A rádai Ráday család a Rátót nemzetségből származó régi nemesi magyar család.

Családtörténet szerkesztés

A család ősi törzse állítólag a XI. század vége felé, Könyves Kálmán uralkodása alatt Nápolyból jött Magyarországra. Rátold volt az, aki megalapította az idővel több ágra oszlott Rátót nemzetséget. Ebből származott a XIV. században már Ráday nevet viselő I. Balázs, akinek leszármazottai közül I. István 1545-ben Pest vármegye szolgabírája volt. Az ugyanebben a században élt I. Máté II. Lajos király alatt Dévény várnagya volt, I. Ferdinánd idején pedig a Dráva-parton álló Babócsa várát védte a törökök ellen. Ezek mellett tudósnak is számított, ezért a deák nevet viselte és érdemei jutalmául 1552-ben a királytól ősi címeréhez pótlékot nyert. Máté fia volt Péter, egy dunai sajkás sereg vezére, aki egy ideig török fogságban szenvedett. Simon ugyanebben a században szepesi kanonok volt. I. István unokáját, Andrást Nógrád vármegye küldte követéül az 1649-i országgyűlésre, s több ízben vállalt Pest vármegyében alispánságot. Első feleségétől, Madách Zsófiától született fia, II. Gáspár (16821711) is ugyanazt a tisztséget viselte a megyében, mint apja. A család felemelkedése Ráday Pállal kezdődött, aki Rákóczi diplomatája, titkos kancelláriájának vezetője volt, majd a szabadságharc leverése után a hazai protestánsok vezéralakjává vált. Miután a péceli uradalom Kajali Klárával (a Nógrád megyei főjegyző lányával) kötött házassága révén hozományképpen birtokába került, Ráday Pál felépíttette az első péceli kúriát 1722 és 1730 között, mely a mai kastély alapját alkotja. II. Gáspár unokája, Ráday Gedeon 1782. február 8-án bárói, majd 1790. február 18-án grófi rangot kapott II. Józseftől.

Leszármazás szerkesztés

(A teljesség igénye nélkül)

 • Rathold (Rátót)
  • Balázs
   • Ráday Jakab
    • Balázs
     • Gergely
      • Máté
      • Bálint
       • István
        • Gáspár
         • István
         • János
         • András, Pest vármegye alispánja. Első felesége: Madách Zsófia; Második felesége: Libercsey Erzsébet
          • András
          • Gáspár, Pest vármegye alispánja. Felesége: Libercsey Rozina
           • Pál (1677–1733). Felesége: Kajaly Klára (†1741)
            • Gedeon (1713–1792). Felesége: Szentpétery Katalin
             • Gedeon (1745–1801), Hont vármegye főispáni helytartója. Felesége: fáji Fáy Zsuzsa (†1816)
              • Gedeon (1797?)
              • Pál (1768–1827). Felesége: báró tótprónai és blatnicai Prónay Ágnes (1773–1844)
               • Anna (1794-1841) Férje: nádasdi és fogarasföldi gróf Nádasdy László (1788-1826)
               • László (1804–1868). Felesége: Ida von Wartensleben grófnő (1807–1864)
                • Gedeon (1829–1901). Felesége: bárcai Bárczay Anna (1833–1898)
                • Gábor (?)
               • Gedeon (1806–1873), Nógrád vármegye főispánja. Felesége: széki gróf Teleki Borbála (1811–1841)
                • Pál (1830–1879). Első felesége: Klara von Wartensleben grófnő (1831–1853); Második felesége: Nagy Zsuzsanna (1830–1882)
                • Gedeon (1841–1883). Felesége: Philippine von Pergen grófnő (1841–1905)
                 • Gedeon (1872–1937), Pest vármegye és Kecskemét szabad királyi város főispánja, belügyminiszter. Felesége: szirmabessenyői Szirmay Alice (1869–1943)
              • Gedeon (1797?)
           • Eszter (1716–1764). Férje: széki gróf Teleki László (1710–1778)
         • Sándor

A kastély szerkesztés

A család kastélya Pécelen található. A kastélyt Ráday Pál (1677-1733) II. Rákóczi Ferenc diplomatája és fia Ráday Gedeon (1713-1792) építette, barokk stílusban 1677 - 1770 között.

További információk szerkesztés

 • genealogy.euweb.cz
 • A Pallas nagy lexikona
 • A Ráday-család a magyar kultúrában. 300 éve született Ráday Gedeon. A 2013. október 10-én megrendezett jubileumi konferencia előadásai; szerk. Berecz Ágnes; Ráday Gyűjtemény, Bp., 2014 (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai)

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés