Váradi kapitányok listája

Wikimédia-listaszócikk
(Váradi kapitány szócikkből átirányítva)

A váradi (fő)kapitányok (latinul supremus capitaneus Varadiensis, németül Obert in Wardein) különleges szerepet játszottak az önálló Erdélyi Fejedelemség idején. A fejedelemséget a végeken védő váradi vár főkapitánya Bihar vármegye főispánja is volt, aki a legfőbb közjogi és katonai méltóságok egyikeként rögtön a fejedelem után következett, és a legnagyobb létszámú várőrség tartozott alá.[1][2] Az Approbatae Constitutiones szerint a fejedelmen kívül egyedül a váradi kapitánynak volt joga elfogatni és halállal büntetni azokat, akik a fejedelem vagy a váradi kapitány tudta nélkül „a török közé menni, küldözni, írogatni, gyűléseket magok között hirdetni” merészeltek.[3] A váradi vár kapitányának a katonai feladatokon túlmenően diplomáciai feladatai is voltak az Oszmán Birodalommal és a Magyar Királysággal kapcsolatban.[4]

A váradi főkapitány a király, majd a fejedelem kipróbált híve kellett legyen,[2] és az Erdélyi Fejedelemség idején gyakran a fejedelem családjából származott. A beiktatásakor felolvasták Gyulai Pál alkancellár Sibrik Györgyhöz 1585-ben írt levelét, amelyben tanácsokat ad a tisztség jövőbeli betöltőjének.[5]

A váradi (fő)kapitányok listája (akik egyben Bihar vármegye főispánjai is voltak)
Név Tisztségviselés ideje Megjegyzés
Varkocs Tamás 1552–1554
Zabardy Mátyás 1554–1556
Forgách Simon 1556–1557
Nyakazó Antal 1557–1564
Báthory István 1564–1571
Báthory Kristóf 1571–1576
Ghiczy János 1576–1585
Sibrik György 1585–1589
Báthory István 1589–1592
Bocskai István 1592–1598
Kornis Gáspár 1594–1595
Király György 1596–1598
Nyáry Pál 1597–1604
Johann Baptista Pezzen 1603–1604
Ciprian von Concin 1604–1606
Bánffy Dénes 1606–1607
Rhédey Ferenc 1607–1621
Bethlen István 1630–1632
üresedés 1632–1635 A feladatkört feltehetőleg Csomaközy András vicekapitány látta el.
Ibrányi Mihály 1635–1640
II. Rákóczi György 1640–1648
Jármi Ferenc 1649–1651
üresedés 1651–1659 A feladatkört feltehetőleg Gyulai Ferenc vicekapitány látta el.
Ébeni István 1659
Haller Gábor 1659
Gyulai Ferenc 1659–1660

HivatkozásokSzerkesztés

  1. Balogh Jolán: Vég-Várad vára. Kolozsvár: Minerva. 1947.  
  2. a b Oborny Teréz: Erdély fejedelmei. dokumen.tips. Pannonica (2002)
  3. Approbatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum. Nagyvárad: Szenci Kertész Ábrahám. 1653.  
  4. Horn Ildikó: A hatalom pillérei: A politikai elit az Erdélyi Fejedelemség megszilárdulásának korszakában (1556–1588). Budapest: (kiadó nélkül). 2012. akadémiai doktori értekezés  
  5. Szabó György: Abafáji Gyulay Pál. Budapest: Akadémiai. 1974. 67. o. ISBN 963 05 0114 7  

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés