Gyógyszerészet

A gyógyszerészet (angolul: pharmacy[3]) a gyógyszerek előállításával és tanulmányozásával foglalkozó szakma és tudományág, eredetileg a gyógyszerek, gyógyszerkészítmények előállításával és kiadásával foglalkozott. A gyógyszerek készítésének, elosztásának tudománya, művészete, és az alkalmazásával összefüggő szakmai információ lakosság részére történő átadása. Ez a szakmai információ tartalmazza a recepten rendelt gyógyszer beszerzését, raktározását, elkészítését, elosztását, kiválasztását, a gyógyszerfelhasználás monitorozását betegre szabottan, valamint kognitív szolgáltatások nyújtása a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök használatával kapcsolatban.[4] A gyógyszerészeti feladatokat egyetemi végzettségű szakember a gyógyszerész látja el.

Hygea római szobra a III. századból
Metotrexát-dihidrofolát-reduktáz komplexe (MTX-DHFR), az első gyógyszer-célsejt komplex. Daganatellenes gyógyszer. Folsav-antagonista hatású vegyület, mely reverzibilisen gátolja a folsavat tetrahidrofolsavvá redukáló dihidrofolát-reduktáz enzim működését. A folsav-anyagcsere ezen lépésének gátlása korlátozza a purinszintézishez, valamint a DNS-szintéziséhez, a sejtszaporodáshoz és -regenerációhoz szükséges dezoxiuridilát-timidilát átalakuláshoz nélkülözhetetlen egyszénatomos fragmentumok kínálatát. (Lásd: Metotrexát)
Arany Kígyó Gyógyszertár, Miskolc
Tradicionális gyógyszertár Bécsben
Sigmund Freud által rendelt recept(vény), 1919. november 22-én a "Farkas ember" feleségének a részére. A "Farkas ember" igazi neve dr. Sergius Pankejeff. Freud egyik leghíresebb betege, akit pszichoanalízissel kapcsolatos festményei tették ismertté. Library of Congress, Washington, D. C.[1]
Az atropin térbeli molekulaszerkezete. C17H23O3N, észtertípusú, mérgező alkaloid. Nevét a görög mitológiai Atropos után kapta, aki kiválasztotta, hogyan hal meg egy ember. Néhány Solanaceae családba tartozó növényfaj tartalmazza, például a nadragulyalevél és -gyökér (Atropa belladonna). A legerősebb mérgek egyike. A paraszimpatikus végkészülékeken a fiziológiás izgalom következtében felszabaduló acetil-kolin hatását gátolja.[2]
TRPV1 antagonisták klinikai fejlesztése
Ipari gyógyszergyártás (2007)
US Navy 030819-N-9593R-056 Az Autoscript III, automatizált, recept alapján működő gyógyszert kiszedő robot, felveszi és összegyűjti rekeszes tárolóba a National Naval Medical Centerben Bethesdában, Maryland
Recept (vény) Franciaországból. (1831. BRGD Ordonnance)

A gyógyszerészet a társadalom professzionális alrendszerében az egészségügyi ellátó rendszer része, ahol a gyógyító tevékenység bináris kódja az egészség és betegség viszonya.[5] Napjainkban más, egyéb feladatkörök is beletartoznak a gyógyszerészi munkába, mint például a gyógyszertechnológia, az állati és növényi eredetű drogokat leíró farmakognózia, a gyógyszerhatástan, gyógyszerészi kémia, kórházi gyógyszerészet, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerészi gondozás, betegellátás, felvilágosítás, a gyógyszerellátás és felügyelete. Paradigmaváltás a gyógyszerészetben is folyamatos, amely magában foglalja az ember biológiájának mélyebb megismerését és a gyógyítást is. A gyógyításban elsőként a molekuláris diagnosztikában várható áttörés, amely a különféle betegségek kimutatását és előrejelzését jelenti.

A transzlációs medicina és biotechnológia paradigmaváltást hozott a gyógyszerészetben is. A terápiában a személyre-szabott orvoslás, személyre-szabott gyógyszerészet (personalized medicine, farmakogenomika) megteremtése az elérendő cél. A személyre szabott gyógyászat egyrészt, a hagyományos gyógyszerek egyénekre összeállított kombinációit jelenti (a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok alapján); másrészt, új egyén-specifikus gyógymódok (pl. génterápia, tumor-terápia, antitest-terápia, őssejt terápia, fejlett terápiás gyógyszerkészítmények, immunológiai terápiák) bevezetését foglalják magukba. A jövő gyógyszerészetében a betegségek megelőzése (prevenció) nagyobb fontossággal bír. Az egyén genomjának ismerete alapján valószínűsíteni lehet a betegségeket, ami lehetővé teszi a megfelelő életmód kialakítását és a gyakori, célzott orvosi vizsgálatok elvégzését.[6]

A "gyógyszerészet" szó etimológiájaSzerkesztés

 • A szócsalád gyógy- töve a jó melléknév régi jóg középfokú alakjából lett. A szóeleji j đ gy alakulására példa a jer–gyere, jön–gyün vagy nyelvjárási jökér–gyökér szópár, a gyógul g-je már a szókezdő hang hatására palatalizálódott. Ez a tő a nyelvújítás kora óta számos összetétel előtagja lett: gyógyszer, gyógyszertár, gyógynövény, gyógyeljárás, gyógyhatás stb.[7]
 • Maga a "gyógyszer" elnevezés görög megfelelője a "farmakon" egyszerre jelentett mérget és orvosságot. A "gyógyszer" szó, hasonlóan a többi gyógy- előtagú összetett szavainkhoz, a nyelvújítás korából származik, az etimológiai szótár szerint Bugát Pál említi először a "Természettudományi Szóhalmaz"-ban (Budán, 1843). Az előtagot a "gyógyít", "gyógyul" igékből vonták le, illetőleg – legalább részben – a gyógyító igenevet rövidítették meg. "Gyógyító szer" elnevezésként 1775-ben már használatos volt. Ezelőtt a "Pharmacum", "Medicamentum" szavak voltak a köznyelvben használatosak.
 • farmakon (görög): gyógyszer, gyógy-anyag, patikaszer.[8]

Működő gyógyszertárak száma Magyarországon (2006 - 2010) között[9]

2006 2008 2009 2010 2013[10] 2016[11]
Közforgalmú gyógyszertár 2010 2348 2364 2520 2333 2354
Fiók gyógyszertár 650 654 641 650 668 -
Kézi gyógyszertár 276 252 241 250 260 -
Kórházi (intézeti) gyógyszertár 143 - - 120 - -
Vényforgalmú gyógyszertár 73 - - 74 71 -

Gyógyszerészet fejlődéseSzerkesztés

KronológiaSzerkesztés

A kórházi klinikai gyógyszerészet történeteSzerkesztés

GyógyszerészképzésSzerkesztés

Felügyeleti szervekSzerkesztés

Kormányzat Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős ÁllamtitkárságSzerkesztés

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ahol az egészségügyért felelős államtitkárt és az egészséget felügyelő Minisztérium irányítja az egészségügyi ellátás országos hatáskörű szerveit.

 • országos intézmények összeolvadtak egy intézménybe

OGYÉI[12]

OGYÉISzerkesztés

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet[13][14] (OGYÉI) államigazgatási feladatokkal felruházott intézet, amelyet 1962-ben alapítottak. Az EMMI szervezési-módszertani továbbképző és tudományos kutató alapintézménye. Mind hatósági, mind szakhatósági jogkörrel rendelkezik.

 • Hatóság: kiadja a határozatot és dönt.
 • Szakhatóság: nem ő határoz, részt vesz az eljárásban, vétójoggal rendelkezik

Hatósági jogkörSzerkesztés

 • Gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése
 1. értékelés
 2. a forg. hoz. eng. kiadása, visszavonása
 3. mellékhatás-figyelés
 4. minőségi hibákról döntés, intézkedés
 • Nem megfelelő tételek forgalomból való kivonása
 • Humán klinikai gyógyszervizsgálatok engedélyezése
 • Egyedi gyógyszerimport engedélyezése
 • A magyar gyógyszerkönyv módosítása, kiegészítése
 • gyógyszerek jóváhagyott indikációján túli alkalmazásának egyedi engedélyezése
 • gyógyszeradományok (külföldről és külföldre) engedélyezése

Szakhatósági jogkörSzerkesztés

 1. Lakossági gyógyszerellátás felügyelete
 2. A gyógyszergyártási engedély kiadása előtt és gyógyszergyártók folyamatos GMP-ellenőrzése
 3. A gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása előtte, engedélyesek GDP-ellenőrzése
 4. Biztonsági vizsgáló laboratóriumok ellenőrzése során, mindenfajta biztonsági vizsgálatot végző vizsgálóhelyek (labor) GLP-ellenőrzése
 5. a humán klinikai („gyógyszer”)-vizsgálatok engedélyezése és GCP-ellenőrzése
 6. Gyógyszerek, gyógytermékek reklámozása, ismertetése, a gyógyszerismertetés felügyelete terén
 7. A szakembereknek szóló gyógyszerismertetés felügyeleti hatósága (szabálysértések)
 8. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mellett szakhatóság a (laikusoknak szóló) gyógyszer-reklámokkal kapcsolatos felügyeleti eljárásokban
 9. Gyógyszerkönyvnek meg nem felelő gyógyszeranyag alkalmazásának engedélyezése
 10. Gyógyszerkönyv szerkesztése, módosítása
 11. FoNo módosítása stb.
Lakossági gyógyszerellátás felügyeleteSzerkesztés

Az OGYÉI Tisztigyógyszerészeti Főosztályának hatásköre a gyógyszerészek részére az ún. személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezése, amely jog birtokában láthatja el a gyógyszerész a gyógyszertár vezetési és működtetési feladatait. Továbbá engedélyezi a gyógyszertárak működtetését, illetve üzletek számára a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást, indokolt esetben visszavonja az engedélyüket. A tiszti főgyógyszerészek és tiszti-gyógyszerészek helyszíni ellenőrzés alkalmával győződnek meg a gyógyszertárak, illetve a gyógyszertáron kívüli forgalmazó helyek jogszabályokban előírt követelmények és a szakmai szabályok szerinti működéséről.

Tisztigyógyszerészeti rendszerSzerkesztés

A gyógyszertárak szakmai felügyeletét a tisztigyógyszerészeti rendszer látja el. A korábban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) irányítása alatt álló szervezet 2015. március óta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) részeként működik. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelemezés-egészségügyi Intézet Tiszti-főgyógyszerészeti Főosztálya jelenleg 4040 gyógyszerárusító helyet – közforgalmú patikát, háziorvosok kezelésében lévő kézi-, illetve kórházakban működő intézményi gyógyszertárat, valamint a vény nélkül kapható terméket forgalmazó drogériákat, benzinkutakat – ellenőriz. A megyei szinten szervezett hatósági munkát a jövőben régiónként szervezi az OGYÉI. A megyék összehangolt irányításával 5 régió jött létre.

Meghatározott terv alapján keresik fel a gyógyszerárusító helyeket a tiszti-gyógyszerészek, tevékenységüket a régióvezető koordinálja és ellenőrzi majd. A regionális vezetők munkájának koordinálásával, irányításával egyszerűbbé válik az országos tiszti-főgyógyszerész munkája, jobban tud összpontosítani az országos feladatokra, tervezésre, a jogszabályok előkészítésére, valamint az ellenőrzési rendszer fejlesztésére és stratégiaalkotásra is. Az országos tisztifőgyógyszerész: dr. Mike László.

GMP (Good Manufacturing Practice), avagy a helyes gyártási gyakorlatSzerkesztés

Magyarországon gyógyszerek gyártása (beleértve azok formulálását, elsődleges és másodlagos csomagolását, felszabadítását, raktározását, minőségellenőrző vizsgálatát, harmadik országbeli importját is) csak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által kibocsátott, érvényes gyógyszergyártási engedély, illetve GMP megfelelőség igazolás birtokában végezhető.

 • Gyógyszergyártás engedélyezés
 • Új gyártási engedély, vagy gyártási engedély módosítás
 • Meghatalmazott személy (Qualified Person) kinevezése, visszahívása

OÉTI FőigazgatóságSzerkesztés

Az OGYÉI egyik főigazgatóságaként működő Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, mely az élelmezés- és táplálkozástudomány területén szakmai-módszertani, tudományos, kutatási, képzési, szakmai felügyeleti és szakértői feladatokat lát el. Az Intézet kiemelt célja az egészséges táplálkozás, és az ezzel összefüggő prevenció megvalósítása a hazai lakosság lehető legszélesebb körében.

Az Intézet jogszabályban meghatározott feladatai mellett (pl. gyógyszer-felügyeleti hatósági, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzése, egészségügyi technológiaértékelési feladatok), ellátja az étrend-kiegészítő és különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek notifikálási és szakértői feladatait, nemzeti kozmetikai hatóságként Kozmetikai Toxikológiai Központot működtet. A több mint egy évtizede akkreditált státusszal rendelkező Élelmiszerkémiai és Analitikai Laboratóriuma a klasszikus és nagyműszeres vizsgálatok gazdag tárházát biztosítja az élelmiszerek és kozmetikai termékek összetevőinek, és biológiailag aktív komponenseinek meghatározására.

Eszközminősítő és Kórháztechnikai IgazgatóságSzerkesztés

Az Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság- közismert nevén EMKI - az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet részeként állami feladatokat is ellátó, valamint orvostechnikai eszközök megfelelőség értékelését végző, a NANDO által rendszerben regisztrált tanúsító szervezet is egyben. Az EMKI 1011 azonosító számmal kijelölt szervezetként (Notified Body) végzi az orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelését, valamint akkreditált tanúsító szervezetként minőségirányítási rendszert tanúsít ISO 9001 és ISO 13485 szabványok szerint. Feladatkörében ellátja azorvostechnikai és műszaki eszközök egyes laboratóriumi vizsgálatait i, valamint OEP befogadáshoz igazolást ad ki az eszközök műszaki-szakmai paramétereire és forgalomba hozatali dokumentumaira vonatkozóan.

Egyéb feladatkörSzerkesztés

Minőségi hibajelző hálózat Mellékhatás-figyelés Intézkedések (GMP, GLP, GCP helyszíni ellenőrzések)

Hatósági ellenőrzéseSzerkesztés

OGYÉISzerkesztés

gyógyszerek, gyártók, nagykereskedők

OSZMKSzerkesztés

gyógyszertár engedély – megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, tisztifőgyógyszerész ellenőrzés

EEKH, ORFKSzerkesztés

ORFK kábítószerrendészet - kábítószerek kezelése

 • kábítószerek K1, K2,
 • pszichotróp szerek P1, P2

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezeleő (NEAK)Szerkesztés

Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, végzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Az Egészségbiztosítási Alap felügyeletét Magyarország Kormánya, az egészségbiztosítás központi hivatali szervének irányítását a Kormány az emberi erőforrások minisztere útján látja el. Támogatás-elszámolásT, NEAK/MEAK vényeket ellenőrzi.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi HatóságSzerkesztés

Bár a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mint ilyen megszűnt, a jogutódja ellenőrizheti a gyógyszertárban a nem-gyógyszereket, a gyógyszertárak officinájában a kitett reklámanyagokat

Gazdasági VersenyhivatalSzerkesztés

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) minden szabályozást (így a Kamara etikai kódexét is!) ellenőrizhet, hogy nem korlátozza-e a versenyt és hatásköre van a reklámfelügyelet terén.

A GVH és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) között 2015. október 1-jétől hatályos együttműködési megállapodás jött létre.[15]

TűzoltóságSzerkesztés

 • A gyógyszertárak létszámadatai Magyarországon (2008)[16][17]
Gyógyszerész Asszisztens Kisegítő, egyéb Összesen
2327 közforgalmú gyógyszertár összesen (fő) 5329 7741 3955 17035
Egy gyógyszertárra jut (fő) 2,27 3,3 1,6 7,3
130 intézeti gyógyszertár 467 797 327 1591
Egy intézeti gyógyszertárra 3,3 5,6 2,3 11,1
71 Zártforgalmú intézeti gyógyszertár - - - -

Szervezetek, társaságokSzerkesztés

HazaiSzerkesztés

MGYTSzerkesztés

 • Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
 • Az MGYT alapvető célja és feladata a gyógyszerészeti tudományok ápolása, fejlesztése, a tudomány és gyakorlat egységének megteremtése, a képzés, továbbképzés és szakképzés területén jelentkező feladatok koordinálása.
 • Célja a gyógyszerészet társadalmi megbecsülésének és a gyógyszerészi tudományok mind teljesebb elismertetése

MGYKSzerkesztés

 • Magyar Gyógyszerész Kamara: a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestülete

Preambulum: az Országgyűlés… elismeri az egyes egészségügyi szakmák jogát a szakmai önkormányzathoz

 • A szakmai önkormányzat lehetővé teszi, hogy a gyógyszerész-társadalom közvetlenül és választott testületei, tisztségviselői útján demokratikusan - a jogszabályok által meghatározott keretek között -, önállóan intézze szakmai ügyeit, meghatározza és képviselje szakmai, gazdasági és szociális érdekeit, társadalmi szerepének és súlyának megfelelő mértékben járuljon hozzá az egészségpolitika alakításához, a lakosság gyógyszerellátásának javításához.
 • Szakmai önkormányzat:

a szakmák gyakorlói közvetlenül vagy választott testületeik útján – a törvények keretein belül – önállóan intézik szakmai ügyeiket és képviselik szakmájuk érdekeit. A diplomához kötött tevékenység gyakorlója köteles e testülethez tartozni!

MOSZSzerkesztés

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

MGYGYSZSzerkesztés

Magyar Gyógyszertár-Tulajdonos- Gyógyszerészek Szövetsége

Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT)Szerkesztés

A miniszter javaslattevő szerve, de bizonyos saját hatásköröket is adnak jogszabályok (lásd később: klinikai vizsgálatok)

Gyógyszerészi Szakmai KollégiumokSzerkesztés

véleményező testületek, plusz módszertani leveleket adhatnak ki

 • Gyógyszerellátási
 • Kórházi-Klinikai gyógyszerészi
 • Ipari gyógyszerészi

MAGYOSZSzerkesztés

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

AIPMSzerkesztés

Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége

NemzetköziSzerkesztés

Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP)Szerkesztés

IPSFSzerkesztés

Gyógyszerészhallgatók Nemzetközi Szövetsége (International Pharmacy Students Federation – IPSF)

Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization – WHO)Szerkesztés

Az ENSZ megalakulásakor 1945-ben San Franciscóban határozták el megalakítását. 1946-ban az ENSZ által összehívott nemzetközi egészségügyi konferencia eredményeként alakult meg 26 ország közreműködésével, működését 2 év múlva kezdte meg.

 • Feladata: nemzetközi gazdasági, szociális, egészségügyi és rokon feladatok megoldása és nemzetközi kulturális és nevelésügyi együttműködés.A WHO-nak mintegy 150 tagja van.
 • Célja:
 1. Előmozdítani, hogy a világ összes népe a lehető legmagasabb egészségügyi színvonalat érje el.
 2. Epidémiás, endémiás betegségek leküzdése
 3. Balesetek megelőzése
 4. A környezet-higiénés tényezők javítása
 5. Nemzetközi egészségügyi egyezmények, szabályzatok kidolgozása
 6. Egészségügyi információk átadása
 7. Tudományos eredmények összegyűjtése és dokumentálása
 8. Nemzetközi betegségi és haláloki névjegyzék összeállítása
 9. Gyógyszerek nomenklatúrájának revíziója és kidolgozása
 10. Gyógyszerek, biológiai termékek standardizálása
 11. Mikroorganizmus-törzsek egységes leírása
 12. Nemzetközi gyógyszerkönyv szerkesztése
 13. A világ egészségügyi statisztikáinak elkészítése
 14. Stb.

EMCDDASzerkesztés

Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

 • A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) a kábítószerekkel kapcsolatos információk fő forrása az Európai Unióban. Szerepe az, hogy a kábítószerekről és a kábítószer-függőségről „tényszerű, tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható információkat" gyűjtsön, azokat elemezze és terjessze, és ezáltal teljes, bizonyítékokon alapuló képet tudjon felvázolni az érdekelt felek számára az európai kábítószerhelyzetről.
 • A központ célközönségeinek egyikét a politikai döntéshozók képezik – ők az információt koherens tagállami és uniós kábítószerügyi stratégiák kidolgozásához használják fel. Tevékenységével a központ a kábítószer területén dolgozó szakembereket és kutatókat, tágabb értelemben pedig az európai médiát és a nagyközönséget is szolgálja.

Nemzetközi Kábítószer BizottságSzerkesztés

A tömeges kábítószer-élvezet nagy embercsoportok munkáját, fejlődését, előrehaladását veszélyezteti. Az illegális droghasználat visszaszorítása csak hathatós nemzetközi együttműködéssel lehet esély.

 • 1912: Hágai Nemzetközi Ópiumegyezmény
 • Magyarország az egyezményt 1923-ban törvénnyel fogadta el
 • 1931: Genfi Egyezmény: újabb szigorított rendszabályok
 • A II. világháború óta a kábítószerellenőrzés az ENSZ Gazdasági és Szociális tanácsának hatáskörébe tartozik. Ennek funkcionális szerve a Kábítószer Bizottság. Magyarország kezdettől fogva tagja, mint jelentős morfin-termelő és exportáló ország.
 • 1961: Egységes Kábítószer Egyezmény (New York) leszögezi: a kábítószerek használata gyógyászati és tudományos célokra nélkülözhetetlen, ugyanakkor a kábítószer-élvezet súlyos csapás mind az egyén, mind a társadalom számára, ezért annak visszaszorítása minden állam közös érdeke.

Az egyezmény rendelkezéseinek végrehajtását a Nemzetközi Kábítószerellenőrző Szerv hivatott biztosítani.

EAHPSzerkesztés

Az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége (EAHP, European Association of Hospital Pharmacists)

EAPSzerkesztés

European Association of Pharmacists

ESCPSzerkesztés

European Society of Clinical Pharmacy

Európai Gyógyszerügynökség (EMA)Szerkesztés

 • Az Európai Gyógyszerügynökség az Európai Unió egy decentralizált testülete, melynek székhelye Amszterdamban található.
 • Fő feladata az egészség védelme és előmozdítása a köz- és állategészségügy területén az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek értékelése és felügyelete által. Az Ügynökség gyógyszerkészítményekre vonatkozó európai forgalomba hozatali engedély-kérelmek tudományos értékelését látja el (centralizált eljárás). A centralizált eljárás alkalmazása esetén a vállalatok egyetlen egyesített forgalomba hozatali engedély-kérelmet nyújtanak be az EMA-hoz.

EAHCSzerkesztés

Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség

 • Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséget (korábbi nevén a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalát)
 • 2005. január 1-jén azzal a céllal hozták létre, hogy segítse az Európai Unió közegészségi programjában foglaltak megvalósítását. 2008-ban megbízását 2015. december 31-ig meghosszabbították, tevékenységi körét pedig fogyasztóvédelemi, illetve élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos képzési feladatokkal bővítették.
 • Új mandátuma kiterjed az uniós egészségügyi program, fogyasztóvédelmi program és a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” kezdeményezés végrehajtására. Az ügynökség szakmai szolgáltatást nyújt azáltal, hogy az Európai Bizottság által rábízott feladatokat végrehajtja. E munka során szorosan együttműködik az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatósággal.
 • Ezen túlmenően az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség végzi a kapcsolattartást a több mint 200, egészséggel kapcsolatos projekt mintegy 2200 kedvezményezettjével.

EuroPharm ForumSzerkesztés

(The European Forum of Pharmaceutical Associations and WHO) 1992. Az európai gyógyszerészeti társaságok és a WHO közötti együttműködés céljából szerveződött.

EUFEPSSzerkesztés

European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) 1991. Koordináló tudományos társaság, az MGYT a szervezet alapító tagja.

 
Pfizer logo
A világ legnagyobb forgalmú gyógyszerészeti vállalatainak listája - Forbes 2014[18]
Forbes helyezés Vállalat Ország Nyereség (milliárd $) Piaci érték (milliárd $)
45. Pfizer USA 22 203.9
54. Novartis Svájc 9.2 227.4
87. Sanofi Franciaország 4.9 137.1
294. Teva Izrael 1.3 44.6
1955. Toho Holding Japán 0.1 1.6

A gyógyszerészet nemzetközi szimbólumaiSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. http://memory.loc.gov/mss/mcc/014/0001.jpg
 2. http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Atropin.htm
 3. The word derives from the Greek: φάρμακον (pharmakon), meaning "drug" or "medicine"[1] (the earliest form of the word is the Mycenaean Greek pa-ma-ko, attested in Linear B syllabic script[2]). φάρμακον, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus Digital Library
 4. Remington The Science and Practice of Pharmacy 21st edition Lippincott Williamms & Wilkins 1889-2005. p. 3.
 5. Pokol B. Szociológia elmélet Rejtjel Kiadó 1999. 128. old.
 6. Archivált másolat. [2013. szeptember 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. szeptember 22.)
 7. Archivált másolat. [2015. április 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 24.)
 8. The word derives from the Greek: φάρμακον (pharmakon), meaning "drug" or "medicine" (the earliest form of the word is the Mycenaean Greek pa-ma-ko, attested in Linear B syllabic script. φάρμακον, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus Digital Library
 9. J/1323. számú dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. október
 10. http://nepszava.hu/cikk/669827-emmi-megfelelo-a-magyarorszagi-gyogyszertarak-szama-es-eloszlasa
 11. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk011b.html
 12. az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelettel megalakult A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
 13. az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelettel megalakult
 14. 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás
 15. Archivált másolat. [2018. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. február 22.)
 16. DR. TORMA ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZI HÍRLAP 2009. JÚLIUS 20. old.
 17. http://ilex.efe.hu/PhD/ktk/galknippel/disszertacio.pdf
 18. http://www.forbes.com/global2000/list/ 2/7

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Gyógyszerészet témájú médiaállományokat.

További információkSzerkesztés

 • Nick Barber, Alan Willson: Clinical pharmacy Elsevier Health Sciences, 2006.12.21
 • K. N. Hansen, G. Parthasarathi: Text Book Of Clinical Pharmacy Orient Blackswan, 2004.01.01.
 • A. V. Yadav: Hospital And Clinical Pharmacy Pragati Books Pvt. Ltd., 2008.08.07
 • Remington, Gerbino: The Science and Practice of Pharmacy 21.st edition Lippincott, Williams and Wilkins 2005
 • DiPiro: Encyclopedia of Clinical Pharmacy Taylor & Francis Group 2003.