Jeszenszky Géza (ügyvéd)

Dr. nagyjeszeni Jeszenszky Géza (Nagyszentmiklós, 1867. február 7.Budapest, Józsefváros, 1927. január 13.)[1] ügyvéd, politikus, hírlapíró, báró Bánffy Dezső miniszterelnöknek az egyik legbizalmasabb embere, a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligájának az egyik megindítója.

dr. nagyjeszeni Jeszenszky Géza
Született 1867. február 7.
Nagyszentmiklós,
Elhunyt 1927. január 13. (59 évesen)
Budapest,
Nemzetisége magyar
Házastársa burszentgyörgyi Puchly Jolán (18701956)
Foglalkozása ügyvéd, politikus

ÉleteSzerkesztés

A régi és előkelő köznemesi felvidéki nagyjeszeni Jeszenszky családból származott. Apja nagyjeszeni Jeszenszky Nándor (18301916), Nagyszentmiklós evangélikus lelkésze, 1848-49. évi honvédhadnagy,[2] anyja békei Koós Ida (18361914) volt.[3] Az apai nagyszülei nagyjeszeni Jeszenszky Péter (17921852), aki gróf nagyszentmiklósi Nákó Sándor (17851848) uradalmi gazdatisztje volt Nagyszentmiklóson, valamint Jeszenszky Péterné galánthai Fekete Zsuzsanna asszony voltak.[3] Az anyai nagyszülei békei Koós Dávid Arnold (18041881), idősb vajai báró Vay Miklós koronaőr jószágfelügyelője, valamint Glatz Dorottya voltak.[4][5] Jeszenszky Géza húga nagyjeszeni Jeszenszky Kornélia (18701958), akinek a férje nemeskéri Kiss Endre (18651915), okleveles gazdász, tartalékos honvéd hadnagy; Jeszenszky Géza unokaöccse vitéz nemeskéri Kiss István (18941967) altábornagy volt.

Jogi tanulmányainak befejezése után a Torontál vármegyei Nagyszentmiklóson ügyvédkedett és nagyon fiatalon az ottani birtokos gróf Nákó család jogtanácsosa lett. A közéletben akkor kezdett szerepelni, amikor Bánffy Dezső báró 1903-ban megalapította az Ujpártot. A volt miniszterelnök oldalán Jeszenszky Géza a 67-es alapon álló nemzeti ellenzéki párt vezérkarához tartozott és a volt miniszterelnök egyik legbizalmasabb embere volt. Később az Andrássy Gyula gróf vezetése alatt álló alkotmánypártnak lett tagja és mindvégig kitartott a közjogi alapon álló reálpolitikai nacionalizmus lobogója mellett.

Az összeomlás után egyik megindítója volt annak a társadalmi és művelődési mozgalomnak, amely Magyarország területi épségének védelmi ligájába tömörült és amely belföldön és a külföldön Jeszenszky Géza cselekvő részvételével nagy tevékenységet fejtett ki a magyarság történelmi céljainak propagálása mellett. A Tanácsköztársaság kitörése után Pécsbe, majd innen Szegedre menekült és az ottani ellenforradalmi kormány hivatalos lapját, a Szegedi Új Nemzedéket szerkesztette a nemzeti és keresztény eszmék szolgálatában és ebben a vidéki lapban élte a maga szellemi és politikai jogfolytonosságát az az új nemzeti és keresztény publicisztikai és zsurnalisztikái irányzat, amelynek úttörője Milotay István hetilapja, az Új Nemzedék volt a háború és a Károlyi-forradalom éveiben. Jeszenszky Géza egyébként is egyik legkedveltebb és legbecsültebb tagja volt annak az Írói és politikai körnek, amely az Új Nemzedékkörül csoportosult és amely törzsét alkotja a Magyarság mai szerkesztőségének is.[6]

Házassága és leszármazottjaiSzerkesztés

1892. júliusában Nagyszentmiklóson[7] feleségül vette burszentgyörgyi Puchly Jolán (Nagyszentmiklós, 1870. november 20.Budapest, 1956. július 31.) kisasszonyt,[8] akinek az apja, burszentgyörgyi Puchly János (18081872), az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc honvédezredese.[9] Jeszenszky Géza és Puchly Jolán frigyéből született:

JegyzetekSzerkesztés

 1. Halálesete bejegyezve a Bp. VIII. ker. állami halotti akv. 117/1927. folyószáma alatt.
 2. Félegyházi Közlöny, 1916 (15. évfolyam, 1-53. szám)1916-04-23 / 17. szám
 3. a b Szluha Márton: Sáros és Turóc vármegyék nemes családjai, Heraldika Kiadó, Budapest, 2008, II. kötet. 606. o.
 4. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Koós Dávid Arnold
 5. A Hon, 1881. július (19. évfolyam, 179-209. szám). 1881-07-17 / 195. szám
 6. Magyarság, 1927. január (8. évfolyam, 1-24. szám). 1927-01-14 / 10. szám
 7. Fővárosi Lapok, 1892. július (29. évfolyam, 181-211. szám)1892-07-19 / 199. szám
 8. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Jeszenszky Gézáné Puchly Jolán
 9. Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. III. ÉLETRAJZI ADATOK. TÖRZSTISZTEK. PUCHLY JÁNOS
 10. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Jeszenszky Géza
 11. familysearch.org - polgári anyakönyvek - Budapest VIII. kerület - házasságok - 1926. árpilis 7. - Jeszenszky Zoltán és Kobek Erzsébet házassága
 12. Gerő József: A M. Kir. Belügyminiszter által igazolt nemesek 1867-1937 (Budapest, 1938)
 13. Magyarság, 1927. március (8. évfolyam, 48-73. szám)1927-03-25 / 69. szám
 14. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Jeszenszky Tibor