Tölgyszéky Papp Gyuláné

Tölgyszéky Papp Gyuláné Stark Anna (Kelebia, 1941. november 4.) Apáczai-díjas, öt szakon végzett, magyar gyógypedagógus, közoktatási szakértő és egyetemi oktató. Rendkívül széles látókörű, innovatív gyógypedagógus, több tankönyvet is írt, sokéves igazgatói munkája során rendkívül gazdag tapasztalatot szerzett, emellett elhivatottan vállalta fel a különböző gyógypedagógiai szerepeket.

IskoláiSzerkesztés

Középfokú tanulmányait Szegeden végezte a József Attila Tudományegyetem Gyakorló Iskolájában. Az itt eltöltött évek alatt sok nehézséggel találkozott, ugyanakkor a felkészült tantestület, az igényes oktatás megalapozták a pályafutását. Egy - az osztályfőnöke által szervezett -, szegedi Siketek Intézetében tett látogatás hozta meg számára a végső elhatározást, miszerint ő gyógypedagógus szeretne lenni. Ez a látogatás rendkívül nagy élményt jelentett számára, és rögtön érezte, hogy itt a helye, megtalálta azt, amivel szeretne később foglalkozni. Édesanyja gyógyszerésznek szerette volna lányát, a gyógypedagógusi pályaválasztásban osztályfőnöke támogatta a legkitartóbban. A sikeres felvételi után a Bethlen-téri Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán kezdte meg tanulmányait, ahol később az akkor létező öt szakirányt, szurdopedagógia, tiflopedagógia, logopédia, szomatopedagógia, oligofrénia, elvégezte. Tanárai voltak többek között: dr. Kanizsai Dezső, Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra, dr. Pethő András, Gordosné dr. Szabó Anna, dr. Palotás Gábor, dr. Lányi Miklósné. Később az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a pedagógiai és nevelésszociológiai szakot is elvégezte.

MunkásságaSzerkesztés

Miután főiskolai tanulmányait befejezte, pályakezdő fiatal gyógypedagógusként állami gondozott és családból érkező gyermekek bentlakásos gyógypedagógiai intézményében – Vecsésen – kapott állást. Itt tíz évig dolgozott gyógypedagógiai tanárként és igazgatóhelyettesként. Családi okok miatt váltott munkahelyet, és a nagy múltú Miklós téri gyógypedagógiai intézetben öt éven át gyakorlatvezető tanári feladatot látott el a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola felkérésére. 1980-ban a főiskola főigazgatója, Gordosné dr. Szabó Anna, igazgatói feladat ellátására kérte fel az újonnan létesült gyakorló intézményben. Örömmel elvállalta a feladatot, bár tudta, hogy rengeteg munkával fog járni a gyakorlóiskola működésének megszervezése. A VI. és a VII. kerületi gyógypedagógiai intézetek rövidesen megszűntek, így az ott tanuló gyerekek a gyakorlóiskolába kerültek át. Az új álláshelyek betöltése és a gyakorlatvezető feladatok ellátására a főiskola országos pályázatot hirdetett meg. Az igazgatónak 10 hónapja volt arra, hogy körültekintően kiválogassa a gyakorlóintézet tanárait. A kiválóan felkészült, elkötelezett, korszerű szemléletű, gyermekközpontú nevelőtestület hamarosan országos elismerést nyert. 1983-ban megtisztelő felkérést kapott a Művelődési és Közoktatási Minisztertől tankönyvírásra, amelyet örömmel elfogadott. Az aktív tankönyvírás két évtizedig tartott, főleg környezetismeret, természetismeret és földrajz tankönyvek készültek alsó és felső tagozatos tanulóknak. Miniszteri felkérésre részt vett A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési irányelve, és A sajátos nevelési igényű tanulók tantervi irányelve című dokumentum alkotásában (1996-1997, 2004-2005). A kerettanterv bizottsági munkájába is bekapcsolódott (2000-ben és 2005-ben is), tantárgyi tanterveket írt és koordinált.

Társadalmi szerepeiSzerkesztés

Számos társadalmi, szakmai szerepet is vállalt. Alapító tagja volt az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezetének, és szakmai elnöki feladatot is ellátott 17 éven át. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöki tagja és szakmai titkára volt 15 évig.

Huszonhat éve folyamatosan részt vesz a főiskolai hallgatók oktatásában (nappali és levelező tagozaton), valamint 2003-tól a pedagógus-továbbképzés keretében a gyógypedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésben.

Kitüntetései, díjai, elismeréseiSzerkesztés

MűveiSzerkesztés

 • A Nemzeti Tankönyvkiadóban megjelent könyvei
  • Bernáthné Nagy Ágnes- Mátrai Józsefné, Tálas József (Tölgyszéky Papp Gyuláné alkotószerk.) (2003): Gyakorlólapok a készségszintű számolás fejlesztéséhez 1.: Fejlesztő munkalapok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Mátrai Józsefné (Tölgyszéky Papp Gyuláné alkotószerk.): Gyakorlólapok a törtek tanításához: Fejlesztő munkalapok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéki Papp Gyuláné (1993): Környezetismeret az általános iskola 5. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (2005): Környezetismereti munkatankönyv az általános iskola 4. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (2005): Környezetismereti olvasókönyv az általános iskola 4. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp, Gyuláné (2004): Környezetismereti munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (2006): Környezetismereti olvasókönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéki Papp Gyuláné (2007): Földrajz az általános iskola 6. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (2008): Földrajz az általános iskola 7. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (2003): Földrajz: 7. Feladatlapok az általános iskola 7. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéki Papp Gyuláné (2005): Földrajz az általános iskola 8. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéki Papp Gyuláné (2005): Földrajz 8.: feladatlapok az általános iskola 8. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1996) (szerk.): Társadalmi ismeretek I.: A magyar nép története a honfoglalástól a nemzeti megújulásig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1996): Társadalmi ismeretek II.: A magyar nép története a nemzeti megújulástól napjainkig. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1998) (alkotószerk.): A magyar nyelv világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1998): Önismeret és környezetismeret kisiskolásoknak az általános iskola 1-2. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1999): Természeti ismeretek az általános iskola 6. osztálya számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp, Gyuláné (2001): Természetismeret az általános iskola 5. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp, Gyuláné (2001): Természetismeret az általános iskola 6. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéki Papp Gyuláné (2002): Természetismereti munkatankönyv: az általános iskola 3.-4. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp, Gyuláné (2002): Természetismereti olvasókönyv az általános iskola 3-4. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Tankönyvkiadó által megjelent könyvei
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1986): Természeti ismeretek a kisegítő iskola 6. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp, Gyuláné (1985): Környezetismeret a kisegítő iskola 5. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1985): Környezetismeret. Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1994): Földrajz: az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyvkiadó Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1989): Környezetismeret az általános iskola 5. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest
 • Egyéb tankönyvei
  • Hámor Jánosné- Tölgyszéky Papp Gyuláné (2004): Irodalmi szöveggyűjtemény I. 5-6. osztályosoknak. Konsept-H Kiadó, Piliscsaba
  • Hámor Jánosné- Tölgyszéky Papp, Gyuláné (1999): Irodalmi szöveggyűjtemény II.:7-10. osztályosoknak. Konsept-H Kiadó, Piliscsaba
 • Tantervek, tanítási segédletek, útmutatók:
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1986): Természeti ismeretek a kisegítő iskolában: Útmutató a kisegítő iskola nevelési és oktatási terve természeti ismeretek tantárgy 6-8. osztályos anyagához. OPI, Budapest
  • Kereszturiné Perjés, Ildikó- Tölgyszéky Papp, Gyuláné (1992): A földrajz tanítása az enyhén értelmi fogyatékosok általános iskoláiban. Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1997): Földünk és környezetünk: helyi tanterv leírása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 7-10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1997): Életvitel és gyakorlati ismeretek: helyi tanterv leírása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 1-10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (sorozatszerk. Mesterházy Zsuzsa) (1999): A tantervtől a tanítási óráig 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek.
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné- Papházy Éva (sorozatszerk. Mesterházy Zsuzsa) (1999): A tantervtől a tanítási óráig 2. Ember és természet, Földünk és környezetünk
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1995): Képességfejlesztő technikák és eljárások az anyanyelv tanításában. ELTE- BGGYFK, Budapest
  • Kereszturiné Perjés Ildikó- Tölgyszéky Papp Gyuláné (1990): A földrajz tanítása az enyhén értelmi fogyatékosok általános iskoláiban. Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1989): Segédanyag a technika tantárgypedagógiájához és a technika tantárgy tanításához. BGGYTF Oligrofénped. Tansz., Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (alkotószerk.) (1998): Átmeneti tanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. Konsept-H Kiadó, Piliscsaba
  • Tölgyszéky Papp, Gyuláné (1986): A problémamegoldó gondolkodásra nevelés néhány módszertani kérdése a kisegítő iskolában, az új nevelési-oktatási terv tükrében. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (szerk.) (2001): A tanulási nehézségek kezelése: kézikönyv a habilitációs programcsomag használatához. Logopédia, Budapest
 • Egyéb írásai
  • Tölgyszéky Papp, Gyuláné (2004): Egy kibontakozó új iskolamodell a gyógypedagógiai intézményrendszerben In.: Gordosné Szabó Anna (szerk): Gyógyító pedagógia. Medicina, Budapest
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (2001): Az iskolai autonómia lehetséges formái az új tartalmi szabályozás keretében. In.: Ettlinger Zsuzsanna- Táp Ferencné- Földes Tamás (szerk.): Az oktatás autonómiája – autonómia az oktatásban.?! : Országos szakmai konferencia Sopron : 2001. március 29-31. Fogjuk a kezed Egyesület, Sopron
  • Tölgyszéky Papp, Gyuláné (1994): Visszatekintés a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának tízéves szakmai munkájára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tölgyszéki-Papp Gyuláné (szerk.) (1994): "Így is lehet...":Válogatás a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája szakmai műhelymunkáiból. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Iskola- elemekből sorozat:
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné: Pedagógiai program: Egy iskola pedagógiai programjának modellje. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (1. füzet)
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné (1996): Helyi tanterv: Egy iskola helyi tantervének modellje. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (2. füzet)
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné: Életvitel és gyakorlati ismeretek: Helyi tanterv leírása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 1-10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (4. füzet)
  • Tölgyszéky Papp Gyuláné- Papházy Éva: Ember és természet, Földünk és környezetünk: Helyi tanterv leírása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 1-10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (5. füzet)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Ki kicsoda 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter, vál., szerk. A. Gergely András et al. Bp., Biográf Kiadó–Greger Média Kft., 1999.
 • Who is Who Magyarországon. Kiegészítő kötet. 2. kiad. 2004. Zug, Hübners blaues Who is Who, 2004.