Nagy Károly (püspök)

református püspök, egyházi író

Nagy Károly (Kisborosnyó, 1868. október 29.Kolozsvár, 1926. február 16.) református püspök, egyházi író.

Nagy Károly
NagyKároly.jpg

Született 1868. október 29.
Kisborosnyó
Elhunyt 1926. február 16. (57 évesen)
Kolozsvár
Sírhely Házsongárdi temető
Püspökségi ideje
1918 – 1926
Előző püspök
Következő püspök
Kenessey Béla
Makkai Sándor

ÉletpályájaSzerkesztés

Nagyenyeden teológiai szakon 1890-ben szerzett diplomát. Egy évet Marburgban, egy évet pedig Utrechtben töltött. Visszatérése után Brassóban és Nagyenyeden volt lelkész. 1895-től a kolozsvári református teológiai szakon oktatott. 1908-tól az erdélyi református egyházkerület főjegyzője, 1918–1926 között püspöke volt.

Szerkesztette az Erdélyi Protestáns Lapokat, majd a Református Szemlét.

 
Nagy Károly (1868-1926) református püspök sírja Kolozsvárott, a Házsongárdi temetőben

MűveiSzerkesztés

 • Kálvin teológiája (Nagyenyed, 1895)
 • Keresztyén vallástan (I. rész, Kolozsvár, 1899)
 • Kálvin mint dogmatikus és etikus (Emlékezés Kálvinról, Budapest, 1909)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Vajda-Jancsó: Nagy Károly püspök emlékezete (Református Szemle, 1926)
 • Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theologia tanárai 1895-1948. Gondozta Kozma Zsolt. Kolozsvár, Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet, 1996.
 • Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Budapest, História - MTA Történettudományi Intézete, 1996. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 4.)
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
 • Kónya Ádám: A Mikóból indultak... Sepsiszentgyörgy, Medium Kiadó, 2000.
 • Nagy Géza: A Kolozsvári Református Theológiai Fakultás története. Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 1995.
 • Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2001.
 • Magyar irodalmi lexikon II. (L–R). Főszerk. Benedek Marcell. Budapest: Akadémiai. 1965.  
 • Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. 4. kiadás. Budapest, 1938-1939. Budai-Bernwaliner József ny.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1891-1914. Hornyánszky Viktor
 • Új magyar életrajzi lexikon IV. (L–Ő). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2002. ISBN 963-547-414-8  
 • Új magyar irodalmi lexikon II. (H–Ö). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6806-3  
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav. bőv. kiad. [Bp.], Magyar Református Egyház Zsinati Irodája, 1977. 712 o.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés