Henri Boulad

jezsuita szerzetes, misztikus

P. Henri Boulad S.J. (Alexandria, 1931. augusztus 28. –) jezsuita szerzetes, misztikus. Felekezete szerint melkita rítusú bizánci katolikus.[2] Muzulmán környezetben élő keresztény kisebbség tagjaként Pascal, Teilhard de Chardin és Simone Weil tanítványának vallja magát.

Henri Boulad
Henri Boulad (2014)
Henri Boulad (2014)
Született 1931. augusztus 28. (90 éves)[1]
Alexandria
Állampolgársága
Foglalkozása
 • egyetemi oktató
 • katolikus pap
 • író
Tisztség
 • katolikus pap (1963. július 31. – , Melkita bizánci katolikus egyház)
 • alelnök (1991–1995, Nemzetközi Karitász)
 • rektor (2004–2009, Collège de la Sainte Famille)
Iskolái
 • Institute of the Brothers of the Christian Schools
 • Szent József Egyetem (Bejrút) (1960–1964)
 • Chicagói Egyetem (1965–1967, university magister's degree, pszichológia)
Kitüntetései Commander of the French Order of Academic Palms
A Wikimédia Commons tartalmaz Henri Boulad témájú médiaállományokat.

2017. március 16-án az Országházban magyar állampolgárságot kapott.[3]

ÉleteSzerkesztés

Eredetileg szíriai családja évszázadok óta Damaszkuszban élt. Nagyapja, Szelim a körülbelül húszezer libanoni és szíriai keresztény életét követelő 1860-as keresztényüldözés elől Damaszkuszból Alexandriába menekült, és ott telepedett le.[4] Henri Boulad édesapja szír, édesanyja olasz származású, a család francia anyanyelvű katolikus. Tizenhat évesen érzett elhívatást a papi hivatásra; 1950-ben belépett a jezsuita rendbe, és Bejrútban megkezdte a noviciátust. Ott is szentelték pappá 1963-ban. További stúdiumait is beszámítva, összesen 17 esztendőn keresztül folytatta tanulmányait. Filozófiát Franciaországban, teológiát Libanonban, a pszichológiát és pedagógiát az Amerikai Egyesült Államokban végezte. Három doktorátust szerzett. Visszatérve Egyiptomba az ifjúság nevelése és a szociális munka területén dolgozott, valamint lelkigyakorlatok vezetője lett. 1967-től a kairói és alexandriai tanulmányi és nevelői központok tagja, tanára, majd vezetője. Nagyszabású tervet valósított meg a leprások fölkarolására, melybe fiatal keresztény és muszlim egyetemi hallgatók százait kapcsolta be. 1979-től a kis jezsuita rendtartomány vezetője, majd az összes ott működő szerzetesek elöljárói tanácsának elnöke. Kalkuttai Teréz anyával egyetértésben szervezte meg az egyiptomi CARITAS-t. 1983-tól kiterjesztette működését Szudánra is. Menekülttáborokat szervezett, küzdött a szudáni népirtás megfékezéséért, a rabszolgák kiváltásáért. „Teljesen önfeláldozásnak szentelt életéért” megkapta a francia érdemrend tiszti keresztjét. 1985-től a kairói CARITAS vezetője. 1991 óta az észak-afrikai és keleti országokért felelős CARITAS elnöke, továbbá alelnöke a római CARITAS központnak. Évente előadókörutakat tartott Európában, beszédeit gyakran a rádiók is közvetítették.

2004-től a jezsuiták kairói kollégiumának vezetője.[5]

Magyarul megjelent művei, előadásaiSzerkesztés

Vácz Jenő S. J. (1914–2003) magyar jezsuita 1986-ban kezdte el magyarra fordítani Boulad előadásait.

 • A szív okossága. Amerre a lélek tart; ford. Vácz Jenő; Ecclesia, Bp., 1988; a kötetben megjelent, 1978–1981 között Alexandriában tartott előadások:
A Szentháromság témájával minden Istent kereső embernek szembe kell néznie. E szembenézés nélkül állandóan elénk áll például az a kérdés, hogy „Keresztényeknek, mozlimoknak ugyanaz-e az Istenük?” (24). Mozlim testvéreink – mondja Boulad – Allah 99 tulajdonságát tudják elsorolni, mi keresztények ehhez egy századikat kapcsolunk, ez a legjelentősebb tulajdonság: a szeretet. Isten a szeretet, amint azt János apostol tanítja (31). Isten nem csak egyszerűen a Szeretet, ő a végtelen és örök Szeretet. A szeretet dialógus, a szeretet odaadás, a szeretet lemondás önmagunkról a másik javára. Az igazi szeretet feltételezi az egymáshoz való viszonyulást (32). Isten megtéve a teljes szeretetajándékozást Atya és Fiú. Az Atya mindent átad a Fiúnak, a Fiú, a szeretet igazi törvényét követve, feleltként mindent visszaáraszt az Atyának (38). A Szentlélek maga ez a szeretetaktus, aki az önátadásra késztet, az Atyából és Fiúból kiáradó szeretet (49). Ő a lényege minden szeretetnek (50). Az anyag, az atom belső szerkezetének megismerésével látjuk, hogy a világot is a háromság határozza meg. Ellentétes töltésű részecskék között ott az összetartó energia ereje. A Háromság az Eggyéválás aktusa, a Lélek misztériuma (55).
  • Az inkarnáció logikája
„A megtestesülés megütközést keltő botrány”. A végtelen nagy Isten bezárkózik egy újszülöttbe? Az időtlen örök Isten belép az emberi történelembe, hogy megszenvedje? A mindenható Isten a mi emberi gyöngeségünk tehetetlenségében mer mutatkozni? (62). És pontosan ennek az Isten és a szenvedő ember közötti távolságnak az átlépése történt meg Jézus Krisztusban (72).
  • Kicsoda Jézus Krisztus?
  • A megváltás
  • A szenvedés teremtő energiája
  • Miért a rossz és a szenvedés?
  • Evolúció és jövő (Teilhard de Chardin távlatai)
  • Az emberi munka és tevékenység értelme (Misztikus elmélkedés)
  • A világ vége – Halál vagy ébredés
 • Az önátadás fényében; ford. Vácz Jenő; Ecclesia, Bp., 1991
  • A teremtés-titok (Alexandria, 1972)
  • A fény (Kairó, 1973)
  • A rossz gyökereinél
  • A bálványozás bűne
  • Egyedüllét és együttlét a lelki életben
  • A tiszta vágy és a szexualitás. Elmélkedés a cölibátusról
  • Második választásom – a végső követelmény
  • Az ima és az ember három személyiségi zónája
  • Az ember üdvössége és az evangelizálás (Tunisz, 1979)
 • Minden kegyelem. Az ember és az idő misztériuma; ford. Borosné Huber Mária; Ecclesia, Bp., 1992
  • Egy idő, két idő, több idő
  • A jelen mélysége
  • Az örökkévalóság az idő szívében
  • Az idő bölcsessége
  • Az örökké tartó múlt
  • Megváltás az időtől
  • Minden kegyelem
 • Medjugorjei napló. Tanúságtétel a Mária-jelenésekről; Henri Boulad útinaplója, előadásai alapján németre ford., összeáll. Hidda Westenberger, ford. Moskovszky Éva; Szegletkő, Bp., 1993
 • A misztikus test. Kozmikus úton az eucharisztiához; ford. Illésy István; Ecclesia, Bp., 1994
 • Használd szabadságodat! Önmegvalósítás és megváltás; ford. Illésy István; Szegletkő, Bp., 1994
 • A szeretet dimenziói; ford. Votisky Éva; Ecclesia, Bp., 1995
 • Jézus napjainkban. Tizenkét mai példabeszéd; sajtó alá rend. Viz László, ford. Vácz Jenő; Ecclesia, Bp., 1996
 • Misztika és elkötelezettség; ford. Viz László; Ecclesia, Bp., 1998; a kötetben megjelent 1994–1996. évi ausztriai körutakon tartott előadások:
  • A pillantásom – szentség
  • A hit teremtő csodája
  • A világban megszülető Isten
  • Az ember tökéletesedéséért
  • A valóságos jelenlét – a felebarátban
  • A király titka
  • Jót tenni, vagy jónak lenni
  • Misztika és politika
 • Isten fiai, Isten leányai. Lét és vallás; ford. Kakasyné Endrei Magdolna; Ecclesia, Bp., 2000
 • Sámuel, Sámuel!; ford. Vácz Jenő; Ecclesia, Bp., 2002
  • Isten szívverése a világ életében (1979)
  • Lelki energiakrízis (1981)
  • Kelj fel, Illés! (1979)
  • Ember a mindenségben (1979)
  • Jel minden (1982)
  • Isten megtestesülése és teljessége (1981)
  • Mi ítélünk magunkról (1982)
  • Sámuel, Sámuel!... (1979)
  • "Akik nem látnak, lássanak, akik látnak, elvakuljanak" (1978)
  • Az az igazi út, amely fölfelé vezet (1979)
  • Történelmet csinálni (1981)
  • Bűn és bűnbánat (1979)
  • Miért téma a pokol (1970)
  • Remény vagy bizalom (1980)
  • „Csak a szívével lát jól az ember” (1979)
  • Isten megtestesülése és a történelem (1979)
 • A nő szenvedése és küldetése. Erős a tett, de erősebb a lét; ford. Forgó András; Márton Áron, Bp., 2002
 • Szerelem és szexualitás; ford. Havas István; Új Ember, Bp., 2004
 • A Szentlélek ezer arca, 1-2.; ford. Szabóné Révész M. Magdolna; Kairosz, Bp., 2005
 • Rabok vagyunk? Predesztináció vagy szabad akarat; ford. Szabóné Révész Magda; Kairosz, Bp., 2006
 • Teózis. Az ember beteljesülése Istenben. A keleti egyház víziója a megváltásról; ford. Révész Mária; Kairosz, Bp., 2009
 • Az iszlám a misztika, a fundamentalizmus és a modern kor feszültségében; Kairosz, Bp., 2009
 • Ki vagy Te, Názáreti Jézus?; ford. Tompa Mária; Szt Gellért, Bp., 2011
 • Aki megbocsát, Istenhez hasonló; ford. Herbert Dóra; Kairosz, Bp., 2014
 • Isten őrülten szeret téged!; ford. Müntzberger Tompa Mária; Szt. Gellért, Bp., 2014
 • A halálban ugyanis megszületünk. Szeretet, szerelem, feltámadás, örök élet; ford. Kiss Gabriella; Jezsuita, Bp., 2017
 • Egység, teljesség és szentség. Az étel és a száj társadalmi, kozmikus és szent dimenziói; Kairosz, Bp., 2019

Omega füzetekSzerkesztés

 • Omega füzetek sorozat Válogatott szentbeszédek. Korda Kiadó Kecskemét, 1998–2017
  • 1. A keresztény Isten botránya. Angol nyelvű előadások; ford. Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 1998
  • 2. A teljes élet titka; ford. Vácz Jenő; Korda, Kecskemét, 1998
  • 3. A belső tapasztalat; ford. Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 1998 
  • 4. A kockázat jutalma. Angol nyelvű előadások; ford. Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 1998
  • 5. Bátorság a léthez; ford. Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 2000
  • 6. Quo vadis ecclesia? Gondolatok a holnap egyházáról; ford. Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 2000
  • 7. Az egység víziója; ford. Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 2000
  • 8. Igazság és élet. Találkozások Henri Bouladdal; szerk. Hermann Judit, ford. Vácz Jenő, Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 2000
  • 9. Optimizmus. Bölcsesség vagy ostobaság?; ford. Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 2003
  • 10. Szexualitás az egység tükrében; ford. Hermann Judit; Korda, Kecskemét, 2003
  • 11. Fényforrás a lelkünk mélyén. Válogatott szentbeszédek; ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2009
  • 12. A választottak és a kizártak. Válogatott szentbeszédek; ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2009
  • 13. Szeretlek, úgy, ahogy vagy. Válogatás az Egyiptomban és a külföldi utazások során tartott előadásokból és szentbeszédekből; ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2009
  • 14. Jézus, a világ lelke. Válogatott szentbeszédek; vál., ford. Tompa Mária; Korda, Kecskemét, 2009
  • 15. Lehetséges egy másik világ. Válogatott szentbeszédek; ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2010
  • 16. A világ jövője a kezetekben van. Válogatott szentbeszédek; ford. Tompa Mária; Korda, Kecskemét, 2010
  • 17. Keresztények reménye. Válogatott szentbeszédek; ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2010
  • 18. Hitünk tétje a jövő. Válogatott szentbeszédek; vál., ford. Tompa Mária; Korda, Kecskemét, 2010
  • 19. Hitvédelem a XXI. században; vál., ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2010
  • 20. Isten misztériuma. Válogatott szentbeszédek; vál., ford. Tompa Mária; Korda, Kecskemét, 2010
  • 21. Az élet megszentelése; vál., ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2011
  • 22. Magány és közösség. A közelség és a távolság dialektikája; vál., ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2011
  • 23. Kereszténynek lenni a mai városban. Gondolatok városról és az új evangelizációról; vál., ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2012
  • 24. A túlnépesedés mítosza; vál., ford. Szabóné Révész M. Magda; Korda, Kecskemét, 2012
  • 25. Krisztus, Európa botrányköve; ford. Herbert Dóra; Korda, Kecskemét, 2013
  • 26. Globalizáció és önazonosság; ford. Szabóné Révész Mária; Korda, Kecskemét, 2013
  • 27. Európa lelke. A kereszténység és a migráció ma; ford. Szabóné Révész Magda; Korda, Kecskemét, 2016
  • 28. Az iszlám és a muszlim nők Egyiptomban; ford. Szabóné Révész Magda; Korda, Kecskemét, 2016
  • 29. Krisztusi globalizáció és Európa jövője; ford. Szabóné Révész Magda; Korda, Kecskemét, 2017
  • 30. Átistenülés a mindennapokban; ford. Szabóné Révész Magda; Korda, Kecskemét, 2017

DíjaiSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. 43680, Henri Boulad, AlKindi
 2. Henri Boulad: Aki megbocsát Istenhez hasonló. Kairosz Kiadó, Budapest, 2014. 6. o.
 3. „Először meg kell védened a családod, a kultúrád, az identitásod, és azután kell kinyitnod az ajtód” – exkluzív interjú Henri Boulad jezsuitával, 777 blog, 2017. 03. 14.
 4. Henri Boulad: Az iszlám. Kairosz Kiadó, Budapest, 2009. 31–32. o., 141. o.
 5. Az adat Boulad atya XVI. Benedek pápához írott 2007. évi leveléből származik. (http://www.merleg-digest.eu/hir/henri-boulad-sj-levele-xvi-benedek-papahoz[halott link])

ForrásokSzerkesztés

 • Az életrajzi adatokat A szív okossága, az Önátadás fényében, a Minden kegyelem, a Misztika és elkötelezettség, illetve Az iszlám c. magyarul megjelent könyvek hátoldala tartalmazza.

További információkSzerkesztés