A matematikában a sík vagy a tér egy adott pontjának helyvektora az a vektor, amely a koordináta-rendszer origójából (kezdőpontjából) a pontba mutat. A helyvektor tehát függ attól, hogy a pontot milyen koordináta-rendszerben helyezzük el.

A koordináta-rendszer vagy vonatkoztatási rendszer origója az a pont, amelynek minden koordinátája 0. Egy derékszögű koordináta-rendszerben ez a koordináta-tengelyek metszéspontja. Egy pont helyvektora az vektor, ahol az origó.

A helyvektor előállítása szerkesztés

A geometriában szokásos még az adott pont nevének kisbetűvel írása és felülvonással ellátva jelölni az adott pont helyvektorát, például:

 

Szokás még az adott pont betűjelét nyíllal ellátva jelölni a helyvektort:

 

A kinematikában egy anyagi pontot az r(t) helyvektor jelöli, amely megmutatja a t időpontbeli helyét, elmozdulását. Az r helyvektor a Descartes-féle koordináta-rendszerben:

 

ahol x(t), y(t), z(t) az r helyvektor koordinátái, i, j, k pedig - az origóban egymásra merőlegesen álló - így a koordináta-rendszert "kifeszítő" egységvektorok. (Egységvektor: 1 egységnyi hosszúságú vektor).

Ennek ismeretében bármikor meghatározható a tömegpont pályája.
(A kinematika a mechanika mozgásokkal foglalkozó része, nem vizsgálja az erőt, amely a mozgásokat befolyásolja, azt a kinetika, a mechanika egy másik részterülete tárgyalja.)

Példák és geometriai alkalmazások szerkesztés

Összekötő vektor szerkesztés

Legyenek   és   az euklideszi tér pontjai! Ekkor a   összekötő vektor megkapható a   és   helyvektorok segítségével:

 

Descartes-koordináták szerkesztés

Legyenek a   pont koordinátái  ! Ekkor az   helyvektor koordinátái:

 

Hasonlók teljesülnek más dimenziókban is.

Eltolás szerkesztés

Jelölje   egy párhuzamos eltolás vektorát, és jelölje az eltolásban az   pont képét  ! Ekkor

 
 

Origó körüli forgatás szerkesztés

Egy   origó körüli   szögű forgatás a Descartes-koordinátákban leírható mátrixszal: Ha   egy   pont helyvektora, és   az   képpont helyvektora, akkor:

 

Affin leképezés szerkesztés

Egy általános affin leképezés, ami az   pontot az   pontra képezi le, helyvektorokkal a következőképpen ábrázolható:

 

ahol   az   helyvektora,   az   helyvektora,   egy lineáris leképezés, és   egy eltolás vektora. Descartes-koordinátákban az   lineáris leképezés ábrázolható egy   mátrixszal, és teljesül, hogy:

 

Három dimenzióban:

 

Más dimenziókban az ábrázolás hasonló.

Egyenes paraméteres ábrázolása szerkesztés

A   és   pontokon áthaladó egyenes pontosan azokat az   pontokat tartalmazza, melyek   helyvektora előáll, mint

  ahol  

Ez az egyenes egyenletének paraméteres alakja.

Az egyenes egyenletének normálformája szerkesztés

Egy   támaszponton átmenő,   normálvektorú sík pontosan azokat az   pontokat tartalmazza, amelyek   helyvektora eleget tesz az

 

normálegyenletnek. Itt   a   támasztópont helyvektora, és a szorzópont skalárszorzást jelöli.

Helyvektorok különböző koordináta-rendszerekben szerkesztés

Egy helyvektorral leírt pont kifejezhető különböző koordináta-rendszerekben, ahol a helyvektor vonatkoztatási pontja rendszerint az origó.

Descartes-koordináták szerkesztés

Descsartes-féle koordináta-rendszerben a helyvektor koordinátái

 

Így a Descartes-koordináták egyben a helyvektor koordinátái is.

Hengerkoordináták szerkesztés

A hengerkoordináták alapján a helyvektor koordinátái a megfelelő Descartes-koordináták:

 

ahol   a pont távolsága a  -tengelytől, a   szöget az x tengely felől az y tengely felé mérjük. Tehát a   és   koordináták az  -  síkra vetített pontok polárkoordinátái.

Itt egy leképezésről van szó, ami a   koordinátákhoz hozzárendeli a helyvektor   koordinátáit.

Gömbkoordináták szerkesztés

Gömbkoordinátákban adott pont esetén is át kell számolni a koordinátákat a megfelelő Descartes-koordinátákba:

 

ahol   az origótól mért távolság, a   szög az  -  síkban az  -tengelytől az  -tengely irányába mért szög, a   szög pedig a  -tengely és a helyvektor által bezárt szög.

Kísérő triéder szerkesztés

Egy felületen vagy görbén történő mozgást pályához kötött koordináta-rendszerben, a kísérő triéderben (más néven természetes koordináta-rendszer-ben) ábrázolnak, amit három, egymásra kölcsönösen merőleges egységvektor alkot. Az egységvektorai: t az érintő (tangenciális), n a főnormális és b, a binormális egységvektor.

A kísérő triéder előállítása a következő:

A térgörbe az   helyvektor, ahol s paraméter a görbe előjeles ívhossza.
A kísérő triéder egységvektorai:
  az érintő (tangenciális, e -vel is jelölhetik),
  a főnormális és
  a binormális egységvektor (azaz a másik két egységvektor vektoriális szorzata).

A kísérő triéder fogalmának a kinematikában van jelentősége. Pl. a Frenet-formulák, azaz a térgörbe kísérő triédere három egységvektorának az ívhossz (s) szerinti deriváltjait megadó összefüggések:

t′(s) = g(s)n(s),
n′(s) = –g(s)t(s) + c(s)b(s),
b′(s) = –c(s)n(s),

ahol g(s) a görbe görbülete és c(s) a torziója.

A helyvektor deriváltjai (sebességvektor, gyorsulásvektor) szerkesztés

Sebességvektor szerkesztés

A helyvektor idő szerinti első deriváltja (differenciálhányadosa) a sebesség (velocitas), jele: v, mértékegysége: méter per szekundum vagy méter per másodperc (m/s).

 
Egy m anyagi pont kinematikája.
r a helyvektora, v a sebességvektora, a a gyorsulásvektora.
 

A sebességvektor a pálya érintőjének az irányába mutat.

A Descartes-féle koordináta-rendszerben:

 

Gyorsulásvektor szerkesztés

A gyorsulás a helyvektornak az idő szerinti második, a sebességnek pedig az idő szerinti első deriváltja, jele: a (acceleratio), mértékegysége: méter per szekundumnégyzet (másként: méter per másodperc a négyzeten): m/s² vagy m*s−2:

 

Az átlagos gyorsulásvektor iránya megegyezik a Δv sebességváltozás-vektor irányával. Az átlagos gyorsulás független attól, hogyan változik az anyagi pont sebessége a kezdő és végpont között, kizárólag a sebesség vektornak a két pontban felvett értékétől (azok különbségétől) és az időintervallum hosszától függ. Az anyagi pont pillanatnyi gyorsulását az átlaggyorsulás határértéke adja, ha Δt tart a nullához.

További deriváltak szerkesztés

További deriváltakat már nem szoktak keresni. Az ok: az anyagi pontnak a környezetével való kölcsönhatását - az erőt - Nevton II. törvénye a helyvektor második deriváltjával, a gyorsulással kapcsolja össze:

 

ahol F az erő, m a tömeg és a a gyorsulás.

A h vektor, a helyvektor idő szerinti harmadik deriváltja például a nagy sebességű íves vasúti pályák geometriai pályáját határozza meg, valamint előidézi a élettani hatásokat, egyben e hatások mértéke is:

 

Az m vektort, a helyvektor idő szerinti negyedik deriváltját pedig - a vasútnál maradva - a nagy sebességű vasúti pályák geometriai összehasonlító értékelésénél alkalmazzák a mérnökök:

 

Források szerkesztés

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben az Ortsvektor című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.