A nukleotidok és nukleozidok felépítése

A nukleozidok glikozilaminok, melyek nukleobázisok ribóz gyűrűkhöz való kapcsolódásukkal jönnek létre. Úgy is lehet tekinteni rájuk, mint foszfátcsoport nélküli nukleotidokra. Csoportjukba tartozik a citidin, az uridin, az adenozin, a guanozin, a timidin és az inozin.

MűködésükSzerkesztés

Nukleobázis Nukleozid Dezoxinukleozid
 
Adenin
 
Adenozin
A
 
Dezoxiadenozin
dA
 
Guanin
 
Guanozin
G
 
Dezoxiguanozin
dG
 
Timin
 
5-metiluridin
m5U
 
Dezoxitimidin
dT
 
Uracil
 
Uridin
U
 
Dezoxiuridin
dU
 
Citozin
 
Citidin
C
 
Dezoxicitidin
dC

A nukleozidokat specifikus kinázok foszforilálhatják a sejtekben, melyek így nukleotidokká alakulnak.

A nukleinsav anyagcsere második lépésében a nukleotidokat a nukleotidáz enzimek lebontják nukleozidokká. A nukleozidokat a nukleozidázok bontják tovább szerves bázisokká, ribózzá, dezoxiribózzá és foszfátcsoportokká. Emberben ez a folyamat a vékonybélben játszódik le.


Lásd mégSzerkesztés