Zagyva, Galga és Tápió hordalékkúp

A Zagyva, Galga és Tápió hordalékkúp az Észak-alföldi hordalékkúp-síkság legnyugatabbra fekvő kistájcsoportja, amely Heves, Pest és Szolnok megye területére terjed ki.

Leírása szerkesztés

A Zagyva, Galga és Tápió hordalékkúpot a Gödöllői-dombságtól, valamint a Mátra-aljától Tápióbicske-Tápióság-Tura-Hatvan-Hort vonalában jól észrevehető tereplépcső választja el. Határa délen Tápióbicske és Tápiószőlős között húzódik. Keleten a Gyöngyös-Tarna hordalékkúp-síkság, alatta pedig a Jászsági-sík szomszédos vele, Csány-Jászárokszállás-Pusztamonostor-Szentlőrinckáta-Tápiószele között. Magassága északról dél, délkelet felé 130 méter körüli magasságról 100 m-re csökken.

A területfő folyója az itt még elég nagy esésű Zagyva, amelybe beletorkollik a Galga, a Felső- és az Alsó-Tápió, végül ezek egyesülésébe a Hajta-patak is. A pa­takokon kisebb halastavakat, víztárolókat is építettek, emellett sokfelé ön­töző és belvízlevezető csatornák is találhatók itt. Ugyanakkor a nagyobb természetes vizeket, mo­csarakat, és az állandó vizű laposok legnagyobb részét lecsapolták.

A felszín nyugati, délnyugati vidékén a Tápió szállította folyóví­zi homok az uralkodó, és amelynek jelentős része buc­kákba rendeződött. A Zagyva és a Galga hordalékkúpjain folyóvízi iszap található, amelyre sokfelé löszös takaró települt.

A terület jellemzői az enyhén hullámos, hosszan elnyúló hátak, közöttük holtmeder-sorokkal és szél­barázdákkal, valamint buckákkal.

Élőviláguk szerkesztés

A kistájcsoport délnyu­gati fele már a Duna-Tisza közi flórajárásba (Praematricum) sorolható. Megtalál­hatók itt a homokpusztagyepek (Festucetum vaginatae danubiale), homokpusztarétek (Astragalo Festucetum rupicolae danubiale), az erdei fe­nyővel, valamint nemesnyárral beültetett homokdombok is. A homoki árvalányhaj (Stipa sabulosa) és a kereklevelű harangvirág (Campanula rotundifolia/)felbukkanása, egykori nyílt, homoki, valamint pusztai tölgyeseket (Festuco-Quercetum roboris danubiale) jelezhet.

Források szerkesztés

  • Mátramúzeum [1]