János apostol

őskeresztény apostol, evangélista

János apostol, János evangélista, katolikus körökben Szent János evangélista (ógörögül: Ἰωάννης), (kb. 6 – kb. 100[1]) a tizenkét apostol egyike. Saját evangéliuma úgy emlegeti mint „a tanítvány(t), akit Jézus szeretett”. Az apostolok közt a legfiatalabb, és a tizenkettő közül (iskarióti Júdást nem számítva) az egyetlen olyan, aki nem vértanúhalált halt. A negyedik evangélium, három apostoli levél és a hagyomány szerint A jelenések könyvének szerzője.

Evangélista Szent János
Segna di Bonaventura festményén, 14. század
Segna di Bonaventura festményén, 14. század
apostol, evangélista
Születése
kb. 6
Bétszaida
Halála
kb. 100
Epheszosz
Tisztelete
Egyháza Római katolikus egyház
Tisztelik Római katolikus egyház
Ortodox kereszténység
Ókeleti egyházak
Sírhely Törökország
Ünnepnapja május 8., szeptember 26.
Ortodox kereszténység
december 27.
Római katolikus egyház
Jelképei szakállas idős vagy fiatal férfi, könyv, sas
Védőszentje írók, teológusok
Irodalmi munkássága
Fő művei

Kanonikusak:

Apokrifek:

A Wikimédia Commons tartalmaz Evangélista Szent János témájú médiaállományokat.

ÉleteSzerkesztés

A galileai Betániából származott, apja, Zebedeus halász volt. János bátyjával, Jakabbal apja mesterségét folytatta. Anyja, Szalómé, Jézus követői közé tartozott.[2][3] Keresztelő János fellépésekor a tanítványa lett, majd a Keresztelő tanúságtétele után Andrással együtt[4] Jézushoz csatlakozott.

Az Úr a többi tizeneggyel együtt apostolává választotta.[5][6][7] Jézus Péter és Jakab mellett őt is megkülönböztetett bizalmában részesítette. Jelen volt Jézus színeváltozásánál, az utolsó vacsoránál az Úr mellett foglalt helyet,[8] és az apostolok közül csak ő kísérte el Krisztust a Golgotára. A kereszt alatt Jézus az ő gondjaira bízta édesanyját, Máriát.[9] Jézus feltámadását követően az asszonyok híradása nyomán Péterrel együtt futott az üres sírhoz, hogy megbizonyosodjon a Mester feltámadásáról.[10]

A Szentlélek eljövetele (Pünkösd) után a hagyomány szerint Szűz Mária haláláig Jeruzsálemben maradt, s ott a környéken és Szamáriában apostolkodott.[11] Pál apostol Péterrel és Jakabbal az egyház oszlopai közé sorolja.[12] Pál halálát követően Epheszoszban folytatta életét. Ő tanította a második apostolnemzedék több jelentős képviselőjét: Pápiász hierapoliszi, Polikárp szmirnai, Ignác antiókhiai püspököt. Domitianus császár Pátmosz szigetére száműzte. Itt részesült azokban a látomásokban, amelyeket a Jelenések könyvében leírt. Nerva uralkodása alatt visszatért Epheszoszba, és már közel száz éves lehetett, amikor Traianus uralkodásának idején meghalt, az apostolok közül egyedüliként természetes halállal.

EvangéliumaSzerkesztés

Iréneusz (Polikárp tanítványa) szerint János az evangéliumát epheszoszi tartózkodása alatt írta, hogy hívei körében megerősítse az igaz hitet a tévtanítókkal szemben. János evangéliuma sokban különbözik a másik háromtól, a szinoptikus evangéliumoktól. Míg az utóbbiak Jézus galileai tanításait és csodáit írják meg részletesebben, addig János Jézus júdeai és jeruzsálemi életszakaszát részletezi. Továbbá nyelvezete sokkal gazdagabb, sok olyan beszédet tartalmaz, amit a másik három evangélium nem. János az első század kilencvenes éveiben írta evangéliumát görög nyelven. Az evangéliuma elé, Jézus Istenfiúságának és megtestesülésének szent titkában elmélyedve, ihletett hangú bevezetést írt.[13] Teológiai mélységű írásainak első része legfőképp Jézus jeruzsálemi élettörténetével kapcsolatos eseményeit és tanításait írja le,[14] második része az Úr szenvedésének és föltámadásának története.[15]

Neve alatt fennmaradt iratokSzerkesztés

KanonikusakSzerkesztés

ApokrifekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Szentek élete az év minden napjára IV., szerk. Schütz Antal, Szent István Társulat, Budapest, 1933, 388. o.
 2. Mt 27,56
 3. Mk 15,40
 4. Jn 1,35-39
 5. Mt 10,1-4
 6. Mk 3,13-19
 7. Lk 6,12-16
 8. Jn 13,23
 9. Jn 19,25-27
 10. Jn 20,1-10
 11. ApCsel 3,4 és 8. fejezet
 12. Gal 2,9
 13. Jn 1,1-18
 14. Jn 2-12
 15. Jn 13-21 fejezetek

GalériaSzerkesztés