Szalapatakai Nagy család

A szalapatakai Nagy család egy Zala vármegyei nemesi család amely kihalt a 19. század elején.

Család történeteSzerkesztés

A szalapatakai Nagy család eredetileg Gábor alias Nagy nevet viselt, és az előnevét a Szalapataka nevű település után használta.[1] Szalapatakai Nagy György (a Gábor György név alatt)[2] 1690. szeptember 19. és 1696. március 26. között zalai szolgabíróként tevékenykedett. 1700. február 2. -ától 1715. szeptember 29

.-áig Zala vármegye alispánja volt. Gábor György első felesége bellaji Bellavics Judit, a második zalalövői Csapody Kata, zalalövői Csapody István (†1703), zalalövői várkapitány és osztopáni Perneszy Zsófia (fl. 16511702) lánya, aki 1731-ben már özvegy volt.[3] Györgynek két fia volt: az egyik Szalapatakai Nagy János (1704-1759), aki szintén zalai alispán volt és 1750-ben feleséül vette Hartwig Rozát (†1784); a másik fia Szalapatakai Nagy József, akinek a neje kishevenesi Hevenessy Erzsébet. Szalapatakai Nagy József és Hevenessy Erzsébetnek egy lánya Szalapatakai Nagy Erzsébet (†1774)[4] volt, aki férjhez ment először barkóczi Rosty Antalhoz (1714-1756), huszárkapitányhoz, és később balásfalvi Orosz Pál altábornagyhoz. Erzsébet halálával kihalt ez az ága a családnak.[3]

Gábor György alispánnak az unokaöccsei vitték tovább a családot. Szalapatakai Nagy János fia Szalapatakai Nagy György (†1748) zalai főjegyző, helytartótanácsi ítélőmester volt.[5][6] Feleségül vette nemes Lada Zsófiát (1714-1767), Lada György, a királyi Jogügyigazgatóság ügyvédje és Erdős Zsófia lányát, akitől két lány született: Szalapatakai Nagy Júlia (1731-1767), aki pallini Inkey Boldizsár (1716-1792) felesége volt, és Szalapatakai Nagy Mária (1734-1772), lovászi Jagasics András zalai alispán felesége.[6]

Nagy György főügyész fivére hosszú karriert futott a vármegye közigazgatásában. Szalapatakai Nagy Mihály (1706-1756) 1730. november 14. és 1738. június 18. között zalaegerszegi alszolgabíró volt. 1738. június 18.tól 1747. augusztus 13.ig Zala vármegye adószedője volt,[7] Zala másodalispánja 1747. augusztus 21. és 1748. augusztus 21. között,[8] majd 1748. augusztus 21. és 1756. október 11. között a megye első alispánja lett.[9] Alispánsága alatt, 1753. február 5.-én[10] Mária Terézia magyar királynő királyi tanácsosi címet adományozott neki. Szalapatakai Nagy Mihály alispán feleségül vette barkóczi Rosty Katálint (†1760), barkóczi Rosty László, vasi szolgabíró, és zalalövői Csapody Mária lányát. Közeli kapcsolatot ápoltak Rosty Kata leány testvérével, Rosty Annával (1722-1784), aki boldogfai Farkas Ferenc (1713-1770), zalai alispán felesége volt. Nagy Mihálynak és Rosty Katának nem volt leszármazottja, ezért az özvegyasszony az összes földbirtokát és vagyonát a kedvenc unokaöccsének, boldogfai Farkas Andrásnak (1740-1782), zalalövői szolgabírónak, hagyta a végrendeletében.

A harmadik fivér, Nagy János fia Szalapatakai Nagy Péternek (1698-1763) három felesége lett, köztük nyirlaki Tarányi Rozália. Nagy Péternek a harmadik feleségétől, petrikeresztúri Keresztúry Krisztinától (1727-1773)[11] született a Szalapatakai Nagy Ignác (1749-1794) nevű gyermeke. Nagy Ignác felesége, koltai Vidos Anna (1746-1806), koltai Vidos János és vizeki Tallián Júlia lánya volt. Mária Terézia úrbérrendezés korában Szalapatakai Nagy Péter felesége szerepelt mint földbirtokos Ballahidán, Csében, Dobrin, Pusztaszentpéteren, Lövőn, Zalamindszenten és Zalaszentgyörgyön, és összesen 281 úrbéri holdja volt.[3][12] Ignác fia szalapatakai Nagy József (1773-1835) zalai főügyész, táblabíró volt. Szalapatakai Nagy József első felesége nemes Lada Borbála (1780-?), második felesége pedig Wolny Antónia (1805-1830), Cirill és Grünwald Vera lánya volt. József húga, szalapatakai Nagy Mária (1775-?), Kovács Gyorgyovics István felesége lett. Szalapatakai Nagy József lányaival kihalt a család.[3]

A családi címer leírásaSzerkesztés

A Szalapatakai Nagy család címere leírása a következő: Kékben jobbra vágtatógvojkjukju fehér pegazus. Sisakdísz: növekvő pajzs alak.[1]

JegyzetekSzerkesztés

 1. a b Szluha Márton. Vas vármegye nemesi családok II. kötet. Heraldikai kiadó. 2012. 206. o.
 2. http://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/18530/?query=LTAR%3DZAML
 3. a b c d Szluha Márton. Vas vármegye nemesi családok II. kötet. Heraldikai kiadó. 2012. 205. o.
 4. Római Katlikus Egyház, Győr. Belvárosi Egyházközség, halottak anyakönyve, 1774. (Hozzáférés: 2019. november 12.)
 5. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 287 - 290. oldal
 6. a b Szluha Márton. Vas vármegye nemesi családok II. kötet. Heraldikai kiadó. 2012. 204. o.
 7. Molnár András. (2000) Zala megye archontológiája 1338-2000. Zalaegerszeg. 260. o.
 8. Molnár András. (2000) Zala megye archontológiája 1338-2000. Zalaegerszeg. 254. o.
 9. Molnár András. (2000) Zala megye archontológiája 1338-2000. Zalaegerszeg. 253. o.
 10. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 43. kötet - 13 - 14. oldal
 11. familysearch.org szalapatakai Nagy Péterné Keresztúry Krisztina halála
 12. Fónagy Zoltán. 2013. A nemesi Birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Adattár II. MTA. 1197. o.