Pálóci család

A Pálóci család Ung megye egyik ősi családjától eredeztethető. 1327-ben birtokosztállyal különültek el a ruszkai Dobó családtól. Felemelkedésüket Luxemburgi Zsigmond királynak köszönhetik.[1] A 15. század meghatározó arisztokrata családja volt, 1526-ban a középkori Magyar Királysággal együtt szállt sírba a család utolsó férfitagja, Pálóci Antal.[2]

A Pálóci család címere.[3] Öt ágú koronából növő, heraldikailag balra néző, szakállas férfi, jobb kezével szakállát markolja, bal kezében könyvet tart.

A család ismert tagjaiSzerkesztés

A család főbb birtokaiSzerkesztés

  • Pataki uradalom

JegyzetekSzerkesztés

  1. Engel Pál: Zsigmond bárói: Rövid életrajzok. In: Művészet Zsigmond király korában 1387–1437, I–II. Szerk. Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde. Budapest,1987. I. 114–129. II. 405–457. II. A Pálóciak 434–436.
  2. Brodarics István: Igaz történet a magyarok és szulejmán török császár mohácsi ütközetéről (De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohatz verissima descriptio – Dr. Szentpétery Imre fordítása)
  3. A fotó a sárospataki bazilika minorban található Pálóci Mihály (1519†) és Pálóci Antal (1526†) síremlékéről. készült.
  4. a b c d e f g h i Első és utolsó említés/halál dátuma. Engel Pál: Középkori magyar genealógia. In: Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Budapest, 2003.
  5. a b c d e Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. In: Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Budapest, 2003.