Főmenü megnyitása

A geometriában a sík két, egymással szöget bezáró vektorának skaláris szorzata az mennyiség. Két geometriai vektor skaláris szorzatát tehát úgy kapjuk meg, hogy összeszorozzuk a hosszukat és az általuk közbezárt szög koszinuszát. A skaláris szorzás ezek szerint kétváltozós függvény, amely a vektorpárokat a valós számokra képezi. Bár a vektorok skaláris szorzása számos tekintetben hasonlít a számok szorzására, lényeges különbség az, hogy míg két szám szorzata ismét szám, két vektor skaláris szorzata nem vektor, hanem szám (skalár; innen ered az elnevezés), így szigorúan véve ez a leképezés nem is nevezhető műveletnek. A skaláris szorzatot néha belső szorzatnak is nevezik. Szokásos jelölése: , , vagy .

A skaláris szorzatnak fontos közvetlen alkalmazásai vannak a geometriában és a fizikában, igazi jelentőségét azonban az adja, hogy a skalárszorzat-fogalomnak számos általánosítása és absztrakciója van, amelyek révén alkalmazható a koordinátageometriában, a lineáris algebrában, a vektoranalízisben, a funkcionálanalízisben, az ortogonális függvénysorok elméletében, a statisztikában és a számítástechnikában is.

A széleskörű alkalmazhatóság kulcsa az a megfigyelés, hogy ha a két összeszorzandó síkvektor koordinátáival adott: és , akkor skaláris szorzatuk épp az

mennyiség. Ez az összefüggés lehetővé teszi, hogy a skalárszorzat fogalmát tetszőleges n-dimenziós valós vektorterek elemeire is kiterjesszük, és az és n-dimenziós vektorok skalárszorzatát az

egyenlőséggel definiáljuk. Ennek révén aztán a lineáris algebrában szokásos absztrakt vektorokkal kapcsolatban is beszélhetünk olyan alapvetően geometriai jellegű fogalmakról, mint a hosszúság, a hajlásszög, az irány, a merőlegesség és a párhuzamosság, valamint a vetület. Ugyanakkor a fordított irányú kapcsolat lehetővé teszi, hogy geometriai feladatokat aritmetikai, algebrai számítások elvégzésére vezessünk vissza, ami a koordinátageometria és a geometria fizikai-műszaki alkalmazásainak az alapja.

Alapvető tulajdonságaiSzerkesztés

A skalárszorzat definíciójából közvetlenül következnek az alábbi tulajdonságok.

Ha két vektor merőleges egymásra, akkor hajlásszögük koszinusza 0, így skaláris szorzatuk is nulla. Megfordítva, ha két, egymással   szöget bezáró (nem nulla hosszúságú)   vektor skaláris szorzata nulla, akkor

 

és így  . Követve azt a konvenciót, hogy a nullvektor minden vektorra merőleges, a fentieket úgy foglalhatjuk össze, hogy két vektor akkor és csak akkor merőleges, ha a szorzatuk nulla.

A skaláris szorzat szimmetrikus (a műveleteknél megszokott szóhasználattal: kommutatív), mivel  

Egy vektor önmagával vett skaláris szorzata a vektor hosszúságának a négyzete:   Ebből következően a skaláris szorzat pozitív definit, hiszen   , és   akkor és csak akkor, ha  

  • bilineáris:  

ÁltalánosításSzerkesztés

Általában bármely vektortér felett értelmezhetünk skalárszorzatot[forrás?] (belső szorzatot). Általános értelemben egy adott vektortér felett bármely kétváltozós leképezést belső szorzatnak nevezünk, ha a fenti tulajdonságokat teljesíti. Egy vektortér felett akár több különböző belső szorzat is definiálható. Ilyenkor inkább szokásos a   jelölés.

PéldákSzerkesztés

  • Az   intervallumon folytonos,  -be képező függvények terén értelmezett belső szorzat:

 

Komplex értékű függvények esetén az integrandus  -ra módosul.

  • Bármely lineáris térben értelmezhető egy adott   bázishoz tartozó skalárszorzat a következőképp. Ha   és   vektor az   bázisban felírható:

 

 

akkor az ezen bázis által meghatározott skalárszorzat:

 

Geometriai vonatkozásokSzerkesztés

 
 .
  az   vetülete  -re.

Az euklideszi geometriában szoros összefüggés áll fenn a skalárszorzat és a hosszak, valamint a szögek között. Egy   vektorra   a hosszának (abszolút értékének) négyzete, és ha   egy másik vektor, akkor

 

ahol   és   jelöli az   és   vektor hosszát,   pedig az általuk bezárt szög.

Mivel   az   vektornak  -re való vetülete, a skalárszorzatot geometriailag úgy lehet értelmezni, mint  -nak   irányába eső komponensének és  -nek a szorzatát.

Mivel   nullával egyenlő, két egymásra merőleges vektor szorzata mindig nulla. Ha   és   vektor hossza egységnyi (vagyis egységvektorok), skalárszorzatuk egyszerűen közbezárt szögük koszinuszát adja.

Így a két vektor közötti szög:

 

A fenti tulajdonságokat időnként a skalárszorzat definíciójaként is használják, különösen 2 és 3 dimenziós vektorok esetében. Több dimenziós esetben a képletet a szög értelmezéseként lehet használni.

Geometriai vonatkozás bizonyításaSzerkesztés

Vegyük   tetszőleges elemét

 

A Pitagorasz-tétel egymást követő alkalmazásával  -re (a hosszra) a következőt kapjuk

 

De ez ugyanaz, mint a

 

ebből arra a következtetésre jutunk, hogy egy   vektor önmagával vett skaláris szorzata a vektor hosszának a négyzetét adja.

Lemma:  .

Most vegyünk két vektort az origóban:  -t és  -t, melyek   szöget zárnak közre. Definiáljunk egy harmadik,   vektort:

 

ezzel alkottunk egy háromszöget  ,   és   oldalakkal. A koszinusztételt felírva:

 

A lemma alapján a hosszak négyzetének helyébe skaláris szorzást helyettesítve kapjuk, hogy

                    (1)

De mivel  , azt is tudjuk, hogy

 ,

ami a disztributív tulajdonság miatt

                      (2)

A két   egyenletet – (1) és (2) – egyenlővé téve

 

Kivonunk mindkét oldalról  -t és osztunk  -vel. Marad

 

Q.E.D.

ForrásokSzerkesztés

FordításSzerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Dot product című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés