Szerkesztő:Vince/Szavazás

WP:SZI módosítási javaslat. (a jelenlegi verziót lásd ott)

SzövegSzerkesztés

Ezen az oldalon a Wikipédia:Szavazás lap használatával kapcsolatos irányelveket olvashatod. Az itt található pontok döntő részét a szerkesztők szavazáson hagyták jóvá. (ezt a belső linket majd frissíteni kell)

A szavazási irányelvek összesítéseSzerkesztés

Szavaznivaló Részvétel feltétele Szavazás időtartama Szavazás lezárása, eredménye Szavazás módja
Szócikk, kép, kategória törléséről
3 hónap regisztráció és legalább 200 hasznos1 szerkesztés a szavazás kiírását megelőző 3 hónapban2
5-14 nap
A szavazást lezáró admin. leghamarabb 5, legkésőbb 14 nappal a kiírás után lezárja, majd az eredmény birtokában a törlési irányelveknek megfelelően jár el   törlendő vagy   maradjon + indoklás + ~~~~
Wikipédia-tisztségviselő választásáról
3 hónap regisztráció és legalább 500 hasznos1 szerkesztés a szavazás kiírását megelőző 3 hónapban2
2 hét
a szavazást lezáró szerkesztő az adott szavazáson min. 20* különböző (szavazásra jogosult) felhasználó által leadott támogató szavazat esetén és min. 80%-os támogatottság felett megállapítja a jelölés sikerességét, ellenkező esetben a sikertelenségét a (Mellette, Ellene) bekezdés kitöltése # ~~~~ elhelyezésével
Irányelvet érintő kérdésben
3 hónap regisztráció és legalább 500 hasznos1 szerkesztés a szavazás kiírását megelőző 3 hónapban2
2 hét
A szavazást lezáró szerkesztő az adott szavazáson min. 20 különböző (szavazásra jogosult) felhasználó által leadott támogató szavazat és legalább 2/3-os támogatottság esetén megállapítja a szavazás sikerességét, ellenkező esetben a sikertelenségét (Mellette, Ellene) bekezdés kitöltése # ~~~~ elhelyezésével
Szavazás bármi egyébről
3 hónap regisztráció és legalább 200 hasznos1 szerkesztés a szavazás kiírását megelőző 3 hónapban2
2 hét
a szavazást lezáró szerkesztő az adott szavazáson min. 20 különböző (szavazásra jogosult) felhasználó által leadott támogató szavazat esetén megállapítja az eredményt, ellenkező esetben a szavazás sikertelenségét   támogatom vagy   ellenzem, Condorcet-módszer esetén a megfelelő betűjelekkel

1: Hasznos = nem vandalizmus
2: A különböző vita- illetve közösségi lapokon (Kocsmafal, Adminisztrátorok üzenőfala, stb) tett szerkesztések nem játszanak, IJ
*: Bürokrata választásnál a „központi szabályozás” miatt minimum 25 támogató szavazat szükséges.

Wikifilozófia a szavazásokrólSzerkesztés

 • A szavazás csak akkor jó megoldás, ha nincs „stabil” konszenzus az adott kérdésben, vagy azt folyamatosan „meg kell újítani”, mert valaki megkérdőjelezi. Létező és stabil konszenzus megerősítéséhez szavazást kiírni (gyakorlatilag) fölösleges
 • Egyes szócikkek tartalmi kérdéseiről illetve az egyes Wikipédia műhelyekhez tartozó dolgokról helyben (az oldal, illetve a műhely vitalapján), vagy a Wikipédia:Véleménykérés lapon célszerű szavazni, ezekre a szavazásokra, „felmérésekre” ezen irányelv nem vonatkozik. Az ilyen szavazások vagy „felmérések” semmilyen kényszerítő erővel nem bírnak, de erős hivatkozási alapot jelentenek, és figyelembevehetők a szerkesztési háborúk megítélésénél
 • Az igen/nem szavazás nem mindig kivitelezhető, és néha nem is célszerű (pl. kettőnél több választási lehetőség esetén). Kettőnél több kimenetel esetén pl. a Condorcet-módszer alkalmazása a legcélszerűbb.
 • Mindig szerepeljen a szavazás kiírásában a pontos szavazatszámlálási mechanizmus (amit aztán a kérdés megfogalmazásával együtt meg lehet vitatni), amennyiben az eltér a „hagyományos” igen/nem (Támogatom/ellenzem) alaktól.
 • Irányelvszavazás (és így irányelvként szavazandó meg) minden, mely a Wikipédia közösségének, vagy a Wikipédia rendszerének működését jelentős mértékben érinti (például ezen irányelv jelentős módosítása)

Agitáció, kampányolás, figyelemfelhívásSzerkesztés

 • A szavazás tényéről bármely közösségi oldalon vagy közösségi vitalapon szabad tájékoztatást elhelyezni (egy adott oldalon azonban lehetőleg csak egyszer)
  • Tilos az egyes szerkesztőket a vitalapjukon szavazásra mozgósítani (pl. [1]), tágabb értelemben véve pedig „kampányolni” - Aki ezt a szabályt megsérti, egynapos blokkot kap
  • Tilos a már szavazott szerkesztőket szavazatukkal kapcsolatban kérdőre vonni, más szavazat leadására erőltetni/agitálni közvetlenül a szavazata alatt/mellett, (tehát pl a vitalapján, vagy egy új szakaszban a szavazatok alatt igen) - Aki ezt a szabályt megsérti, egynapos blokkot kap

Tennivalók a szavazás kiírása előttSzerkesztés

 • Ellenőrizd, hogy volt-e már szavazás, vagy véleményfelmérés a témával kapcsolatban korábban (pl. a szavazások, vagy a kocsmafal archívumában) illetve az adott oldal(ak), kapcsolódó műhely(ek) vitalapján, vagy az(ok) archívumában
 • Lehetőleg egy (saját) felhasználói allapon kerüljön kidolgozásra a javaslat. Ha volt a témával kapcsolatban bármiféle korábbi szavazás (vagy hasonló) azt a bevezetőben jelezni kell.
 • Szavazási javaslatra, illetve annak sikere esetén szavazásra bocsátás után a javaslat szövege tartalmilag nem változhat a szavazás lezárásáig (de pl. helyesírási, stilisztikai hibákat lehet javítani)
 • A szavazási szöveg lehetőleg legyen úgy megfogalmazva, hogy világossá váljon, hogy a szavazás sikeres lezárulásával annak milyen hatása lesz annak témájára, tárgyára

Egy ötlet/javaslat pontos útjaSzerkesztés

 1. Az ötlet/javaslat pontos kidolgozása, lehetőleg saját felhasználói allapon (pl: user:Példa/Javaslat)
 2. A kocsmafal egy tetszőleges (pl javaslatok) szekciójában a szerző vitára bocsátja a javaslatát
 3. minimum 1 hétnyi kocsmafalas vita/nemvita után lehet „felterjeszteni” a Wikipédia:Szavazás/Javaslatok lapon
 4. belső hivatkozás a felhasználói allapon előzetesen kidolgozott javaslatra a Wikipédia:Szavazás/Javaslatok lapon
 5. Érdemi ellenző szavazat híján a javaslat kiírása (pl a lapjának átnevezése a felhasználói allapról a WP:SZ allapjává), a szavazás tartalmának megfelelő névvel (pl: „[[User:Példa/Javaslat]]” → „[[Wikipédia:Szavazás/Szavazási irányelvek reformja]]”) (= a szavazás kiírása), ellenkező esetben lehet tovább csiszolgatni/újrázni
 6. A szavazás végének megállapítása a fentebbi útmutatók alapján, és jól látható feltüntetése az „új” szavazási allap tetején
 7. A szavazás kihirdetése a kocsmafal „hírek” szekciójában és a közösségi portál „Közösségi döntést igénylő ügyek” szakaszában
 8. Szavazás a megszabott ideig
 9. Szavazás lezárása, eredmény megállapítása, annak kiírása jól látható/könnyen észrevehető helyen és módon a szavazási lapon
 10. Sikeres szavazás esetén az eredmény „végrehajtása”/„érvényesítése” és kihirdetése a közösségi portál „Közösségi döntést igénylő ügyek” szakaszában

Szavazás, szavazatok, szavazóképességSzerkesztés

 • Minden, a WP:SZ vagy WP:JA lapon kiírt szavazás azok allapjain zajlik (tehát nem magán a WP:SZ/WP:JA lapon!). Minden, a WP:SZ/WP:JA lapokon kiírt szavazás átkerül azok allapjaira
 • A WP:SZ vagy a WP:JA lapokon született döntések felülírnak minden azzal ellentétes szavazást, eredményt
 • A WP:SZ lapon született döntéseknek meg kell felelnie a vonatkozó irányelveknek. Ha ez nem teljesül, az adott irányelv felülírja az eredményt (kivétel az adott irányelv módosítására vagy egy új létrehozására kiírt szavazás)
 • Szavazás nélkül érdemben egy Wikipédia:Irányelv csak mérsékelten változhat (pl igazítás, összehangolás más irányelvekkel, elavult részek „kivágása” avagy „modernizálása”, le nem fordított részek befejezése, stb.)
  • Egy irányelv szavazás nélküli bárminemű érdemi (nem vandál) változtatásával szemben, annak mentésétől számított két hónapon belül legalább öt felhasználó egyértelmű, érdemben megindokolt tiltakozása esetén azt utólag szavazásra kell bocsátani. Az így eszközölt szavazások lezárásáig a vitatott módosítások előtti utolsó verzió „van érvényben”.
   • A visszaéléseket elkerülendő, minden, szavazás nélküli, érdemi (tehát több, mint stilisztikai, nyelvhelyességi, helyesírási) változtatásról értesítést kell elhelyezni a Kocsmafalon, illetve az adott irányelv vitalapján, egy napon belül
   • Az egy napnál régebbi, értesítés nélküli érdemi változtatások minden további nélkül visszavonhatóak

Szavazásra jogosultakSzerkesztés

 • A szavazásokon csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók vehetnek részt. Az egyéb követelményeket lásd a fenti táblázatban.
  • A részvétel feltételéül szabott minimális időtartam a regisztrációtól számít és naptári napra vonatkozik, az időponttól függetlenül. Amennyiben az adott hónapban nincs olyan naptári nap, akkor a következő hónap első napjától szavazhat. (Pl. aki január 31-én regisztrált, a következő hónap azonos naptári napján, azaz február 31-én szavazhatna először. Mivel azonban ilyen nap nincs, március 1-jén szavazhat először)
  • Adott szavazáson csak az vehet részt, aki az adott szavazás kiírásának pillanatában már szavazóképes volt
 • (A törlésről szóló megbeszélések esetében kicsit más szabályok érvényesek, bővebben lásd a törlési irányelveket)

Szavazás érvényességeSzerkesztés

Egy szavazás akkor lehet érvényes, ha eléri az előírt minimum „szavazómennyiséget”, amelybe beleszámít minden „mellette” vagy „ellene” szavazat, azonban a megjegyzések, tartózkodások vagy egyéb, nem „szavazat-értékű” hozzászólások nem. Amennyiben egy szavazás során a szavazók száma nem éri el a jelezett minimumot, azok tartalmától függetlenül a szavazást érvénytelennek kell nyilvánítani.

Az érvényesség feltétele (csak a WP:SZ ill. a WP:JA lapokon) :

 • Az admin/bürokrata/IP-ellenőr választásról szóló szavazások: minimum 25 (különböző, szavazásra jogosult) felhasználótól érkezett legalább 1 (bármilyen, érvényes) szavazat az adott allapon
  • ezen belül az IP-ellenőr választásról szóló szavazások rendszere szigorúbb, és minden Wikipédiában, a Metawiki előírásai és gyakorlata miatt egyformán érvényes: minimum 25 (különböző, szavazásra jogosult) felhasználótól érkezett támogató szavazat az adott allapon, ÉS minimum 80%-os támogatottság
 • Bármely más, a fenti táblázatban meghatározott (kivétel WP:T) szavazás: minimum 10 (különböző, szavazásra jogosult) felhasználótól érkezett legalább 1 (bármilyen, érvényes) szavazat az adott allapon

Szavazások kezdete, időtartamaSzerkesztés

 • A szavazás kezdete a szavazás kiírásának pillana (lásd a laptörténetben)
 • Időtartalma minden esetben két hét (kivétel: WP:T)
 • A WP:SZ és WP:JA szavazások esetén a szavazás lezárásának időpontját a kiíráskor percre pontosan meg kell adni
 • Minden, a szavazási határidő lejárta után leadott szavazat (és módosítás) érvénytelen
 • Ha a szavazás során zoknibábozás gyanúja merült fel, és emiatt valaki IP-ellenőrzést kezdeményezett, az ellenőrzés végéig vagy a kérés elutasításáig a szavazást nem lehet lezárni. A szavazási határidőn túl azonban ilyenkor sem lehet újabb szavazatokat leadni

Szavazatok indoklásaSzerkesztés

 • A szavazat mellé illik (törlési megbeszélésnél kötelező) pár szóban indoklást, esetleg néhány soros véleményt írni, mert a szavazás elsősorban a vita és a konszenzuskeresés segédeszköze, és csak másodsorban döntési eszköz.
 • Az indoklás(ok)ban, illetve a szavazáshoz kapcsoló vitákban, ahogy bármely más vitában, eszmecserében stb. a Wikipédián, a személyeskedés, a bántó vagy csípős megjegyzések fokozottan kerülendők!
 • A szavazatodat a szavazás lezártáig szabadon változtathatod (de utána már nem).
 • Amennyiben a szavazásod tárgya egy Wikipédia-névtérben lévő lap, melyben jelentős változás/bővítés történt szavazás közben, azt minden esetben jelezd a szavazás kiírásánál.
 • A szavazatot mindig alá kell írni.
 • A szavazásokhoz csak aláírással lehet hozzászólni.

Szavazatok összeszámlálásaSzerkesztés

 • Csak a(z egyértelmű) szavazatok számítanak (pl.   támogatom,   ellenzem, igen,   összevonandó,   törlendő, nem, mellette, stb.)
 • Az „érvénytelen” szavazatok, illetve a   megjegyzés-ek figyelmen kívül maradnak az eredmény megállapításakor.