Kozma Zsolt

(1935–) magyar teológus akadémikus

Kozma Zsolt (Árpástó, 1935. február 19. –) erdélyi magyar református lelkész, egyházi író, teológiai professzor. Kozma Tibor fia.

Kozma Zsolt
Kozma Zsolt.JPG
Született 1935. február 19. (84 éves)
Árpástó
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása lelkipásztor,
egyházi író,
teológus,
pedagógus

Kutatási területeSzerkesztés

Bibliai teológia és gyakorlati teológia.

ÉletútjaSzerkesztés

Középiskoláit a zilahi Wesselényi Kollégiumban (1945-50) és a kolozsvári református kollégiumban végezte (1951-52). 1952-54 között politikai elítélt, kommunistaellenes szervezkedés vádjával Kolozsvárt, Zsilaván tartották fogva, majd a Duna-Fekete-tenger csatorna építésére vezényelték. A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerzett református lelkészi diplomát (1958), ugyanitt teológiai tudományokból doktori diplomát nyert az ószövetségi tudomány témakörben (1974); a budapesti Ráday Akadémián Doctor Honoris Causa címet nyert (1990).

1958-59-ben Kolozsvárt belvárosi segédlelkész, majd 1960-74 között lelkész Magyarszováton, közben kilenc hónapig munkaszolgálatos. 1974-től a kolozsvári Egységes Protestáns Teológiai Intézet előadója, majd professzora. 1984-89 között a Református Szemle, 1992-től a Protestáns Szemle szerkesztőbizottsági tagja.

Tanulmányai 1960-tól a Református Szemlében, a Korunkban, Magyarországon a Theologiai Szemlében, Református Egyházban, Reformátusok Lapjában, Confessioban, Protestáns Szemlében, Pannonhalmi Szemlében, valamint németországi és ausztriai egyházi folyóiratokban jelentek meg. Tanulmányai közül jelentősebbek: Emberképű Isten? – Istenképű ember? (Református Szemle, 1971. 148-158); Az istenképűség és a természeti teológia kérdése Barthnál és az erdélyi protestáns teológiában (Theologiai Szemle, 1987. 5-11); A Református Szemle 1908-1974. évfolyamainak teljes könyvészete (Református Szemle 1975. 91-131. – csak az 1945-74. évek anyaga jelenhetett meg); A református értelmiség megújulása (Reformátusok Lapja, 1992. május 24.-június 14).

Szerkesztette a Kolozsvári Református Egyházkerület kiadásában megjelent Kis ágendát (1986), s 32 munkatárssal a Bibliai fogalmi szókönyvet (1992).

KöteteiSzerkesztés

 • JHVH cselekvésének teológiai felfedése a szabadítás eseménysorozatában (doktori disszertáció, Kolozsvár, 1974. Belső használatra sokszorosítva)
 • Kis ágenda; összeáll. Kozma Zsolt; Kolozsvári Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1986
 • A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig (Budapest, 1990)
 • Bibliai fogalmi szókönyv; szerk. Kozma Zsolt; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 1992
 • Alkalmas és alkalmatlan időben (prédikációs kötet, Kolozsvár, 1993)
 • Juhász Tamás–Kozma Zsolt: Református lelkipásztorképzés. Gyulafehérvár 1622-1662, Nagyenyed 1662-1895, Kolozsvár 1895-1995; Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 1995
 • Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theologia tanárai, 1895-1948; szöveggond. Kozma Zsolt, szerk. Hatházy Ferenc; Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 1996
 • Isten országának alkotmánya. Bibliaórai vázlatok; Ifjú-Erdély, Kolozsvár, 1999 (Élő könyvek)
 • Önazonosság és küldetés. Tanulmányok; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2001
 • Jézus Krisztus példázatai; Iránytű Alapítvány, Gödöllő, 2002
 • A Kálvinista világ és a Kiáltó szó repertóriuma; Református Teológiai Akadémia, Kolozsvár, 2003 (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek)
 • Szóra bírva. Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel; Exit, Kolozsvár, 2009 (Teológiai praxis)
 • Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2012
 • A Magyar Református Énekeskönyv. Tárgymutatója; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2015

Társasági tagságSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés