Keményné Gyimes Erzsébet

pszichológus

Keményné Gyimes Erzsébet (Tatabánya, 1949. május 20. –) magyar pedagógus, magyar pszichológus.

Keményné Gyimes Erzsébet
Született 1949. május 20. (72 éves)
Tatabánya
Nemzetisége magyar
Foglalkozása

Kutatási területei: pedagógiai pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, a pedagógusképzés és – továbbképzés.

1990/91-1991/92-ben a JATE BTK Pszichológiai Tanszék[1] mb. tanszékvezetője volt.

ÉletpályájaSzerkesztés

Felsőfokú tanulmányokat a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatott, német-orosz szakos középiskolai tanári oklevelet és pedagógiai előadói diplomát szerzett 1972-ben. Az egyetem elvégzése után bent maradt a Pszichológiai Tanszéken ösztöndíjas gyakornokként.

1974-től egyetemi tanársegéd beosztásban dolgozott, közben egyetemi doktori vizsgát tett 1977-ben, disszertációját pszichológia tárgykörből írta, Gimnáziumi osztályközösségek pedagógiai pszichológiai vizsgálata címen, summa cum laude eredménnyel védett Duró Lajos tanszékvezető egyetemi docens doktori iskolájában. 1979-ben egyetemi adjunktussá léptették elő.

1975-1990 között részt vett „Pädagogisch-psychologische Prohylaxe” nemzetközi kutatócsoport munkájában. (Összehasonlító vizsgálatok a 4-8 éves korosztály pszichikus fejlődése, kiemelten az iskolai tanuláshoz szükséges előfeltételek alakulására vonatkozóan), 19861989 között vendégoktató volt Németországban és Finnországban.

1990/91-1991/92 a JATE BTK Pszichológiai Tanszék mb. vezetőjeként részt vett a JATE Egyetemi Tanárképzési Bizottságában, tananyagfejlesztések, interdiszciplináris programok, új szakirányok, nemzetközi projektek előkészítésén dolgozott.

A pedagógia és a neveléspszichológia iránt elkötelezett m.b. tanszékvezető tanár a 1992/93-as tanévben, húszéves egyetemi pályafutás után a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Német Nyelv- és Irodalom Tanszékének adjunktusa lett, annak megszűnte után az Egészségtudományi Tanszéken oktatott, 1998/99-es tanévtől a SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet: Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék adjunktusa. Pedagógusképzési programok szervezője és az ERASMUS program felelőse.

Nemzetközi tudományos tapasztalatai, kutatásai, nyelvtudása (német, orosz, angol), közéleti szereplései, publikációi, szakfordításai árulkodnak az ő pedagógusi és neveléspszichológiai szakmai kvalitásairól.

Publikációi (válogatás)Szerkesztés

 • A személyközi kapcsolatok és az értékorientáció középiskoláskorban. In Szegedi Bölcsészműhely '77 : Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban /szerk. Róna-Tas András. Szeged, 1978. 367-389. o.
 • Nemzetközi Pszicholingvisztikai Konferencia Ausztriában. Magyar Pszichológiai Szemle, 1978. 35. köt. 5. sz. 501-505. o.
 • A hivatásra nevelés tapasztalatai a tanárszakos egyetemi hallgatók általános pszichológiai képzésében. In: Személyiségformálás és hivatásra nevelés a pedagógusképzésben. [Tudományos tanácskozás.] Debrecen, 1979.(nov. 8-10. 2. [köt.]) [Budapest], (1981.) pp. 338–346.
 • Az óvodai idegennyelvi nevelés szociálpszichológiai vonatkozásai. (Padagogisch-sozialpsychologische Aspekte der fremdsprachlichen Erziehung im Kindergarten.) In: Acta paed. Psych.[2] Szeged, 1984. [Tom.] 26. pp. 155–180.
 • Az óvodai idegennyelvi nevelés hatásvizsgálatának pedagógiai szociálpszichológiai megközelítése. In Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája /szerk. Pléh Csaba, Nagy János. Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság, 1985. 60-65 o. ISBN 9630163233
 • Psychologische Besonderheiten des Fremdsprachenerwerbs bei Vorschulkindern. Internationale Konferenz der Forschungsgruppe Prophylaktische Diagnostik. Greifswald, 1985. 16 o.
 • Die Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens DP in Ungarn. Kolloquium für Frühdiagnose. Greifswald, 1985. 12 o.
 • Deutsch als Fremdsprache in den ungarischen Kindergärten. Wissenschaftliche Beiträge der E.M. Arndt Universität Greifswald, Heft 10. 1986. 84-91 o.
 • Zweitspracherwerb im Vorschulalter und die psychologischenVoraussetzungen. Forschungsbericht: Deutsch im Kindergarten (Ungarn). Internationale Konferenz Pädagogisch-psychologische Prophylaxe. Joensuu, 1987. 21 o.
 • Verbo-sensomotorische Voraussetzungen und Erfolg beim Fremdsprachen-erwerb bei ungarischen Vorschulkindern. In: Pädagogisch psychologische Prophylaxe bei 4-8 jährigen Kindern (Hrsg. Helmut Breuer – Kari Ruoho). Jyväskylä, 1989. pp. 61–68.
 • Lernschwierigkeiten bei ungarischen Kindern im Anfangsunterricht. In 1. Europäischer Legasthenie Kongress, Aachen, 1990. Abstracts. pp. 46.
 • Health education – Preaface, 8-11. o.; School and health 19-63. o. ; Health is a dear treasure – Treasure-seeking kid´s camp in Hungary 109-126. o. In Health Promotion, Health Education. Integrated Programmes for Lower-primary teacher training / ed Zsuzsanna Benko. Lisbon – Szeged – Vienna, JGYF, 2004. (A kötet tárgya: Angol nyelv tanítása általános iskolában).
 • A megküzdés problémái az átmenetek időszakában. Óvodából iskolába. Módszertani Közlemények, 47. évf. 2007. 4. 146-156 o.

Társasági tagságSzerkesztés

 • Magyar Pszichológiai Társaság
 • Tanárképzők Szövetsége
 • Német Nyelvtanárok Egyesülete
 • Kiss Áron Magyar Játéktársaság
 • Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete

JegyzetekSzerkesztés

 1. Ma szegedi Pszichológiai Intézet.
 2. Acta Universitatis Szegediensis ... Sectio Paedagogica et Psychologica

Külső hivatkozásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés