A Mondolat híres gúnyirat volt a nyelvújítás ellen, amelyet Somogyi Gedeon szerkesztett és Veszprémben 1813-ban adott ki. (Alcíme: «Sok bővítményekkel és egy kiegészített újj-szótárral eggyütt. Angyalbőrbe kötve eggy Tünet-forint. Dicshalom. 1813».)

Mondolat (Sok bővítményekkel és egy kiegészített újj-szótárral eggyütt. Angyalbőrbe kötve eggy Tünet-forint. Dicshalom. 1813)
Az első kiadás címplapja
Az első kiadás címplapja
Szerző Somogyi Gedeon
Ország  Magyarország
Nyelv magyar
Téma nyelvújítás
Műfaj gúnyirat
Kiadás
Kiadás dátuma 1813
Média típusa könyv
Oldalak száma 102

A gúnyiratSzerkesztés

A Mondolat alapja egy kis irat volt, amelyet Szentgyörgyi József dr. debreceni tudós orvos, Kazinczy Ferenc személyes jó barátja állított össze Benedek szuperintendens unszolására még 1808 körül, a német Schulznak az új németséget gúnyoló kis munkájának mintájára, a neológusok korcs szavaiból, idegenszerű és affektáló stílusában, címéül a hírhedt újító Barczafalvinak egy mesterkélt szavát adva. E kis munka eljutott Veszprémbe is, az ortológia egyik dunántúli központjába, ahol Verseghynek volt számos híve, s a veszprémiek, valamint a keszthelyi kör egyes tagjai még több ilyen paródiát készítettek a nyelvújítók stílusában; az ő megbízásukból Somogyi Gedeon ezeket az adalékokat eggyé szerkesztette és kinyomtatta. A Mondolat ebben az alakban főleg Kazinczy Ferenc ellen fordult, akinek a Tövisek és Virágok című támadó epigrammái és Vitkovicshoz intézett költői levele fellázították az ortológusokat. A «Dicshalom» helynév is célzás Széphalomra, Kazinczy lakóhelyére. A Mondolat ironikus írás, ügyesen utánozza a neológia keresett stílusát. Kritikája azonban annyiban igazságtalan, hogy nem tesz különbséget Kazinczy és azon "szófaragók" közt, akiket maga Kazinczy is hibáztatott. Ugyanakkor széles körű megbotránkozást okozott, hogy a Mondolat címképe Kazinczyt koszorúsan, szamárháton ülve, a Helikon felé léptetve ábrázolta.

A FeleletSzerkesztés

A Mondolat nagy felháborodást okozott. Kölcsey Ferenc és Szemere Pál készítették rá a Feleletet,[1] amely 1815-ben jelent meg. Ők megtorlásul az ósdi stílust parodizálták, és Somogyit tették szánalom és nevetség tárgyává, erősebb mint nemes gúnnyal.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Felelet a Mondolatra néhai Bohogyi Gedeon úrnak. Pest, 1815.

ForrásokSzerkesztés