A református egyházak létrejötte a 16. századi nyugat-európai reformációhoz nyúlik vissza. A református egyházak Kálvin János és Ulrich Zwingli tanaira épülő tanításrendszerrel rendelkező protestáns felekezetek. A református egyház megalapítója a svájci reformáció vezetője, Ulrich Zwingli zürichi lelkész volt. Halála után a mozgalom fokozatosan Kálvin János irányítása alá került, aki 1536-ban kiadta A keresztény vallás tanítása című művét. Ebben világos rendszerbe foglalta a reformáció alapelveit (mint például a kizárólag hit általi üdvözülés elve).

A reformáció magyarországi, kálvini ága két hitvallást fogadott el Debrecenben 1567-ben, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást. Innen, az 1567-es Debreceni Zsinattól számoljuk a magyar református egyház létét.

Bővebben lásd a Kálvinizmus szócikkben.

Szervezeti felépítéseSzerkesztés

A református egyházak nemzeti alapon szerveződnek. Szervezetileg nem egységesek, hanem országonként egymástól független hálózatot alkotnak. Magyarországon az egyházkerületek élén püspökök állnak világi elnöktársukkal, a főgondnokokkal.

Európai református egyházakSzerkesztés

Svájci Református EgyházSzerkesztés

A protestantizmus református ágát a svájci Ulrich Zwingli indította el Zürichben és néhány éven belül el terjesztették Bázelban (Johannes Oecolampadius), Bernben (Berchtold Haller és Niklaus Manuel), Genfben (Kálvin János), St. Gall-ban (Joachim Vadian), számos dél-németországi városban és a franciaországi Elzászban (Martin Bucer).

Franciaországi Református EgyházSzerkesztés

Franciaországban a református protestánsokat hugenottáknak nevezték.

Német Református EgyházSzerkesztés

A Német Református Egyház (Reformierte Kirche) a katolicizmus és lutheranizmus mellett Németország meghatározó egyháza. A Német Református Egyház szokatlan módon nem Kálvinhoz és Zwinglihez vezeti vissza egyházuk megalapítását hanem Philipp Melanchthonhoz, aki Luther Márton legjobb barátja és szövetségese volt.

Magyar vonatkozású református egyházakSzerkesztés

Magyarországi Református EgyházSzerkesztés

A Magyarországi Református Egyház ma a nemzetközi református mozgalom legnagyobb szervezete.

Kisebbségi magyar református egyházakSzerkesztés

Tengeren túli magyar református egyházakSzerkesztés

A Református Egyházak VilágszövetségeSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés