Transzneműség

(Transznemű szócikkből átirányítva)
A transzbüszkeség zászlója

A transzneműség a születéskor megállapított társadalmi nemtől (gender) és/vagy biológiai nemtől (szexus) eltérő önazonosítás. Mint gyűjtő- és ernyőfogalom, magában foglal "transznemű" nőket és "transznemű" férfiakat.

(Zászló színeinek jelentése: kék - férfi/pink - nő/fehér – Kik tranzíciót végeznek,nem bináris, meghatározatlan neműek vagy semleges neműnek határozzák meg magukat... Lásd.:[./Https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender%20flags ]). A ciszneműség ellentéte.

Vannak olyan transz emberek, akik a tranzíciójuk befejeztével nem tekintik magukat többé transzneműnek vagy transzszexuálisnak,

valamint többségük az előtt, közben vagy soha sem tekintették magukat transzneműnek,illetve határozták meg magukat transzként és csak a megkülönböztetésre kitalált "transz jelző" elterjedése miatt használják néha azt önmagukra pusztán a férfi vagy nő elnevezés helyett,mert a ciszgender társadalom a joggyakorlattal ellentétben nem képes elismerni,hogy Ők is - a ciszgender társaikkal megegyezően tekintenek önmagukra - egyszerűen csak Nők vagy Férfiak és pont.

Amíg egy transznemű önmagát transzként prezentálja,nem várhatja el a cisznemű társadalom egy tagjától sem ,hogy ekvivalens kvalitású személynek tekintse.

Bináris nemi identitások közé tartozik a (cisz vagy transz) férfi és a nő.

Transzneműeknek nevezzük azokat az embereket, akiknek a nemi identitása és nemi önkifejezése férfi illetve nő, de nem egyezik meg a születésükkor megállapított nemmel. A transznemű nő kifejezés olyan, a születéskor fiú kategóriába sorolt személyre utal, aki nőként határozza meg magát, a transznemű férfi kifejezés pedig olyan, a születéskor lány kategóriába beosztott személyre utal, aki férfinak határozza meg magát.

A nyugati típusú társadalmak transz aktivizmusában és közösségeiben egyre kevésbé használják a transzszexuális kifejezést annak merevsége és medikalizáló jellege miatt. Helyette a transznemű preferált, ami így ugyancsak nem mossa el a cisz- és transznemek közti különbségtétel határait.[1]

Nem bináris (NB) vagy 'Genderqueer (GQ)

Nem-bináris neműek azok az emberek, akik nem (illetve nem kizárólag) nőként vagy férfiként azonosítják önmagukat. A "nem-bináris" egy gyűjtőfogalom, ami alá sok különböző nemi identitás tartozik. A nem-bináris nemű emberek érezhetik úgy, hogy a nemük csak részben női és/vagy férfi, a kettő között van, egyszerre mindkettő,három vagy több, a bináristól teljesen különálló.

A genderqueer fogalma a gender (társadalmi nem) és queer (a szó jelentése eredetileg furcsa, különös, szokatlan) összetétele, a társadalmi nemek tudományának egyik alterületéből, a queerelméletből vált ismertté, a nem-bináris nemi identitáshoz kapcsolódik. A genderqueer egy régebbi fogalom, megelőzte a nem-bináris elterjedését és bár jelentésükben és a hozzájuk kapcsolódó értelmezésekben nagyon hasonlóak, nem teljesen ugyanazok. Ezért van az, hogy régebbi forrásokban  inkább a genderqueer fogalommal találkozhatunk.[2]


Genderfluid (Crossgender): Olyan emberek, akiknek a neme nem állandó, hanem az idő folyamán változik.

Semleges neműek (Neutrois): Ők egyik nemhez sem tartozónak ,semleges neműnek határozzák meg magukat.

Nemtelenek (Agender): Nem határoznak meg nemet maguknak, nincs nemük!

Omnigender: Akinek egyszerre több mint egy gendere van.

Bigender: Kétnemű

Trigender: Háromnemű

Poligender: Akinek háromnál több gendere van.

Pángender: Olyan személy, akinek a gendere minden genderidentitást magában foglal.

Intergender: Az akinek a nemi identitása a férfi és a nő között helyezkedik el.

Demigender: Aki csak részben azonosítja magát egy adott genderrel. A „demi” sokszor előtagként szerepel más gender identitások elé illesztve.


Társadalmi nemmel (gender) és biológiai nemmel (szexus) kapcsolatos fogalmakSzerkesztés

Gender diszfóriaSzerkesztés

Az egyén saját szexusához és genderéhez kapcsolódó negatív érzéseket jelenti. A diszfória leggyakoribb oka a testi különbségekre és/vagy társadalmi hozzáállásra vezethető vissza. Azok az emberek, akik diszfóriát tapasztalnak, idegenkedést vagy undort éreznek nemi jelleget közvetítő testrészeik és testi jellemzőik iránt, idegenkedést és/vagy szomorúságot, dühöt, undort éreznek, ha a születéskor rájuk osztott szexus szerint viszonyulnak hozzájuk az emberek, annak megfelelő megszólításokat használnak rájuk (pl. kisfiam, asszonyom), illetve a születési nevükön hívják őket. A diszfória erőssége egyénenként eltérő. [3] [4]

Tranzíció vagy átmenet

A tranzíció ( angolul transition]), mint a nevében is benne van, a két nem közti átmenet folyamata(változások összefüggő sora), hogy a sexusa és a társadalmi neme illeszkedjen az identitásának megfelelően. Az átmenet sok mindent magába foglal, ezek például: a nemi kifejezés megváltoztatása, a hivatalos név és nem megváltoztatása az anyakönyvi kivonaton is és egyéb más személyes okmányon, iraton, bizonyítványokon.., hormonkezelés, illetve különböző,főként nemi megerősítő jellegű műtétek. Az, hogy egy ember ezen szükséges lépések közül melyiket tudja megvalósítani, egyénileg nagyon különbözik,nagyban függ a személyes körülményektől is, azonban folyamatosan törekedni próbál rájuk.

TranszmaszkulinSzerkesztés

Általában olyan transz emberek leírására használják, akik úgy érzik, hogy teljesen idegenek a női identitástól, és akik, ha nem is azonosítanak önmagukat férfiként, a "bináris spektrum" férfi végét közelebb érzik magukhoz identitás vagy gender kifejezés szempontjából.

Néha gyűjtőszóként használják, amely magába foglal transz férfiakat és maszkulin identitású vagy gender kifejezésű nem-bináris embereket.

TranszfemininSzerkesztés

Általában olyan transz emberek leírására használják, akik úgy érzik, hogy teljesen idegenek a férfi identitástól, és akik, ha nem is azonosítanak önmagukat nőként, a "bináris spektrum" női végét közelebb érzik magukhoz identitás vagy gender kifejezés szempontjából.

Néha gyűjtőszóként használják, amely magába foglal transz nőket és feminin identitású vagy gender kifejezésű nem-bináris embereket.

TranszvesztitaSzerkesztés

Olyan általában ciszgender identitású ember, aki időnként külsőre ellenkező nemű stílust vesz fel.Törekednek,hogy átváltozásuk csak ideiglenes legyen és kedvük szerint tudják szabályozni a két nem közti átváltozásaik gyakoriságát,időtartamát,ami legtöbbször maximum néhány óránál nem tart tovább, de ennek keretein belül igyekeznek legjobban leutánozni az ellenkező nem sajátosságait. A transzvesztita emberek lehetnek bármilyen orientációjúak, és a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül erotikus célból (https://www.psychologytoday.com/us/conditions/transvestic-disorder) veszik fel az ellentétes stílust, hanem hobby vagy show- vagy egyéb business, üzleti célból esetleg valamilyen pszichés rendellenesség hatására, pl.:Disszociatív személyiség,Autoginefília (férfinak önmagát nőként elképzelt önmagához való vonzódása), Szexuális_fetisizmus. A szó angol nyelvű megfelelője, a transvestite.

Crossdresser

Keresztöltöző viselkedési formát követő ciszgender személy, amikor férfiak vagy nők az ellenkező neműekre jellemző külsőt vesznek fel, ami a közhiedelemmel ellentétben kizárólag csak az állandó vagy alkalmankénti ruhaviseletre korlátozódik többnyire .(pl. nők nem feltétlen vágatják stereotípan férfiasan rövidre a hajukat mikor férfi ruhát vesznek fel,ugyan úgy sminkelnek esetleg, hordanak műkörmöt,... ,férfiak nem feltétlen sminkelik ki magukat,vesznek fel parókát,vagy tetetnek fel műkörmöt, póthajat,... ,ezért sem tévesztendő össze a transzvesztitizmussal)

DragSzerkesztés

Eltúlzott, színpadias, előadóművészeti ciszgender kifejezés. Ugyan legtöbbször a magukétól eltérő genderűként előadó művészekre utal, bármilyen nemű és orientációjú ember előadhat bármilyen nemű drag-et. A drag célja, hogy a művész egy adott genderhez tartozó sztereotíp megjelenést és viselkedést vegyen fel szórakoztatási célra, gyakran humorosan előadva. A köznyelvben a nőként előadó férfiakat pucckirálynőnek (angolul drag queen), a férfiként előadó nőket férfiimitátornak (angolul drag king) hívják. Hasonlóképpen, mint sok évvel ezelőtt az ókori ciszgender színészek (Ókori görög színház) viszont ők csak férfiak voltak mivel köztük nem lehettek nők. Társadalmi nemük, szexusuk, nemi identitásuk, jogilag elismert nemük nem tér el egymástól, így nem önmagukat szándékoznak eltérően kifejezni, hanem csak előadnak egy színpadi művet, darabot a közönség számára.Sokukat jó érzés tölti el mikor egy "álarc" mögé bújtathatják saját énjüket,s olyankor úgy érzik,gondolják más személy bőrébe bújnak mialatt bármit megtehetnének akár gátlások és/vagy határok nélkül,amiket egyéb körülmények közt egyáltalán nem vagy csak részben lennének képesek és/vagy mernének megtenni.

LMBT közösségSzerkesztés

A nemi identitás, nem azonos a szexuális irányultsággal. A transzneműség a szexuális irányultságtól független: a transznemű emberek szexuális irányultsága ugyanolyan sokféle mint a nem transznemű embereké, lehet heteroszexuális, homoszexuális(meleg,leszbikus), biszexuális, pánszexuális, poliszexuális és aszexuális egyaránt.[5]

A nemi identitás és a szexuális irányultság különbözősége miatt, a transznemű emberek nem tagjai az úgynevezett szexuális kisebbségnek. A széles körben elterjedt LMBT elnevezés (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) kifejezi mind a nemi identitás és a szexuális irányultság sokféleségét így felöleli mind a szexuális, mind a nemi kisebbség fogalmát.[6]

Magyarországi helyzet, érdekvédelemSzerkesztés

A hazai viszonylatban még az LMBT közösségben belül is sok diszkriminációval küzdő és alulreprezentált kisebbség a transz emberek csoportja. Erős a látencia, magas a transzneműséget, a nemi identitás kérdését, mint kvázi gyógyítandó "betegséget" megélők tábora. Az LMB közösséghez képest jóval lassabb az előre lépés az emancipáció szempontjából, a téma rendkivül láthatatlan a közbeszédben és a magánéletben egyaránt. A nem jogi elismerésére (név- és nemváltoztatás) vonatkozó gyakorlatot csak annak bevezetése után 14 évvel, 2017 végén foglalták jogszabályba.[7] Az egészségügyi szolgáltatások hiányosak, alacsony színvonalúak és gyakran csak magánpraxisokban, ezért drágán elérhetőek,közben a különleges személyes adatok védelmének biztosítása az egészségügyi intézményeknél foghíjas,egyéb személyiségi jogok tiszteletben, és az egyenlő bánásmód elvének betart(at)ása aggályos.A NEAK (OEP) 2006 óta akkori kormányzati döntés hatására nem finanszírozza a transznemű emberek egészségügyi ellátását. A hormonkezeléshez szinte lehetetlen hozzáértő endokrinológus szakorvost találni. Az elérhető nemi megerősítő sebészeti beavatkozások minősége igencsak megkérdőjelezhető. Az egyetlen magyar transznemű szervezet a 2011-ben alakult Transvanilla Transznemű Egyesület.[8] Érdekvédelemmel, tanácsadással, diszkrimináció és erőszak monitorozással foglalkozik valamint közösségi teret és könyvtárat üzemeltet Budapesten. Szolgáltatásai között szerepel segítő csoport működtetetése és ingyenes jogi valamint pszichológiai segítség nyújtása transz embereknek és hozzátartozóiknak.[9][10] Tagja a Transgender Europe (TGEU)-nak, az európai transzszervezeteket összefogó ernyőszervezetnek és az ILGA-Europe-nak az európai LMBT szervezeteket összefogó ernyőszervezetnek. Informális csoportok alakultak és szüntek meg az elmúlt években. 2018 óta létezik a Prizma közösség nevű csoport.

JegyzetekSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés