Nukleozid

RNS és DNS felépítésében részt vevő glikozilaminok

A nukleozidok glikozilaminok, melyek nukleobázisok ribóz gyűrűkhöz való kapcsolódásukkal jönnek létre. Úgy is lehet tekinteni rájuk, mint foszfátcsoport nélküli nukleotidokra. Csoportjukba tartozik a citidin, az uridin, az adenozin, a guanozin, a timidin és az inozin.

A nukleotidok és nukleozidok felépítése

Működésük

szerkesztés
Nukleobázis Nukleozid Dezoxinukleozid
 
adenin
 
adenozin
A
 
dezoxiadenozin
dA
 
guanin
 
guanozin
G
 
dezoxiguanozin
dG
 
timin
 
5-metiluridin
m5U
 
dezoxitimidin
dT
 
uracil
 
uridin
U
 
dezoxiuridin
dU
 
citozin
 
citidin
C
 
dezoxicitidin
dC

A nukleozidokat specifikus kinázok foszforilálhatják a sejtekben, melyek így nukleotidokká alakulnak.

A nukleinsav anyagcsere második lépésében a nukleotidokat a nukleotidáz enzimek lebontják nukleozidokká. A nukleozidokat a nukleozidázok bontják tovább szerves bázisokká, ribózzá, dezoxiribózzá és foszfátcsoportokká. Emberben ez a folyamat a vékonybélben játszódik le.


Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés