Szerkesztővita:Vince/Archív

Aktív megbeszélések
Ide ne írj semmit! Fölösleges.

ÜdvözletSzerkesztés

  Üdv a Magyar Wikipédiában! Ha még nem tetted, érdemes elolvasnod az irányelveket és a gyakran felmerülő kérdéseket. Ha bármi kérdésed lenne, amire nem találsz választ a Segítség! lapokon, akkor a kocsmafalon vagy a kocsmafalon érdeklődhetsz. Kérjük, különösen ügyelj a felküldött szövegek és képek jogtisztaságára! Ha van kedved, írhatsz magadról pár szót a felhasználói lapodon. A vitalapokon így írhatod alá hozzászólásaidat: ~~~~. Sok sikert és jó szerkesztést!

--DHanak :-V 2006. február 6., 23:13 (CET)[]

Szia Vince! Bálint gazda képét honnan szerezted? A wikipédiára csak olyan képet lehet feltölteni, ami szabad licenszű. Azaz vagy te fényképezted, vagy birtokában vagy a fotós engedélyének. Az utóbbi esetben az engedélyt rakd a kép vitalapjára. Nikita 2006. február 6., 23:31 (CET)[]

Ha a kép szabad licenszű, akkor azt jelzik a honlapon, ahonnan letöltötted. De nem tartom valószínűnek, hogy az a kép az lenne. Ha ismered Bálint gazdát, vagy tudod az elérhetőségét, akkor irj neki, hogy bocsásson a rendelkezésedre egy képet, amit engedélyez a wikipédiára és szabad használatra. Azaz bárki bármikor bárhol felhasználhatja a képet, akár kereskedelmi célra is. Ha az üzenet végén látsz egy nevet, az küldött neked üzenetet. Kattints a nevére, és irj a vitalapjára, ha reagálni akarsz neki, vagy további kérdéseid vannak. Jó szerkesztést és üdw a wikin. Nikita 2006. február 6., 23:44 (CET)[]

Bálint gazdaSzerkesztés

Szia! Lehet, hogy kissé félreérthető a "jogvédett, szabad felhasználású" licencünk, ezért röviden szeretném összefoglalni, hogy ez a licenc miről szól.

Az a jogtulajdonos, aki a képét ilyen licenc mellett bocsátja mások rendelkezésére, nem támaszt semmilyen követelményt, kikötést a kép használatára (akár kereskedelmi hasznosítására, pl. eladás egy termékbe beépítve; akár feldolgozására [pl. származékos művek készítése]) vonatkozóan. A Wikipédián azonban általában az ilyen képek mellett is meg kell jelölni pl. a forrást és a készítőt (jogtulajdonost); hogy lehessen ellenőrizni, a jogtulajdonos valóban adott-e engedélyt a felhasználásra. --Ali (vitalapom) 2006. február 8., 22:47 (CET)[]

/ti. azt ugyan megadtad, hogy az SZDSZ.hu-ról szedted le a képet, de az nem, hogy hol van odaírva, vagy ki mondta neked, hogy ez a kép valóban bármilyen célra szabadon és térítésmentesen felhasználható/

Zöld pártSzerkesztés

Szia!

Rendben vágom! Csak legközelebb ne feledd aláírni, hogy ki vagy!   Köszi! --Peda 2006. február 13., 19:33 (CET)[]


Hogyan (ne) antiszemitázzunk komoly alap nélkül?Szerkesztés

http://www.zoldpart.hu/nepszavazas.html

Ja, bocs. Én azt hittem, valami olyan linket adsz, ami bizonyítaná, hogy a miép - ahogy te mondtad "zsidókat keres a spájzban". Továbbra sem tudok ilyesmit (egyébként szerintem Csurkától sem tudsz ilyesmit idézni).

Gubb    

2006. február 13., 19:44 (CET)

de lássunk egy tanulságos példát arra, hogy lehet leantiszemitázni valakit, aki semmi mást nem teswz, mint közöl egy tényt. Olvasd el ezt: [1].

Csurka: "A húsvét mindkét napja keresztény és keresztyén ünnep, ekkor mi, keresztények, a zsidók által megfeszített Krisztusra és az õ feltámadására emlékezünk".

Nos, az sajnos tény, hogy Jézust a zsidók követelésére feszítették kerersztre. Hogy ezt vitassuk, ahhoz spiró györgynek kell lenni.

 • Ebből nem tény az, hogy az összes zsidó felelősséggel tartozik ezért. Csurka hol mondott ilyet? Sehol. Aki nem teljesen analfabéta kereszténység ügyben, az előtt ez nyilvánvaló (hiszen valóban abszurd azt mondani, hogy pl. a zsidó Péter apostol felelősséggel tartozna a keresztere feszítésért). Nyilvánvaló, hogy a zsidó Mária sem tehető felelősség. Meglehetősen hülyének kell lenni ahhoz, hogy valaki egy keresztény emberről azt feltételezze, hogy amikor azt mondja, Jézus keresztre feszítése a zsidók műve, akkor azt gondolja, hogy ezzel az egész zsidóságot ítéli el. Nem; csupán egy "tényt" (egy, a történelmi források alapján erősen valószínűsíthető, és a keresztény vallástörténet szerint is elég általánosan elfogadott véleményt) állapít meg.
 • Tény viszont az, hogy amit Csurka mondott, rendkívül elterjedt nézet. Hadd idézzem az Ómagyar Mária-siralmat, ezt a mocsok kis antiszemita fércművet, amit már rég be kellett volna tiltani: "Választ világomtul zsidó, édes örömemtől."

Na mármost lássuk, hogy lesz mindebből a Hetek blődületesen ostoba cikkírójának fejében antiszemitizmus:

A pártvezér középkori vérvádakig visszanyúló, súlyosan antiszemita kijelentése ismét felveti a kérdést: Milyen erõk tartják életben évszázadok óta az "istengyilkosság" vádját a zsidósággal szemben?
A fentiek ismeretében ez a kérdés tökéletes badarság. Csurka idézett kijelentésében pedig egy deka antiszemitizmus nincs - vagy ha van is, egy dekánál nem sokkal több. Hadd hívjam fel a figyelmet az erősen manipulatív "a középkori vérvádakra visszanyúló" kitételhez. Mi az, hogy visszanyúló? Csurka netalán a középkori vérvádakat akarná feléleszteni (igen, azt, mondja nyílván a cikkíró, nyíltan tárva a pártatlan szemlélő elé saját egetverő ostobaságát)? Hol beszélt Csurka "istengyilkosságról"?
Mellesleg, ez a vád tényleg kiolvasható az egyik evangéliumból (ha jól emlékszem, Lukácséból, de ha Márk, az se baj), és nem csak Csurka gondolja így - ha egyáltalán így gondolja,. pl. [2]:
Egyértelmű, hogy a zsidó fôpapok határozzák el Jézus halálát, mert "jobb, hogy egy ember haljon meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon" (Jn 11,50). A halálos itéletet azonban a római fennhatóság miatt nem hajthatták volna végre. Tehát Jézus haláláért a zsidó fôtanács és a római helytartó egyaránt felelôs.
Az erkölcsi felelôsség a zsidó elôljáróké: ôk indítják az eljárást Jézus ellen. Hamis tanúkat kerítenek és vallási alapon meghozzák a halálos itéletet. Utána visszaélnek hatalmukkal: a népet Jézus ellen lázítják és hamis vádakkal illetik ôt, csakhogy elérjék a halálos itélet megerôsítését. A Messiás címet, melyrôl még Pilátus is elismeri, hogy nem politikai hanem vallási "királyság", szándékosan félreértelmezik. Krisztus világosan tanította, hogy "adjátok meg a császárnak ami a császáré", mégis épp az ellenkezôjét állítják vádaskodásukban! A zsidó nép Isten és a történelem elôtt tudatosan vállalta is ezt a felelôsséget: "Vére rajtunk és fiainkon!" (Mt 27,25).]
Így vagy úgy, egyes keresztények közt bizony van olyan vélemény is, hogy a zsidó vallásnak legalábbis akkori képviselői felelősek Jézus haláláért. Ez teljességgel belefér a szólás- és gondolatszabadságba. Egyes vélemények szerint ezért pusztult el a templomuk, szerintem pl. nem elsősorban ezért (legfeljebb közvetve). Ebből nem következik, hogy "vérvádakat" kell emelni a zsidók ellen (ez egy olyan korban volt szokásos, amikor az emberek vérvád nélkül is irtották egymást). A valódi keresztény ember az ítélkezést Istenre bízza, de ez nem tartja vissza attól, hogy teológiai-eszkatológiai hipotéziseket fogalmazzon meg, még ha ezeket a hitgyüli antiszemitának minősíti is. Mai szemmel már persze hülyeségnek tartjuk, hogy a zsidó vallás minden jelenlegi képviselője felelős egy évezredekkel ezelőtt történt bűntényért. De hadd mondjam meg, még mindig hallatszanak az ilyesmit elítélő emberek szájából olyan hangok, hogy a magyarok kollektív felelősséggel tartoznak a holokausztért. Mely kijelentések a kommunista Népbírósági koncepciós perekig és a Rákosi-diktatúráig "nyúlnak vissza".

Folytatom, a cikk idézését:

Jézus Krisztus perének aktája kétezer év óta lezáratlan, s a nem ritka perújrafelvételek során még ma is démoni indulatok uralkodnak el a képzeletbeli tárgyalótermekben.
hát ez az. Erről van szó, hogy ez az ostoba cikkíró képzeleg valami tárgyalóteremről, ahol antiszemiták ítélkeznek össze-vissza; de mindennek persze semmi valóságalapja. Ahogy az író is mondja, mindez csak képzelgés, a saját ostobaságának kivetítése mások mondataiba. Ismétlem, ne légy ilyen, mert te értelmesebb embernek látszol.

Gubb    

2006. február 13., 19:44 (CET)

Persze nem azt mondom, hogy Csurka nem gyanúsítható azzal, hogy kissé antiszemita lenne (de ennek ellenkezőjét sem). Azt vizsont, hogy a fenti cikkíró egy rém ostoba és manipulációtól hemzsegő cikket írt, és Csurka antiszemitizmusa nem ebből a cikkből derül ki; azt minden további nélkül mondom.


Egy másik, Sükösd Miklóstól (szdsz-huszár) való hányadék innen való [3]:


A VÚ műsorainak harmadik fő témaköre. Gyakran egyfajta kódrendszer alkalmazásával jelenik meg. A negatív példát egyes zsidó származású közéleti szereplők jelentik, illetve az a szerep, amelyet Izrael világpolitikában betölt, s amely Magyarországra nézve állítólag különösen káros hatást gyakorol. A március 11-ei műsorban Csurka István például azt mondta, hogy két vezető kereskedelmi tévé egyike, "a TV2... a Bronfman család tulajdonában van", vagyis a TV2 tulajdonosa a Zsidó Világszövetség vezetője. Tipikusnak számítanak az ehhez hasonló kijelentések: "mi nem vagyunk zsidóellenesek, ők viszont magyarellenesek". Az "idegen", "idegen szívű" a műsor antiszemita kulcsfogalmai. Egy másik burkolt hivatkozási forma: "nem mondjuk ki, amire gondolunk". Értsd: a műsor azért nem bírálja nyíltan zsidókat, mert akkor megkapná az állítólag igazságtalan "antiszemita" jelzőt.

Izraelt elég sokan bírálják, és tényleg nem mondható, hogy a világpolitikában betöltött szerepe valami pozitív lenne. Izraelt bírálni persze antiszemitizmus. Sükösd Miklós álmaiban, valójéában inkább antifasizmus.
Ha a TV2 tényleg a Brofman család tulajdonában van, hát ott van, tény, vagy nem tény - ezt kellene Sükösd Úrnak vizsgálnia.
"Ők viszont magyarellenesek". hát sajnos van magyarellenesség, ez is tény.
"idegen, idegen szívű" - ezeknek semmi köze a zsidózáshoz. idegen szívű az, aki idegen érdekeknek megfelelően cselekszik. Például, nem szavazza meg a Benes-dekrétumok elítélését. Ehhez nem kell semmilyen kisebbségbe sem tartozni, elég, ha az "önző, opportunista, moszkovita emlőkön és SzabadNép-félórákon nevelkedett" megnevezéssel leírható csoportban vagy benne.
"Értsd: a műsor azért nem bírálja nyíltan zsidókat, mert akkor megkapná az állítólag igazságtalan "antiszemita" jelzőt." Hát asszem, ennél alaposabb beismerés nem is kell Sükösdtől.

Írta Sükösd Miklós, aki kérdez: "Miért lett botrány Barangó karácsonyi kijelentéséből?" - és ugyanaz, aki válaszol: aki "a politikai hisztéria mögött egyértelműen tudatos politikai marketing-erőfeszítéseket lát". Szóval, a Vasárnapi Újság támadása nem politikai hisztériakeltés, de a Tilos rádió keresztényellenességének támadása politikai hisztériakeltés. Gratulálok, Sükösd Úr, ön méltó várományosa az idei sánta Kutya díjnak!


Hadd ne idézzem a Passiót (vagy épp a Gyűrűk Urát) ért tényleg méltatlan, és csakis keresztényellenes vallási rasszizmusssal és vallási-alkotói irigységgel (vagy, ha egyszerűbb magyarázatot keresünk, elme-elborulással) magyarázható, tényleg a veretes hazugságok kategóriájába tartozó méltatlan és mocskolódó kritikákat. Ilyen rengeteg példa alapján nyugodtan mondhatjuk: az antiszemitázás általában egy ócska, nemtelen és hazug retorikai fogás, vagy egyszerűen egy agybaj. Nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve.

Gubb    

2006. február 13., 19:44 (CET)

KÖszönöm a kioktatást, de továbbra sem szimpatizálok az szdsz-el, persze ha végig elolvastad volna amiket válaszoltam, nem csak az első pár szót,és aztán ezt a nyilvánvalóan régóta benned feszülő dolgot rámzúdítod, rájöhettél volna, hogy egy szóval sem mondtam, hogy antiszemita, pontosan visszakeresheted melyikünk is használta először ezt a szót. Csurka mindenhol zsidó összeesküvést lát, semmilyen vallási felhangot nem adtam a dolognak, nem értem miért hoztad ezt ide, semmi köze ahhoz amit mondtam. Mivel mást sem olvastál el ezért ideírom: MIÉP illetve Jobbik szimpatizáns voltam, miután a nácik kiváltak a pártból. Több tüntetésükön is részt vettem, hallottam amit mond, értettem amit sugall, és nem értek vele egyet.

Egy idézet egyenesen a miép.hu-ról, nem is kell ott messze menni, csupán görgesd le a szöveget eddig: Csurka István: Megmaradni elég hosszú, csak a 2. felét másolom ide: ...Tinódink a médiahelyzetről is hallgatott. A választás előtt ez a célszerű. Megkapni mindent, amit a Csigatévé nyújtani tud, amit az RTL Klub jónak lát, és a közszolgálati egyáltalán nem fideszes urai megengednek a miniszterelnök-jelöltnek. A hallgatással elismerte függőségét. Pedig az országban, beleértve a médiumokat is, nagyobb baj van, mint gondolnánk, és amint kitetszik. Amikor a magyar Oscar-díjast, a magyar zsidóság reneszánszának főemberét, Aczél pajtás kedvencét az "Élet és Irodalom" leplezi le, a Soros által fenntartott lap, akkor valami nagy-nagy baj van a legbensőbb berkekben, olyan nagy baj, amit csak a kahalismerő tud követni, az is csak valamennyire. A dolog egyszerűen érthetetlen. Gengharc? Végveszélyben átállás? Magamagát akarja megdönteni az SZDSZ? És egy megtisztult liberális párt jelentkezik szolgálattételre Tinódinál? Nehéz bevallanom, egyelőre fogalmam sincs, csak azt látom, hallom, hogy valami sistereg. Az al-Kaida beköltözött az "ÉS"-be? Az Oscar-díjas besúgó leleplezését megelőzte a kivénhedt ügynök, a már l957-ben Bécsbe telepített Lendvay Pál egykori elvbarátait, hitsorsosait illető árulkodása. Az öreg kém fecseg, magának állít szobrot, és közben csapkod. Lendvay lerántotta a leplet a magyar sajtó kiküldött tudósítóiról, riportereiről, szinte valamennyit ügynökként jellemezve. Ebben alig talált az ember új nevet, a furcsa csak az volt, hogy ezt most Aczél egykori kedvence, a már a nyolcvanas években hazajáró és itt az észt osztó Lendvay teszi. Kreisky egykori bizalmasa, aligha vitathatóan Izrael megbízottja Ausztriában és Magyarországon. Lendvay a Szabad Nép egyik főmunkatársa, ávós volt, Horváth József megírja emlék-iratában, hogy tanította őt az ávósiskolán. Aztán szívós munkával a Die Presse egyik vezető munkatársa lett, jobboldali és Kreisky bizalmasa. Kreisky is zsidó volt, nemcsak ő az. Mindazonáltal a vén Lendvay támadása - úgyszintén az Élet és Irodalomban - egykori káderei ellen módfelett furcsa volt. És erre jött a Szabó István-ügy. A kettő együtt már több mint figyelemelterelés, noha elsősorban az. Szabó Istvánnak mint a rendszerhez lojális ügynöknek a megnevezése az SZDSZ és a liberalizmus legfőbb bázisát érinti. Nála futtatottabb magyar zsidó nem volt. És nincs is. Máris 150 fölé emelkedett azoknak az úgynevezett magyar értelmiségieknek a száma, akik kiállnak Szabó István mellett, és megvetésükkel sújtják a leleplező cikk szerzőjét. Bizony, a filmesztétára nehéz napok várnak. Nem zárható ki annak a feltételezésnek a jogosultsága sem, amely szerint a leleplezés közreadásával, Szabó meghurcolással való megdicsőítésével a magyar értelmiség tartásán akarnak csavarni egyet. Lám, mi ezt is megengedhetjük magunknak. Azért is Szabó István az Oscar-díjas és Kertész a Nobel-díjas, és mi vagyunk itt az urak. A szerencsétlen, összevissza hazudozó Szabó nemsokára mellékszereplővé válik, és ömleni fognak az ezt az oldalt érintő leleplezések, és aki nem teszi le a hűségesküt a holokauszttagadás betiltása és a Szabó-félék erkölcsi fenoménsége mellett, az megnézheti magát. Lehet tehát ez egy mindent birtokló terrorista réteg önleleplezés által megvalósuló, gerincmegtörő célzatú eljárása is. Ennyiben a volhiniai kahalok, a gettók főrabbijainak az eszköztárába illő duplafenekű tett is, amelyben Szabó most szenved, de nem veszít egy fillért sem, és a végén megdicsőül, a magyarok pedig megalázódnak. El kell tűrniük, hogy ilyen alakok uralkodnak rajtuk.... ez egy összeesküvés-elmélet, melyet csakis zsidók tervelhettek, terveltek és tettek meg. Ha úgy tetszik belelátja a spájzba is a zsidókat, akik csakis összeesküvéseket szőhetnek. Szerintem nem egy népre kéne rátolni minden baj forrását, ez a stílus '45-ben megbukott, az életben maradt vezetőiket meg kivégezték, vagy börtönbe vetették hosszú hosszú időre.

Hozzáteszem erről a vonalról most sem mondtam le, mármint a nemzeti vonalról, csak mint oly sokan,vagy kevesen én is rájöttem, hogy: Magyarországot nem ilyen vagy olyan ideológiák sodorták oda, ahol van, hanem az emberi hülyeség és korlátoltság, ami egyre riasztóbb méreteket ölt. Sokkal jobb író volt, mint amilyen politikus, írhatna még ahelyett, hogy ilyen összeesküvés elméleteket gyárt. ---Vince---

UI:Én ezt értettem rejtett zsidózás alatt, illetve zsidók a spájzban is kifejezés alatt.

Szerintem is jó író volt, és nem kellett volna politikusnak mennie. De azt is vedd figyelembe, hogy éveken keresztül antiszemitázták, fasisztázták, nácizták teljesen méltatlanul (figyelemmel kísértem a pályafutását, és rengeteg hasonló baromságot tudnék idézni). Elkövette azt a hibát, hogy bedőlt a provokációnak, és - különösen öregkorára, mikor úgy látszik, az ítélőképessége kicsit lankadni kezd az embernek - megutálta a tisztességes zsidókat is. Magyarországon egy normális keresztény ember számára ma tényleg nehéz az iszonyatos, egy kis párt által szándékosan gerjesztett magyarellenes légkörben (micisapka, bőgatya, bűnös nép, holokausztabszolutizálás a kommunizmusrelativizálással egyidőben) nem-antiszemitának lenni, ezt is vedd figyelembe, és szerintem ha azok, akiket ismerek és miépesek, és nem lennénk keresztények, Csurkánál már régóta sokkal radikálisabban és egységesebben is felléptek volna e kis ultraoszeudoliberális, nemzetgyűlölő, rasszista kis pártocska ellen.

Gubb    

2006. február 14., 08:32 (CET)

Szerintem ma Magyarországon nem nehéz kereszténynek lenni, csak az ilyen gyűlöletkeltő arrogáns álkeresztények szólamait kell figyelmen kívül hagyni. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Loldi (vitalap | szerkesztései) 2006. február 14., 08:49

zöld pártSzerkesztés

Szia! Két okból is szerencsétlen a pártotok elnevezése:

 1. volt már magyarországon egy környezetvédő, radikális jobb/bal oldali, greenpeace-szerű Zöld Párt.
 2. Az elnevezés egyértelműen a környezetvédelemre utal. Mivel úgy tűnik, nem egy környzetvédő, hanem egy politikai párt vagytok, ezen változtatni kellene: vagy a nevet lecserélni, vagy felvenni a programba (ha még nincs) a környezetvédelmet.

  Gubb    

  2006. február 14., 08:14 (CET)

PártkritikákSzerkesztés

Semmi bajom nincs azzal, ha egy pártról szóló cikkben kritikák is helyet kapnak, mindaddig, amíg körültekintően vannak megfogalmazva és megfelelően alátámaszthatóak. Nagyon fontos, hogy sehová ne a saját személyes véleményedet írd le, mert az nem lexikonbírás, hanem egy másik műfaj, ha pedig idézel, akkor pontosan, de a feltétlenül szükséges kereteken belül maradva tedd (egyéb idézetekhez ott van a Wikidézet projekt). Egyik pártot sem kell itt dícsérgetni, azt megteszik a saját csatornáikon keresztül, itt politikai reklámra sincs szükség. Viszont távolságtartásra nagyon is, így ha bármelyik párt komoly érzelmeket vált ki belőled (pro és kontra) akkor nagyon óvatosan szerkeszd lapjaikat, sőt, inkább ne. Tudom,ezt nem mindig könnyű megállni :) - Serinde üzenet 2006. február 14., 19:22 (CET)[]

képekSzerkesztés

Szia. daguerre képe a commonsba való, nem ide. Nikita 2006. február 16., 10:58 (CET)[]

ide klikk. Majd upload file. a licenszet megjelölöd a legördülő menü alapján. vagy beirod kézzel: {{PD-art}}. majd beirod ezt: category:photographers

azután beilleszted a feltöltött kép címét ide: [4]

Nikita 2006. február 16., 11:12 (CET)[]

szia. az a nagy filmes szép optika képet miért cserélted le erre a ronda praktikára?? Nikita 2006. március 6., 01:11 (CET)[]

szia, a fotós cikkeidben kérlek jelöld a lap alján: [[kategória:fotóművészet]] Nikita 2006. március 8., 00:57 (CET)[]

lencsehibákSzerkesztés

Ha van egy pár perced, légyszíves nézd meg az akromatikus cikket. Bele tudnád kombinálni valamibe? Merthogy ott árválkodik a fizika kategóriában, és nem hiszem, hogy akárki is megírná a többi lencsehibát... További jó munkát! --Gergo 2006. március 8., 17:09 (CET)[]

Beszédes nevekSzerkesztés

Szia!

Kérlek, legközelebb próbálj meg valami beszédesebb nevet adni a felküldött képeknek (ld. Kép:Jab13 atget 001z.jpg). Kösz,

--DHanak :-V 2006. március 10., 11:28 (CET)[]

Vince, ez itt: Kategória:Világhírű fotográfusok nem kategória, hanem lista. a lista megmarad, a "kategória" törlésre kerül. Nikita 2006. március 11., 00:07 (CET)[]

OK --Vince 2006. március 11., 00:16 (CET)[]

KépekSzerkesztés

Kérlek ne jelölj meg "én a szerző" licensszel képeket, miközben ezeket nem te csináltad. És ebből kifolyólag ne küldj fel olyan képeket, amik jogvédettek. Nikita 2006. március 13., 11:48 (CET)[]

Megfelelő licenc híján a felküldött képeket törölnünk kell. – (szerintem) Váradi Zsolt 2006. március 13., 11:49 (CET)[]

nem jó. max 300px-ben rakunk ki képeket, némelyek böngészőjéhez ez nem jó, ahogy te állítottad be. és nem is arányos a cikkhez. maradjon ez a méret. Nikita 2006. március 14., 17:09 (CET)[]

az a lényeg, h ne borítsa be a kép a monitort ha felrakod. Tökéletesen látszódik ez ekkorában is. Nikita 2006. március 14., 17:17 (CET)[]

Jelenleg még nagyon nincs a kiemelt szinten. Ez olyan téma, amin hónapokig kell folyamatosan dolgozni, h elérje a kiemelt szintet. (én a film szócikken 3 hónapig dolgoztam monden nap órákon keresztül, amig elérte a megfelelő szintet a kiemelthez) Meg kell irni az ÖSSZES alcikket hozzá. És a tördelésen is változtatni kell, mert jelenleg nagyon szétesik az egész. Majd besegítek neked én is. Nikita 2006. március 14., 17:29 (CET)[]

AnyaSzerkesztés

Ezzel a cikkel vannak még további terveid, vagy csak Alenshának dobtad fel a labdát? – KovacsUr 2006. március 15., 01:03 (CET) Vince édesem, szerintem te ma este bulizni voltál, ilyenkor szoktak elérzékenyülni a férfiak, némi alkoholtartalmú ital után :-) Nikita 2006. március 15., 01:07 (CET)[]

:)

a cikk átkerült ide: user:Vince/Anya Nikita 2006. március 15., 01:37 (CET)[]

kategóriákSzerkesztés

Vince, légy oly kedves tájékozódj a kategóriai irányelvekről, mielőtt elkezded itt folyamatban gyártani őket. egyrészt egy új kategóriát is be kell tenni egy másikba, és azt lehetőleg pontosan. Nikita 2006. március 15., 23:40 (CET)[]

itt van : Wikipédia:Hogyan használd a kategóriákat. Nikita 2006. március 15., 23:47 (CET)[]

nem kell megszavaztatni, elméletben meg kell. Gyakorlatban nem. De igy, h te még frissen regisztrált vagy lehet h nem árt, ha előtte kiteszed véleményeztetésre. Az mindenesetre fontos, h csak akkor gyárt új kategóriát, ha legalább már 5 szócikket be tudsz pakolni. Nikita 2006. március 16., 00:39 (CET)[]

pntosítás: gyakorlatban is meg kell, csak nem szokták, egyébként jók a kategóriáid, egyedül egyet kell majd feltehetőleg átnevezni belőle, de jó, hogy végre valaki ebben is rendet rakott. – Alensha  2006. március 16., 00:43 (CET)[]

al CaponeSzerkesztés

Sajnálom, hogy borzalmasnak találod a szócikket, a wikipédia szerkesztői, akik megszavazták kiemeltnek, nem így találták. Ha jobbakat tudsz írni, akkor hajrá és írd át, de lehetőleg jobb szinvonalon, mint ahogy most a fotográfia cikk néz ki. Mindenesetre sok sikert a további munkádhoz és jó szerkesztést kívánok. Nikita 2006. március 16., 15:17 (CET)[]

a wikipédia bárki által szabadon szerkeszthető. Nikita 2006. március 16., 15:33 (CET)[]

Yes, sir, maradjon. Kitűnő munka! Gratula! --Burumbátor 2006. március 16., 18:20 (CET)[]

nem értemSzerkesztés

nem értem, miért teszed vissza azokat a linkeket a pártok lapjaiba, amiket nemrég vettem ki, hiszen mindegyik szerepel már a lapokon. miért kéne kétszer benne lenniük?? Leicester 2006. március 18., 14:52 (CET)[]

1. laptörténet, de nem is ez a fontos; 2. fotos elem hát. ezért van benne mindegyikben. de te duplázol. miért? nem elég egyszer?? Leicester 2006. március 18., 14:54 (CET)[]

Al Capone és vesszőkSzerkesztés

Részben visszaállítottam egy módosításodat. Remélem, megfelelőnek találod az indoklást. Adam78 2006. március 21., 19:43 (CET)[]

Kép:Merzse mocsár hol.JPGSzerkesztés

Bocsi, de okom van feltételezni, hogy ezt a képet nem te csináltad, mint ahogy a sablon mutatja. Tisztáznád a kép jogállását? Köszi. Peppe83 2006. március 26., 16:33 (CEST)[]

Ok, de 70 évesnél régebbinek kell lennie, hogy közkincs lehesen, ez pedig nem tűnik olyan réginek, így sajnos törölni kell, ha csak nem kérsz rá külön engedélyt a kiadótól... Peppe83 2006. március 26., 16:40 (CEST)[]

Itt találsz részletes útmutatót: Wikipédia:Képek licenceinek megadása Peppe83 2006. március 26., 16:43 (CEST)[]

A térkép nem közkincs? Sajna semmi nem az, amiről nem jelelntette ki a a gazdája jóelőre... Ha megnézed alaposan a térképedet, valahol találsz rajta egy Copyright vagy hasonló feliratot, bővebb infókért lásd: Wikipédia:Képek licenceinek megadása Peppe83 2006. március 26., 16:48 (CEST)[]

Másolás+redir helyett átmozgatSzerkesztés

Szia!

Ha egy lapot át akarsz nevezni, használd az "átmozgat" fült a lap tartalmának átmásolása és redir beírása helyett. A hatás majdnem ugyanaz, azzal a többlettel, hogy a laptörténet is átmásolódik. Lásd pl. [5].

Üdv,

--DHanak :-V 2006. március 27., 15:57 (CEST)[]

BKFSzerkesztés

hahahahhahahhahahhahah!! üdw. nem csak mint wikipdésta társ, hanem mint iskolatárs. Az igazi mao szerkezstői összefoglalódat nem értem. Mit akart az jelenteni? Nikita 2006. március 28., 01:01 (CEST)[]

nekem nincsen beszédírás órám, nem volt és valszeg nem is lesz. Sima ÜK vagyok. Az meglehet, lyukas óráimban ezt szoktam csinálni, de ebben a félévben sajna a lyukas óráim alatt majdnem mindig óra van a gépteremben. Nikita 2006. március 28., 12:01 (CEST)[]

másod, de harmad évből is már sok kötelező kreditem megvan. Én gyorsítva végzem a fősulit. Azaz egy félévet fogok nyerni. Nikita 2006. március 28., 12:14 (CEST)[]

nem. a délelőtti órákról elaludtam. 14.20-ra megyek be krízismenedzsmentre. Nikita 2006. március 28., 12:25 (CEST)[]

enwiki képekSzerkesztés

Kérlek ne tölts fel a huwikire az enwikiből áthozott fair use képeket, mert az ilyen licensszel ellátott képeket a magyar wikipédia nem használhatja. Nikita 2006. március 29., 01:47 (CEST)[]

KocsordSzerkesztés

Ezt ebben a formában inkább az Uncyclopediába. – KovacsUr 2006. március 31., 20:48 (CEST)[]

Nahát, ilyen is van? :) --Vince 2006. március 31., 21:20 (CEST)[]

Szia! Azért gondolom, hogy Szalacsit nevezetességnek lehet tartani, mert ha megkérdezel 1000 magyart, mond-e nekik valamit a "Kocsord" szó, akkor az igennel válaszolók minimum 99%-a kapásból Szalacsit fogja rávágni. – Vagy másfelől nézve, feltehetjük a kérdést: Szalacsi nevezetes ember? Igen, mert elég sokan ismerik. És ha ezek után feltesszük a kérdést: minek a nevezetessége Szalacsi, akkor ugyanígy egyöntetű válaszként fogjuk kapni, hogy Kocsordnak. Ezeket elég nehéz szerintem kétségbe vonni. Ez esetben viszont nem értem, miért ne lenne Kocsord nevezetessége Szalacsi – vagy ha gondolod, lehet úgy is fogalmazni: nevezetessége "az a tény, hogy ott lakik/lakott Szalacsi".

Más példák. Ha mondjuk a Dalai Láma elköltözne egyes-egyedül valami tök ismeretlen kis faluba, ahol addig azelőtt nem volt semmi említésre méltó, és erről a faluról készülne egy cikk a magyar Wikipédiában, akkor a falu nevezetességének simán oda lehetne írni, hogy "ebben a faluban lakik a Dalai Láma". Miért ne lehetne egy hely nevezetessége egy ember, illetve az a tény, hogy ott született, ott élt vagy ott lakott? Házakra is ki szokták írni: "Ebben a házban élt X. Y., aki ezt és ezt csinálta." Annak a háznak ez nem a nevezetessége? Meg Budapestnek is nevezetessége, hogy pl. a századelőn jó pár híres tudós itt tanult ebben és ebben az iskolában. Alcsútdoboz meg Felcsút is nevezetes arról, hogy ott nőtt fel Orbán Viktor. Pápa is nevezetes arról, hogy oda valósi Gyurcsány Ferenc. Debrecen is nevezetes arról, hogy ott szállt meg az Arany Bika szállóban számos ismert alak. Akármiről is, akármilyen úton-módon is, de Szalacsi is olyan ismert az internetezők körében, mint a fentiek.

Nekünk mint lexikonszerkesztőknek nem dolgunk, hogy minősítsük, ki az, aki közismert, és mennyi oka van rá. Közismert, slussz. Elfogulatlan nézőpont uralkodik: kívülről szemlélve számolunk be a társadalomban jelen lévő tendenciákról, mint egy szociológus. – Ha egy ember egyértelműen egy helyhez köthető, akkor ugyanúgy érdemes megemlíteni őt a helynél, mint ahogy a személyéről szóló cikkben megemlítjük az illető helyet. Úgyis hivatkozik az egyik cikk a másikra, egymásra utalnak. Mi értelme volna az egyik helyen letagadni azt, amit a másik helyen közlünk? Adam78 2006. március 31., 22:22 (CEST)[]

Kocsord vendégkönyve telis-tele van Szalacsi említésével. Én is onnan vettem "A kocsordi bárdok" c. költeményt, amit Szalacsi vitalapjára biggyesztettem. :-) A Sándor-turizmus igazából már lezárt téma: aki akart, az megnézte már a községet, és elkövetette mindazt a környezeti ártalmat, amiről beszélsz, kamerával, mindennel. :-( Ez egy lefutott dolog, és nem hiszem, hogy azért kéne elhallgatnunk a témát, mert a cikk valamely olvasójának négy vagy több év elteltével esetleg újból kedve szottyanhat odalátogatni. Előfordulhat, de jelentős hatása ennek már aligha lehet. (Gondolj bele, hogy a témáról az Index.hu is beszámolt, aminek azért jóval nagyobb a hatása, mint a Wikipédiáé.) Viszont elhiheted, hogy ha mi most nem tesszük be Szalacsit, előbb-utóbb valaki úgyis be fogja tenni – mert oda tartozik. Adam78 2006. március 31., 23:56 (CEST)[]

SegítségSzerkesztés

Szia, kedves idegen! A segítségedet szeretném kérni: ezt a sablont a userlapomon található harmadik sablonsor végére szeretném betenni, de sajnos a számítógéphez nem túlzottan értek (egy júzer vagyok, tudom). Ha nem nagy fáradtság írd le nekem a mikéntjét, légyszi! Előre is köszi. --Vince 2006. április 2., 20:41 (CEST)[]

Ez a szerkesztő szaxofonon játszik. This user plays on saxophone.

jogsértőSzerkesztés

Kérlek ne tölts fel olyan cikkeket a wikipédiára, amit nem te írtál. A Petzvál József szócikked törlésre kerül a másolás miatt. Ha egy szócikket írsz, érdemes 2-3 forrást felhasználni, amit egybe dolgozol, és minden mondatát átfogalmazol, amivel a cikk a saját szócikkeddé válik. Nikita 2006. április 2., 22:59 (CEST)[]

Akkor úgy látom a többi cikkedet is át kell néznünk a dicsőségtábládon, h melyik másolt még. Nikita 2006. április 2., 23:10 (CEST)[]

a user lapodon irt soraidat tartsd is be kérlek: közreműködéseim' rész: Igen, ezt mind én műveltem. Nikita 2006. április 2., 23:33 (CEST)[]

Vince, az hogy a segédanyag cd-den mi van, az teljesen mindegy. Nem azért szabály, hogy nem lehet másolni, mert nehezíteni akarjuk a wikipédia-szerkesztést, hanem mert szerzői jogi törvénybe ütközik, ha te itt szabad licenc alá helyezel olyan szövegeket, melyeknek nem te vagy a szerzője. Tehát semmiképp ne másolj sehonnan, hanem írd meg források alapján a cikkeket. A többi nem tartozik ide. De amit itt írsz, az tiszta kell, hogy legyen jogilag. Leicester 2006. április 2., 23:34 (CEST)[]

Hm. Azt hittem, hogy amit megveszek, annak a felhasználási jogát is megveszem. Amelyikre oda van írva, hogy csak olvasható, vagy csak oktatási célra szabadon felhasználható, azokat természetesen nem használtam, és nem is állt szándékomban, különben már minimum 100 életrajznál járnék. Korántsincs mindegyik anyaghoz csatolva a jogálása. --Vince 2006. április 2., 23:41 (CEST)[]

Nos, amik onnan kerültek ide: Petzvál József, MNL, Objektív (fényképészet), a Dioráma, Riszdorfer Ödön, és a Panoráma részletei, valamint Mihályi József vázlata, melyet mondjuk rendesen kibővítettem. Ha felhasználok valamit, annak a tisztaságát hogyan tudom biztosan ellenőrizni? --Vince 2006. április 2., 23:48 (CEST)[]


Vince, az életrazjokat CD-ről másoltad be? Kérlek, mondd meg, ha így van. Nikita 2006. április 2., 23:49 (CEST)[]

Tul.képp csak erre a kettőre nem találtam korlátozást az életrajzok közül, és az itteni értelemben vett 'csonk' szintnél többet adnak, és még olvashatóak is. Az életrajzok 99%-ában pusztán az alanyok szakmai része van benne. A technikai jellegű anyagok olyan szárazak, mint ez itt. Mellesleg az ilyen esetekben esélytelen másképp írni a cikket. --Vince 2006. április 3., 00:11 (CEST)[]

tehát összegezve: az összes többi életrajzodat, szócikket nem cd-ről és nem netről másoltad? Azaz a többit teljesen magad írtad? Ha azt mondod igen, akkor nem keresgélek tovább. Nikita 2006. április 3., 00:12 (CEST)[]


az objektív szócikkre nem véletlenül nem kerestünk rá. nem is erről beszéltem. Nikita 2006. április 3., 00:13 (CEST)[]

A többit cikket nem másoltam, Riszdorfer és Petzvál, amiket beraktam minimális változtatásokkal, a többi életrajznál, mint vázlat (mivel vázlatos formában van legalább 30 a 37-ből) jól jött, mivel a netnél pontosabb és több adatot tartalmazott. MNL esetében csupán mint vázlat, odabiggyesztettem, melyet majd később átírok, vagyis átírtam volna. Ha egy 'user:Vince/dödödö' lapra rakom a csak simán összeolózott részeket, melyekből egy egységet akarok gyúrni, akkor azt nem törlitek? --Vince 2006. április 3., 01:15 (CEST)[]


A következőképpen működik a dolog: minden, ami művészi alkotás (A törvény úgy fogalmaz, hogy "egyéni-eredeti jellege" van) szerzői jogi védelem alatt áll aszerző halálától számított 70 évig. Ezen legfeljebb szerződéssel lehet változtatni, egy egyszerű vásárlással semmilyen más jogot nem szerzel az olvasásén kívül. Ez azt jelenti, hogy semmilyen a közelmúltban keletkezett írott anyagot nem használhatsz fel a cikkekben (hacsak nincs ráírva, hogy GFDL, de olyan meg max. számítástechnikában fordul elő). Másrészt ha egy adott anyag alapján írod a szócikket (pl. onnan veszed az adatokat), az nem felhasználás, mert a szerzői jog csak az egyéni-eredeti jelleget védi. Vagyis pl. egy életrajzból az évszámokat nyugodtan át lehet venni.

A határ elég képlékeny, mindenesetre arra figyelj, hogy

 1. tüntesd fel a forrást (ezt a szerzői jogtól függetlenül is így illik);
 2. ha szó szerint veszel át (nem túl hosszú) szöveget, akkor tedd ki az idézőjelet;
 3. lehetőleg az egész szöveg ne legyen átvétel, még úgy se, hogy minden mondatban kicserélsz pár szót. A szöveg struktúráját magadtól alakíts ki, ha tudsz, használj több forrást stb. Ez amúgy is jót tesz a cikknek.

--Tgr 2006. április 3., 00:14 (CEST)[]


Jacques Henri Lartigue ez saját szöveged? Nikita 2006. április 3., 00:23 (CEST)[]

A CD-k technikai tartalmúak, (lencsék, objektívek, fotokémia, anyagismeret, etika, fotójog, számlaírás, és szakmai életrajzok a legmeghatározóbb emberekről, valamint cikkek az internetről ugyanezekkel kapcsolatban, illetve beszkennelt könyv- és újságoldalak kizárólag kép formátumban) száraz, technikai megfogalmazásban. Maguknak az életrajzoknak a száma 37db. Ebből ahogy nézegetem, 6-on nincs megkötés, ebből pedig csak a petzvál olyan, mely a száraz szakmai dolgoknál többet nyújt, ezért tettem fel, a többi jó kiegészítés, a fellelhető források mellé. Sajnos életrajzot nem tudok költeni, egy embernek csak egy van, ezekben nagyon minimális a szabadság. A szabadon felhasználható szövegeket se használjam? Persze mint kiderült, nem mind az. Az ilyennel szemben tehetetlen vagyok. A száraz, technikai adatok, melyek a fotográfia cikkben szerepelnek, innen jöttek, illetve értelemszerűen a stílusok rövid ismertetéséhez is ezek, illetve főleg az órai jegyzeteim adták a vázlatot. Már rég kék lenne az összes stílus linkje, ha a korlátozás ellenére felhaszáltam volna őket.

Mint mondtad, egy hónapja már itt vagyok, ennyi idő alatt mindent feltölthettem volna, naponta 5-10-20-50-100 darabot is akár, ha nem igyekeznék a jogi tisztaságra odafigyelni. Sajnos ilyen esetekben, ami most történt tehetetlen vagyok. A szerzői jogokról nem tanultam, ezért van gondom a megvásárolt anyag jogi helyzetével kapcsolatban, pusztán egy felvétel jogi státusait ismerem, de azt nem a BKF miatt. Lartigue fordítás, innen és innen. A főoldal fel van tüntetve a hivatkozásokban. --Vince 2006. április 3., 00:44 (CEST)[]

A szabadon felhasználható szövegeket se használjam? - szabadon felhasználható, azaz GLDF licensz alá helyezték? ha igen, akkor persze fel lehet használni. De nem igazán hiszem, h ezen licenc alá rakták volna ezeket a cikkeket.

Hármasra jelölted meg a bábeledben az angol tudásodat. Miért nem fordítasz az enwikiről? Abból nyugodtan lehet.

Életrajz írásában Tgr és én is adtam már tanácsot, de a lényeg: 2-3 forrás, összedolgozod és mindegyik mondatot átfogalmazod. Nikita 2006. április 3., 00:50 (CEST)[]

GLDF? Passz. 3 eset van: 'csak olvasható', 'oktatási célokra szabadon felhasználható' vagy nincs semmi. A szabadon felhasználható alatt ezekből a második verziót értettem, ennek pontos, jog adta felhasználási lehetőségeivel nem vagyok tisztában. Bár, ha Riszdorfer is jogsértő, mint látom, akkor gondolom nem használható más vonatkozásban. Még jó, hogy csak egyet tettem fel belőlük kíváncsiságból. Mellesleg azt hittem, szinte azonnal, vagy még aznap, max. 1-2 napon belül ellenőrzitek a jogtisztaságát, ezért nem merült fel bennem a gyanú. Azért jó volt, hogy még egy kicsit kivártam. --Vince 2006. április 3., 01:02 (CEST)[]


Oktatási célokra szabadon felhazsnálható: ez nem jó a wikipédiára. Mikor szerkesztesz, akkor: megjelenik a szerkezstőablak alatt ez a szöveg: A szöveg elküldésével tanúsítod, hogy nem sért szerzői jogokat, és hozzájárulsz a GFDL alatti közzétételéhez.. A GFDL alá kerül így aszócikk, amit felteszel, ami már a kereskedelmi jogok is beletartoznak. azaz bárki bármire bármikor bárhol szabadon felhazsnálhatja: módosíthatja, értékesítheti. stb. stb. ha maradt még iylen cikk, amit erről a cd-ről töltöttél fel, akkor kérlek azonnal töröld. Nikita 2006. április 3., 01:06 (CEST)[]

Az allapodon lévő cikkeid kizárólag a te tulajdonod úgymond. Más nem nyúl bele és nem törli. Így csináld: User:Vince/MNL. Nikita 2006. április 3., 01:19 (CEST)[]

RonaldinhoSzerkesztés

Nem tudom, hogy bolgár barátaink miből gondolták, hogy a Kép:Ronaldinho2.jpg GFDL alatt licencelhető. A Betandwin oldalán világosan ott van a jelzés: „Copyright © 2006 BAW International Ltd. All rights reserved”. Ez egy jogvédett kép, külön engedély nélkül nem használható a Wikipédián. – KovacsUr 2006. április 8., 16:48 (CEST)[]

User:Vince/szócikkeimSzerkesztés

Szia! Szükséged van még az User:Vince/szócikkeim és a User:Vince/Dicsőségtábla szócikkekre? Mindkettő csak átirányítás, ráadásul az első a másodikra. -nagytibi üzen, ? 2006. április 11., 19:59 (CEST)[]

Nincsenek. --Vince 2006. április 11., 21:33 (CEST)[]

PolaroidSzerkesztés

Örülnék, ha figyelmesen elolvasnád a Védjegy és a Fajtanévvé vált védjegy szócikkben foglaltakat. Ha lexikont akarsz írni, és nem ragaszkodsz mereven a szakmai zsargonhoz, megérted, mit javítottam és mi az, amit te vita nélkül visszajavítottál. A Polaroid nem köznév, idéztem egy komoly angol enciklopédia szócikkét is. A Polaroid nem film, a polaroidfilm szóhasználat pedig jogsértő. Hiába írod oda, hogy más néven is forgalmazzák más cégek, azok nem polaroidot forgalmaznak, mert különben meggyűlik a bajuk a Polaroid Corporation-nel. Ez miért nem számít neked? A magyar Wikipédia kerüli a jogi problémákat- ez pedig komoly jogi probléma, az amerikai cég joggal tiltakozhat a "polaroidszűrő" típusú szóhasználat ellen. Egyszerű a megoldás: pl. a polaroidfilm helyett használj szakmailag elfogadott kifejezést.
Azt meg különösen nem értem, miért javítottad vissza az oldal címét Polaroidra? Végülis ezen az oldalon a cég története, termékei vannak megemlítve.
Kérlek, gondolkozz el ezen, mert az első eset, hogy valaki - a felvilágosítás ellenére is - ragaszkodik a hibás, sőt jogsértő szóhasználathoz.--Linkoman 2006. április 14., 16:53 (CEST)[]

helyesírásSzerkesztés

Miért raksz redirecteket rossz ehlyesírással? Az ilyenkeet épp h törölni szoktuk. Nikita 2006. április 15., 10:47 (CEST)[]


Bocs,Szerkesztés

ha szerkesztesi ütközest okoztam. Akarod folytatni a Panotípia-t? Bar ez szerintem Pannotípia inkabb... --Dr. Steller 2006. április 15., 11:22 (CEST)[]

OK. Mar latom, szep cikk! --Dr. Steller 2006. április 15., 11:24 (CEST)[]

Vince, már nagyon sokszor megkértünk arra, hogy ne tölts fel a wikire jogsértő képeket. De a commonsba meg abszolute ne tölts fel ilyemit, mert az a legsúlyosabb, amit tehetsz. Az enwikin egyértelműen ott van egy nagy büdös piros copyright jel, te ebből mire gondoltál, mikor felraktad a commonsra, ahol kizárólag GFDL és cc-s képek szerepelhetnek? És ne mondd azt, hogy te ezt nem tudtad... Nikita 2006. április 16., 22:11 (CEST)[]

de ha nagyon ragaszkodsz Truffauthoz, akkor inkább töltsd fel ide, hátha az admonik nem veszik észre és maradhat a Mester. De a commons az szent, oda tényleg csak szabad képet szabad betenni. Nikita 2006. április 16., 22:18 (CEST)[]

Visszatérés Vince/Archív felhasználói lapjához.