Szilárd Sándor

(1930s–) színész

Szilárd Sándor (? nem ismert –) magyar színész.

Szilárd Sándor
Életrajzi adatok
Született ? n.a. (nincs adat - nem ismert)
Származás magyar magyar
Pályafutása
Iskolái Színház- és Filmművészeti Főiskola (1961)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Híres szerepei Nemes Keszeg András William Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok
Albafiorita, gróf Carlo Goldoni: A fogadósné
Tuzenbach Anton Pavlovics Csehov: Három nővér
Putnoki Fűre lépni szabad című film (1960)

Szilárd Sándor IMDb-adatlapja
SablonWikidataSegítség

Életpályája szerkesztés

Önmagáról mesélte 1991-ben:

„Ha meg­próbálok elszámolni magammal, hogy miért is akartam szí­nész lenni, valószínűleg azért, mert némi függetlenségre vágy­tam. Mit tudtam én, hogy micsoda függőség a színész élete! De talán azért nem volt olyan gyötrelmes számomra a pályától va­ló fokozatos elválás sem. Hogy vajon társadalomtudományi pályán milyen lehetőségeim lettek volna? Hát... nem tudom…Az utóbbi időben már szerző is vagyok… univerzális ember, mint Erdélyi Miska annak ide­jén… [1]

1957–1961 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt, és a Jókai Színházban gyakornokoskodott. Főiskolásként szerepelt a Fűre lépni szabad című magyar filmben, melyben Putnokit, Kéri vezérigazgató (Páger Antal) titkárát alakította. Osztálytársai közül Majczen Máriával és Sólyom Ildikóval együtt színészi pályájukat a Veszprémi Petőfi Színházban kezdték. 1964-től rövid ideig az Állami Déryné Színház tagja volt. Majd vándorszínész­társulatot szervezett, 1984-től gyerekelőadásokkal járták az or­szág művelődési házait. Itt már rendezéssel és dramatizálással is foglalkozott. Közben az ELTE Bölcsészettudományi Karán elvégezte a szociológia szakot. A színészettől fokozatosan visszavonult, az 1970-es években a pesterzsébeti Csiliben, majd az 1990-es években a budafoki művelődési központban főmunkatársként dolgozott.

Pályájáról mesélte:

„A hatvanas évek vége felé önállósítottam magam. Úgy dön­töttem: a lehetőségeimhez képest szabad leszek. Azt hiszem, enyém volt hosszú idők múltán az első magánvándorszínházak egyike. Miniatűr társulatomnak a fénykorában 10 —12 tagja volt. Vándorolgattunk az országban a hatvanas évek vé­gén, a hetvenes évek elején. Később gyerekszínházzá szerve­ződtünk. Ez szerény, de biztosnak látszó megélhetést adott. Közben újra feltámadt a szunnyadó szociológiai érdeklődésem és elvégeztem az ELTE bölcsészkarán a szociológia szakot. De nem lettem tőle kapósabb, bevallhatom… A hetvenes évek végén a Csiliben kaptam állást. Kapcsolatba kerültem egy irodalmi színpadnak álcázott körrel, amolyan szabadabbul gondolkodókkal, Kenedi Jánossal, Csalog Zsolt­tal többek között. Volt olyan törekvésünk is, hogy szegénység­vizsgálat… de ezt a témánkat „eltanácsolták.” Akkor nem le­hetett… Aztán jöttek a nyolcvanas évek, a változások évei. Egy mai szemmel is felvilágosultnak mondható ember volt a veze­tőnk, jól lehetett dolgozni vele. Azután 1984-ben megszerveztem újra a minitársulatot. Ötödik éve pedig a XXII. kerületi műve­lődési központban dolgozom, de azt bízvást elmondhatom, hogy ma nincs a kulturális életben kegyetlenebbül vergődő te­rület, mint éppen a miénk. Vergődik a színház, a képzőművé­szet, a film, az oktatásügy is, de a miénk már-már a halál… a szín­ház nem olyan kardinális kérdés ma, mint a reformkorban volt. Nem csak nekem, a közönségnek se, azt hiszem.”

A rendszerváltással kapcsolatos gondolatai:

„Lehet, hogy engem a kezdődő szenilitás fogott el, meg az if­júkori, 56-os nosztalgia, amikor elhittem, hogy valami egészen más világ kezdődik most. Dehát — eltemették, akiket eltemet­tek és mégis feledkeztek róluk rendesen. Döbbenetes ez a sze­lektív történelemszemlélet. Pedig úgy látszott: a magyar törté­nelemben ez az első sikeres forradalom. De már megint túl ön­tudatosak és tévedhetetlenek a vezetők. Mégiscsak úgy általá­ban, az emberiségben lehet valami végzetes hiba…

Gyakran gondolok arra, a múltat kérőzve, a családomra em­lékezve, hogy engem is — sokakkal együtt — az a sors fenye­get, mint 1945-ben az ötven év körüli átlagemberek sokaságát, a kis-középosztálybelieket. Emlékszem apám, a nagybátyáim hogyan tébláboltak abban a hirtelen megváltozott világban, nem lévén se fasiszták, se kommunisták, se győztesek, se áldo­zatok. Volt egy réteg — gondolom, nem is kicsi —, amelyiknek valahogy kiszaladt az ország a lába alól... nem a föld, hanem a haza, ahol otthon kellene éreznünk magunkat valamiképp. Én attól félek, hogy egyszercsak végképpen nem fogom itthon érezni Magyarországon magamat. Mert eddig legalább nyil­vánvaló volt számomra, hogy miért van ez így, hogy mi az oka, de most…”

Fontosabb színházi szerepei szerkesztés

Filmek, tv szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés

Színházi adattár. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

  • Napló (Veszprém), 1961. szeptember 30. (17. évfolyam, 231. szám) - Bemutatjuk színházunk dolgozóit: Majczen Mária és Szilárd Sándor
  • Pesti Hírlap, 1991. május 17. (2. évfolyam, 114. szám) Vasfüggöny nemzedék - Szilárd Sándor