Diogenész Laertiosz

ókori görög történetíró

Diogenész Laertiosz (ógörögül: Διογένης Λαέρτιος, latinul: Diogenes Laërtius), (Laerté, Kilikia, 180 körül – ?, 240 körül) görög történetíró; nevét mint az ókori görög filozófusok életrajzainak megírójáét ismerik.

Diogenész Laertiosz
Diogenész Laertiosz ábrázolása műveinek 1688-as, angol nyelvű kiadásának kötetében (The Lives, Opinions, and Remarkable Sayings of the Most Famous Ancient Philosophers)
Diogenész Laertiosz ábrázolása műveinek 1688-as, angol nyelvű kiadásának kötetében (The Lives, Opinions, and Remarkable Sayings of the Most Famous Ancient Philosophers)
Életrajzi adatok
Született180 körül
Laerté, Kilikia
Elhunyt240 körül
ismeretlen helyen
Ismeretes mint
 • történész
 • életrajzíró
 • költő
 • filozófus
 • filozófiatörténész
 • író
Állampolgársággörög
Pályafutása
Szakterületfilozófiatörténet
Jelentős munkáiA filozófiában jeleskedők élete és nézetei
A Wikimédia Commons tartalmaz Diogenész Laertiosz témájú médiaállományokat.
Diogenész Laertiosz műve 1594-es római kiadásának címlapja

Művei szerkesztés

Pályáját Athénben kezdte, először epigrammákat írt. Epigrammakötetének első könyvében, melynek címe „Pammetrosz” (Mindenek mértéke) volt, híres emberek halálát örökítette meg.

Fő műve a filozófiában kitűnő tekintélyek életéről és gondolatairól szóló tízrészes munka, a „Philoszophón bión kai dogmatón szünagógé” (Filozófusok életének és tanainak gyűjteményes összefoglalása, magyarul A filozófiában jeleskedők élete és nézetei címmel több kiadásban is megjelent). A könyv filozófiai iskolákat, irányzatokat ír le, ugyanakkor számos antik filozófus életrajzát és munkásságát is bemutatja. A könyv nemcsak az elsődleges forrásait jelöli, hanem közli az egyes filozófusok műveinek jegyzékét, tanítványait, végrendeleteit, emlékezetét is, ezért a filológia számára felbecsülhetetlen értékű forrásnak számít.

Annak ellenére, hogy a mű ógörögül íródott, az első kiadásai latin nyelvűek voltak. Az első görög nyelvű kiadás 1553-ban jelent meg Bázelban, Hieronymus Frobenius és Nicolaus Episcopius kiadásában.

A könyv felépítése szerkesztés

Diogenész áttekinthető rendszert igyekezett megalkotni.

1-7 könyv: Ión filozófia
1. könyv: A hét bölcs
Thalész, Szolón, Khilión, Pittakosz, Biasz, Kleobulosz, Periandrosz, A szkíta Anakharszisz, Müszón, Epimenidész, Phereküdész
2. könyv: Szókratész, elődei és követői
Anaximandrosz, Anaximenész, klazomenai Anaxagorasz, Arkhelaosz, Szókratész, Xenophón, Aiszkhünész, Arisztipposz, Phaidón, Eukleidész, Sztilpón, Kritón, Szimón, Glaukon, Szimmiasz, Kebész, Menedémosz
3. könyv: Platón
Platón
4. könyv: Az Akadémia
Szpeuszipposz, Xenokratész, Polemón, Athéni Kratész, Krantór, Arkheszilaosz, Bión, Laküdész, Karneadész, Kleitomakhosz
5. könyv: Peripatetikusok
Arisztotelész, Theophrasztosz, Sztratón, Lükón, Démétriosz, Hérakleidész
6. könyv: Cinikusok
Antiszthenész, Szinópéi Diogenész, Monimosz, Onészikritosz, Thébai Kratész, Métroklész, Hipparkhia, Menipposz, Menedémosz
7. könyv: Sztoikusok
kitioni Zénón, Arisztón, Hérillosz, Dionüsziosz, Kleanthész, Szphairosz, Khrüszipposz
8-10. könyv: nyugati görögség
8. könyv: Püthagoreusok
Püthagorasz, Empedoklész, Szicíliai Epikharmosz, Arkhütasz, Alkmaión, Hippaszosz, Philolaosz, Eudoxosz
9. könyv: eleai filozófiai iskola, görög atomizmus, pürrhonizmus, stb.)
epheszoszi Hérakleitosz, kolophóni Xenophanész, Parmenidész, szamoszi Melisszosz, eleai Zénón, Leukipposz, Démokritosz, Prótagorasz, apollóniai Diogenész, Anaxarkhosz, Pürrhón, Phleiuszi Timón
10. könyv: Epikurosz
Epikurosz

Diogenész forrásai szerkesztés

Diogenész fő művének megírásakor számos forrást használt fel. Hogy ezeket a forrásokat kezében is tartotta azt nem tudni, nem kizárt, hogy több információt ő maga is csak másodlagos, vagy harmadlagos forrásból ismert. A könyvben vannak forrásként megjelölt művek, szerzők és vannak hivatkozások egyes szerzőkre és művekre. Mindkettő bizonytalan.

Idézett szerzők és művek[1] szerkesztés

Név Könyv címe
Aiszkhünész
alexandriai Pabamónosz Sztoiheiszisz
Alexón Családfák (Diadokhai)
Amphikratész Híres emberekről
Anaxilaidész Filozófusokról
Androsz A háromlábról
Antigonosz Karüsztiosz Zénonról, Életrajzok
Antileón Időpontokról
Antiszthenész Diadokhai
Apollodórosz Krónika, A törvényhozók, Filozófiai herezisek
Arisztipposz Régiek kicsapongásai
Arisztophanész Felhők
Arisztoxenosz Szórványos adatok, Püthagoraszról és ismeretségi köréről, Platón életrajza.
küréniai Danón A filozófusokról
Dienkidasz Megarikák
Dikaiarkhosz Életrajzok
Dioklész Filozófusok életrajza
Dioszkuridész Emlékezések
Durisz Hórák
Dionüsziosz Kritikus írások
Eleuszusz Akhileuszról
Eudémosz A csillagászat története
Euphantosz Történet
Eurüpidész Aygé
Phabórinosz Vegyes történetek, Emlékek
Hekataiosz Az egyiptomiak filozófiája
Hérakleidész Pontikosz A halott asszonyról
Hermipposz Arisztotelészről, Életrajzok, Mágusokról, Bölcsekről,

Theophrasztoszról

Hermodórosz Szórványos emlékek, Ítélettől való tartózkodás
Hippobotosz Szektákról, Filozófusok jegyzéke
Kallimakhosz Jambusok
Kalliasz Foglyok
Kratinosz Heirószok, Arkhilokhoi
Manetosz Fizikusok
Klearhosz A nevelésról
Mnészisztratosz Gyakorlati anyag
Müronianosz Párhuzamok
Ónétor Meggazdagodhat-e a bölcs?
Pamphilé Visszaemlékezések
Painaitiosz Filozófiai iskolákról
Szatürosz Életrajzok
Szilémosz Történetek
Szophilész Lakodalom
Szószikratész Diadokhai
Pszeuszipposz Platón halotti tora
Theodórosz Szektákról
Theopomposz Csodálatos dolgok, Filippikák
Thraszülosz
tibéraszi Jusztinosz Koszorú
Timaiosz
Timón Szillosz
Timotheosz Életrajzok
Xenophion Szümposzion

Magyarul szerkesztés

 • A sztoikus filozófusok életrajza; in: Sztoikus etikai antológia; vál., utószó, jegyz., fogalommutató Steiger Kornél; ford. Barcza József, Bollók János, Horváth István; Gondolat, Budapest, 1983 (Etikai gondolkodók)
 • Diogenész Laertiosz: Xenophón; in: Xenophón történeti munkái; szerk., jegyz., utószó Németh György, ford. Németh György et al.; Osiris, Budapest, 2001 (Sapientia humana)
 • A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben, 1-2.; ford., előszó, bev., jegyz. Rokay Zoltán; Jel, Budapest, 2005–2007 ISBN 963-9318-85-X;

Jegyzetek szerkesztés

 1. Rokai Zoltán: id.m. (előszó)

Források szerkesztés

 • Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei I. – II. Ford. Rokay Zoltán. (hely nélkül): Jel. 2005. ISBN 963-9318-85-X  
 • Világirodalmi lexikon II. (Cam–E). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1972. 751–752. o.  

További információk szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés