Főmenü megnyitása

A magyar hisztológusok listája az anatómia egyik részterületével, a szövettannal (hisztológiával) foglalkozó nevezetes magyar tudósokat, kutatókat sorolja fel a főbb életrajzi dátumok és a jellemző szövettani kutatási terület megjelölésével. A listában egyfelől helyet kaptak a biológiai vagy általános szövettan területén kimagasló munkásságú személyek, akik a növényszövettan (fitohisztológia), az állatszövettan és a humán szövettan területén, illetve ezek meghatározott részterületein (agyszövettan, idegszövettan vagy neurohisztológia, fogászati szövettan stb.) tűntek ki életművükkel. Másfelől a felsorolásban megtalálhatóak azok az orvosok is, akik az alkalmazott vagy gyakorlati szövettan különféle ágait (kórszövettan vagy hisztopatológia, állatorvosi szövettan, törvényszéki szövettan, hisztokémia stb.) művelték vagy művelik.

Felhasznált forrásSzerkesztés