Jeszenszky család

család a történelmi Magyarország területén

A XIII. századból eredeztetett, két ősi magyar nemesi család, a kisjeszeni Jeszenszky és a nagyjeszeni Jeszenszky családok közösen használt neve.

Első ismert ősök

szerkesztés

A ma élő Jeszenszkyek két, egymástól teljesen különböző eredetű, de szorosan egymás mellett élő, és később egymással többször is házasodó családból származnak.[1]

Névcserék

szerkesztés

Ezután a következő névcserék történtek:

  • A nagyjeszeniek felvették vezetéknevüknek a falujuk nevét, így lettek Jeszeniek, majd szlávos írásmódban Jeszenszkyek.
  • A kisjeszeniek falut alapítottak a két területet elválasztó patak túlsó oldalán, melynek a már meglévő szomszéd településtől (Jeszen) való megkülönböztetésül, a Kisjeszen nevet adták.
  • Ezután a nagyjeszeniek falujuk nevét Jeszenről Nagyjeszenre változtatták (1971-ben pedig a két, egyébként már teljesen összenőtt falu egyesült Turócjeszen néven).

Főnemesi ágai

szerkesztés

Kisjeszeni és nagyjeszeni Jeszenszky Antal (†1751), 1741. december 12-én bárói címet kapott Mária Terézia magyar királynőtől.[4] Jeszenszky Antal felesége, gróf bedegi és berencsi Nyáry Mária Anna Terézia (17081795) volt. Jeszenszky Antal halálával kihalt a 18. században bárói rangot szerzett Jeszenszky család főnemesi ága, csak a különböző addigi köznemesi ágak maradtak meg.

Nagyjeszeni Jeszenszky János (17931866), Tolna vármegye alispánja, feleségül vette báró Laffert Teréziát, majd 1865. január 3-án szerzett bárói címet I. Ferenc József magyar királytól.[5] Ezzel megszületett a 19. század végén a család egy újabb főnemesi ága, amely mai napig él. Báró Jeszenszky János fia, báró nagyjeszeni Jeszenszky Sándor (18271889), országgyűlési képviselő volt; János másik fia, báró Jeszenszky Kálmán (18301918), a paksi Takarékpénztár elnöke, akinek a neje, draskóci Moravcsik Klotild (18331894) lett. Jeszenszky Kálmán és Moravcsik Klotild gyermeke, nagyjeszeni báró Jeszenszky Béla (18671896) császári és királyi kamarás, a magyar királyi közoktatásügy minisztérium szolgálaton kívüli segédtitkára volt.

Címerhasználatuk

szerkesztés

lásd a címerhatározóban.

A két család neves tagjai

szerkesztés

kisjeszeni Jeszenszky család:

nagyjeszeni Jeszenszky család:

még besorolatlan személyek:

.

.

  • (Jeszenszky Erik), Molnár Erik kommunista politikus egyik álneve a két világháború között

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés
  1. Pl. kisjeszeni Jeszenszky Sámuel (Liliomos első evangélikus lelkésze) 1808 körül feleségül vette nagyjeszeni Jeszenszky Katalint (lásd Novák László Ferenc: A Mező Berényi evang tótajkú egyházban létező id. kisjeszeni Jeszenszky Károly lelkipásztor számadáskönyve (1848-1890))), vagy a család egy másik ágához tartozó kisjeszeni Jeszenszky György 1817 körül feleségül vette nagyjeszeni Jeszenszky Zsuzsannát (Engel Pál: Középkori magyar geneológia), illetve egy harmadik ághoz tartozó kisjeszeni Jeszenszky Gergely 1920-ban feleségül vette nagyjeszeni Jeszenszky Mártát (lásd Budapesti Polgári Házassági Anyakönyv 1920/1632).
  2. Járdáni Temérdek András Ivadékai Archiválva 2015. szeptember 24-i dátummal a Wayback Machine-ben, rakovszky.eu (hozzáférés: 2011. december 30.)
  3. Jeszenszky Géza: A szlovák-magyar kiegyezés útja. In: Szlovákok az európai történelemben. Közép-Európai Intézet, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1994
  4. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 189 - 192. oldal
  5. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 67. kötet - 885 - 890. oldal

További információk

szerkesztés