Zsoldos Attila

(1962-) magyar történész

Zsoldos Attila (Budapest, 1962. június 23. –) magyar történész, középkorkutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az Árpád- és Anjou-kori Magyarország politika- és társadalomtörténete. 2001-től az MTA Történettudományi Intézet osztályvezetője.

Zsoldos Attila
Életrajzi adatok
Született1962június 23. (60 éves)
Budapest
Ismeretes mint történész
Iskolái Eötvös Loránd Tudományegyetem
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályafutása
Szakterület középkor, művelődéstörténet
Kutatási terület Árpád- és Anjou-kori Magyarország
Tudományos fokozat az MTA doktora (2001)
Munkahelyek
Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanár
MTA Történettudományi Intézet tudományos tanácsadó (2001–)
Tudományos publikációk száma >200
Szakmai kitüntetések
Akadémiai Díj (2015)
Akadémiai tagság levelező (2010), rendes (2016)

ÉletpályájaSzerkesztés

1981-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem-levéltár szakán, ahol a speciális középkori tanulmányok kurzusait végezte. Diplomáját 1986-ban szerezte. Ezt követően az egyetem történelem segédtudományai tanszékén lett tudományos segédmunkatárs, majd 1987 és 1990 között a Tudományos Minősítő Bizottság továbbképzési ösztöndíjasa volt. 1990-ben visszatért a tanszékre, immár tanársegédként. 1994-ben átkerült az MTA Történettudományi Intézetére, ahol tudományos munkatársi beosztásban kezdett el dolgozni. 1999-től tudományos főmunkatársként, 2001-től tudományos tanácsadóként kezdett el tevékenykedni. 2001-ben a középkori osztály vezetőjévé nevezték ki, amelyet az intézet 2012-es MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontba való integrációja után is megtartott. Az ELTE- eközben folytatta oktatói tevékenységét és az egyetem címzetes egyetemi tanári címet adományozott neki.

1993-ban védte meg a történelemtudományok kandidátusi, 2001-ben akadémiai doktori értekezését. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának lett tagja. 2007-től az Akadémia közgyűlésének doktori képviselője, majd 2010-ben megválasztották levelező, 2016-ban pedig rendes taggá. 2011-ben bekerült az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságába és a Doktori Tanácsba is, valamint a Filozófiai és Történettudományi Osztály elnökhelyettesévé választották. Akadémiai tisztségein túl a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányának tagja volt 1999 és 2007 között, majd 2011-ig a társulat alelnöke. 2000-ben a Magyar Hadtörténészék Nemzeti Bizottsága elnökségébe is bekerült. Zsoldos a folyóiratszerkesztésben is aktív szerepet tölt be: 1999-ben a Történelmi Szemle rovatvezetője, 2001-ben a História, 2002-ben a Mediaevalia Transilvanica szerkesztőségének tagja lett. Emellett a The Hungarian Historical Review, 2010 és 2011 között a Turul, valamint a Századok szerkesztőbizottságának tagja volt, utóbbinak 2004 és 2011 között szerkesztője, majd 2011-től a szerkesztőbizottság elnöke. Több mint kétszáz tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője. Publikációit magyar, angol és a környező országok nyelvein adja közre.

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

Főbb publikációiSzerkesztés

 • A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez (1988)
 • A várjobbágyi birtoklás megítélésének változásai a tatárjárást követő másfél évszázadban (1990)
 • A királyi várszervezet és a tatárjárás (1991)
 • Az Árpádok és alattvalóik. Magyarország története 1301-ig (könyv, 1997)
 • Téténytől a Hód-tóig: Az 1279 és 1282 közötti évek politikai történetének vázlata (1997)
 • Visegrád vármegye és utódai (1998)
 • A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből (könyv, 1999)
 • Egész Szlavónia bánja (könyvrészlet, 2001)
 • Szent István és III. András (könyv, 2003)
 • The Legacy of Saint Stephen (könyv, 2004)
 • Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában (könyv, 2005)
 • Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években (2007)
 • Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke (könyv, 2008)
 • Magyarország világi archontológiája 1000–1301 (könyv, 2011)
 • Az Árpád-ház kihalása; Kossuth, Bp., 2016 (A magyar történelem rejtélyei)
 • Vitézek, ispánok, oligarchák. Tanulmányok a társadalom- és a hadtörténetírás határvidékéről; HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., 2016 (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára)
 • A Druget-tartomány története, 1315-1342; MTA BTK Történettudományi Intézet, Bp., 2017 (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
 • IV. Béla; Kossuth, Bp., 2018 (Sorsfordítók a magyar történelemben)

ForrásokSzerkesztés