Főmenü megnyitása

Báttaszéki Lajos, született Hofmann Lajos néven[1] (Bátaszék, 1844. szeptember 20.Budapest, 1921. február 14.) ügyvéd, publicista.

Báttaszéki Lajos
Született 1844. szeptember 20.
Bátaszék
Elhunyt 1921. február 14. (76 évesen)
Budapest
Foglalkozása ügyvéd,
publicista

ÉletútjaSzerkesztés

A budapesti egyetemen tanult, s miután ügyvéd lett, előbb Nagyváradon, majd Aradon működött, 1889-től pedig Edvi Illés Károllyal együtt a fővárosban nyitott iro­dát. Sok szépirodalmi cikket, verset, jogi tanul­mányt írt. Lefordította Löw Tóbiás és Wagner J. társaságában F. Mackeldey „A római jog tan­könyve” című 3 kötetes művét, sokáig szerkesztette a „Nagyvárad” című politikai napilapot és a „Bihar­megyei Közlöny”-t, majd a „Nagyváradi Közlöny”-t, a „Békésmegyei Közlöny”-t, az „Alföldi Lapok”-at, a „Büntető jogtudományi Szemle”-t, az „Alföldi Újság”-ot stb; vidéken és a „Kritikai Szemle”-t, majd a „Filo-szemita Füzetek”-et (1884) a fővárosban. Művei: „Nők könyve” (Pest, 1864); „Hitregetan” (u. o. 1864.): „Fővárosi genreképek” (Nagyvárad, 1867); „Polgári házasság vagy szerelem gőzzel” (1870); „A nők a magyar jogban”, (1872); „A magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezete I.” (1874); „Mi a teendő a véderöre vonatkozó törvényjavaslat­tal szemben?” (1899). Bátaszéki a tiszaeszlári per idején felmerült antiszemitizmussal szemben filoszemita propagandát fejtett ki. Ez irányú röpiratai: „Min­denféle antisemitákról és zsidókról”, továbbá a „Tizenkét ellenröpirat”, melyek megjelenésük ide­jén elterjedt olvasmányok voltak.

MűveiSzerkesztés

 • Nők könyve. Hasznos és mulattató olvasmányok művelt hölgyek számára; szerzői, Pest, 1863
 • Fővárosi genereképek; Hügel Ottó, Nagyvárad, 1867
 • Polgári házasság vagy szerelem gőzzel. Elbeszélés; Hügel, Nagyvárad, 1870
 • A nők a magyar jogban; Hollósy-Tichy Ny., Nagyvárad, 1872
 • Mi a teendő a véderőre vonatkozó törvényjavaslattal szemben?; szerzői, Arad, 1889
 • Legyen világosság! Az egyházpolitikai törvények párbeszédekben; Légrády, Bp., 1895
 • A vérvád; Országos Központi Községi Ny. Rt., Bp., 1900
 • Az orvos a jogéletben. Orvosok jogi tanácsadója; Petőfi Magyar Központi Kiadó-Vállalat, Bp., 1901
 • Fővárosi zsánerképek; utószót, jegyz., képvál. Csontó Sándor; Kortárs, Bp., 2018 (A tegnap városa)

JegyzetekSzerkesztés

ForrásSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941.
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
 • Das geistige Ungarn. Biographisches Lexikon. Hrsg. Oscar von Krücken, Imre Parlagi. Wien-Leipzig, W. Braumüller, 1918.
 • Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai.   1967–1994.
 • Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. 4. kiad. Bp., 1938-1939. Budai-Bernwaliner József ny.
 • Bokor József (szerk.). A Pallas nagy lexikona. Arcanum: FolioNET (1893–1897, 1998.). ISBN 963 85923 2 X 
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
 • Tolnai világlexikona I–VIII. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat. 1912–1919.  
 • Új magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6804-7  
 • Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. Budapest: „Stúdium” Kiadása. 1926.  (reprint kiadás: Kassák Kiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-7765-39-5)