszora
In memoriam Gábor Dénes elismerés
 • Gyulai József fizikus, professor emeritus, Prima- és Széchenyi-díjas akadémikus,
 • Kosztolányi Tamás gépészmérnök, a NOVOFER Zrt. nyugalmazott irodavezetője.
 • Pomezanski György televíziós műsorvezető
 • Rekeczky Csaba villamosmérnök, a Verizon Communications Inc, számítógépes látás igazgatója és a PPKE ITK tanára
Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj

A kialakult járványhelyzetben decemberben nem adták át a díjakat, de a neveket nyilvánosságra hozták.[5] A díjátadásról 2022. február 15-én számoltak be.[6]

Gábor Dénes életműdíj
Gábor Dénes-díj
 • Fekete Andrea kutató gyermekorvos, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docense
 • Hebling János fizikus, a Pécsi Tudományegyetem professzora
 • Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja
 • Keserű György Miklós vegyészmérnök, akadémikus, Természettudományi Kutatóközpont csoport-vezetője
 • Kruppa József agrármérnök, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára
 • Németh Géza villamosmérnök, a BME Távközlési és Médiainf. Tanszék habilitált egyetemi docense
In memoriam Gábor Dénes elismerés
 • Ács Tünde Fatima okleveles kulturális antropológus, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára
Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíj
 • Bozsoki Fruzsina Regionális és Környezeti Gazdaságtan mesterszakos hallgató

A díjazottakat 2021. december 17-én hozták nyilvánosságra.[7] A díjakat a 2020-as díjazottakkal együtt adták át.[6]

Gábor Dénes életműdíj
 • Petz Ernő gépészmérnök, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjas vezérigazgatója
Külhoni Gábor Dénes-díj
 • Pardi Norbert biológus, a Pennsylvaniai Egyetem adjunktusa
Gábor Dénes-díj
 • Dunai László építőmérnök, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
 • Kiss Rita Mária építőmérnök, a BME Gépészmérnöki Kar, Mechatronikai, Optikai és Gépészeti Informatikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
 • Maurovich-Horvat Pál orvos, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója
 • Váncza József villamosmérnök, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutató-laboratórium vezetője
 • Zsoldos Ibolya matematikus-mérnök, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára
In memoriam Gábor Dénes elismerés
 • Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda
Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíj
 • Regős Krisztina építészmérnök hallgató
 • Schäffer Ádám vegyészmérnök hallgató

A díjat 2022. december 19-én adták át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.[8]

Gábor Dénes életműdíj
Gábor Dénes-díj
 • Bertényi Balázs villamosmérnök
 • Kovács Levente villamosmérnök, az Óbudai Egyetem egyetemi tanára
 • Pauk János agrármérnök, az MTA doktora
 • Szigeti Krisztián fizikus, biofizikus, a Semmelweis Egyetem tudományos főmunkatársa
 • Toldy Andrea vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára
Külhoni Gábor Dénes-díj
 • Tigyi Gábor kutatóorvos, a Tennessee Élettani Hariett Van Vleet Alapítvány professzora
Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíj
 • Kozák Áron, a BME gépészmérnök-hallgatója
 • Sóki András, a BME villamosmérnök-hallgatója
 1. Tizenegy kutató kapott Gábor Dénes-díjat. nol.hu (2014. december 18.) (Hozzáférés: 2014. december 19.)
 2. Gábor Dénes-díj 2017 (magyar nyelven). www.gabordenes.hu. (Hozzáférés: 2018. július 16.)
 3. Gábor Dénes-díj 2018 (magyar nyelven). (Hozzáférés: 2020. május 12.)
 4. Gábor Dénes-díj 2019. gabordenes.hu, 2019. december 26. (Hozzáférés: 2020. december 12.)
 5. Gábor Dénes-díj 2020. gabordenes.hu, 2020. december 9. (Hozzáférés: 2020. december 12.)
 6. a b Gábor Dénes-díj 2020-2021 díjátadó az Akadémián. gabordenes.hu, 2022. február 15. (Hozzáférés: 2024. május 15.)
 7. Gábor Dénes-díj 2021. gabordenes.hu, 2021. december 17. (Hozzáférés: 2022. december 19.)
 8. Gábor Dénes-díj 2022. www.gabordenes.hu (2022. december 19.) (Hozzáférés: 2022. december 19.)