Johann Arndt

német író, költő, evangélikus prédikátor, lelkész és szuperintendens

Johann Arndt (Johann Arndként is említik) (Edderitz, 1555. december 27.Celle, 1621. május 11.) német író és költő, evangélikus prédikátor, lelkész és szuperintendens. Számos befolyásos könyvet írt az áhítatos kereszténységről, a pietizmus előfutáraként tekintenek rá.

Johann Arndt
Élete
Született 1555. december 27.
Edderitz
Elhunyt 1621. május 11. (65 évesen)
Celle
Pályafutása
Jellemző műfaj(ok) vers, próza
A Wikimédia Commons tartalmaz Johann Arndt témájú médiaállományokat.

Élete szerkesztés

Teológiai tanulmányait Helmstedtben, Wittenbergben, Strassburgban és Bázelban végezte, ahol a lutheránus ortodoxia nagy hatással volt rá.

1581-ben diakónus lett szülőhelyén, 1582-ben Quedlinburgban és Braunschweigben munkálkodott. 1611-től Braunschweig-Lüneburg szuperintendenseként a tanügyi reformot irányította a fejedelemségben. Elkészítette az új egyházi rendtartást, és az evangélikus egyházközösség lelki megújítása érdekében fáradozott.

Írásai szerkesztés

Arndt hírneve az írásain nyugszik. Ezek főleg misztikus és áhítatos jellegűek voltak, főleg Szent Bernát, Johannes Tauler és Kempis Tamás ihlette őt. Jelentős hatást gyakorolt a pietizmusra.

Írásai az evangélikus misztikát gazdagították, a leghíresebb Kempis Tamás hatását mutatja: az igaz kereszténységről szóló mű Isten és a hívő ember közötti kapcsolatot tanulmányozza. A fő kérdése a kegyelem által adott hitben létrejövő istenkapcsolat kialakulása, annak állomásai, valamint ennek kivetítése a természet világára.

Vallásos dalait napjainkban is éneklik. Később igen népszerűvé vált imádságoskönyve a keresztény erények gyakorlatára készített fel, és több prédikáció-sorozatát és bibliamagyarázatait is tartalmazta.

Fő művei szerkesztés

 • Vier Bücher vom wahren Christentum 1-4. (Az igaz kereszténységről négy mű); Braunschweig-Magdeburg, 1606-1610
 • Paradiesgartlein voller christlichen Tugenden (Kis paradicsomkert keresztény erényekkel); Magdeburg, 1612
 • Auslegung des ganzen Psalters in 451 Predigten (A Zsoltárok értelmezése); Jéna, 1617
 • Werke 1-3.; Leipzig-Görlitz, 1734-1736

Művei magyarul szerkesztés

 • Keresztyéni jósagos tselekedetekkel tellyes paraditsom kertetske; melly hogy a figyelmetes tanúság és vigasztalással tellyes könyörgések által a lelkekbe béplántáltassék: azoknak keresztyéni épületekre, kik az igaz isteni idvezítést szeretik, egybe-foglaltatott és elkészítetett Arnd János, a Lüneburgumi Fejedelemségnek püspöke: mostan pedig német nyelvböl nemzete hasznára, egy Méltóságos Aszszony akaratjából hasznos registromával együtt magyarrá fordittatott M. D. Huszti Istvan által; Tótfalusi Miklós, Kolozsvár, 1698
 • Arnd Jánosnak az igaz keresztyénségről írott négy könyvei, egy lelki pestises időre tartozó tanátsal együtt; ford. Wázsonyi Márton, jav. Bárány György, sajtó alá rend. Szabó János; s.n., Jéna, 1741
 • A kereszt nehéz terhe alatt el-bágyatt sziveket élesztö jó illatú XII. Liliom. Mellyeket, a keseredett szivek vigasztalására, Arnd Jánosnak, a Luneburgumi Fejedelemségben való püspöknek, az igaz keresztyénségtöl német nyelven kiadott könyvéböl válogatott-ki, és XII. részekben foglalván azokhoz való imádságokkal együtt, magyar nyelvre fordított, az édes férjéért való szebeni méltatlan rabságában: és immár Isten kegyelméböl meg-szabadúlván, annak háládatos örök emlekezetire, és a kereszt viselö szenteknek lelki hasznokra, maga költségével ki-nyomtattatott gróf Petrőczi Kata Szidonia; Telegdi Pap Samuel, Kolozsvár, 1705
 • Kerestyéni ióságos tselekedekkel, tellyes paraditsom kertetske, melly ióságos tselekedetek, mint annyi plánták, az áhétatos és buzgó könyörgés által a' lélekbe béóltattattnak / azoknak lelki épületekre, kik az istenes életet szeretik, elkészíttetett Arnd Iános által, mostan pedig, Huszti István MDCXCVIII esztendőbeli forditása után, számtalan helyeken meg-jobbíttatott, és hasznos tóldalékjával együtt ki botsáttatott, Bél Mátyás által; Peter Conrad Monath, Nürnberg, 1724
 • Petrőczy Kata Szidónia: Jó illattal füstölgő igaz szív; szerk. Nagy Zsófia, előszó Szűcs Teri; Koinónia, Kolozsvár, 2003 (Praxis pietatis)[1]
 • Johann Arndt az ősi filozófiáról. Szövegváltozatok Carlos Gilly tanulmányával; ford., utószó Hankó Péter; SZTE Régi Magyar Irodalmi Tanszék–SZTE Német Irodalomtudományi Tanszék, Szeged, 2003 (Fiatal filológusok füzetei. Korai újkor)

További információk szerkesztés

 • Ökumenisches Heiligenlexikon[1]

Irodalom szerkesztés

 • Geschichte des Pietismus 1-3.; Bonn, 1880–1886
 • Fr. J. Winter: J. Arndt; Leipzig, 1911
 • Johann Arndt az ősi filozófiáról. Szövegváltozatok Carlos Gilly tanulmányával; ford. Hankó Péter; Szeged, 2003 (Fiatal filológusok füzetei. Korai újkor)
 • RGG. I.; LThK. I.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Válogatás és fordítás Johann Arndt Vom wahren Christenthum c. művéből

Források szerkesztés