Pedagógiai pszichológia

A pedagógiai pszichológia (neveléslélektan, avagy neveléspszichológia) a pszichológia egyik legfontosabb alkalmazási területe, határtudomány a pedagógia (neveléstudomány) és a pszichológia (lélektan) érintkezési területén. Tárgya a pedagógiai (oktató-nevelő) tevékenység és a személyiségfejlődés kölcsönhatásában jelentkező pszichológiai törvényszerűségek és sajátosságok tanulmányozása. A pedagógiai pszichológia kutatja egyrészt a pedagógiai tevékenység pszichológiai szerkezetét, sajátosságait és lefolyási törvényeit, másrészt a pedagógiai tevékenység gyermeki fejlődésre gyakorolt hatását. Alapkérdése az, hogy miként lehet a pedagógiai tevékenység hatásfokát emelni a pszichológiai törvényszerűségek figyelembevételével.

Egykori számológép

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés

Külföldi képviselőiből

szerkesztés

Hazai képviselőiből

szerkesztés
  • Bartha Lajos: Pszichológiai értelmező szótár. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988. Pedagógiai pszichológia lásd 165. o.
  • Pedagógiai lexikon. 3. köt. Budapest : Keraban Könyvkiadó, 1997. Pedagógiai pszichológia lásd 154-155. o.
  • Pléh Csaba (2010): A lélektan története /17. A fejlődéselv diadalútja. ISBN 978 963 276 052 0
  • Didaktika (A tanulás tanítása)(2006) Szerk.: Falus Iván /16. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek Petriné Feyér Judit; /19. A kezdő pedagógus Szivák Judit ISBN 963 19 5296 7
  • Buda Béla (2006): Empátia /10. Az empátia jelentősége a pedagógiai munkában és a gyermeknevelésben. ISBN 963 9706 06 X
  1. J. M. Cattell (1860-1944) amerikai pszichológus.
  2. G. S. Hall (1844-1924) amerikai pszichológus
  3. Henri Piéron (1881-1964).

Külső hivatkozások

szerkesztés