Angolkisasszonyok

Az angolkisasszonyok szerzetesrend (2002-től a rend hivatalos neve: Congregatio Jesu, korábban: Institutum Beatae Mariae Virginis ; IBMV; angol nyelvterületen: Loreto Sisters) katolikus, pápai jogú női szerzetes intézmény. A közösség hivatása: apostoli tevékenység (oktatás-nevelés, szociális-egészségügyi, lelkiségi-pasztorális szolgálatok).

Angolkisasszonyok
Alapítva1609
[
Az Angolkisasszonyok weboldala]
A Wikimédia Commons tartalmaz Angolkisasszonyok témájú médiaállományokat.

Története szerkesztés

A rend elődszervezetét Ward Mária (1585. január 23. – 1645. január 30.) alapította 1609-ben, a franciaországi Saint-Omerben, ahol kollégiumot és iskolát nyitott Angliából menekült katolikus nemesi családok leányainak. Segíteni kívánta az egyházat a hit terjesztésében és védelmében:

 • részben a leányifjúság nevelésével,
 • részben más apostoli és szociális munkával.

Ward néhány munkatársa visszatért Angliába, hogy ott dolgozzon a katolikus hit megmentéséért. Ez az apostoli feladat új szerzetesi életformát igényelt, amire az alapítónő a jezsuitáknál talált mintát. Elhatározta, hogy olyan rendet alapít, amelynek elöljárója közvetlenül a pápának alárendelt, tagjait pedig nem kötelezi klauzúra. Ezt a tervét az angliai papság és a Római Kúria is ellenállással fogadta (részben a jezsuiták követése, részben a klauzúra elhagyása miatt).

VIII. Orbán 1631-ben föloszlatta a rendet, de a volt tagok folytathatták nevelő munkájukat. 1632-ben a pápa ismét engedélyezte, hogy Mária társaival Rómában közösségi életet kezdjen: a rend alapja ez az új közösség lett, aminek szabályzata lényegesen különbözik az alapítónő eredeti elgondolásától. 1700-ban az anyaházat Münchenbe helyezték át.

XI. Kelemen pápa 1701-ben megerősítette a rend szabályait; a végső jóváhagyást 1877-ben IX. Piusztól kapták meg.

 • 1929-ben az anyaházat visszahelyezték Rómába.
 • 1953-ban egyesítették a római, mainzi és St. Pölten-i rendtartásokat.
 • 1990-ben 158 rendházukban már 2623 apáca élt.
 • 2002-ben a rend 22 tartományában 2192 angolkisasszony tevékenykedett.

Vezérgondolata, szervezete szerkesztés

Lelkiségi sajátossága: a belső fegyelmet a külső szabadsággal egyesítő szemlélődés Loyolai Szent Ignác szellemében.

A közösség nemzetközi központja:

Mater Generaloberin M. Annuntiata Pak IBMV
Via Nomentana, 250; I-00162 Roma; Olaszország ;
Tel.: 0039+(6)6860-0038; 0039+(6)6860-0008;
fax: 0039+(6)6860-7561

A rend Magyarországon szerkesztés

 
A „Sancta Maria” oktatóközpont (általános iskola, gimnázium, kollégium, zeneiskola és alapfokú művészeti iskola) — Eger, Kossuth Lajos utca 8.
 
Juhász Mária emléktáblája a „Sancta Maria” oktatóközpont falán

Magyarországra Pázmány Péter hívta be a rendet 1628-ban, de az első rendházuk Pozsonyban csak hat évig működött. Végleges letelepítésük Mária Terézia műve. Az önálló magyar rendtartomány 1939-ben alakult meg; a magyar házak odáig az osztrák rendtartományhoz tartoztak.

A buda(pest)i házfőnöknők időrendben:

 • 1770: Hohenfeld Katalin,
 • 1780: Lechfeld Ludovika,
 • 1794: Dióssy Zsófia,
 • 1816: Lubics Anna,
 • 1850: Spreng Leopoldina,
 • 1858: Almásy Mária,
 • 1920: Ghimessy Mária,
 • 1926: Darvas Anna.

Tartományfőnöknők:

 • 1939: Krigovszky Mária,
 • 1967: Dellamartina Anna,
 • 1971: Hajagos Mária,
 • 1977: Bárány Irén,
 • 1987: Bányay Mária
 • 1993: Mayer Magdolna,
 • 2002: Gärtner Julianna
 • 2008: Knáb Judit.

A rendházak alapítása időrendben:

A szervezetek és taglétszám alakulása:

 • 1877: 4 zárdában 38 apáca,
 • 1910: 152 apáca,
 • 1930: 5 zárdában 295 apáca,
 • 1950: 7 zárdában 400 apáca.

1948-ban 430 angolkisasszony tanított mintegy hatezer gyereket, de ekkor az iskolákat államosították. 1950. június 18-ról 19-ére virradó éjjel a budapesti és az egri zárdából a nővéreket Máriabesnyőre hurcolták. A veszprémi és a nyíregyházi apácák elmenekültek az elhurcolás elől, de a veszprémiek egy csoportját Csopakról Piliscsabára, majd a zirci lágerbe vitték. A kecskeméti zárda láger lett. 1950. szeptember 22-én minden apácának megtiltották a habitus viselését, és november 1-jéig el kellett hagyniuk a lágerokat. Azoknak, akik hajlandóak kilépni a rendből, lakást és állást kínáltak, de az ajánlatot senki sem fogadta el.

A rend 1989-ben éledt újjá, amikor november 19-én 4 nővér az üres pilisszentlászlói plébánián megkezdte a közösségi életet. 1990-ben a rendnek 138 tagja volt; azóta létszámuk lassan csökken.

2009-ben:

 • három városban volt 8 osztályos leánygimnáziumuk és kollégiumuk, valamint egyetemi kollégiumuk és egy hitoktatóképző intézményük. Emellett az egyes egyházközségekben a hitoktatásban és pasztorációs munkában is részt vesznek.

A rend magyarországi összlétszáma 2009-ben: 121 fő, ebből:

 • örökfogadalmas: 106,
 • ideiglenes fogadalmas: 7,
 • újonc: 4,
 • jelölt: 4.
 • A közösség magyar központja (4 fővel):
Knáb Judit CJ tartományfőnöknő
1056 Budapest, Váci utca 47.
Tel.: (1) 328 09 69
Zsolnay M. Magdolna IBMV, főnöknő
3300 Eger, Kossuth L. u. 8.
Tel.: (36)311-199
Czigány M. Borbála IBMV, főnöknő
6000 Kecskemét, Czollner tér 5.
Tel.: (76)329-531; fax: (76)329-531

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorló iskolája (2 fővel)

Wolszky M. Gizella IBMV, rendi összekötő
2081 Piliscsaba, Béla király u. 72.
Tel.: (26)373-125; iskola: (26)375-322
Herczeg M. Adél IBMV, főnöknő
8200 Veszprém, Iskola u. 5.
Tel.: (88)321-013

A rend intézményei Magyarországon szerkesztés

Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola

Cím: 1056 Budapest, Molnár u. 4.

Igazgató: Kalmanovits Zoltán

Honlap: www.wardmaria.hu


Congregatio Jesu Idősek Otthona

Igazgató: Dr. Deák Bárdos Gabriella

1125 Budapest Szarvas Gábor út 50.

Honlap: www.cj.hu

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Richter M. Sarolta: Az angolkisasszonyok budapesti Sancta Maria intézetének története 1770–1937; Angolkisasszonyok B. M. V. Intézete, Bp., 1937
 • A kecskeméti Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziumának kis kalauza, 1917–1992; szerk. Laczkóné Pálfi Alojzia; Házinyomda, Kecskemét, 1993
 • M. Jeszenkovits Teréz: Az Angolkisasszonyok Zugligeti Intézete; Infotop Kft., Bp., 2001 (Hegyvidékünk gyöngyszemei)
 • Belvárosi krónika. Az angolkisasszonyok zárdájának és iskoláinak története; Angolkisasszonyok Belvárosi Intézete–Budapesti Angolkisasszonyok Öregdiákjainak Alma Mater Alapítványa, Bp., 2003