Wikipédia:Wikitanácsi indítványok/Lajos52

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Lajos52 forrásmegadás nélküli szerkesztéseiSzerkesztés

Kezdeményező: Puskás Zoli vita 2015. szeptember 18., 17:11 (CEST)

Érintett felekSzerkesztés

Igazolás az érintettek értesítésérőlSzerkesztés

Igazolás a vitarendezés más formáinak igénybevételérőlSzerkesztés

És még számtalan kérés, figyelmeztetés, javítás más szerkesztők részéről.

Puskás Zoli álláspontjaSzerkesztés

Lajos52 hosszú ideje szerkeszti a Wikipédiát, az egyik legaktívabb szerkesztő, cikkek ezreit hozta eddig létre, vagy írta át szinte teljesen, tevékenységét ennek ellenére folyamatosan ugyanazok a problémák jellemzik, mint kezdő korában. Vitalapján számolatlanul sorakoznak a figyelmeztetések, kérések, javaslatok, ezeket azonban többnyire vagy udvariasan megköszöni, vagy személyes támadásnak minősíti, majd folytatja tovább a cikkgyártást változatlan formában, durva nyelvi, tartalmi és forrásolási hibákkal teletűzdelve.

Az általa írt cikkekben ezerszám javítottuk, töröltük botok felhasználásával az értelmetlen mondatokat, a helyesírási, fogalmazási hibákat, tárgyi tévedéseket, forrás nélküli állításokat, a cikkek minősége azonban még így is rendkívül gyenge, és a figyelmeztetések ellenére napról napra újabb és újabb hasonlóan hibás szócikkek születnek. Ennek eredményeként kezdeményeztem májusban véleménykérést a játékvezetői szócikkekről, ahol a megszólalók többsége jelentősnek ítélte a problémát, és megfogalmazódott az igény, hogy az eddigieknél hatékonyabb lépéseket tegyünk a megoldás érdekében.

A legnagyobb problémát a cikkekhez megadott forrásanyagokból nem levezethető, sokszor bevallottan légből kapott információk tényként való közlése jelenti, ami sérti az ellenőrizhetőség és a megbízható források alapján történő cikkírás követelményeit, de a durva tárgyi tévedések, fordítási hibák sem ritkák. Az elmúlt napokban ismét sorozatban születtek olyan játékvezetői cikkek, melyeknél nyilvánvalóan sérül a Wikipédia első alappillére („Nem is a saját véleményed, tapasztalataid, vagy érveid közzétételének helye; a saját kutatásoknak nincs helyük a Wikipédiában. A szerkesztőknek törekedniük kell a pontosságra és a tényszerűségre.”). Néhány példa a fentiek igazolására:

  • Sok esetben valótlan információkat eredményeznek a minden cikkben változtatás nélkül leírt mondatok, melyek válogatás nélkül bekerülnek olyan játékvezetők cikkeibe is, akik pl. az adott szabály bevezetése előtt ténykedtek, így az rájuk nyilvánvalóan nem vonatkozhatott. (Pl. az itt és itt jelzett esetekben.)
  • Szintén megalapozatlan azt állítani egy játékvezetőről, hogy „a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1928-tól tartotta nyilván bírói keretében”, illetve „a nemzetközi játékvezetéstől 1934-ben búcsúzott”, ha a jelzett forrásokból mindössze annyit tudunk meg az illetőről, hogy ebben az időszakban vezetett néhány mérkőzést, de semmiféle utalás nincs arra vonatkozóan, hogy korábban vagy később ne tette volna ugyanezt más nemzetközi mérkőzéseken.
  • A sablonmondatokból sokszor kibogozhatatlan, hogy az adott játékvezető ténylegesen világbajnokságon, vagy csak az azt megelőző selejtezősorozaton tevékenykedett, mindkét esetben ugyanazt olvashatjuk, vagy az egyik, vagy a másik esetben biztosan nem felel meg a valóságnak ami le van írva.
  • Súlyos tárgyi tévedés, ráadásul egy sporthoz alig értő ember számára is nyilvánvaló hiba, egy olimpiát nem a rendező városhoz, hanem országhoz kötni. Mindezt ráadásul egy teljesen értelmetlen, tömegesen alkalmazott mondatban.
  • Gitte Holm a magyar Wikipédián úgy dán, hogy a megadott források szerint vagy svéd, vagy holland.
  • Egy példa, amikor a cikkben leírtak ténylegesen ellentmondanak a forrásban olvashatóaktól: a cikkünk szerint angolul, a forrás szerint csak maláj nyelven beszélő játékvezető.
  • Végül egy példa az elmúlt napokban született szócikkekből: az 1919-ben, az első világháborúban(!) hősi halált halt pilóta.

Lajos52 rendszerint azzal védekezik, hogy szaktudás nélkül kérdőjelezzük meg az általa leírtakat, az itt bemutatott példák azonban egyértelműen mutatják, hogy a legtöbb esetben semmiféle játékvezetéssel kapcsolatos ismeret nem szükséges az állítások valóságtartalmának ellenőrzéséhez.

A példák is jelzik, hogy a legfontosabb feladat Lajos52 jelenlegi formában történő szerkesztési tevékenységének megállítása, és arra való rábírása, hogy csak az általa megadott forrásokban is szereplő információkat közölje, különös tekintettel arra, hogy az itt példaként felhozott cikkek közül többnél az élő személyek életrajzára vonatkozó irányelvünket is figyelembe kell venni. Ezt kellene követnie a már megírt szócikkek átnézésének, javításának, hiszen a legtöbbször nem a cikkek témaválasztásával, hanem a megvalósítás módjával van a probléma.

Mivel a cikkeinket – bár rendszerint a forrás megjelölése nélkül – más oldalak is átveszik, a Wikipédia hitelességét is rombolja, ha nem szabunk gátat a valótlan információk közlésének.

Kérelem, javaslatSzerkesztés

A fentiek alapján kérem a tisztelt Wikitanácsot, hogy Lajos52 szerkesztőtársunkat kötelezze a Wikipédia forrásmegadásra vonatkozó irányelveinek betartására, tiltsa el a megadott forrásokból közvetlenül nem ellenőrizhető információk közlésétől, és a tilalom megsértésének szankcionálására minden alkalommal azonos, fix időtartamú, automatikusan életbe léptethető blokkolást határozzon meg.

A hibás cikkek igen nagy száma miatt azok javítása meglehetősen hosszú időt vehet majd igénybe, ezért már a véleménykérésben is tettem fel arra vonatkozóan kérdést, hogy milyen eszközök alkalmazásával lehetne ezt a munkát segíteni, illetve az olvasók számára jelezni, hogy komoly problémák vannak az adott cikkel. Véleményem szerint a megoldást az érintett cikkek cikkjelöltté történő visszaminősítése jelentheti, mivel ez a közösség által átgondolt és kidolgozott eljárás a legalapvetőbb elvárásoknak sem megfelelő írások feljavítására. Kérem a Wikitanács állásfoglalását arról, hogy alkalmazható-e a cikkjelöltté történő visszaminősítés a Labdarúgó-játékvezetők kategória gyakorlatilag összes szócikkére. (Ezzel ugyan néhány valóban fontos, viszonylag problémamentes cikk is eltűnhet átmenetileg a fő névtérből, de véleményem szerint ezek kiszűrése és visszahelyezése néhány nap alatt megtörténhet, más módot pedig nem igazán látok a több ezer problémás cikktől való hatékony elkülönítésükre.)

Lajos52 álláspontjaSzerkesztés

Az elmúlt években készített cikkek alapján rengeteg segítséget kaptam. Igyekeztem elfogadni, alkalmazni. Sokszor ellentétes, egyéni felfogású iránymutatásokat is szépen kaptam. Tényszerű, hogy a cikkek írásánál sablonokra támaszkodok, hiszen az életpálya és tevékenységek azonossága ezt lehetővé teszi. A belső tartalom változatai jellemzők a játékvezetőre. Forrásoknál, már nagyon régen kifejezetten törekszek a tényszerűségre. Nyilvánvaló - ezt többször is jeleztem -, hogy számítástechnikai ismereteim alapszintűek, ezért nagyon sok technikai elemmel tűzdelt kiegészítők lemaradnak. Az elmúlt évek alatt, a segítői szerkesztői munka is folyamatosa változott, ami sokat segített, de számomra sokszor zavart okozott. Jelzitek, hogy segítőkészséget elutasítom, támadásnak tekintem. A segítőkészséget maximálisan elfogadom, sőt a cikkek készítésének alapelvét alkotják. A szerkesztői kiegészítés, javítás (ellenőrzés) teszi egységessé a cikkeket. Az összefoglalóban leginkább a régi cikkek hiányosságaira történik utalás, természetes, hogy vannak (sajnos előfordulnak) egyéb hiányosságok, amik nagyobb odafigyeléssel elkerülhetők. Magam is igyekszek a régi cikkeken javítani, pontosítani, figyelemmel az évek alatt szerzett új adatokra, illetve tapasztalatokra. Szerkesztői oldalról, sajnos ezek nem lesznek láthatók. Munkáimat minden esetben a közösséghez történő alkalmazkodás jellemzi, segítőkészségemmel a megjelent cikkek pontosítását is igyekszem elősegíteni.

Malatinszky álláspontjaSzerkesztés

Először is szeretném megköszönni Puskás Zolinak, hogy összeállította ezt a beadványt, amellyel teljes egészében egyetértek. Értelemszerűen a Wikitanács tagjaként az indítvány elbírálásában az érintettségem miatt nem fogok részt venni.

Aki megnézi Lajos52 vitalapját, láthatja, hogy Zolihoz hasonlóan én is számtalanszor kértem Lajost, tartsa magát ahhoz az egyszerű és kézenfekvő szabályhoz, hogy ne írjon a cikkeibe olyasmit, ami a forrásaiban nem szerepel. Erre az egész hercehurcára nem lenne szükség, ha Lajos52 ezt a tíz szót megszívlelné. Ehelyett azonban ő a forrásokkal alátámasztott információk helyett vagy mellett a saját élményei, olvasmányai, tapasztalata alapján valószínűsített, de végső soron mégiscsak kitalált állításokkal irkálja tele a cikkeit. Ezt tetézi az a megdöbbentő gőg, amivel szakértelemnek próbálja feltüntetni azt, hogy a minimális tényadat alapján kikövetkeztetett konklúzióit ténynek állítja be.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a beadvány nem a játékvezető-cikkek ellen irányul. Mint ezernyi más témának, a labdarúgó-játékvezetők életrajzainak is helye van a Wikipédián. De ezeknek a cikkeknek meg kell felelniük ugyanazoknak az alapvető követelményeknek, amiket a többi cikkel szemben állítunk.

Puskás Zolihoz csatlakozva arra kérem ezért a Wikitanácsot, hogy

  • fogadja be az indítványt;
  • tiltsa el Lajos52-t attól, hogy a cikkeibe a forrásokból nem következő állításokat tegyen;
  • írja elő az adminisztrátoroknak, hogy amennyiben Lajos52 mégiscsak a forrásokból nem következő állításokat tesz a szócikkekbe, úgy fix időre (például egy hétre) blokkolják őt.

