Nukleobázis

Nukleobázis Nukleozid
Az adenin kémiai szerkezete
Adenin
Az adenozin kémiai szerkezete
Adenozin
A
A guanin kémiai szerkezete
Guanin
A guanozin kémiai szerkezete
Guanozin
G
A timin kémiai szerkezete
Timin
A timidin kémiai szerkezete
Timidin
T
Az uracil kémiai szerkezete
Uracil
Az uridin kémiai szerkezete
Uridin
U
A citozin kémiai szerkezete
Citozin
A citidin kémiai szerkezete
Citidin
C

A nukleobázisok az RNS vagy DNS részei, melyek a bázispárosodásban vesznek részt. Közéjük tartozik a citozin, guanin, adenin, timin, uracil (utóbbi csak RNS-ben). A rövidítéseik: C, G, A, T és U.

Az uracil a timint helyettesíti az RNS-ben. E két bázis azonos, kivéve az uracil hiányzó 5' metil csoportját. Az adenin és guanin a kettős gyűrűvel rendelkező purinokhoz (R-ként rövidítve), míg a timin, citozin és az uracil az egy gyűrűs szerkezetű pirimidinekhez (Y-ként rövidítve) tartozik.

Ha a nukleobázis kovalensen kapcsolódik a ribóz vagy dezoxiribóz 1' szénatomjához, akkor nukleozidnak, ha a nukleozidhoz az 5' szénatomon keresztül foszfátcsoportok kapcsolódnak, akkor nukleotidnak nevezzük.


Kapcsolódó szócikkek szerkesztés