Főmenü megnyitása
EZ A LAP EGY ARCHÍVUM. NE SZERKESZD, NE REAGÁLJ EZEKRE A HOZZÁSZÓLÁSOKRA.

My sweet PeyerkSzerkesztés

A 6 : 3-as részletes tárgyalását értelmezésekkel együtt megtalálod az OH 131–134. oldalain. Valaki már igazán feldolgozhatná azt is a wikinek. Az AkH szűkszavú rendelkezései nem egy helyen valóban bőséges magyarázatra szorulnak. Ebben az esetben a "többnyire" például valóban érthető úgy, hogy a 6 : 3 hol érvényesül, hol nem, holott a szövegben azt jelenti valójában, hogy vannak kivételek, tételesen felsorolva persze (Chery el is kezdte sorolni a szótagszámlálásos vitalapon). :o) – Bennó Pffffft.gif (beszól) 2007. május 14., 11:54 (CEST)

Ahá. Akkor tehát itten leledzik a tévedés. Az OH maga az Akadémia ugyanis. Van neked egyébként olyanod? Érdemes belenézni. Az OH nem egy külön maffia, hanem az MTA megbízásából és a Helyesírási Bizottság felügyeletével készült szabályismertető, -magyarázó és szótár. Én egyébként nem félnék annyira attól se, hogy az olyan területeken, amit nem fedett le szabályozás, újakat fogalmazzanak meg. Ugyanaz a testület áll a két mű mögött ugyanis. – Bennó Pffffft.gif (beszól) 2007. május 14., 12:07 (CEST)

Átfogalmazom:

  1. Az OH szabályt ismertet, ott, ahol a szabály egyértelmű
  2. magyaráz ott, ahol a szabály kifejtésre szorul, ez még nem kiterjesztés, csak példákkal illusztráció
  3. új szabályozást alkot olyan területeken, amire az AkH előző kiadásai nem tértek még ki
  4. ajánlásokat fogalmaz meg ott, ahol nem egyértelmű az AkH.

Nem igazán értem, mi baj van azzal, ha végre érthetően kifejti az értelmezésre egyébként jogosult szervezet a saját maga által alkotott szabályokat. Sőt, botrány, de én azt is üdvözlöm, ha új és jó szabályokat alkot eddigi alapelvek és újabb ötletek alapján akár. A fenti esetben viszont kötözködsz csak: a "többnyire" nem azt jelenti, hogy "User hol tesz, hol nem tesz", hanem azt, hogy "vannak kivételek". – Bennó Pffffft.gif (beszól) 2007. május 14., 13:44 (CEST)

Ha a szabályzat puhán fogalmaz, az nem azt jelenti, hogy a magyarázat írója részletezheti, hanem azt, hogy az élő nyelv, illetve annak használója valamelyes szabadsággal bír.

Na ezt pont nem jelenti. A nyelvhasználókat amúgy sem köti az AkH, csak az írásbeliséget. Nem akarok romantikus mítoszokat rombolni, de az AkH-t se a Szíriusz-csillagködből kaptuk, hanem az OH szerzőihez hasonló szakemberek csiszolgatják immár lassan kétszáz éve. Hol itt a probléma? – Bennó Pffffft.gif (beszól) 2007. május 14., 13:47 (CEST)

Kedvedért bármit. Elég hosszú, de hamarosan feldolgozom a megfelelő oldalon. Viszont! Az AkH nem rendelet, nem szabály, nem törvény, jogi értelemben semmiképpen sem. Egyszerűen egy nagypresztízsű szabályzatgyűjtemény, amit az erre leginkább hivatott, nagytekintélyű testület állított össze, és amely általános elfogadottsága révén gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen a szakmában. De nem törvény! Na mindjárt más lesz a helyzet, már fogalmazom a wiki helyesírási irányelvének javaslatát, ami ezt tisztázni fogja szépen, elvi alapokon. – Bennó Pffffft.gif (beszól) 2007. május 14., 14:21 (CEST)

Google Earth adataiSzerkesztés

Ezt írtad: Megnéztem. Tragédia. Hogyan lehetne a rajta lévő piros településpöttyöket a helyükre tenni?!? Van amelyik 10 km hibával szerepel...

--Peyerk 2007. május 21., 23:17 (CEST)

Meg fogom nézni térképen. Te egyébként milyen térképen nézted? Ha a GE tényleg ennyire rossz adatokat használ, és ezt bizonyítani is tudjuk, akkor írhatunk nekik és megkérdezhetjük, hogy miből dolgoztak. Nyilván nem jött ide valaki a Google-tól, hogy felmérje Mo. összes településének koordinátáját, tehát valakitől kapták ezeket az adatokat, csak az a kérdés, hogy kitől... A KSH honlapján kerestem volna a települések koordinátáit, de nem találtam meg, kicsit csodálkozom is... Tudsz földrajzi koordinátákra megbízható online forrást? misibacsi 2007. május 22., 11:43 (CEST)

Wikipédia-vita:Térképészeti műhely Csak mondanak valamit...--Boobu 2007. május 22., 12:22 (CEST)

Igazad volt a legészakibb településsel kapcsolatban, Bódvaszilas valóban jóval lejjebb van a térkép szerint... Eperjest is a Google Earth-ben találtam meg rossz helyen, így most megrendült benne a bizalmam... :-( Írni fogok nekik egy szívhez szóló, érdeklődő levelet, de előbb még a logójukkal kapcsolatos engedélyt szeretném megszerezni (ez már folyamatban van... :). misibacsi 2007. május 23., 20:48 (CEST)

HidvégardóSzerkesztés

Kész. :) – Alensha Ankh.svg üzi 2007. május 22., 11:59 (CEST)

Köszi! Rég szükség volt már erre a cikkre is :) be is linkelem Miskolcba mindjárt :) – Alensha Ankh.svg üzi 2007. május 22., 12:13 (CEST)

ZernestSzerkesztés

Kedves Peyerk! Azzal kezdeném, hogy jómagam igen sokat foglalkoztam mind az Országos Községi Törzskönyvbizottság munkájával, mind a mögötte álló "névmagyarosító" társadalmi mozgalommal, legalábbis erdélyi/bánsági viszonylatban. A bizottság munkája a dualista Magyarország legsovinisztább "nemzetiségpolitikáját" képviselő Bánffy-kormány ideológiáját tükrözi és később még olyan figurák is sajnálatosnak tartották, mint az ifjabbik Tisza. Ha en bloc kell róla beszélni, a lehető legrosszabb véleménnyel vagyok róla. (A legnagyobb romboló hatással ugyan az általam kevéssé ismert szlováklakta megyékben járt, ahol az új helységnevek többségét egyszerűen az ujjukból szopták a tisztelt felkért tudósok.) A rendszerváltás után a Históriában Engel Pál egy interjúban fejezte ki aggodalmát a megjelenő új Erdély-térképekről és a Magyar Nagylexikon gyakorlatáról, amelyek a történelemben kb. öt évig létező helységneveket emeltek főalakká. Ez nagyon gyengén hallatszott, csak a radikálisok vették föl a kesztyűt: valamikor a 90-es években olvastam a Kárpát-medencei Magyar Tudósok Földrajzinév Bizottsága vagy milyen nevű szervezet nyílt levelét a tudóstársadalomhoz, amelyben nemcsak kiállnak a XX. század elején bevezetett új helységnevek mellett (amelyeket igen jellemzően a régi, történelmi nevek "fölújítása"-képp értelmeznek), hanem megfontolásra javasolják azon neveket is, amelyeket a sajnálatos történelmi események miatt már nem ért rá bevezetni a magyar állam (Hunyad, Fogaras megyében). Itt a Wikipédián is a nacionalista kolozsvári Szabadság településnév-listáját tették föl a romániai megyékhez, amely teljes egészében a helységnévrendezés utáni nevekre épül. Én eddig itt a Wikin írtam vagy ötven körüli számú szócikket erdélyi és bánsági településekről és mindig igyekeztem a lelkiismeretem szerint dönteni a név ügyében. Nehéz ez itt, valaki pl. még Kudzsir lakott külterületeinek a nevét is kijavította ilyen alakokra: Boksiturahavas, Bukuruhavas, Kalenihavas, Fecehavas, Goaselehavas (egy-két házból álló, román lakosságú "cătun"-okról van szó).

Dixi et salvavi animam meam. De:
1. Ha ezekről a kérdésekről itt a Wikipédián a tényeket szeretnéd közölni, akkor a praktikus eljárás szerintem egy helységnévrendezés, egy Országos Községi Törzskönyvbizottság és más hasonló cikkek megírása. A szakirodalom nemcsak levéltárakból szedhető össze, hiszen összefoglalóan, statisztikákat készítve Mező András már földolgozta a kérdést (pár éve még az Adattára is megjelent – egy példány a birtokomban is van). A községeknél a Nevének eredete rovatban minden egyes esetben utalni lehet az előbbi szócikkekre. Minden községnél külön-külön összefoglalni a kérdést olyan lenne, mint minden egyes falunál utalni arra, hogy 1918/19-ben bevonult a román/francia/cseh hadsereg, 1944-ben deportálták a zsidókat, az 1950-es évek végén kollektivizálták, 1989-ben megszűnt a helyi pártszervezet stb. Pláne az olyan községeknél, amelyeknek nem is változott a nevük.
2. Én az előttem létrehozott szócikkeknek sose változtattam meg a nevét (még Csákét sem, csak nyomatékosan utaltam rá, hogy a falut ma is Csákovának hívják a magyar lapok is). A Zernyest meghagyására viszont több okom is volt, amikor egy román nyelvű, nemrég megjelent településmonográfia alapján kibővítettem a cikket: I. Bár a falu a XIX. század végéig színromán lakosságú, korábban is használták a Zernyest elnevezést. II. Ez abból is kiderül, az 1690-es zernyesti csatát mindenütt mint zernyesti, sehol se mint zernesti csatát találjuk. III. Bár a faluban alapvetően havasalföldi nyelvjárást beszélnek, az erdélyi román nyelvjárásokban az [n] palatális ('magas') magánhangzó előtt palatalizálódik (kb. ny-nyé).
3. Ne haragudj, de mit értesz azon, hogy "sem történeti adatok, sem a helyben élő soknyelvű lakosság névhasználata nem támasztotta alá" azt, hogy a Zernyest "kevésbé idegenszerű"? A román lakosság számára egy név minél kevésbé tűnt "idegenszerű"-nek, a magyar kormány és társadalom annál biztosabban látta, hogy mennyire az. Különben mindegy, a falu nevét nem ezért nem változtatták meg, hanem azért, mert egyes vármegyék (Erdélyben Hunyad és Fogaras) helységneveinek "szisztematizálására" egyszerűen nem maradt idő. Amit erről írsz, nem pontos egyébként – a vármegyéknek csak javaslattételi joga volt, amit az esetek többségében figyelmen kívül hagytak.

Most, hogy átjavítottad a szócikk címét és a vitalapon magyarázatot fűztél a dologhoz, sztem vedd ki a Törzskönyvbizottság fogalomhasználatát átvevő összefoglalót a szócikkből, vagy legalább mozgasd át a "Nevének eredeté"-hez.

Bocs a terjengősségért. Üdv, --Auguste Ankh.svg 2007. május 26., 20:44 (CEST)

CommonsTickerSzerkesztés

Ez egy ismert hiba, elvileg csak egyszer kéne szólnia, ha nem veszed ki a képet, akkor is. Remélhetőleg az üzemeltetője hamarosan javítja.

Az, hogy a kép kivétele utáni nap is szól, azért lehet, mert az európai szerveren lévő tükrözött adatbázist használja, ami kb. másfél napot késik. Holnap reggel már azt a változatot fogja látni, amiben nem szerepel a kép, ha minden igaz. --TgrvitaIRC 2007. június 10., 19:47 (CEST)

MegyékSzerkesztés

A célszerűtlenül szerkesztett listákat én csináltam még amikor egyrészt zöldfülű wikis voltam, másrészt nem volt rá más megoldás, de tervezem az átrendezésüket, köszi, hogy felhívtad rá a figyelmemet :) – Alensha Ankh.svg üzi 2007. június 18., 23:35 (CEST)

Valamikor már belekezdhettem, mert nyolc megye már rendbe van szedve, a többi 11-et nemsokára. Ha valamelyik sürgős, szólj és először azt rázom gatyába :) – Alensha Ankh.svg üzi 2007. június 19., 01:38 (CEST)

Szia!

Oké, akkor ők már a városok közé kerülnek be :) Alsózsolca város lett, ezt nem is tudtam?! :O Pedig itt van a szomszédban... A régiókba szerintem is halál fölösleges berakni a listákat, meg talán a kistérségekhez is (sőt, szvsz a kistérséges cikkekre nem is lenne nagy szükség, az egyetlen, ami hasznos mindben, az Villy gyönyörű térképe...) nem tudom, meg kell-e ezt beszélni valakivel, végül is a települések a te reszortod itt a wikiben :) – Alensha Ankh.svg üzi 2007. június 19., 02:27 (CEST)

NUTS Map of HungarySzerkesztés

Dear Peyerk, could you put your image "HU NUTS 1.png" into Commons project? If you do it I can use the map in my article on NUTS of Hungary in italian wiki. Thanks. --87.10.6.30 2007. június 26., 00:13 (CEST) (My page on italian wiki is [1])

Thanks, Mario

ÓzdSzerkesztés

Igaz, megérdemlik, pár ilyen redirektet legyártottam, de Centernél megálltam, mert van más jelentése is a szónak, és lusta voltam egyértelműsítőt gyártani :D – Alensha Ankh.svg üzi 2007. június 26., 14:22 (CEST)

WPMTELEPSzerkesztés

Igazad van, befejezem a magánakciómat. Akkor ki kellene dolgozni egy rendszert. A fontosságot talán lehetne települési cím (megyeszékhely, város, falu, község, főváros [mondjuk ebből csak egy van]) szerint rendezni. Amin csak a jobb oldali infobox van rajta, az mindenképpen 1-es. Ha más javaslatod van, akkor a vitalapon írd meg, hogy az aktív tagok véleményezhessék. Buda vita 2007. június 28., 16:52 (CEST)


XVI.kerSzerkesztés

Miért írtad át a Budapest XVI. kerülete cikkben a 2006-os adatokat 2003-ra?--Talmann 2007. július 13., 18:33 (CEST)

Szavak jelentéseSzerkesztés

Szia!

A kerületek nem városok, így nem lehetnek városrészeik. Olyan esetünkben Budapestnek van. Ezek kerületrészek, a kerületek pedig Budapest városrészei. Mint egy piramis. Hogymondjam... a felsorolt részek Budapest városrészei és nem a kerületé, mert az nem város, hanem egy (mesterséges) közigazgatási egység egy városon (Bp.) belül. Röviden: A kerületnek kerületrészei vannak, a városnak városrészei. --Vince blabla :-) 2007. július 14., 03:28 (CEST)

Van pár 1030-as irányítószámú hely, de a magam ismeretségi körében is van pl 1200-as irányítószámú ismerősöm. Ezekszerint nyilván egy postafiókban lakik, vagy nemtom... :)

Az adatok tompításával (kerekítés/nemkelltizedes/stb) nem értek egyet. Lehet a wikipédia pontosabb, mint egy helységnévkönyv kiadvány, ahol nyilván nem bíbelődnek annyit a részletekkel, mert sosem lennének készen. Fura mód, a népességi és területi adatokat meg elmondásod alapján ugyanabból a KSH táblából (PDF) nézzük, csak más-más kiadványból, mégis, a tiéd pontatlanabb... --Vince blabla :-) 2007. július 14., 18:02 (CEST)

Nem értem miért lenne vandalizmus a fentebb belinkelt KSH táblázat adatait (2003 decemberi táblázat) visszaírni, a te, 2003 januári adataid helyére, kérlek fejtsd ki. Az eltérés tán épp abból adódik, h míg te januári, én a decemberi adatokat írom a cikkekbe. Ezesetben viszont ugye tudod, melyik a frissebb. Amúgymeg köszönöm, h fentebb alászálltál és nekem, egyszerű földi halandónak a sima „hülye vagy” mellé kegyeskedtél némi bővebb okfejtést is (idézem: „kénytelen vagyok röviden kifejteni”) odarittyenteni, az azért mellé. Így már érthetőbb az álláspontod. Bár kérdés, h miután először jelezted, mikor és hol (inkább: egyáltalán) vitattam(-e) az irányítószámokkal, vagy bármi mással kapcsolatban bármit is, és minek kellett elismételni. A tizedesjegyekért merészeltem csupán kiállni (lásd fentebb), nomeg az elnevezésért, amikért te most (térdencsúszós) bocsánatkérést követelsz.
Ilyen matekszabályról, hogy „Elemi számtani ismeretek elegendőek ahhoz, hogy tudjuk, egy 5 értékes jegyű számot elosztva egy 4 értékes jegyűvel az eredmény max. 4 értékes jegyen közölhető.” nem hallottam. Biztos rég jártam már elemibe. Az ebből következő újabb szabály, hogy „A kerületek népsűrűségi adatai tehát egészre kerekítendők.” pedig szintén olyasmi, amit nem értek. Hol a logikai kapcsolat? Vagy nem az egyikből következik a másik? Önállóan ugyan megállja a helyét, és készséggel elhiszem, h demográfuséknél így szokás, de kérdés, h ennek elmagyarázásához az én anyázásom feltétlen elengedhetetlen kiegészítője-e, ami nélül nem lehet, meg persze az is, h ha így van, akkor miért nem azt írod, h demográfuséknél így szokás, az összefüggéstelen, kissé zavaros éshát a „hétköznapokban” nyilvánvalóan hibás matekszabályok helyett. (Még a számológépem is tovább oszt, a kis álnok)
A XIV. kerületnél, a visszaállítás gombra kattintottam, nem visszaírtam. Amúgy találtam egész friss adatokat is némi kutakodás után, (szintén ksh) [2] (2006. jan 1). Frisebb mindkettőnkénél. Javasolhatom ezt kompromisszum gyanánt? --Vince blabla :-) 2007. július 15., 12:31 (CEST)


Ha az érdemi vita nálad azt jelenti, h bólogatni kell mindenre, amit mondasz, akkor igazad van, ilyen "érdemi vitára" nem vagyok alkalmas. A ki nem olvas el mit kérdéskörére pedig ajánlom a fentebbi szöveg elolvasását. Segítségképp kicsit kijebb toltam.

Tisztelettel, --Vince blabla :-) 2007. július 15., 13:52 (CEST)

Szlovákia: Romák létszámaSzerkesztés

Kis Öreg! Vedd személyes támadásnak, ha akarod, de ne feledd, hogy abból eredt eléggé indulatos kifakadásom, hogy rész igazságokat puffogtasz, s semmi hajlandóságot nem mutatsz mások gondolkodásának megértésére! "Ami a konkrét esetet illeti, nagyrészt egyetértek a kollégával. De." - írod "Az írásban ugyanis semmi nem utal arra, hogy milyen mérési vagy becslési eljárással jutottak erre az eredményre." - nem gondolod, hogy kicsit sokat képzelsz, s elsősorban magadról!?

A logikádat követve, amennyiben valaki itt a szorzó táblát kezdi szerkeszteni, akkor az 1x1-hez is elvárnád, hogy milyen eljárással jutottak az eredménye, mondjuk a 2x2=4 esetében, mert Te pl. hallottál egy filmről, amelynek Kétszer kettő néha öt a címe?

"Az anon (ez lennék én) által másodikként ([4]) belinkelt áttekintő tanulmány 4 ::oldalnyi felhasznált irodalmat nevez meg forrásnak (11-14. oldal a PDF-ben), plusz ::az első oldal kivételével mindenhol lábjegyzetekkel támasztja alá állításait. Persze ::nem olvastam, csak írok.--Vince blabla :-) 2007. július 18., 01:13 (CEST)"

Egyébként azért van a két MTA link hivatkozásban feltüntetve, mert ha a kötözködéseid közepette vettél volna fáradságot a figyelmes áttanulmányozására, akkor világosan kiderült volna, még számodra is, hogy sorrendben van, mert az első helyen szereplő a kezdő rész, míg a második helyen szereplő, az előbbi folytatása. Amennyiben utána szeretnél nézni, hogy milyen okok, kutatások alapján szerepel a tanulmányban nagyságrendileg nagyobb szám a szlovákiai cigánysággal kapcsolatban, akkor javaslom, menj el egy könyvtárba, s ott az első helyen szereplő forrás dokumentumban hivatkozott, 7 magyar szerző műve, (mind 1985 után íródott) ill. a második helyen szereplő forrás dokumentumban említett, 79 (egy kivételével szlovák nyelvű, és 48 közülük 1988 utáni) könyv közül olvasgass, s bizonyára rátalálsz a "kifogásaid" magyarázatára! Lehet, de ezt nem állítom, hogy 4 oldalnyi forrás művek elolvasása után kiderülnének számodra, azok a dolgok, melyeket hiányoltál! Meg kéne tanulnod tótul, vagy fogadni egy tolmácsot! Amennyiben tudsz, nem szóltam!

És főleg ne hazudj, mert az alábbi idézettel is csak magad járatod le. Amit ott állítasz egészen egyszerűen nem felel meg már csak számszakilag sem a valóságnak:

„Csakhogy a több oldalnyi szakirodalom felsorolásában sem találtam olyat, ami ::konkrétan erre vonatkozna, vagyis a szlovákiai cigányság létszámára napjainkban. ::A lista nagy része több évtizedes írásokat hoz, a maradék pedig a mi ::szempontunkból partikuláris témákat dolgoz fel. Egyébként ha volna közöttük olyan, ::ami az első oldalra vonatkozik, akkor nyilván lábjegyzetelve is lenne.” – írod a ::vitában.

a második helyen szereplő forrás dokumentumban említett, 79 (egy kivételével szlovák nyelvű, és 48 közülük 1988 utáni, MEGSZÁMOLTAM) – azt gondolom két évtized néprajzos területen igazán nem sok idő, bizonyára nem is erre gondolhattál, hanem még a II. világháború előtti időkből származókra! Így nem lehet igaz azaz állításod, hogy a lista nagy része több évtizedes, mert pont 60,75%-uk a néprajzi kutatások gyakoriságát figyelembe véve kimondottan frissnek mondható! 87.97.71.2 2007. július 19., 14:55 (CEST)

Re: A hiányzó hetekSzerkesztés

Jaj, akkor végre megvannak, mindig azt hittem, én számoltam el valamit! Köszi!!! Nem is tudtam, hogy Gibárt levált Encsről. Majd rendet rakok köztük. :) – Alensha Ankh.svg üzi 2007. július 26., 00:26 (CEST)

1973Szerkesztés

Szia, tudnál nekem nézni az 1973-as helységnévtárból egy Esztergomi lakónépesség-adatot? amúgy nentom hogy van a területesdi mert új község alakításakor az anyatelepüléstő a lakónépesség arányában vihetik a területet, de itt nem erről van most szó, szal sztem jó lesz az adatod. (Esetleg ha NAGYON ráérsz ezekhez a városokhoz is nézhetnél nekem, ja de miskolchoz még véletlenül se!) Villy/diszkássön 2007. július 26., 00:43 (CEST)

Érdekes, nekem innen van az 1970-es adatom: [3] és itt nagyobb lakónépesség van, pedig az alacsonyabb szokott lenni, mint a jelenlévő. Villy/diszkássön 2007. július 26., 01:01 (CEST)

Amellett, hogy egyetértek teljesen, én is mindig ezt szajkózom a Gibárt cikket Alensha tette át :) Villy/diszkássön 2007. július 26., 01:02 (CEST)

Átraktam Csurgót is, a Villy nem is tudta volna, elvégre csak egy buta esztergomi mert ahhoz törölni kell egy lapot, azt meg adminok tudják csak. Ööö, mi ez, amiből Villy arra bujtogat, hogy hagyj ki? Van 73-as helységnévtárad? Többi évből is van ilyened? Városrészekre bontva is? Miskolc-adatoknak nagyon örülnék, minden mennyiségben. üdv, – Alensha Ankh.svg üzi 2007. július 26., 01:08 (CEST)

Megvan mind??????? Mit kérsz cserébe az összes esztergomi adatért? Villy/diszkássön 2007. július 26., 01:25 (CEST)

Előbb a hideg végigfutott a hátamon, amikor láttam, hogy a válaszod eltűnik a saját vitalapodról, azt hittem meggondoltad magad, és elhajtassz a fenébe :) Köszi! Az adósod vagyok! Villy/diszkássön

TelepülésekSzerkesztés

Köszi!!! Van eseteg olyanod is, ami a mostani adatokat részletezi? Mert a ksh oldalán nem volt fenn, és jó lenne összevetni. Meg tervezek városrész-sablont, és abba jó lenne. – Alensha Ankh.svg üzi 2007. július 26., 15:44 (CEST)

Oké, köszi! – Alensha Ankh.svg üzi 2007. július 28., 15:20 (CEST)

Ez nagyon király, köszi!!! – Alensha Ankh.svg üzi 2007. július 28., 19:13 (CEST)

Vráncsa/VranceaSzerkesztés

Kedves, hogy olvasásra intesz, miután félnapos kekeckedés után, rám hagyva a munkát, először szántad el magad, hogy forrást találj arra, amit állítasz. Sikerült rájönnöd, hogy az OSZK adatbázis nem következetes - vagy legalábbis nem dönti el a kérdést, és ehhez végül hozzátetted ezt. Ezenkívül megadtál egy román nyelvű adatbázist, hogy az igazítson el magyar névadási kérdésekben,, miközben szerényen megdicsérted a saját "forráskezeléssel kapcsolatos következetességedet". Ezért biztos megérte ennyi időt elpazarolni. Bravó. Szeretnélek megkérni, hogy ne kötözködni járj ide, vagy ha igen, engem hagyj ki belőle. --Korovioff 2007. július 28., 17:33 (CEST)


Kerületek összefogalaló neveiSzerkesztés

Terjedőben van a nem hivatalos összefoglaló nevek használata. Ezeket természetesen meg kell különböztetnünk a hivatalos városrésznevektől. De különösebb forrásra nincs szükség ahhoz, hogy a XV. kerületnél szerepelejen a Palota, mint összefoglaló név.Üdv.--Linkoman 2007. július 31., 12:04 (CEST)
OK, akkor nézz utána - de ne töröld a szócikkből az ilyen elnevezéseket. Ha valaki elveszíti a személyijét, még ember. Ha a kerületi lakosok használnak egy nevet, az akkor is használat, ha nem tudják, ki mikor használta először.--Linkoman 2007. július 31., 12:13 (CEST)

DuplaSzerkesztés

Én is csináltam olyat, hogy Létrehoztam a Solva cikket, kb fél évig, egy évig csak redirect volt az Esztergom cikkre, és egyszercsak megírtam a cikket, amikor éppen kedvem lett hozzá. A dupla redirect az érvelésedenn túl azért nem volt szerencsés, mert csak egyszer dob át a következő lapra, és nem dob tovább a harmadikra. Villy(Itt tessék beszólni) 2007. július 31., 13:14 (CEST)

re: GibártSzerkesztés

Töröltem; köszi, hogy kiirtottad a rá mutató linkeket. üdv, – Alensha Ankh.svg üzi 2007. augusztus 2., 16:39 (CEST)

MegkerültSzerkesztés

Ide (is) fogom tenni, csak nem tudhattam biztosra, ki fogja pártjukat. --MerciLessz BalhéLessz 2007. augusztus 6., 21:46 (CEST)

Puchó, Millasevitz, Parabuty, Petrovoszelló,

hibás grafikonSzerkesztés

[4] Én nem követtem a lapot, nem tudom, hova írtad ezt, de megtennéd, hogy a lényegét odaírod a kép vitalapjára? Így könnyebben el lehetne kerülni, hogy óvatlanul újra meg újra bekerüljön a cikkbe (anélkül, hogy egyéb lapokon kelljen böngészni), és akár a törlését, akár a javítását el lehetne intézni. Ádám 2007. augusztus 21., 14:34 (CEST)

ThökölySzerkesztés

"2007. május 26., 08:08 Peyerk (Vita | Szerkesztései) (7 992 byte) (Zernest volt mindig a hivatalos magyar neve.)" - megjegyzéssel javítottál a szócikkben. Ellenben a település leírásában az alábbi adatokkal találkoztam: "Viszont a zernyesti csata csak zernyesti csata (pl. Jókai Mórnál, itt). Orbán Balázs pedig A Székelyföld leírása VI. kötetében (1873), a 390–392. oldalon foglalkozik a helységgel és végig Zernyest alakot használ, sohasem Zernestet. A római katolikus plébánia is zernyestinek nevezi magát: itt, miként a helyi magyar közösségi ház is."

SZERETNÉM, HA ELUTAZNÁL BRASSÓ TÁJÉKÁRA S AZ OTT ÉLŐ MAGYAROKNAK ELMAGYARÁZNÁD, HOGY HOGYAN KELL HASZNÁLNI, ÍRNI, NEVEZNI RENDESEN, PONTOSAN A TELEPÜLÉSÜK NEVÉT!

Csak mosolyogni tudok rajtad! 87.97.71.2 2007. augusztus 24., 10:39 (CEST)

Helyi önkormányzat hatásköre és a címereSzerkesztés

Köszönöm kedves felvetésédet, amely teljes mértékben indokolt. Valóban, egy települési önkormányzat nem hozhat olyan rendelet, amely állami szabályozási körbe esik és természetesen nem alkothatja meg a szomszéd település címerét, illetve nem renelkezhet annak használatáról.
A saját címerét megalkothatja és szabályozhatja a címer használatának feltételeit és a rendelet tárgyi hatálya miatt mindenkire vonatkozhat.
Az egész szerzői jogi problematika e rendeletekben meg sem jelenik; minek is jelenne? Végülis egy magyar helyi önkormányzat vagy visszaveszi tradicionális címerét és semmiféle dolga nincs semmiféle "szerzővel" vagy megrendel (pályáztatat) egy újat, és az természetes, hogy megállapodik a grafikussal a jogdíjról stb. A külvilággal pedig a hellyi önkormányzat áll kapcsolatban, ha elfogadták a címer tervét.
Azért érdemes elgondolkodni a címerek szerzői jogi vonatkozásain, mert valóban hajánál fogva előrángatott kérdés az, hogy azért tilos - egyesek szerint - címereket feltüntetni egy nyilvános, ingyenesen hozzáférhető adatbázisban, mert szerzői jogi szempontból nem közkincs a címerek jelentős része.Üdv.--Linkoman 2007. augusztus 27., 10:47 (CEST)

HídvégardóSzerkesztés

Szerintem maradjon, előfordulhat, hogy így keresik. Ennél gázabb írásmódokat is megtartottunk már, ez meg legalább hasznos is. – Alensha Ankh.svg üzi 2007. augusztus 27., 23:10 (CEST)

HutaSzerkesztés

Hali a Pilisszentlélek cikkből miért szedted ki, hogy "1871-től 1950-ig közigazgatásilag Pilismaróthoz tartozott"? Villy Itt tessék beszólni 2007. szeptember 1., 11:49 (CEST)

Írom a vitalapjára a választ, forrásokat, nyugi :) Villy Itt tessék beszólni 2007. szeptember 1., 11:52 (CEST)

Számok, szóköz, terület-adatSzerkesztés

Szia!Kösz, hogy tájékoztattál, csak azt az egyet írtam át! User:Rolland

Moldovai iwSzerkesztés

Szia! Írtam neki én is; amennyiben nem csinálja meg a botját vagy talál valami igen nyomós indokot az iw-k eltávolítására, blokkolva lesz. – Alensha Ankh.svg üzi 2007. szeptember 3., 15:30 (CEST)

Moldovan interwikisSzerkesztés

Could you stop your bot acting like this, please?

The Moldovan article does exist.

hu:user:Peyerk

Hi Peyerk. The Moldovan Wikipedia has been closed ("This wiki has been closed for now."). Interwiki.py automatically removes interwiki links to closed wikis. If you re-add the interwiki, the SieBot, or any other interwiki bot, will remove the interwiki link again the next time it comes by. Cheers! Siebrand 2007. szeptember 5., 08:56 (CEST)
Hi Peyerk, I don't know anything more than what Siebrand already said. I'm sorry. it:User:Pipep 2007. szeptember 8., 18:29 (CEST)
At this page you can see, that moldovan wikipedia was closed with 106 votes for and 62 votes against. it:User:Pipep 2007. szeptember 9., 10:40 (CEST)

Győri kerületekSzerkesztés

Szia! Én is olvastam nagybecsű irásod a megyei városi hivatalokről. Sőt én is igy tudtam.Ha azonban itt járnál a városban, láthatnád a kerületi jelőléseket.Akkor mitől vannak a régi utcatáblákon a kerületek? (I.-től -IV.-ig) Én Szabadhegyen lakom és ez volt a IV. kerület. Valószínű a szájhagyomány útján terjedtek el a kerületek? -:)) Komolyra fordítva. Nincsenek jelenleg birtokomban források, de Győrben voltak kerületek a tanácsi időben, annak ellenére, hohy tudomásom szerint az országban egyedül itt volt egységes kerületi hivatal. És én ezt nem könyvekől tudom, hanem gyakoroltam is. Ha kéred egy ilyen utcatáblát le fogok fényképezni. Sóhivatal 2007. szeptember 12., 16:44 (CEST)

OK! Megpróbálok utánajárni, mert a 70-es években én még komáromi voltam, s a rejtély engem is izgat.Sóhivatal 2007. szeptember 12., 17:31 (CEST)

RegnumSzerkesztés

Szia, inkabb itt valaszolok ... Szoval: egyaltalan nem eroltetem a dolgot, de nem tudsz olyan magyar forditast mutatni, ahol a regnum-ot nem orszagnak forditjak ... vagy szepirodalmi alkotasban sem olvastam, sehol, hogy "O en edes Magyar Kiralysagom" vagy "az Magyar kiralysag" ... vagy pl a revizionista Csonka Mo, nem orszag versikeben is a latinra forditas kozben az orszagot regnumkent forditottak ... A Gestat pedig csak azert hoztam fel, mert egy 1200-bol szarmazo dokumentum aminek megvan a latin es a magyar forditasa is, es ott - nem en forditottam :) -, egyszeruen Magyarorszag szerepel ... a Hungarorum-on akadtal ki? :)

En csak azt akartam erzekeltetni, hogy magyarul esetleg maskeppen ertjuk a Magyarorszagot es a Magyar Kiralysagot (lasd, Deutschland vs Bundesrepublik Deustchland)

Valakik azt akarjak bebizonyitani, hogy ami itt 1918-ig volt, annak nem sok koze van Mo-hoz, raadasul olyan nyakatekert modon, hogy pl a Regatul Ungart leforditjak angolra, azt latinra, ami valoban Regnum Hungaria, es mivel a hivatalos kozigazgatasi, tudomanyos, irodalmi nyelv a latin volt, kijelentik, hogy az allamot Regnum Hungarianak hivtak. Egyaltalan hol van az leirva, hogy mi volt Mo hivatalos neve pl a XVIII. sz-ban? Udv --80.98.231.2 2007. szeptember 16., 21:39 (CEST) ez en voltam, csak a session elveszett :) --Fz22 2007. szeptember 16., 21:39 (CEST)

PolgármesterSzerkesztés

Igazad van itt a demokratikus wikiben semmi sem biztos. Viszont tudomásom szerint semleges nézőpontból kell a cikkeket megirni? Ezt pedig úgy lehet elérni, hogy a többi szócikknél is pótolni kell. Talán megteszed? Ceterum censeo: a polgármester jön, a polgármester megy. Talán a "semleges" településfőnél is fel kellene tüntetni a pártszimpátiáját. Úgy demokratikus! Tégy ahogy óhajtasz, de erre a véleményre kérlek ne válaszolj, mert ebben a témában nem akarok polémiát! Sóhivatal 2007. szeptember 26., 10:34 (CEST)

Rózsadomb (egyértelműsítő lap)Szerkesztés

Várj légyszi a linkek javításával. Írtam egy javaslatot a Vita:Rózsadomb-ra. --Totya (vitæ) 2007. október 1., 11:44 (CEST)

Jelentős nagyvárosokSzerkesztés

Na, valaki legalább figyel...:) Most már csak azt kéne indokolni, hogy a felsoroltak miért jelentősek és milyen skálán nagyvárosok, a többiek meg miért nem esnek ebbe a metszetbe. (Mondjuk Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár.) Mi a kétségtelenül bizonyítható differentia specifica? --MerciLessz BalhéLessz 2007. október 6., 13:02 (CEST)

Dokument jeszty? :) Vagy saját kutatás? --MerciLessz BalhéLessz 2007. október 6., 13:23 (CEST)
Is-is. :) Bibótól Beluszkyig és Enyediig olvastam ezt-azt, mert a városhierarchia és regionális fejlődés kérdésköre mindig is megragadott. Márhogy végül is mekkora a föntről leosztás szerepe, és mekkora a belső dinamikáé. --MerciLessz BalhéLessz 2007. október 6., 13:32 (CEST)
Köszönöm! (A pécsi egyetem könyvtárában biztos föllelhető, legalább megnézem megint, hogy tényleg mindene megvan-e a városnak, mert időnként az a merőben szubjektív benyomásom támad, hogy hol ez, hol az a régióképző funkció mintha mégse mindig működne teljesértékűen...:) --MerciLessz BalhéLessz 2007. október 6., 13:56 (CEST)

Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vármegyeSzerkesztés

Hali!

Nincs semmiféle indulatkitörés (ha megnézed a legtöbb esetben hosszú a szerkesztési összefoglalóm), az, hogy sok a felkiáltójel hát az annak az oka, hogy beragad a billentyűzet.

Mindössze jeleztem, hogy szerintem csonk és bővíteni kéne. Miért szerinted nem az, nem csonk? --Peda 2007. október 8., 01:23 (CEST)


  1. A netikett nem érdekel. :-P
  2. Ha van irodalmad, akkor kérlek írd bele a szócikkedbe. Látom megtetted :D:D:D
  3. Miért jelentős?

Úgy vélem ennyi. :-P --Peda 2007. október 8., 01:41 (CEST)

  1. Miért hiba?
  2. A Wiki egésze szempontjából jelentős
-) --Peda 2007. október 8., 01:51 (CEST)

matekSzerkesztés

A Sarkadi megszűnt=173. Villy Itt tessék beszólni 2007. október 10., 01:37 (CEST) Ja, bocs látom azóta vannak fejlemények és mégsem. Villy Itt tessék beszólni 2007. október 10., 01:47 (CEST)

Köszi, közben én is megtaláltam. Azt hittem te vagy lemaradva, de kiderült, hogy én nem figyeltem az utóbbi időben eléggé. Bocsi, hogy én halálra ítéltem szegény LAU-t :) Ha belegondolok, hogy mennyi változás van még hátra a szeptember 25-i döntés után, és lehet, hogy mire kijavítom őket már lehet is újra módosítani kiráz a hideg. Villy Itt tessék beszólni 2007. október 10., 01:56 (CEST)
Ma megcsináltam a Pest megyei változásokat, talán az jó lesz, majd leelenőrzöm a közlöny alapján, nehogy azok is azóta ne legyenek aktuálisak. Villy Itt tessék beszólni 2007. október 10., 02:01 (CEST)
Visszatérés Peyerk/archív2 felhasználói lapjához.