Malatinszky vita 2015. szeptember 18., 18:00 (CEST)

A testület állásfoglalása az ügy befogadásárólSzerkesztés

A WT az ügyet befogadta. OsvátA Palackposta 2015. szeptember 20., 13:53 (CEST)

Az eljáró tanács tagjai: Burumbátor, Laszlovszky András, Máté, Ogodej, Szilas. – Máté (vitalap) 2015. szeptember 23., 07:13 (CEST)

A Wikitanács határozataSzerkesztés

A Wikitanács valósnak látja Lajos52 szerkesztéseiről megfogalmazott problémákat, ezért a WT felhívja Lajos52 figyelmét arra, hogy a Wikipédia cikkeibe az ellenőrizhetőséggel kapcsolatos irányelvünknek megfelelően csak megbízható forrásokkal ellátott információkat írjon. Amennyiben ezt nem tartja be, úgy az adminisztrátorok minden esetben két hétre blokkolják. A WT nevében: Ogodej Mal 0.png vitalap 2015. október 1., 13:03 (CEST)

Az érintett felek reakcióiSzerkesztés

Kérés a határozat kiegészítéséreSzerkesztés

Tisztelt Wikitanács! Indítványomban két kérdésben kértem állásfoglalást, a fenti határozat azonban csak az egyikre adja meg a választ. A második kérdésem így hangzott: alkalmazható-e a cikkjelöltté történő visszaminősítés a Labdarúgó-játékvezetők kategória gyakorlatilag összes szócikkére?

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a Wikipédia:Cikkjelöltek útmutatóban leírtak szigorúan betű szerinti követése néhány hónapon belül az érintett cikkek tömeges törléséhez vezetne, ezért a gyakorlatban a megadott határidők rugalmas kezelése is szükséges lenne. Ennek egy lehetséges módja, hogy az átminősítést követő első hetet a gyors kármentésre szánnánk, amikor az olyan fontos szócikkek felkutatása, átnézése és kijavítása történne meg, mint pl. Puhl Sándor, Pierluigi Collina vagy Palotai Károly. Ezt követően indulhatna az útmutatóban leírt 3+1 hónapos türelmi idő az ábécében első 450 fennmaradó átnézendő szócikk esetében, amit havonta újabb 150 cikk türelmi idejének elindítása követne. Ezt az ütemet követve, naponta átlagosan 5 szócikk átnézésével – ami a labdarúgással foglalkozó szerkesztők számát nézve nem tekinthető lehetetlen feladatnak –, hosszú, de nem a végtelenségig húzódó munkával rendbe tehetők az eddig született, az ellenőrizhetőség követelményét a fenti határozat szerint sem teljesítő szócikkek. – Puskás Zoli vita 2015. október 1., 13:53 (CEST)

A WT álláspontja: Egy-egy cikk törlésre, szubcsonkká visszaminősítésre tett javaslata egyszerű szerkesztői lehetőség, nem kell WT döntés hozzá, ha az az útmutatók szerinti tartalmi ténykedés. Tehát senkinek nem szükséges ezekhez hozzájárulni. Tartalmi kérdésekben a WT amúgy sem kompetens. Ogodej Mal 0.png vitalap 2015. október 4., 20:27 (CEST)

KöszönetnyilvánításSzerkesztés

A magam részéről szeretném megköszönni Puskás Zolinak az előkészítő munkát, a Wikitanácsnak pedig a döntést, amelyet megnyugtatónak érzek.

Ugyanakkor elhatárolódnék Puskás Zoli fenti kérésétől. Szerintem a WT jól tette, hogy az érintett cikkek jövőjéről nem foglalt állást (bár szerencsésebb lett volna, ha a határozatban explicite kimondja, hogy nem akart állást foglalni, mert így az embernek az a benyomása támadhat, hogy egyszerűen elfelejtkezett a kérdésről). A WT ugyanis alapvetően a vitarendezés végső fóruma, márpedig a cikkek sorsáról egyelőre nincs vita. Ha lesz, azt majd előbb megpróbáljuk a szokásos módszerekkel elrendezni, és csak végső esetben fordulunk újra a WT-hez.

Puskás Zoli megoldástervezetét amúgy jónak tartom; szívesen részt is veszek a munkában.

Malatinszky vita 2015. október 1., 16:29 (CEST)


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!