Bartosságh József

magyar tudományos író, mezőgazdász, katona

Bartosságh József (Arad, 1782. december 8.Pest, 1843. szeptember 25.) uradalmi jószágigazgató, mezőgazdasági szakíró.

Bartosságh József
Született 1782. december 8.
Arad
Elhunyt 1843. szeptember 25. (60 évesen)
Pest
Foglalkozása jószágigazgató,
mezőgazdasági szakíró

ÉleteSzerkesztés

Kisbirtokos nemesi családból származott. Bartosságh Lipót egy sóhivatali tiszt és Langer Flóra fia volt. Tanulmányait Bécsben fejezte be s ugyanott Nemes György udvari ágens mellett ügyvédkedett. Innen hadapródként lépett a Vacant De Vins 37. számú gyalogezredbe,[1] majd főhadnagyként szolgált az Arad megyei nemesi felkelő seregben. Ezután a keszthelyi Georgikonba ment, ahol 1802-ben befejezte gazdasági tanulmányait. Gyakorlati gazdasági pályáját Veszprém megyében, a lepsényi uradalomnál kezdte, innen a Czinderyek uradalmába került Pellérdre Baranya megyébe, ahol apjával együtt csődgondnok lett, illetve együtt bérbe vették a pellérdi és ladi uradalmakat.1812-ig működött itt, s különösen a juhnemesítés körül fejtett ki nagy szorgalmat. Itteni évei alatt házasodott meg, felesége egy vérteskapitány leánya, rittscheidi Piltsch Friderika lett. Házasságukból három leány és egy fiúgyermek született.

1813-ban Batthyány József grófnak lett meghatalmazottja. 1815-től 1817-ig Iharosberényben pallini Inkey Antal jószágigazgatója volt. 1817-ben özvegy Eszterházyné Castiglione Borbála grófnő dárdai, galántai és románfalvi uradalmának kormányzatára hívták meg; innét 1818-ban Apponyi Antal uradalmainak kormányzására ment. A kölesdi birtokokon 1820-ban kezdett, s escurial és negretti kosokkal kísérelte meg a birkaállomány nemesítését. 1825-ben gróf Larisch friedecki nyájából személyesen válogatott tenyészkosokat. Az Apponyi család nagyapponyi, ősi birtokán is működött a birkatenyésztés terén. 1826-ban Pozsonyba költözött, ahol az akkor épült Apponyi-féle könyvtárat rendezte. 1828-ban nyugalomba vonult és részint Pozsonyban élt, részint atyjától öröklött kis birtokán, a Baranya megyei Villányon, ahol további napjait nagyrészt a gazdasági irodalomnak és bortermelésnek szentelte. Utolsó éveit Pesten töltötte. A Georgikon tiszteletbeli ülnöke s a magyar gazdasági egyesületnek keletkezése óta tagja volt: a moszkvai gazdasági egyesület is tagjai közé választotta.

Fia: Bartosságh Károly mérnökként a Ferenc-csatornánál, majd Lippe herceg dárdai uradalmában dolgozott.

Flóra (Florentina) leányától (Sippi Rodiczky Adolf, Arad vármegye számvevője feleségétől) származó unokája a később neves mezőgazdász, agrárpolitikus Rodiczky Jenő lett.[2]

MunkáiSzerkesztés

  • Bemerkungen über den Fortgang der landwirthschaftlichen Cultur der feineren Schafzuch und über die verschiedenen Arten der Merinos in Ungarn. Pressburg 1823. (G-y jegy alatti mezei gazda társaságában.)
  • Beobachtungen bei der Veredlung der Schafe, und über die Mestitzen in Ungarn. U. ott, 1827.
  • Über rationelle Landwirthschaft in Ungarn. Pest, 1832.
  • Ungarische Mesta-Regeln. I. Heft. Ofen, 1839. (2. kiadás: Der Schäferei-Verwalter czímmel. Pest, 1842.)
  • Gyakorlati javaslatok a birkatenyésztés körében. Pest, 1840. (Előbbeni munka magyarúl.)
  • Beobachtungen und Erfahrungen über den Götterbaum (Ailanthus glandulosa L.) Ofen. 1841.

Gazdasági cikkeket írt a Kémlő (1836.), Ismertető (1837.), Társalkodó (1837.), Gazdasági Tudósítások (1837. 1839. 1841.) és a Magyar Gazda (1841–1842.) című szaklapokba; sokat dolgozott az André: Oekonomische Neuigkeiten című folyóiratába.

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. [A vacant vagy vacat kifejezés az ezredtulajdonos elhalálozása utáni „megüresedett”tulajdonosi nevet jelöli. Az 1801. évi katonai sematizmus szerint itt az ezredtulajdonos De Vins, Joseph Nikolaus (1732 – 1798. szept. 26.), birodalmi báró volt. Schematismus der Oesterreichisch-Kaiserlichen Armée, 12. kiadás, Austria. Armee. Kiad. C. Graeffer., 1801. Forrás: Michigani Egyetem. Digitalizálva: 2006. máj. 11. – Militaer almanach, VIII. p. K. K. Vacante Regimenter von der Infanterie. https://books.google.de/books?id=NtnIYGvcMmwC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Infanterie&f=false Ugyanitt lásd az Aradi nemesi felkelő sereget! 159. p. Ungarische insurrection. https://books.google.de/books?id=NtnIYGvcMmwC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Arader&f=false
  2. OSZK Gyászjelentések: https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/468957# - https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/468958#

IrodalomSzerkesztés

  • Galgóczy Károly: Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület emlékkönyve, IV. Budapest, 1884.