Nagy Károly (püspök)

(1868-1926) református püspök, egyházi író

Nagy Károly (Kisborosnyó, 1868. október 29.Kolozsvár, 1926. február 16.) református püspök, egyházi író.

Nagy Károly
Pesti Hírlap (1878-1944) Az év halottai. 1927.
Pesti Hírlap (1878-1944) Az év halottai. 1927.

Született1868. október 29.
Kisborosnyó
Elhunyt1926. február 16. (57 évesen)
Kolozsvár
SírhelyHázsongárdi temető
Püspökségi ideje
1918 – 1926
Előző püspök
Következő püspök
Kenessey Béla
Makkai Sándor

Életpályája

szerkesztés

Nagyenyeden teológiai szakon 1890-ben szerzett diplomát. Egy évet Marburgban, egy évet pedig Utrechtben töltött. Visszatérése után Brassóban és Nagyenyeden volt lelkész. 1895-től a kolozsvári református teológiai szakon oktatott. 1908-tól az erdélyi református egyházkerület főjegyzője, 1918–1926 között püspöke volt.

Szerkesztette az Erdélyi Protestáns Lapokat, majd a Református Szemlét.

 
Nagy Károly (1868-1926) református püspök sírja Kolozsvárott, a Házsongárdi temetőben
 • Kálvin teológiája (Nagyenyed, 1895)
 • Keresztyén vallástan (I. rész, Kolozsvár, 1899)
 • Kálvin mint dogmatikus és etikus (Emlékezés Kálvinról, Budapest, 1909)

További információk

szerkesztés
 • Vajda-Jancsó: Nagy Károly püspök emlékezete (Református Szemle, 1926)
 • Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theologia tanárai 1895-1948. Gondozta Kozma Zsolt. Kolozsvár, Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet, 1996
 • Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Budapest, História– MTA Történettudományi Intézete, 1996. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 4.)
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
 • Kónya Ádám: A Mikóból indultak... Sepsiszentgyörgy, Medium Kiadó, 2000
 • Nagy Géza: A Kolozsvári Református Theológiai Fakultás története. Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 1995
 • Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2001
 • Magyar irodalmi lexikon II. (L–R). Főszerk. Benedek Marcell. Budapest: Akadémiai. 1965.  
 • Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. 4. kiadás. Budapest, 1938-1939. Budai-Bernwaliner József ny.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1891-1914. Hornyánszky Viktor
 • Új magyar életrajzi lexikon IV. (L–Ő). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2002. ISBN 963-547-414-8  
 • Új magyar irodalmi lexikon II. (H–Ö). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6806-3  
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav. bőv. kiad. [Bp.], Magyar Református Egyház Zsinati Irodája, 1977. 712 o.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés